आईचा हैदोस – Hot Marathi Stories

नमस्कार…

ह्या जगात एका बाईची पोटाची भूक भागली नाही तरी चालते पण शरीराची भूक भागली नाही का मग ती कोणाकडूनही ही भूक भागवून घेण्याचा प्रयत्न करते.. आणि ती बाई म्हणजे माझी आई नाव तिचे कांता.

आता तीच वय ५० आहे तरीसुद्धा स्वतःला तिने नीटनेटके जपून ठेवले आहे. तीच शरीर हे इतके भरलेलं आहे की सगळे बाहेर पडत आहे असे वाटते जसे की तिचे मोठाले स्तन किंवा तिची gand hi तिच्या ब्रा panty madhe मावत नाहीत अशी कोणाचाही lavda उठवणारी Ani त्याला शांत ही करणारी माझी आई कारण तिला बघून कोण लाळ गाळत असेल तर तिला पटकन समजायचे की याला काय पाहिजे तर जो कोणी तीच्यास्माओर लाळ गाळेल त्याला ही उडवून घेणारच…

तर हे सर्व चालू झाले जेव्हा मी १० वर्षाचा होतो आता त्यावेळी एवढे काही समजायचं नाही सेक्स म्हणजे काय वगैरे. आई आणि पापांचे नेहमी भांडण होत असते रात्रीच्या वेळी आई नेहमी mhnat असायची “हे तुमचे नेहमीच आहे मला गरम करता आणि स्वतः लगेच थंड पडता.”

पापा – काय करू मी आता मला करायची इच्छा होत नाही.

आई – मग मला गरम का करता? आता मी काय करायचे?

पापा – घे कुणाकडून तरी थंड करून.

आई – बघ हा परत मला काही म्हणायचे नाही मी काहीही करेन.

पापा – काही नाही बोलणार तुला.

दुसऱ्या दिवशी पापा माझ्या खोलीत झोपायला आले आणि म्हणले तिची कोणतरी मैत्रीण येणार आहे रात्री म्हणून मी इकडे आलो. असे रोजच होवू लागले. मी परत काही लक्ष दिले नाही.

असेच एका रात्री मला बाथरूम लागल्यामुळे गेलो येताना आईच्या रूम मधून बांगड्यांचा आवाज ऐकू येवू लागला. म्हणून मी जवळून जावून पाहण्याचा प्रयत्न करू लागलो आणि दरवाजा थोडा उघडा होता. आत पाहिले तर काही समजायचे बंद झाले कारण आई पूर्ण नागडी आमच्या शेजारच्या रमेश काका chya खाली होती आणि ते काका आईचे बॉल दाबत कमरेखाली पुढे मागे होत होते.

आई – रमेश एवढ्या वयात एवढं दम कुठून आणता?

रमेश – तुला बघूनच एवढं दम येतो.

आई – आणि आमच्या ह्यांचा दम २ मिनिटात जातो.

रमेश – मला माहित आहे कारण रोज रात्री तुमच्या भांडणाचा आवाज येत होता म्हणून तर तुझ्यावर डाव टाकला आणि तुला माझ्या खाली जोपवली.

आई – आता बडबड बंद करा आणि जोरात दणके द्या… थांबू नका… ही माझी भूक bhagva.. तुमच्यासाठी काहीही करेन मी पण मला शांत करा.

रमेश – हो कांता तुला झवून झवून तुझी pucchi fadnar… ghe danke ghe….

Pach pach avaj खोलीत घुमत होता.. माझ्या underpant मध्ये मला ओलावा जाणवत होता आणि चिकट पण मला वाटले मुटलो की काय..

साधारण १५ मिनिटे ते दोघे असे झवत होते आणि नंतर शांत पाडले काका आईच्या अंगावर आणि फ्रेश झाले दोघंही.

आईच्या चेहऱ्यावर एक समाधान दिसत होते..

हा हैदोस पूढे खूप रंगात येणार आहे जर तुम्ही कॉमेंट आणि तुमचे suggetion dile tr..

Insta – rahulrajk37 वर जरूर कळवा.

This story आईचा हैदोस appeared first on new sex story dot com

Updated: September 9, 2023 — 12:59 am