Category: Teacher

टीचर स्टूडेंट सोबत केले सेक्स ची हॉट मराठी कथा. Hot desi stories of Marathi teacher and student doing sex together.

कामुक शिक्षिकेची तिच्याच घरी ठोकली योनी

प्रिया मॅडमने गॅदरिंगच्या तयारीसाठी मला बोलावून घेतले होते. मी पूर्ण पुरुष झालो आहे हे त्यांच्या लक्षात आले होते. पण त्या माझ्याशी असे काही अश्लील करतील याचा अंदाज मला नव्हता. काय झाले ते इथे वाचा.

शिक्षकाच्या बायको ला काढले ठोकून

शिक्षकाची ती बायको कमालीची मादक होती. त्याला ती शोभतच नव्हती. त्या दिवशी पुस्तक घेण्याच्या बहाण्याने मी त्यांच्या खोलीत वाकून बघतिलते तेव्हा ती नुकतीच अंघोळ करून आली होती. पुढे काय झाले कि मी तिला माझ्या कवेत घेतले ते इथे वाचा.

सेक्सी डॉकटर सोबत चे सेक्सी ट्रेनिंग

डॉक्टर ला बघून मी रोजच मूठ मारून झोपत होतो. तिला कधी एकदा ठोकायला मिळते असे मला होऊन बसले होते. त्या दिवशी तिने मला तिच्या घरी बोलवले खरे पण असे काही झाले कि तिला ठोकूनच मी बाहेर पडलो. काय झाले ते इथे वाचा.

ऊर्जेचे हस्तांतरण

तिने मला आत घेतले. तिच्यावर माझा डोळा होताच. तिने तिच्याबद्दल खूप काही सांगितले. ती जे करत होती त्याचा अनुभव तिने मला घेण्यास सांगितले. काय होते ते असे कि ज्या मुळे मी तिचा उपभोग घेऊ शकलो ते इथे वाचा.

विद्यार्थिनी सोबत केली मजा

ती माझ्यासाठी वेगळीच विद्यार्थिनी होती. खूप वर्षांनी भेटल्याने आम्ही खुश होतो. तिच्याकडे बघत माझ्या मनात तिच्या बद्दल संभोगाचे विचार पण येत होतेच. नेमके असे काही तरी झाले कि मी दीपा ला माझ्या कवेत घेऊ शकलो. काय झाले ते इथे वाचा

टीचर समवेत घरी केली मजा

घरी कोणी नसलेले पाहून नीलम टीचर ने मला तिच्या घरी बोलावले. मागून मी तिच्या घरी घुसलो. तिला अचानक आलेला नवऱ्याचा फोन मला थांवबू शकणार नव्हता. तिचे पाय फाकवुन मी माझे तोंड तिच्या मांडीत कोंबताचं ती विव्हळली आणि तिने काय केले ते वाचा.

कराटेचे प्रशिक्षण मला पावले

कराटे शिकायला मी प्रवेश घेतला खरा पण माझे अंग काही केल्या वळत नव्हते. ते बघून माझ्या प्रशिक्षकाने मला विशेष प्रशिक्षण देण्यास सुरवात केले. त्याचे स्पर्श मला हवेहवेसे होतेच म्हणा. पण त्या दिवशी त्याने माझा पाय असा काही वर उचलला कि माझी योनीच फाकली आणि पुढे जे झाले ते माझ्या मनात होतेच.