Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

औषधी वनस्पतीची कमाल

मला त्या साधूने अशी एक वनस्पती दिली होती कि त्यामुळे लवकर गळणार नाही. त्याचा नेमका उपयोग मला त्या दिवशी करता ज्या दिवशी मला सोनियाने तिच्या घरी बोलावले. तिच्याकडे मी त्या वनस्पतीचा रस पिला आणि पुढे जो धुमाकूळ घातला तो नक्कीच वाचा.

कॉल गर्ल ने केली इच्छा पूर्ती

तोच तोचपणा आल्याने मला हल्ली संभोगात मजा येत नव्हती. त्यामुळे कि कॉल गर्ल कडे जायचे ठरवले होते. मी त्या कॉल गर्ल कडे गेलो. तिला बघून माझे डोळे फिरायची वेळ आली. तिच्या बोलण्याने तिने मला पुरते घायाळ केले होते. तिने माझ्याशी काय काय केले ते इथे वाचा.

चॅलेंज ची मजा

दीपक चा बॉयफ्रेंड होता. पण तो तिला फार खुश करत नसे. त्यामुळे त्यांचे ब्रेकअप झाले होते. आमची पैज लागली होती कि संभोगात कोण जास्त माहीर आहे ते बघायचे. यासाठी तिने मला चक्क पैकी तिच्या घरी बोलावले. तिला त्या दिवशी तिच्या घरी जाऊन मी कसे हरवले ते इथे वाचा.

काकी ने पकडली चोरी आणि माझी सोय झाली

घरी कोणीच नव्हते ते बघून मी हस्तमैथुन करत बसलो होतो. काकी ला आठवून तिच्या नावाने मूठ मारत मी तिची निकर आणि ब्रा माझ्या तोंडात घेत होतो. अचानक दार उघडले आणि समोर काकी आली. माझ्याकडे बघून तीने एक मादक कटाक्ष टाकला. पुढे काय झाले ते वाचा.

मामीच्या अंघोळीची गडबड पडली पथ्यावर

मला अंघोळीची खूपच गडबड करत होती मामी त्या दिवशी. तिला कुठे तरी जायचे होते. मी अंघोळ करताना अचानक दार वाजले आणि मी बघतो तर मामी नग्न अवस्थेत बाथरूम मध्ये अंघोळीसाठी शिरली होती. तिने मला तिला साबण लावायला लावला आणि पुढे मी काय केले ते वाचा.

गावरान कोंबडी ची घेतली मजा

हौसाबाई दिसायला कडक माल होती. अस्सल गावरान. तिच्या हाताखाली मी गडी म्हणून कामाला लागलो होतो. माझे काम बघून ती खुश होती. त्या दिवशी आम्ही काम करताना तिचा पाय मुरगळला. तिच्या पायाला मालिश करत करत मी तिच्या सर्वांगाचे मालिश कसे केले ते वाचाच.

मित्राची आई सविता बरोबर केली मजा

मी दळप घेऊन सविताच्या घरी गेलो. ती रूम साफ करत होती. तिने मला डबा टेबल वर ठेवण्यास सांगितला. तो ठेवताना माझा तोल गेला आणि माझ्या हातातून डब्यातील पीठ तिच्या अंगावर पडले. तिने मला साफ करण्यास सांगताच माझा हात तिच्या सर्वांगावरुन फिरू लागला.

थंडीत घेतली काकीची मजा

थंडी मध्ये आम्ही ट्रिप ला गेलो काका नेमका बाहेर अडकला. मी थंडीने कुडकुडत होतो. ते बघून काकीने सुरवातीस मला व्हिस्की दिली. पण तोंडात काही तरी द्यायला पाहिजे म्हणून तिने सरळ तिचे उरोज माझ्या तोंडात दिले. ते घेऊन मी गप झोपेन असे कसे होईल. मी माझा डाव टाकलाच.

कुसुम ची घेतली मजा

राकेश ने मला घरी पार्टी साठी बोलावले. कुसुम ला त्या अवतारात बघून माझा सोटा कडक झाला होता. दारू पित आम्ही डान्स करत असताना राकेश असा काही बोलला कि मला कळायचे बंद झाले. पण त्या दिवशी जे झाले त्यामुळे मी नियमितपणे कुसुमचा उपभोग मात्र घेऊ लागलो होतो.

काका समवेत केली मजा

माझा काका दिसायला खूप देखणा होता. त्याचे आणि काकीचे फार काही चांगले संबंध नसल्याचे माझ्या त्या रात्री लक्षात आले जेव्हा मी दारा आडून त्याचा हलवत बसलेला सोटा बघतीला तेव्हा. माझ्या सुपीक डोक्याने मी त्याच रात्री काकाला माझ्या मोहपाशात घेतले आणि त्याच्याकडून ठोकून घेतले.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme