Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

बोथ वे ची मजा

पुरुष आणि स्त्री दोघांना जे ठोकू शकतात त्यांना बोथ वे म्हणतात. मी तसाच होतो. पण मी आजवर कधी एकत्रितपणे संभोगाचा आनंद लुटला नव्हता. त्या दिवशी मात्र तो योग आलाच. मी एकाच वेळी एका मुलाला आणि मुलीला ठोकले. कसे ते इथे वाचा.

क्ककोल्ड कपल ची मजा

एखाद्या पुरुषाच्या बायकोला त्याच्या समोरच ठोकणे म्हणजे किती अद्भुत अनुभव असू शकतो ना. तोच मीच अनुभवाला होता. हो माझ्या घर मालकाच्या बायकोला त्याच्याच संमतीने मी कसे ठोकले होते ते इथे वाचा.

रॉकी, नेवा आणि मी

मी रूम मध्ये एकटाच आहे हे बघून रॉकी ने माझ्याशी ओळख वाढवली. त्याची बायको आयटम होतीच. तिला बघत मी कित्येक रात्र मूठ मारली होती. त्या दिवशी असे काही झाले कि मी आणि रॉकी ने त्याच्या बायकोला ठोकून काढले. काय झाले ते इथे वाचा.

माझा गे फ्रेंड

मी काही गे नव्हतो. पण त्या दिवशी असे काही झाले कि काही विचारू नका. माझ्या मनात देखील नव्हते पण त्या दिवशी रूम वर मी एकटा असताना आलेल्या रघुने अशी काही जादू केली कि मी त्या दिवशीपासून त्याला नियमित ठोकू लागलो. काय झाले ते इथे वाचा.

माझा समलिंगी चा पहिला अनुभव

मी आजवर कधीच मुलांना उपभोगले नव्हते. सतत मुलींना उपभोगून मला तसा कंटाळा आला होता. त्या दिवशी मी इंटरनेट वरून त्याचा पत्ता मिळवला. त्याच्या घरी जाताच त्याने मला असे काही खुश केले कि काही विचारू नका. काय झाले ते इथे वाचा.

भाडेकरू ची घेतली मजा

प्रिया माझी भाडेकरू होती. तिला बघून माझ्या मनात तिच्याशी संभोग करायच्या इच्छा सतत येत असत. पण मला तसे काही जुळून येत नव्हते. त्या दिवशी मी काम करत असताना तिने माझी तारीफ कारायाला चालू केली. ती तारीफ तिला कितीला पडली हे इथे वाचा.

स्टॅन्ड वर केलेल्या मदतीचा झाला फायदा

त्या खोलीत जेमतेम दोघांना झोपायला येईल इतकीच जागा होती. त्यात माझी भर पडताच माझे अंग सीमा च्या अंगाला चिटकले. घर्षण तर होत होतेच पण संभोग करायचा कि नाही हे कोणालाच समजत नव्हते. पुढे काय झाले ते इथे वाचा

मामी ची चूक पडली पथ्यावर

माझी मामी दिसायला माल होती. तिचा पण माझ्यावर डोळा असेलच असे मला नेहमी वाटायचे. त्या दिवशी आम्ही गप्पा मारत असताना चुकून मामी चा हात माझ्या सोट्याला लागला. पुढे मामी ने नेमके काय केले हे जाणून घेण्यासाठी इथे वाचा.

गाण्याच्या कार्यक्रमात जुळले सूत

त्या रात्री मी गाण्याच्या कार्यक्रमाला गेलो होतो. खूप गर्दी होती तिथे. माझ्या पुढेच चालणाऱ्या मुलीची गांड माझ्या सोट्याला एकसारखी लागत होती. त्यामुळे मी खूप गरम झालो होतो. तिला पुढे मी कसे व कुठे ठोकले ते इथे वाचा.

दोन बायकांचा नवरा

गावातील मुख्य या नात्याने मला सगळे काही माफ होते. माझे काम जीवन माझ्या बायको बरोबर चांगले चालू होतेच. पण मला आता नवीन माल हवा होता. मी अजून एक बायको करायची ठरवली. ती कोण होती आणि पुढे कोण आले आमच्यात ते इथे वाचा.

Marathi stories © 2020 Frontier Theme
You cannot copy content of this page