टेरेस वरची मजा

मी आणि सुजाताची मैत्रीण टेरेस वर गप्पा मारत बसलो होतो. सुजाता झोप आली म्हणून खाली झोपायला गेली. मी आणि तनुजा दोघेच होतो तिथे. रात्र वाढत जाईल तसे आमचे बोलणे वेगळ्या दिशेने गेले आणि जे व्हायचे तेच झाले. काय झाले ते इथे वाचा.

उन्हाळ्याच्या दिवसातील मजा

उन्हाळ्याचं निम्मित झालं आणि मी मामी ला ठोकून काढलं. मामी मुळातच आयटम होती. पण माझ्या तावडीत काही ती येत नव्हती. पण उन्हाळ्याच्या दिवसांनी मला कशी साथ दिली कि मी तिला उपभोगू शकलो ते इथे वाचा.

बोथ वे ची मजा

पुरुष आणि स्त्री दोघांना जे ठोकू शकतात त्यांना बोथ वे म्हणतात. मी तसाच होतो. पण मी आजवर कधी एकत्रितपणे संभोगाचा आनंद लुटला नव्हता. त्या दिवशी मात्र तो योग आलाच. मी एकाच वेळी एका मुलाला आणि मुलीला ठोकले. कसे ते इथे वाचा.

क्ककोल्ड कपल ची मजा

एखाद्या पुरुषाच्या बायकोला त्याच्या समोरच ठोकणे म्हणजे किती अद्भुत अनुभव असू शकतो ना. तोच मीच अनुभवाला होता. हो माझ्या घर मालकाच्या बायकोला त्याच्याच संमतीने मी कसे ठोकले होते ते इथे वाचा.

रॉकी, नेवा आणि मी

मी रूम मध्ये एकटाच आहे हे बघून रॉकी ने माझ्याशी ओळख वाढवली. त्याची बायको आयटम होतीच. तिला बघत मी कित्येक रात्र मूठ मारली होती. त्या दिवशी असे काही झाले कि मी आणि रॉकी ने त्याच्या बायकोला ठोकून काढले. काय झाले ते इथे वाचा.

माझा गे फ्रेंड

मी काही गे नव्हतो. पण त्या दिवशी असे काही झाले कि काही विचारू नका. माझ्या मनात देखील नव्हते पण त्या दिवशी रूम वर मी एकटा असताना आलेल्या रघुने अशी काही जादू केली कि मी त्या दिवशीपासून त्याला नियमित ठोकू लागलो. काय झाले ते इथे वाचा.

माझा समलिंगी चा पहिला अनुभव

मी आजवर कधीच मुलांना उपभोगले नव्हते. सतत मुलींना उपभोगून मला तसा कंटाळा आला होता. त्या दिवशी मी इंटरनेट वरून त्याचा पत्ता मिळवला. त्याच्या घरी जाताच त्याने मला असे काही खुश केले कि काही विचारू नका. काय झाले ते इथे वाचा.

भाडेकरू ची घेतली मजा

प्रिया माझी भाडेकरू होती. तिला बघून माझ्या मनात तिच्याशी संभोग करायच्या इच्छा सतत येत असत. पण मला तसे काही जुळून येत नव्हते. त्या दिवशी मी काम करत असताना तिने माझी तारीफ कारायाला चालू केली. ती तारीफ तिला कितीला पडली हे इथे वाचा.

स्टॅन्ड वर केलेल्या मदतीचा झाला फायदा

त्या खोलीत जेमतेम दोघांना झोपायला येईल इतकीच जागा होती. त्यात माझी भर पडताच माझे अंग सीमा च्या अंगाला चिटकले. घर्षण तर होत होतेच पण संभोग करायचा कि नाही हे कोणालाच समजत नव्हते. पुढे काय झाले ते इथे वाचा

मामी ची चूक पडली पथ्यावर

माझी मामी दिसायला माल होती. तिचा पण माझ्यावर डोळा असेलच असे मला नेहमी वाटायचे. त्या दिवशी आम्ही गप्पा मारत असताना चुकून मामी चा हात माझ्या सोट्याला लागला. पुढे मामी ने नेमके काय केले हे जाणून घेण्यासाठी इथे वाचा.