Month: October 2019

मावशीची मजा

मावशीचे मिस्टर परदेशी असायचे. कंटाळलेल्या एकटेपणाला उतारा म्हणून तिने मला तिचा जोडीदार म्हणून निवडले होते.