पिंकी आणि चिंकी ची मजा

मी तेव्हा कॉलेज ला होतो. नीटसे आठवत नाही पण मी बहुदा कॉमर्सच्या दुसऱ्या वर्षात असेन. मी ज्या गल्लीत राहत होतो तिकडे आमच्या शेजारी च शहा कुटुंब राहत होते. शहा कुटुंब सधन होते. शहा काका एक स्वतःचे किराणा मालाचे मोठे दुकान चालवायचे. मोठा व्याप होता त्यांचा. त्यांची बायको आम्ही तिला भाभी म्हणायचो त्या घरीच असायच्या.

शहा काकांना दोन मुली होत्या. मोठी पिंकी आणि छोटी चिंकी. पिंकी माझ्याच वयाची होती. आम्ही एकाच कॉलेज मध्ये आणि एकाच वर्गात होतो. तर चिंकी आमच्यापेक्षा एकच वर्षाने लहान होती. मी आणि पिंकी एकाच वर्गात असल्याने आमचे एकमेकाच्या घरी येणे जाणे होते. मी पिंकीला पटवले होते. मला जेव्हा वेळ मिळे तेव्हा मी तिला एकांतात भेटत असे आणि तिचा येथेछ उपभोग घेत असे.

पिंकी जितकी दिसायला माल होती यापेक्षा किती तरी अधिक देखणी चिंकी होती. मी नेहमी पिंकीला विचारायचो कि चिंकी ला कोणी बॉयफ्रेंड आहे कि नाही. मला चिंकी बद्दल पण आकर्षण होते. नाही म्हणायला मी नालायक च होतो म्हणा. माझा तिच्यावर देखील डोळा होता. का कोणास ठाऊक पण मला नेहमी वाटायचे कि चिंकी ची नजर भेदक आहे.

त्या दिवशी पिंकी च्या घरी कोणी नव्हते. काका आणि भाभी कामा साठी बाहेर गावी गेले होते. चिंकी कॉलेज ला गेली होती. पिंकी ने बरे नसल्याचा बहाणा करून ती घरीच थांबली होती. कारण अर्थातच मला बोलावण्याचे होते. सकाळी काका आणि भाभी चिंकी ला घेऊनच बाहेर पडले. पुढच्या एका तासातच मला पिंकी ने फोन केला आणि लगेच घरी येण्यास सांगितले.

मी घरी गेलो. गुलाबी रंगाच्या गाऊन मध्ये असलेली पिंकी आज नेहमीपेक्षा अधिकच मादक दिसत होती. ऐन तारुण्यातील ती, मी तिला आजवर कितीतरी वेळा उपभोगले होते. पण प्रत्येक वेळी ती मला नवीन असल्यासारखी वाटायची. एक वेगळीच जादू आणि नाशा तिच्या सहवासात होती. आत येताच मी दार लावले. एक क्षण हि मागे पुढे न दवडता मी तिला माझ्या कवेत ओढले. आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला.

तिच्या गुलाबी ओठांवर माझ्या ओठांनी हमलाच केला होता. मी तिला अक्षरशः चावत होतो. किसिंग करत करत माझा हात तिच्या उरोजांवर फिरत होता. माझ्या एका छोट्या स्पर्शाने देखील तिचे उरोज गाऊन फाडून बाहेर येऊ बघत होते. मीही वेळ न दवडता तिचा गाऊन उतरवला आणि तिच्या उरोजाना मोकळा श्वास घेण्यासाठी बाहेर काढले.

फणसा सारखे तिचे मोठे स्तन मी माझ्या तोंडात घेतले आणि मी माझ्या दाताने त्यांना चावू लागलो. तिला माझ्या ताकदीची सवय होतीच. त्यामुळे ती शांतपणे त्याचा आस्वाद घेत होती. मी तोतापुरी आंब्या सारखे स्तन चोकत असताना तिने माझ्या पॅण्ट मध्ये हात घातला. एव्हाना माझा सोटा नको तितका कडक झाला होताच. मी तिचे स्तन दाबत होतो आणि ती माझा सोटा चोळत होती.

आम्हाला दोघांना काय हवे असते ते चांगलेच माहित होते. तिने माझी पॅण्ट काढली. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. बेमालूमपणे तिने माझा लंड चोखायला सुरवात केली. अगदी सुरवातीस तिला जेव्हा सवय नव्हती तेव्हा तिचे दात मला लागायचे. पण आता ती इतकी सराईत झाली होती कि तिच्या दातांचा अजिबात स्पर्श माझ्या सोट्याला होत नव्हता.

हाताने सोट्याचे कातडे मागे पुढे करत ती माझा सोटा जमेल तितका आत तोंडात घेऊन चोकत होती आणि मी तिचे केस माझ्या हातात धरून तिचे तोंड जमेल तसे जोरात मागे पुढे करत होतो. जवळपास पंधरा मिनिटे मी तिला तसेच खाली दाबून ठेवली होते. आम्ही दोघेही एकमेकात समरस झालो होतो आणि तेवढ्यात आम्हाला दार उघडल्याचा आवाज ऐकू आला!

आम्ही दोघेपण दाराकडे बघतच राहिलो. दार उघून चिंकी आत येऊन आमच्याकडे टकमक बघत होती. आमचे डोळे फिरायची वेळ आली. आम्ही दोघे पण नागडे होतो आणि माझा सोटा पिंकी च्या तोंडात होता. चिंकी चे आज कॉलेज मधे तास होणार नव्हते त्यामुळे ती लवकर घरी आली होती. आमची चांगलीच फजिती झाली. आम्ही तिच्याकडे गेलो आणि तिच्या हातपाया पडू लागलो कि हे कोणास हि सांगू नको.

“मी सांगणार नाही पण मला त्याबदल्यात काय देणार” ती म्हणाली.

“तुला हवे ते देईन.” आमही दोघे म्हणालो.

“मला पण तुमच्यात सामील करून घ्या मग”असे म्हणून तिने माझा ताठरलेला सोटा तिच्या हातात घेतला.

आम्हास काय चालू आहे हे ते समजत नव्हते. सुरवातीस घाबरलेलो मी आता मनातून सुखावलो होतो. माझी चिंकी ला ठोकायची सुप्त इछा आज पूर्ण होणार होती हे मला समजले होते. हो नाही करत आम्ही तयार झालो.

मी पिंकीला तसेच पुन्हा जमिनीवर बसवले आणि तिला माझा लंड चोखायला सांगितले. चिंकी ला मी जवळ घेतले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले. माझा हात तिच्या गाडीवरून फिरू लागला. मी तिची गांड जोर जोरात दाबू लागलो. माझ्या स्पर्शाने ती गरम झाली. तिला मी कपडे काढायला सांगितले. तिने लगेच स्वतःचे कपडे काढले आणि ती पण आमच्यासारखी नागडी झाली.

आज दोन्ही बहिणी माझ्या समोर नागड्या उभ्या होत्या. हिला बघू कि तिला अशी माझी अवस्था झाली होती. मी चिंकीचे स्तन आता दाबू लागलो. पिंकी पेक्षा पण हिचे स्तन जास्त कडक होते. शेवटी हे न वापरलेला माल होता. त्यामुळे तेवढा फरक राहणारच ना. मी स्तन दाबत दाबत तिचे स्तनाग्रे चिमटीने ओढू लागलो. थोडे बाहेर आल्यावर मी माझ्या तोंडात तिची स्तनाग्रे घेतली आणि त्यांना चोकू लागलो. तिचे गुलाबी स्तनाग्रे क्षणात मनुक्या एवढे बाहेर आले आणि मला चोखायला आणखीन जास्त मजा येऊ लागली.

मनसोक्त स्तन चोखल्यावर मी चिंकीला पण आता जमिनीवर बसवले आणि पिंकी बरोबर माझा सोटा चोखायला सांगितले. त्या दोन सख्या बहिणी माझा सोटा उपाशी वाघा सारख्या खात होत्या. चिंकीने माझा सोटा आता तिच्या तोंडात घेतला आणि पिंकी माझ्या गोट्यांच्या खाली गेली. तिने तिची जीभ माझ्या गोट्यांवरून फिरवत फिरवत माझ्या गोट्या तिने तिच्या तोंडात घेतल्या. माझा लंड चिंकीच्या तोंडात आणि गोट्या पिंकी च्या तोंडात असा कमालीचा आनंद मी घेत होतो.

आता मी दोघीना उठवले. पिंकीला तर मी ठोकतच होतो. त्यामुळे आज मी चिंकीला आधी उपभोगायचे ठरवले. मी तिला पाठीवर झोपवले आणि तिच्या मांड्या बाजूला केल्या. तिच्या गुलाबी योनीचे दर्शन मला झाले. बारीक लव असलेली तिची योनी बघून माझ्या तोंडातला पाणी सुटले. ती तिला खसकन माझ्याकडे खेचले आणि माझा सोटा तिच्या योनीत ढकलला.

एव्हाना पिंकी तिच्या तोंडाकडे गेली होती आणि तिने तिची योनी चिंकीच्या तोंडात दिली होती. चिनी तिची योनी चाटू लागली होती आणि मी खाली तिच्या योनीत माझा सोटा खुपसून तिच्या योनीला दणके देत होतो. माझ्या प्रत्येक दणक्याबरोबर तिची योनी चाटायची ताकद जास्त वाढत होती. मला आज न वापरलेला माल ठोकायला मिळत असल्याने माझा आवेग देखील खूपच जास्त वाढला होता.

वीसेक मिनिटे मी तिची योनी मारली. आता मी तिला उठवले. पिंकीला मी पाठीवर झोपवले आणि चिंकीला तिची योनी मी वरून चाटण्यास सांगितले. मागून मला दिसणारी चिंकीची सुपारी बघून मी वेडा झालो. मी तिच्या कमरेला पकडले आणि मागून तिच्या योनीत माझा सोटा घातला. माझे हिसडे तिच्यासाठी नवीन होते. न वापरलेल्या योनीच्या होणाऱ्या घर्षणाने मला अधिकची मजा येत होती.

मी मधेच तिच्या पाठीवर पडत होतो. तिचे लोंबत असलेले स्तन मी माझ्या हाताने दाबत होतो, कुस्करत होतो. माझा जोर इतका जास्त होता कि ती माझ्या ताकदीच्या दाबण्याने ओरडत होती. मी तिला मागून लागत होतो आणि ती पिंकीची योनी चाटून चाटून तिचे पाणी काढत होती.

हिसडयांवर हिसडे दिल्यावर शेवटी माझा तो क्षण आलाच. मी दोघी बहिणींना उठवले. त्याला गुडघ्यावर बसवले आणि माझा सोटा आळीपाळीने त्यांच्या तोंडात देऊ लागलो. दोघी पण माझा सोटा तोंडात घेण्यासाठी धडपडत होत्या. त्यांच्या थुंकीने माझा सोटा पूर्ण माखला होता. तेढ्यात सरसर करत माझ्या सोट्यातून वीर्याचा झरा बाहेर आला. आळीपाळीने मी दोघींच्या तोंडात माझा लंड गाळला.

माझ्या दणक्याने आज पिंकी आणि चिंकी दोघी पण तृप्त झाल्या होत्या. आज आम्हाला एक नवीन पार्टनर मिळला होता. घरातल्या घरात असल्याने मला पण दोन दोन माल उपभोगायला मिळत होते. सख्या बहिणींना एकाच वेळी ठोकायची हि कल्पनाच स्वप्नवत होती पण ती आज प्रत्यक्षात आली होती. पुढे अर्धा तास आम्ही तिघे पण तसेच नागडे बेड वर पडलो होतो. दोघी बहिणीच्या मधे मी निवांत त्यांच्या शरीराची उब घेत होतो. त्या दोघी पण माझा सोटा हातात घेऊन चोळत पडल्या होत्या.

अवघ्या दहाच मिनिटात मी पुन्हा तयार झालो. माझा सोटा पुन्हा एकदा कडक झाला होता. मी पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने त्यांना ठोकून काढले. माझ्या तो स्टॅमिना बघून दोघी पण हैराण झाल्या होत्या. पण माझ्या सारखा खेळाडू दोघीची खाज भागवण्यास समर्थ आहे हे बघून त्या मनोमन सुखावल्या होत्या हे नक्की.