आम्ही तिघे

मी ज्या कंपनी मध्ये काम करत होतो त्यांच्या विविध शहरात शाखा विस्तारल्या होत्या. मी त्या कंपनीमध्ये मॅनेजर म्हणून काम करत होतो. माझ्याकडे मार्केटिंग ची जबादारी होती. मार्केटिंग साठी मला सतत बाहेर गावी जावे लागत असे. विविध कंपन्यांना भेटी देणे आणि धंदा गोळा करणे हे माझे मुख्य काम. काही वेळा मला एकेच ठिकाणी महिनाभर पेक्षा देखील जास्त रुजावे लागत असे.

असेच मला नेहमी जास्त दिवस राहायचे नेहमीच लागणारे ठिकाण म्हणजे पुणे. त्या वेळी देखील मला दोन महिन्यांसाठी पुण्याला राहावे लागणार होते. मी सतत लॉज ला राहून कंटाळलो होतो. त्यामुळे यावेळी मी पेइंग गेस्ट म्हणून राहायचे ठरवले. मी इंटरनेट वरून एक जाहिरात बघितली आणि त्यांना भेटायला गेलो.

एका मोठ्या बंगल्या मधे मी पोहोचलो होतो. दारा वरची बेल वाजवून मी उभा होतो. थोड्याच वेळात दार उघडले गेले. साधारण पस्तिशीची एक अतिशय देखणी बाई माझ्या समोर उभी होती. गुलाबी रंगाची साडी, डार्क लिपस्टिक, बेंबी खाली साडी आणि मोकळे सोडलेले केस. तिचे गोरेपान ते रुपडे बघून मला बरे वाटले. मला बसायला सांगून ती आत निघून गेली. थोड्या वेळात एक माणूस बाहेर आला. साधारण पंचेचाळीस वयाचा असावा तो.

“नमस्कार माझे नाव नितेश तनवाणी. तो म्हणाला. मघाशी दार उघडले ती माझी बायको हेतल” त्याने त्याची ओळख करून दिली.

“मी महेश. मीच फोन केला होता तुम्हाला. मला तुमच्याइकडे पेयिंग गेस्ट म्हणून राहायचे आहे” मी म्हणालो.

त्यांनी मला खोली दाखवली. मला देखील खोली आवडली आणि आम्ही व्यवहार पूर्ण केला. मी दुसऱ्याच दिवशी राहायला गेलो.

नितेश आणि हेतल एक आदर्श जोडपे वाटत होते. त्यांचे एकंदरीत राहणीमान खूपच छान होते. बोलण्यातून मला समजले कि ते नुकतेच अमेरिकेतून इकडे स्थायिक झाले आहेत. त्यामुळे ते तसेच बिनधास्त होते.

मी माझ्या नवीन रूम वर आता रूळलो होतो. तनवाणी कुटुंब देखील खूप चांगल्या पद्धतिने माझ्याशी वागायचे. अधून मधून मला काय हवे नको विचारायचे. माझी विचारपूस करायचे. मी आणि नितेश अधे मध्ये बाहेर हॉटेल ला जेवायला जाऊ लागलो. आमच्या बरोबर हेतल कधीच येत नसे. पण मला त्याच्याशी काही घेणे देणं नव्हते.

आम्ही एकदा असेच दोघे बाहेर ड्रिंक्स आणि जेवणासाठी हॉटेल ला गेलो होतो. ड्रिंक्स घेता घेता नितेश मला म्हणला “महेश,तुला हेतल कशी वाटते?”

अचानक आलेल्या या प्रश्नाने मला घाम फुटायची वेळ आली. मला काय बोलायचे ते समजेना.

“म्हणजे? मी नाही समजलो. तूला काय म्हणायचे आहे नेमके?” मी विचारले.

“हे बघ महेश मला नक्की माहित आहे कि तू हेतल ला चोरून बघत असतोस. तुझी नजर मला न समजण्या एवढा मी काही लहान नाही आहे.” तो म्हणाला.

त्याच्या या वाक्याने माझी बोबडी वळाली.

“नाही नाही तसे काही नाही. मी काही वाईट नजरेने तिच्याकडे बघत नाही.” मी सावरायचा प्रयत्न केला.

“अरे घाबरू नको. मी काही बोलणार नाही तुला. तुला माहित आहे का जसे तुला हेतल आवडते तसे हेतल ला देखील तू आवडतो” तो म्हणाला.

या वाक्याने मला चक्कर यायची बाकी होती. काय चालू आहे हे मला समजत नव्हते. सगळं गरगरत होते.

“मला तुमच्या मैत्रीशी काहीही घेणे देणे नाही. तू बिनधास्त तिच्याबरोबर मैत्री कर” तो म्हणाला.

असे म्हणून आम्ही उठलो आणि घरी निघालो. एकाच गाडीतून आम्ही आलो होतो आणि गाडीत तो याच विषयावर बोलत होता. बोलता बोलता मला म्हणाला “मला माझ्या बायकोला पर पुरुषाने ठोकलेले बघायला खूप आवडते. आम्ही अमेरिकेत खूप वेळा असे करायचो. पण इकडे आल्यावर आम्हाला पाहिजे तसे कोणी मिळाले नाही” तो म्हणाला. मी अचंबित झालो.

आम्ही घरी पोहोचलो. तो मला घेऊन तडक हेतल कडे गेला. हेतल हिरव्या रंगाच्या गाऊन मध्ये होती. अंगाबरोबर घातलेल्या गाऊन मधून तिचे गोळे मस्तच दिसत होते. दार उघडून ती आत जाताना तिच्या नितंबावर त्या गाऊन मधून दिसणारी निकर ची कडा स्पष्ट दिसत होती. नितेश च्या बोलण्याने मी तिच्याकडे बिनधास्त बघू लागलो होतो.

“हेतल ऐक ना. मी महेश ला सर्व काही सांगितले आहे” तिला तो म्हणाला.

ती ते ऐकून हसली आणि मला तिने तिच्या हाताने चापटी मारली. मला थोडी भीती वाटली पण मी स्वतःला सावरले. ती माझ्या अंगावरून हात फिरवू लागली. आणि तिने माझ्या शर्ट ची बटणे काढली. तिच्या कोमल स्पर्शाने माझा लंड कठीण झाला. मी घापकन तिला जवळ ओढले आणि तिच्या ओठांचे चावे घेऊ लागलो. नितेश तिथेच उभा आहे हे माझ्या लक्षात होते पण मला काही फरक पडणार नव्हता.

झटझट मी तिचा गाऊन उतरवला आणि तिला नागडी केली. कमनीय बांध्याची हेतल एखाद्या विदेशी महिलेपेक्षा काही कमी नव्हती. अंगावर लव नसलेली हेतल खूपच मुलायम दिसत होती. तिने माझे कपडे उतरवले आणि मी देखील नग्न झालो. आम्ही एकमेकाना किसिंग करू लागलो. मागे सोफयावर बसून नितेश काय चालू आहे ते आरामात बघत होता.

मी तिला खाली बसवले आणि माझा लंड तिच्या तोंडात दिला. हाताने हलवत हलवत तिने तिने माझा सोटा चोखायला सुरवात केली. मी तिचे केस मागे धरून तिचे तोंड मला हवे तसे मागे पुढे करून माझा लंड चोकून घेत होतो.

तिकडे नितेश ने त्याचे कपडे स्वतःच काढले होते आणि सोफयावर बसून समोर जे चा आहे ते बघून तो मूठ मारू लागला होता. मी थोड्यावेळाने तिने मला जमिनीवर झोपवले आणि माझ्या तोंडावर तिची योनी ठेवली. मी झोपून तिची योनी चाटू लागलो, खाऊ लागलो. मी पूर्ण धुंदीत होतो. मला काहीच सुचत नव्हते. ते बघून नितेश जागेवरून उठला. आणि त्याने माझा सोटा हातात घेऊन हलवायला सुरवात केली.

मी ते बघून आवाकाच झालो. मी पुरुषाकडून कधी माझा सोटा हलवून घेतला नव्हता. पण मला थांबवायचे नव्हते. त्याने माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो चोकू लागलो. मी हेतल ची योनी खात होतो आणि नितेश माझा सोटा खात होता.

बऱ्याच वेळाने हेतल बाजूला झाली. माझा लंड चोकून नितेश चा लंड पण कडक झालेला होता. तेव्हा माझ्या लक्षात आले कि नितेश ला दुसऱ्या पुरुषाचा लंड बघितल्या शिवाय काहीही होत नाही, संभोग करू शकत नाही. मी हेतल ला बेडवर झोपवले आणि माझा सोटा तिच्या फाकलेल्या योनीत खुपसला. ते बघून नितेश ने तिच्या नितंबा खाली उशी कोंबली आणि माझ्या लोम्बणाऱ्या गोट्या तोंडात घेऊन तो चोकू लागला.

मी हेतल ला हिसडे देत होतो आणि नितेश माझा सोटा कधी हाताने आणि कधी जिभेने कुरवाळत होता. मी जवळपास पंधरा मिनिटे हेतल ला लागलो होतो. मी आता तिला उठवले आणि गुडघ्यावर बसवले. तिची गोलाकार गांड बघून मी कासावीस झालो. भोपळ्याच्या आकाराची तिची गांड गोरीपान होती. त्यावर तिच्या निकर चा व्रण स्पष्टपणे दिसत होता. चित्रपटात दाखवतात तसे मी माझ्या बोटाना थुंकी लावली आणि माझी दोन बोटे मागून तिच्या योनीत सारली. तिच्या गांडीवर मी चापट मारली आणि तिला तयार केले.

मी आता मागून तिच्या योनीत माझा लंड घुसवला आणि पूर्ण आवेगाने मी माझी कंबरेने हिसडे देऊ लागलो. मी उभ्याने तिला लागत होतो. नितेश माझ्या मागे आला आणि गुड्घ्यावर जामिनिवर तो बसला. दणके देताना माझी मागे पुढे होणाऱ्या गांडीत त्याने त्याची जीभ घातली आणि तो माझ्या गांडीचे जीभ चाटू लागला. मला हा प्रकार देखील नवीन होता. पण मला ते आवडले. मी माझ्य गांडीचे भोक थोडे सैल सोडले आणि त्याला काय करायचे आहे ते करू देऊ लागलो. त्याने माझ्या मांडीपासून गांडी पर्यंत सगळीकडे जीभ फिरवली होती.

हिसड्यावर हिसडे मारून मी हेतल ला घाईला आणले होते. नितेश आणि हेतल दोघांनी पण हे कबुल केले कि अमेरिकेपेक्षा त्यांना इकडे संभोग करताना मजा येत होती. शेवटी देशी माणसाची ताकद होती ती. तिचे केस मी हाताने मागे धरून ओढले होते. मधेच मी तिच्या अंगावर पडत होतो आणि मागून खालून तिचे लोम्बणारे उरोज हाताने करकचून दाबत होतो. ताठरलेली स्तनाग्रे मोठ्या मनुक्यांसारखी बाहेर आलेली होती.

शेवटी माझा अत्युच क्षण आला. मी माझा लंड बाहेर काढला. आणि त्याचवेळी हेतल ने माझा लंड पुन्हा तिच्या तोंडात घेतला. ती माझा सोटा चोकू लागली. नितेश पुन्हा पायाखाली गेला आणि माझ्या गोट्या चोकू लागला. सर सर करत माझे वीर्य बाहेर आले आणी हेतल व नितेश दोघांच्या तोंडावर ते फवारले गेले.

एका बाई आणी पुरुषाने माझा सोटा चोकायची ते पण एकत्र हि पहिलीच वेळ होती.

माझ्या तगड्या दणक्याने हेतल निपचित पडली होती. मी बेडवर बसलो होतो आणि नितेश अजूनही माझ्य सोट्याशी खेळ करत बसला होता. तेव्हापासून मी हेतल आणि नितेश आमच्या त्रिकुटाने धुमाकूळच घालायला सुरवात केली.