Tag: Desi Cuckold

हनिमूनला ठोकली दुसऱ्याची मदमस्त बायको

हनिमून साठी गेलो होतो खरा पण तिथे आलेल्या दुसऱ्या कपलमधील डॉली मला खुपच जास्त आवडली होती. बेढब नवऱ्या सोबतची ती मादक मोना माझ्याशी लगट करू लागताच मी माझा डाव कसा साधला ते इथे वाचा.

क्ककोल्ड कपल ची मजा

एखाद्या पुरुषाच्या बायकोला त्याच्या समोरच ठोकणे म्हणजे किती अद्भुत अनुभव असू शकतो ना. तोच मीच अनुभवाला होता. हो माझ्या घर मालकाच्या बायकोला त्याच्याच संमतीने मी कसे ठोकले होते ते इथे वाचा.

सासऱ्याने केली कायमची सोय

माझ्या नवऱ्या पेक्षा माझा सासरा अजूनही दिसायला भारी होता. त्याला बघून मला त्याच्याशी संभोग करायची खूप इच्छा होत असे. त्या दिवशी ती वेळ मला चालून आलीच. मी माझा डाव टाकला आणि सासऱ्या कडून कसे ठोकून घेतले ते इथे वाचा.

नवरा आणि बायको दोघांना ठोकले

मॉल मध्ये फिरत असताना त्याने माझ्याशी स्वतःहून ओळख करून घेतली. त्याने मला घरी बोलवले. चहा पिताना त्याच्या बायकोला मी बघत असताना त्याने मला पकडले. पण असे काही त्याने पुढे केले कि मी पुढच्या क्षणी तिच्याबरोबर बेड मध्ये होतो. काय झाले ते इथे वाचा.

आम्ही तिघे

तनवाणींचे कुटुंब सधन होते. नितेश ने मला सरळ हेतल बद्दल विचारले. त्याच दिवशी मी हेतल ला ठोकून काढले.

गोकुलधाम सोसायटीत रंगवला मी रास-गरबा – १

रास-गरबा खेळताना बबिताजीने मला तिच्या फ्लॅटवर नेलं. मी तिच्या चोळीची लेस सोडली तसे तिचे मोठाले बुब्स उघडे पडले. मग मी तिचा घागरा तिच्या कमरेपर्यंत वर केला.

गंगू तारुण्य तुझं बेफाम..!

माझी सौभाग्यवती माहेरी गेल्याची मी संधी साधली आणि गंगू कामवालीला मी बेडवर नेलं. तिचे भरदार स्तन दाबत मी तिच्या लुगड्याचा कासोटा सोडला आणि तिला नागवी केली.

उर्वशीची न विझलेली कामाग्नी – १

उर्वशी दूध घ्यायला खाली बसली तसं तिचं लक्ष बलराज दूधवाल्याच्या बाजूला सरकलेल्या धोतरात गेलं. त्यातून तिला त्याचा काळा लंड आणि त्याचे जाडजूड अंडकोषही दिसले.

काकूला झव झव झवलो

काका काकू घरात झोपले होते तर मी माझ्या चुलतबहिणीसोबत बाहेर झोपलो होतो. रात्री पाणी प्यायला उठलो तेव्हा मी खिडकीतून आत पाहिलं आणि पाहतच राहिलो!