उर्वशीची न विझलेली कामाग्नी – ४

वाचक मंडळी, उर्वशीची न विझलेली कामाग्नी ह्या कहाणीचे पहिले तीन भाग वाचा:

उर्वशीची न विझलेली कामाग्नी – १

उर्वशीची न विझलेली कामाग्नी – २

उर्वशीची न विझलेली कामाग्नी – ३

आता पुढे:

बलराज म्हणाला: बाईसाहेब तुम्ही काळजी करू नका. मी तुम्हाला दोन दिवस एवढं चोदणार की तुम्ही चालण्या-फिरण्याच्या सुद्धा लायकीचे राहणार नाही.

त्याचे बोल ऐकून उर्वशी बेडवर चढली आणि आपले पाय खोलून लेटली. उर्वशीने बलराजचा पूर्णपणे ताणलेला लवडा पाहिला जो आता साडे आठ इंच लांब आणि 3 इंच जाडीचा बनला होता. ते पाहून तिच्या तोंडात पाणी आलं. तिच्या लक्षात आलं की त्याने आपले केस पूर्णपणे काढून घेतले होते. ते पाहून तिने त्याला विचारलं, “तू नेहमीच केस काढून ठेवत असतो का?”

“हो बाईसाहेब. मला शरीरावर केस आवडत नाही. म्हणून मी पंधरा दिवसातून ते साफ करत असतो.”

तो समोर म्हणाला: मला माझं बलदंड शरीर दाखवायला आवडतं. मी नागडा होण्याची कोणतीही संधी सोडत नाही. वाड्यात, गोठ्यात मी जवळपास पूर्ण नागडाच असतो किंवा छोटे छोटे लंगोट बांधून असतो.

उर्वशी आपली पुच्ची चोळत म्हणाली: तुझ्या घरी किंवा गोठ्यामध्ये काम करायला बायका नाहीत का?

ते ऐकून बलाराज हसून म्हणाला: माझं आणि तुमच्या दूधवाल्या ईश्वरचं कुटुंब दुसऱ्या गावात असतं. आम्ही इथे मालकाकडे काम करतो. इथल्या घरात आम्ही एकटेच असतो. त्यामुळे मला कसली काळजी नाही.

उर्वशी म्हणाली: तुझ्या कुटुंबात कोण कोण आहेत?

बलराज आपला लंड कुरवाळत म्हणाला: माझी बायको आणि दोन मुलं. एक पंधरा वर्षाचा आणि दुसरा सतरा वर्षाचा.

उर्वशी समोर आणखी काही विचारणार तोच बलराज स्वतः सांगायला लागला: पुढच्या महिन्यात ईश्वरच्या मुलाचे लग्न आहे. त्यामुळे तो गावाला गेला आहे. मी स्वतः आपल्या गावी दोन तीन महिन्यातून जात असतो. (आपापले जननांग कुरवाळत त्यांचं संभाषण सुरू होतं.)

असं म्हणत बलराज बेडवर चढला. त्याला समजलं की उर्वशी आता समोर काय विचारणार आहे म्हणून त्याने स्वतः सांगितलं, “गावी तर मी दोन-तीन महिन्यातून जातो पण चुदाई मात्र जेव्हा मनात येईल तेव्हा करतो.”

उर्वशीने चटकन विचारलं: ते कसं काय? तुझी बायको तर दुसर्‍या गावी असते ना?

बलराज म्हणाला: बाईसाहेब, मी आजपर्यंत माहिती नाही किती बायकांना चोदलं आहे! गोठ्यामध्ये दुध घ्यायला येणाऱ्या गावातल्या बायकांपासून ते मोठ्मोठ्या घरच्या बाईसाहेबांनाही मी माझ्या लवड्याची मजा दिली आहे.

असं म्हणत त्याने आपल्या लवड्याचा सुपारा उर्वशीच्या पुच्चीवर टेकवला आणि तिच्या ओठांवर किस करत एक जोराचा धक्का मारला! त्यामुळे त्याचा सुपारा तिच्या पुच्चीत घुसला! उर्वशी चपापली! कारण तिने आजपर्यंत एवढ्या मोठ्या आकाराचा सुपारा कधी आपल्या पुच्चीत घेतला नव्हता.

बलराजला या गोष्टीचा अंदाज आधीच आला होता. त्यामुळे त्याने तिला चुंबन करणं सुरूच ठेवलं. हळूहळू उर्वशीच्या वेदना कमी झाल्या. तिला पूर्णपणे गरम करण्यासाठी बलराज तिचे वक्ष दाबायला लागला.

बलराज म्हणाला: बाईसाहेब, फार टाईट पुच्ची आहे हो तुमची. साहेब झवत बिवत नाही की काय?

उर्वशी: नाही ना. म्हणूनच तर माझी कामाग्नी विझलेली नाही अजून.

बलराज: बाईसाहेब, मी देईन तुम्हाला ते सुख. तुमची भडकत असलेली कामज्वाला मीच विझवेन. झवताना मी तुम्हाला माझ्या झवण्याच्या कहाण्या सांगतो म्हणजे तुम्हाला चुदताना फार मजा येईल.

असं म्हणत त्याने आपला अर्धा लवडा तिच्या पुच्चीत घुसवला. त्यामुळे उर्वशीची पुच्ची चिरली. ती ओरडली, “आहहहहह.… बलराज.…..!” पण लगेच तिला वेदनेनंतरची सुख लाभलं.

उर्वशी म्हणाली: बलराज, तू आज मला प्रत्येक पोझिशनमध्ये झव.

बलराज म्हणाला: हो बाईसाहेब, तुम्ही फक्त पहातच रहा.

आणि त्याने एक धक्का मारला ज्यामुळे त्याचा पूर्ण लवडा तिच्या पुच्चीत सामावला. उर्वशी केकाळली, “उऊहहहह…. उऊऊ…. माझी पुच्ची…. किती मोठ्ठा दांडका आहे तुझा बलराज! संसस…. तुझी बायको कशी सहन करत असेल देव जाणे!”

उर्वशी पूर्णपणे बलराजला समर्पित होऊन झवायला लागली. आतापर्यंत एक तास झाला होता आणि त्यांचं प्रणय, संभोग सुरूच होता. यादरम्यान उर्वशी तर बऱ्याचदा झडली होती पण बलराज मात्र झडायचं नावही घेत नव्हता.

उर्वशी म्हणाली: बलराज तू न झडता किती वेळचा झवत आहेस?

यावर हसून बलराज म्हणाला: बाईसाहेब आणखी दीड-दोन तास माझं झडणार नाही आहे. माझी ताकदच तेवढी आहे. रोजचं दूध, दही, तूप, लोणी खाऊन खाऊन माझा शक्ती चांगली वाढली आहे.

समोरचा एक तास झवल्यानंतर जेव्हा तो झडायला लागला तेव्हा त्याने आपला लवडा बाहेर काढला. तिने लगेच त्याला थांबवलं आणि म्हणाली माझ्या पुच्चीतच सोड तुझं दही.

हे ऐकून बलराजने लगेच आपल्या लंडन आत घुसवला आणि आपलं गाढ, चिकट वीर्य तिच्या पुच्चीच्या मुळात सोडलं. यादरम्यान उर्वशीने त्याला कसून पकडलं. त्याच्या पाठीवर तिच्या नखांचे ओरखडे आले होते. झडल्यानंतरही त्याचा लवडा फडफडत होता. तो तसाच लेटून राहिला.

आता सकाळचे आठ वाजत आले होते. त्यांची झवाझवी पूर्ण रात्र चालली होती. ती उठली आणि म्हणाली, ” चल आता आंघोळ करू मग आराम करू.” त्यावर बलराजने तिला आपल्यापासून वेगळा न करता त्याच पोझिशनमध्ये कुशीत उचललं आणि तिला बाथरूम मध्ये घेऊन गेला. गरम पाण्याच्या शॉवरखाली उभे राहून दोघही आंघोळ करायला लागले.

आंघोळ झाल्यानंतर उर्वशी म्हणाली, “मी लगेच खायला नाश्ता बनवते, तू आराम कर.” असं म्हणत ती नागडीच किचनमधे गेली आणि नाश्ता बनवायला लागली. वीस मिनिटातच सँडविच, ज्यूस घेऊन ती बेडरूममध्ये आली.

दोघांनी मिळून नाश्ता केला आणि बेडवर छान झोपी गेले. रात्रीच्या मेहनतीने उर्वशी चांगलीच थकली होती. त्यामुळे ती गाढ झोपी गेली. तिचे डोळे सरळ संध्याकाळी सात वाजताच उघडले. तिला जाणवलं की तिच्या पुच्चीत काहीतरी हालचाल होत आहे.

तिने डोळे उघडले तर पाहिलं बलराज तिला झवत होता! तिने विचारलं, “तू मला केव्हापासून झवत आहेस?”

तो म्हणाला: पंधरा-वीस मिनिटं झाले.

उर्वशीने त्याला थोडा वेळ थांबायला सांगितलं. ती बाथरूम मधून फ्रेश होऊन आली आणि तिने फोनवरूनच जेवणाचा ऑर्डर दिला. जेवण करताना त्या दोघांनी खूप गोष्टी केल्या. त्याने आपल्या झवाझवीच्या बऱ्याच कहाण्या तिला ऐकवल्या होत्या. अचानक तो म्हणाला, “बाईसाहेब आता मला तुमची गांड मारायची आहे.” उर्वशी ते ऐकून घाबरलीच. त्यावर बलराज तिला धीर देत म्हणाला, “ज्याप्रकारे तुम्हाला पुच्ची झवायला मजा येते ना अगदी तशीच मजा गांड मारण्यात पण येईल.”

त्यावर उर्वशीने डॉगिस्टाइल पोझिशन घेतली. बलराजने आपले जाडे बोट हळूहळू तिच्या गांडीच्या छिद्रावर गोल गोल फिरवायला लागला. मग त्यावर थोडीशी लोणी लावली आणि अर्ध बोट आत घुसवलं. उर्वशीला मजा यायला लागली तेव्हा तो तिच्या पाठीमागे आपला लवडा धरून उभा झाला.

हळूच त्याने आपल्या लवड्याचा सुपारा तिच्या छिद्रावर टेकवला आणि जोर लावून आत घालायला लागला. उर्वशी मोठ्याने चित्कारली. तिच्या डोळ्यातून पाणी यायला लागलं. एवढ्यातच बलराजने एक झटका मारला आणि तिची गांड चिरत आपला बलदंड सोटा आत घुसवला!

उर्वशीच्या चित्कारांना सीमाच उरली नव्हती.बलराजने आणखी लोणी लवड्यावरती लावलं आणि हळू हळू आत बाहेर करायला लागला. त्याचा पूर्ण लंड तिच्या गांडीत दफन होत होता. तो मजेने तिची गांड मारत होता. एकदा तर तो तिच्या गांडीतच झडला पण त्याने आपली ठुकाई निरंतर सुरूच ठेवली. शेवटी एकदाचा तो झडला आणि ते झोपी गेले.

सकाळी उठून आंघोळ करून उर्वशीने जेवणाचा ऑर्डर दिला. जेवण केल्यानंतर त्यांचं संभोग परत सुरु झालं. उर्वशी दोन दिवसापासून त्याच्याकडून निरंतर चुदत होती. तो तिची गांड आणि पुच्ची दोन्ही आलटून-पालटून ठोकत होता. मग त्याचं वीर्य त्याने तिच्या तोंडावर सोडून बाजूला पडला.

एवढ्यात उर्वशीचा फोन वाजला. फोनवर तिचा नवरा होता. तो तासाभरात घरी पोचणार होता. उर्वशीने लगेच बलराजला तयार व्हायला सांगितलं. आपल्या नवऱ्याचा शर्ट-पॅंट तिने त्याला दिला. बेडशीट धुवायला टाकून दिली. बलराजला चुंबन करून तिने त्याला बाहेर पाठवलं.

अगदी त्याच वेळेस तिचा नवरा सोसायटीमध्ये शिरत होता आणि बलराज आपली सायकल आणि दुधाची कॅन घेऊन परत जात होता. अश्या रितीने उर्वशीची न विझलेली कामाग्नी बलराजने शांत केली.

[email protected]