गीता सोबतची एक रात्र

गीता माझी बालमैत्रीण लहानपणापासून एकत्र खेळलो, बागडलो कधी कधी भांडलो देखील. लहानपणीची मौजच काही वेगळी असते. पण हळू हळू करत ते दिवस सरून गेले. दहावी झाली आणि कॉलेजला गीता आणि माझ्यात अंतर पडले. कारण मी एका कॉलेजला आणि ती एका कॉलेजला. आणि तसे मोठे झाल्याने थोडा दुरावा निर्माण झाला होता.

पण कधी कधी नोट्स किंवा अशा काही कारणांनी तिचा माझा संपर्क येत होता. पहिले गीता बद्दल माझ्या मनात तशी काही भावना नव्हती पण आता जशी कॉलेजला जायला लागल्या पासून तिच्या शरीरामध्ये जे बदल झाले त्यामुळे ती खूपच आकर्षक दिसू लागली होती. शरीर भरले होते, छातीवरचे गोळे मोठे टच्च झाले होते, उरोजांची गोलाई ड्रेसमधून देखील खूपच उठावदार दिसत होती. मागून आकारबद्ध मोठे नितंब यामुळे तिचा बांधा खूपच आकर्षक दिसत होता.

तिचे शरिर एखाद्या प्रौढ स्त्रीला लाजवेल असे बनले होते. आता माझ्या मनात तिच्या बद्दलच्या भावना वेगळ्याच बनू लागल्या. गीता इतकी सुंदर आणि आकर्षक दिसत होती कि तिला पाहिले कि मला ती हवी असे वाटायचे. तिच्याशी माझी चांगली मैत्री होती तिच्यात माझ्यात सर्व काही बोलणे होत होते.

मी तिच्याशी संपर्क वाढवला, मला ती खूप आवडू लागली होती. तिच्याकडे मी खूपच आकर्षित झालो होतो. मला ती सारखी हवी हवीशी वाटत होती. मी एक दिवस तिला काहीही झाले तरी प्रपोझ करायचे ठरवले. आणि एक दिवस धाडस करून मी तिला म्हणालो “गीता मला तुझी मैत्री आवडते खूप” तिने माझ्याकडे पाहिले आणि स्मित हास्य केले.

त्यापुढे काय बोलायचे ते धाडस नाही झाले तोही दिवस असाच गेला. त्यानंतर पंधरा दिवसात तिला माझ्यातील बदल जाणवू लागला कदाचित तिला समजू लागले होते कि मी तिच्याकडे फारच आकर्षित झालो आहे ते. तिच्या घरी जाणे तिच्याशी लाडी गोडीने बोलणे, तिची काळजी घेणे यावरून तिच्या लक्षात येऊ लागले असावे. एक दिवस तर तिच्याशी अनेक विषयावर रात्री आठ वाजे पर्यंत बोलत बसलो होतो. तिलाही माझ्याशी गप्पा मारायला आवडल्या होत्या. नंतर मी उठून निघालो आणि ती मला म्हणाली “परत कधी येणार?” माझ्या मनात आनंदाच्या लहरी दौडू लागल्या.

“आता आपण पिक्चर पाहायला जाऊया, उद्याच जाऊया कि?” मी उत्साहात म्हणालो. तिने मान हलवून होकार दिला. मी त्या दिवशी खूप खुश होतो. गीताच्या विचारातच ती रात्र गेली तिच्याशिवाय काहीच दिसत नव्हते. दुसऱ्या दिवशी ठरल्या प्रमाणे ती आली. पिक्चर टॉकीज मध्ये तिच्याशी आता  काहीतरी करायला मिळेल या विचाराने मी खूपच उत्तेजित झालो होतो.

पण मागे चांडाळ मुले बसली होती यामुळे मला काहीच करता येईनासे झाले. तरीही मी धाडस करत तिच्या हातात हात घालणे, तिला कुरवाळणे असे करू लागलो. तिच्या उरोजांना कोपराने घासू लागलो. तिचा नकार होता. पिक्चर सुटला आणि बाहेर येताच, ती म्हणाली “काय हे कुठेपण काहीपण करायचे होय?” या वाक्यावरून मी सर्व काही समजलो.

एकदा संध्याकाळचे सात साडेसात वाजता मी घरी परत आलो आणि घरी मम्मी कुलूप घालून शेजारी किल्ली ठेऊन गेली होती. ती कोणाच्यातरी घरी कार्यक्रम आहे म्हणून १० पर्यंत येणार आहे असा निरोप ठेऊन गेली होती. आता मी एकटाच घरी होतो. आणि या संधीचा फायदा घ्यायचा म्हणून मी गीताला बोलावून घेतले.

ती घरात येताच मी लगेच दार बंद करून घेतले. “चल टेरेस वर जाऊया” मी तिला म्हणालो. टेरेसवर येताच अंधारात मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेतले, अगदी उतावीळ होऊन तिचे ओठ चोखु लागलो, तिनेहि या सुखद अनुभवासाठी मला नकार दिला नाही. तिनेही माझ्या जवळ येत मला प्रतिसाद दिला.

न राहवत मी तिच्या तोंडात माझी जीभ फिरवू लागलो. वरून तिचे स्तन मर्दन करू लागलो. आता मात्र तिचे स्तन मला उघडे करून पाहावेसे वाटू लागले होते. मी तिचे स्तन उघडे करू लागताच  “कुणीतरी येईल” ती म्हणाली. तसे पाहता तिने मूकसंमती दर्शवली होती. मी तिच्या सलवारची झिप खाली ओढली तसे तिचे ब्रेसीयर दिसू लागले. तिच्या ब्रेसीयरचे हुक काढले.

तिच्या पाठीवरून मी हात फिरवू लागलो, असे करताच तिच्या अंगावर शहारे येऊ लागले. मी हळू हळू हात तिच्या स्तनाकडे फिरवत नेला. तिच्या टच्च स्तनाना मला स्पर्श करायची घाई चालली होती. तिच्या स्तनांना स्पर्श होताच मी आनंदाच्या सागरात उड्या मारू लागल्या सारखे वाटू लागले. तिचे मांसल टच्च उरोज मला खूप चोळावेसे वाटले.

मी त्यांना लगेच उघडे केले आणि तिच्या स्तनांना चोखायला तुटून पडलो. तिचे बॉन्डे तोंडात घेऊन हलकेसे चावत अधाश्या सारखे चोखु लागलो. मला या प्रकारात खूप मजा येऊ लागली होती. मला ती हवीहवीशी वाटू लागली होती. अगदी लहान बाळासारखे तिचे स्तन मी तोंडात घेऊन चोखत होतो. मला आता ती पूर्ण हवी होती.

मी खूपच उतावळा होतो. तिने आवरते घेतले आणि म्हणाली परत कधीतरी पाहूया. असे म्हणून आम्ही खाली आलो माझी इच्छा अधुरीच राहिली होती. तीही वासनेने पेटली होती पण सर्व काही करण्याची स्थिती नव्हती. ती निघून गेली आणि थोड्याच वेळात मम्मी घरी आली. तसे तिचेही आमच्या घरी येणे जाणे होते यामुळे कोणाला तास संशय येण्यासारखे नव्हते.

बऱ्याच वेळी असेच आम्ही दोघांनी नाश्ता केला होता. जेवण अजून केले नव्हते. एकदा तिला काहि करून कुठेतरी रूमवर एकांतात घेऊन जायचा मी प्लॅन केला. कारण आता एवढ्यावरच थांबायचे माझ्याकडून तरी शक्य नव्हते. मी एका मित्राच्या रूमवर जाण्याचा बंदोबस्त केला. आणि तिला तिथे बोलावून घेतले. तिथे कोणीही आम्हाला डिस्टर्ब् करणारे नव्हते.

तिनेही काहीतरी कारण सांगून तिथे हजेरी लावली. आता ती फक्त माझी होती तिला हवे तसे भोगता येणार होते. म्हणून मी खूपच उतावळा झालो होतो. तिचे माधक शरीर पाहण्यास आणि त्याचे रसपान करण्यास मी अधीर झालो होतो. माझ्या कामवासना खूपच भडकल्या होत्या. कामवासनेने आणि तिच्या माधक शरीराच्या आकर्षणाने माझे अंग कापत होते.

तिला खोलीत घेतले मी खूप खुश होतो. तिने यलो कलरचा ड्रेस घातला होता. ती खूपच आकर्षक दिसत होती तिला पाहून मी वेडाच झालो होतो. मी तिला लगेच बेडवर झोपवले आणि तिच्यावर तुटून पडलो. नेहमीप्रमाणे तिच्या ओठांचे रसपान केले. स्तनमर्दन करता करता तिला नागडी केली. पण करतेवेळी तिने माझ्याकडे कंडोमचा आग्रह केला.

अचानक केलेल्या या मागणीमुळे मी काहीच करू शकलो नाही. त्यामुळे तिच्या डोलदार शरीराच्या दर्शनाव्यतिरिक्त मी काहीच करू शकलो नाही.

एक दिवस त्यांच्या घरी एन डी ए च्या परीक्षेचे पत्र आले. ती परीक्षेला बसणार होती. तिचे परीक्षा सेंटर पणजी होते. ती एकटी कशी जाणार? तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळत नव्हती. मग चर्चेतुन माझे नाव आले. मी खुश होतो. उतावळेपणा न दाखवता मी आढेवेढे होऊन तयार झालो. जणू मला तिच्यासोबत जायला उत्सुकता नाही असे दाखवले.

जाताना तिला म्हंटल, “बॅग माझं खरं प्रेम आहे म्हणून तुझ्याबरोबर येण्याची संधी मला परत मिळाली” मी तिला म्हणालो. ती हसली. “यावेळी अर्धवट ठेवायचे नाही हां” मी अधीरतेने म्हणालो.

तिला कशी बशी सांगून कंडोम न घालता तयार केले. हि सर्व चर्चा आमची गाडीतून जातानाच होती. गाडीत तसे करताना म्हंटली उद्याची रात्र आपलीच आहे त्यामुळे धीर धर. मग मी गप्प राहिलो. पणजीत हॉटेल बुक केले व तिला परीक्षा केंद्रावर सोडले. संध्याकाळी भरपूर फिरलो हॉटेलमध्ये जेवण केले आणि रूममध्ये आलो.

बेडवर पडलो. तिने कपडे चेंज केले आणि पातळ झिरझिरीत गाऊन घालून आली. मी तिचे ते सौन्दर्य पाहतच बसलो. जवळ आल्यावर तिने, “एवढे काय पाहायचे?” असे विचारले. मी लगेच तिला जवळ ओढली व बसल्या अगदी पहिला किस असल्यासारखे तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो. तिने लाईट घालवण्याचा आग्रह धरला.

पण मी तिला नको आपण उजेडातच करूया असे म्हणताच ती गप्प राहिली. तिचा गाऊन व माझी सर्व कपडे बाजूला झाली. तिचे ब्रेसीयर काढताच तिचे स्तन मोकळे झाले. किस वर किस करत तिचे स्तन मर्दन करू लागलो. मग तिच्या पोटावरून हात फिरवीत तिचा ओटीपोटाशी चाळे सुरु केले तिने डोळे मिटून घेतले. माझा बांबू ताठ झाला होता.

मी तिच्या योनीत बोट घातले आत बाहेर करू लागलो. तशी ती चित्कारु लागली. तिचा खूप प्रतिसाद मिळत होता. तिची योनी चाटली ती खूपच बेभान झाली. आता तिच्या पुचित माझा लवडा घालायला मी खूप आतुर झालो होतो. तिच्या पुचीवर मी माझा लवडा ठेवला आणि तिच्या पुचित सारला. तिची पुची मी चोखून ओलीचिंब केली होती.

तिच्या पुचित माझा लवडा आत बाहेर करू लागला. तिचे स्तन मर्दन करत तिला झवू लागलो. तिचे स्तन चोखायला आणि खालून आत घालायला खूप मजा येत होती. आता माझा वीर्याचा फवार बाहेर येण्याची वेळ आली होती. तसे मी तिला घट्ट मिठी मारून तिच्या तोंडात तोंड घातले आणि लवडा खोलवर घुसवून सगळे वीर्य तिच्या पुचित सोडले. तीही माझ्या विर्याच्या गरम फवार्याने तृप्त झाली.