कामसुखातून घडलेली भेट

मिरजेच्या स्टॅण्डवर ती गाडीत चढली एशियाडच्या पुढच्या दाराने ती आली तेंव्हाच माधवने तिला पाहिली होती अन ती आपल्या शेजारी बसावी अशी त्याच्या मनात इच्छा निर्माण झाली होती. आणि काय आश्चर्य म्हणजे खरोखरच ती त्याच्या सीटवर येऊन बसली. गळ्यात एक पर्स अडकवलेली आणि एक डायरी इतकेच सामान तिच्याकडे होते.

तिच्याकडे सामान पाहून माधवला वाटले ती मधेच कुठेतरी उतरेल पण जेंव्हा तिने तिकीट काढले तेंव्हा समजले त्याला कि ती देवरुखला उतरणार आहे ते. दिसायला खूपच देखणी होती ती, भरगच्च उरोज, भरीव बांधा व लचकदार कंबर यामुळे ती खरेच एक रूपवती दिसत होती. एकंदरीत दिसण्यावरून ती चालू वाटत नव्हती.

तशी गाडीत आणखी जागा होती पण ती त्याच्याच जवळ येऊन बसल्याने माधव खुश व आश्चर्यचकित झाला होता. या सौन्दर्यवतीचे नाव काय आहे हे पाहण्यासाठी जेंव्हा ती खाली उतरली होती त्यावेळी त्याने तिची डायरी बघितली आणि तिची थोडीफार हिस्टरी देखील पाहिली. त्यामुळे मला समजले कि एकंदरीत ती बिनधास्त स्वभावाची होती. ती परत गाडीत आली आणि शेजारी बसली आणि वैतागून पुटपुटू लागली. “काय झाले?” मनोज ने विचारले. “पुरुषाची जातच हलकट” ती वैतागत म्हणाली.

मनोज थोडा बुचकळीत पडला. त्याला काय म्हणते ते समजेना. एवढ्यात तिने सांगितले, “खाली एक जोडपे पाहिले ती चार मुले सांभाळते आणि त्या पुरुषाला साधे सामान घेऊन चढण्याचे देखील कष्ट करता येत नाही?” स्त्रिया नऊ महिने मुलाला पोटात सांभाळतात, पुरुषाची सगळी हौस पूर्ण करतात, स्वयंपाक पासून ते सर्वच  स्त्रिया करत असतात. तरी स्त्रियांना पुरुषाची बरोबरी नाही.

स्त्रीही पुरुषा इतकीच सक्षम असते मग असा भेदभाव का? ती वैतागत बोलत होती. मीही म्हंटले “अहो असे कसे? काही गोष्टीत चुकत असेल पुरुषांचे पण स्त्री पेक्षा पुरुष जास्त काम करतात, अशी बरीच उधाहरणे आहेत जिथे पुरुषच उपयोगी पडतात.” ती वैतागत माझ्याकडे बघून म्हणाली “असे नाही”.

“मग लागली का पैज ?” मी पटवून दिले तर मला काय द्याल?” मी थोडे फ्रॅंक होत विचारले.

“तुम्ही म्हणाल ते देते” तीही इंटरेस्ट घेत बिनधास्त म्हणाली. आता आम्ही थोडे फ्रॅंक झालो होतो. कोणत्या ना कोणत्या विषयावरून आमच्यात संवाद मस्करी होऊ लागली. साधारण एका तासाने गाडी अचानक थांबली. माहिती घेतली तर गाडीचा टायर पंचर झाला होता. ड्राइवर आणि कंडक्टर खाली उतरले होते टायर बदलण्यास.

मी तिला म्हणालो “चला उतारा म्याडम ! टायर पंचर झाली आहे मदत करा चला”

“अहो मी कसे करणार? तुम्ही आहेत ना?” ती म्हणाली. “का स्त्रिया काहीही काम करू शकतात ना? चला ना आता? नाहीतर पैज हरला म्हणा” मी जास्तच मजेत म्हणालो.

“हो हरले” ती हसत म्हणाली. आणि मनोज खाली उतरून ड्रायव्हरला मदत करायला गेला.

अर्ध्या तासाने तो टायर बसवून परत आला. गाडी सुरु झाली. जस जसे अंतर झाले तसे थोडे थोडके प्रवासी देखील उतरले आता पाच जणच राहिले होते प्रवासी. थंडी वाजत होती. खिडकीची काच बंद करून जयश्रीने शाल आपल्या अंगावर घेतली. मनोजच्या कोपराचा स्पर्श तिला होत होता. आणि जयश्रीच्या जवळ जात तिला बिनधास्त म्हणाला “म्याडम तुम्ही मला शब्द दिला आहात, तुम्ही पैज हरला आहेत”

“हां” “मग…” “तुम्ही म्हणाल ते मीही द्यायला तयार आहे” ती लाजत म्हणाली. “असं…! मीही घ्यायला तयारच आहे, म्हणजे मी जे हवे ते घ्यायला तयार आहे म्हणा?” मीही जवळीकता साधत म्हणालो.. तिची सहमती असल्याने मनोजने तिच्या ओठा जवळ ओठ नेले आणि तिचे दीर्घ चुंबन घेतले. त्यांचा चुंबाचुंबीचा खेळ चालू झाला होता.

त्याचा हात आता तिच्या उरोजावरून फिरू लागला. तीही त्याच्याशी समरस झाली होती. त्याने तिला सर्व  परवानगी दिली होती. तिचे मदमस्त उरोज चोळू लागला. हलकेशे बाहेर काढून चोकू लागला. आता त्याचा हात तिच्या माधक मऊ मऊ मांड्यावर फिरू लागला, तशी ती जास्तच तापायला लागली. त्याची बोटे तिच्या जांघेतून फिरायला लागली.

त्याने आता तिच्या निकरमध्ये हात घातला होता. तिच्या योनिवरून त्याची बोटे फिरत होती. दोन आसुसलेली मने जवळ आली होती. पण गाडीत काहीच करता येत नव्हते. दोघेही तापले होते पण नाईलाज होता. गाडी जवळपास स्टेशनवर पोहोचणार होती. रात्रीचे १० वाजायला आले होते. गाडी पोहोचताच कुठेतरी लॉजवर थांबण्याचा त्यांनी निश्चय केला. आणि ते एका लॉजवर गेले पती पत्नी नोंद करून त्यांनी एक रूम घेतली.

रूममध्ये पोहचताच तिने केस मोकळे केले आणि बेडवर पडली. मघाशी सगळे अंधारात आणि अडचणीत झाले होते पण आता खोलीत बिनधास्त आणि प्रकाशात होणार होते यामुळे ते दोघेही खुश होते. तिचे सौन्दर्य आता खूपच उठावदार दिसत होते. उतावळा होऊन मनोज तिच्यावर ओणवा झाला आणि तिला मिठीत घेण्याचा प्रयत्न करताच ती म्हणाली.

“मिस्टर, बाजूला व्हा.”

त्याने आश्चर्याने विचारले “का?”

“पैजे प्रमाणे मघाशी तुम्हाला दिले आहे, हे काय तुम्हाला आयुष्यभर देणार नाही आहे” ती म्हणाली.

“पैज हे निमित्त होते, तू मला खूप आवडलीस मला तू हवी आहेस.तू म्हणशील तर मी ज्या कामाला जाणार आहे तिकडे जात नाही” तो उतावळा होत म्हणाला. आणि त्याने तिला जवळ ओढले ओठात ओठ घालून चुंबन घेऊ लागला. त्याच्या मिठीत तीही सामावली. बाहेर पडत असणाऱ्या पावसाने वातावरण थंड झाले होते. त्याने तिचे उरोज मोकळे केले. अधाश्या सारखे तिचे उरोज दाबू लागला. तिला पूर्ण नागडी करून तिचा माधक देह त्याला पाहायचा होता.

तो तिचे स्तन चोखत होता. ती म्हणाली ‘लाईट बंद करा ना” ..

“नाही मला तुला पूर्ण नग्न पाहायची आहे” मनोज म्हणाला. तरीही ती उठली आणि लाईट बंद करून मंद प्रकाशाचा ब्लब लावला. आणि ती त्याच्या मिठीत सामावली. त्याने तिला पूर्ण नग्न केले. आणि स्वतःही पूर्ण नग्न झाला.

आता तो तिच्या अंगाशी झोंबला. तिच्या मुलायम मांड्यावर आपल्या मांड्या घासू लागला. मांड्या तिच्या योनीवर घासत तो तिचे उरोज चोखु लागला. त्याच्या मांड्यांचा योनीला होणाऱ्या स्पर्शाने पेटू लागली. गरम गरम श्वासाचे निखारे तिच्या तोंडून निघू लागले. तिच्या ओठात ओठ घालून तिचे गरम गरम निघणारे आपल्यात घेऊन विझवू लागला.

तिने आपल्या नाजूक हातांनी त्याचा सोटा हातात पकडला आणि कुरवाळू लागली. आपल्या मऊ मऊ योनिवरून त्याचा सोटा घासून घेऊ लागली. तिच्या योनीचा होणार सुखमय स्पर्श त्याला खूपच पेटवू लागला. आता त्याच्या भावना अनावर झाल्या होत्या. त्याने लगेच तिच्या उघड्या योनीत आपली बोटे सारली. कचाकच तिच्या योनीत बोटे आत बाहेर करू लागला.

तिला पेटवू लागला. तीही बेभान होऊन चित्कारु लागली. त्याने तिच्या पुचित आपले तोंड खुपसले आणि तिची पुचि चोखु लागला. तिची पुची बोटांनी फाकवत चोखु लागला. आता ती त्याचा सोटा पुचित घालून घेण्यास आसुसली होती. त्यालाही आता वेळ घालवण्यात काही अर्थ नव्हता नाहीतर तिला तापवण्यात त्याचा लवडा बाहेरच वीर्य सांडून रिकामा होण्याची वेळ आली असती.

तिच्या मांड्या फाकवल्या आणि त्याने आपला सोटा तिच्या पुचीवर ठेवला. तिची पुची त्याने चोखून चोखून ओलीचिंब केली होती. त्याच्या स्पर्शाने तिची पुची प्रसरण पावली होती. त्याचा सोटा आत सर्रकन शिरला. तिनेही त्याचा सोटा डोळे मिटून आत घालून घेतला. त्याने तिचे दोन्ही उरोज दोन्ही हातात पकडून दणके द्यायला सुरुवात केली.

तिचे हात त्याच्या पोटावरून फिरू लागले. तीही कामविव्हळ झाली होती. त्याचा लवडा तिच्या पुचित खोलवर शिरू लागला होता. तो खाली झुकला आणि तिचे टंच उरोज चोखु लागला आणि खालून दणके देऊ लागला. त्याने त्याचा चेहरा आपल्याकडे ओढला आणि तोंडात तोंड घालायला सांगितले. एकमेकांची जीभ तोंडात घेऊन चोखु लागले. त्याचे दणके खोलवर जात होते.

अगदी पाच मिनिटे त्याने तिला झवले आणि आपले वीर्य तिच्या पुचित सांडले. दोघेही शांत एकमेकांच्या मिठीत पडून राहिले तिने त्याचे वीर्य संपूर्ण आपल्या पुचित सामावून घेतले होते. ती तृप्त झाली होती आणि मनोज देखील खूपच खुश झाला होता.

मनोज खरे पाहता एक मुलगी पाहायला म्हणून निघाला होता. त्याने मध्यस्थाकडे आपला फोटो दिला होता. आता यावरून त्याला त्या कमला जायचे होते.

जयश्री सकाळी उठून यावरून म्हणाली “चला निघूया.” बाबांची तार आली होती मला पाहायला स्थळ आले आहे. मला जायला हवे” ती आता जाणार या विचाराने मनोज खूप नाराज झाला. त्याला ती हवी होती.

“मला तू हवी आहेस जयश्री” तो म्हणाला. तशी ती त्याला म्हणाली “नाही मला जायला हवे माझे लग्न या मुलग्याशी होणार आहे.  त्याने चटकन तिच्या हातातून तो फोटो काढून घेतला आणि त्याला आश्चर्याचा धक्काच बसला. पाहतो तर काय तो त्याचाच फोटो होता.

जयश्रीला सर्व माहित होते. पण मनोजला काही माहिती नव्हते. मनोज जयश्रीवर खुश होताच. आणि तिथेच त्यांची एंगेजमेंट झाली. दोघेही एकमेकांचे आयुष्याचे जोडीदार झाले होते. फॉर्मॅलिटी प्रमाणे मुलगी पाहणे आणि लग्न ठरवणे अशा सर्व गोष्टी करून त्यांनी लग्न केले. दोघेही खूप खुश आहेत.