Month: January 2020

बायकोने केली मित्रा सोबत मजा

मनोज ला मी राहायला मुद्दाम बोलावले होते. त्या दिवशी तो त्याच्या रूम मध्ये झोपला होता. निशा त्याच्या रूम मध्ये काही कामासाठी गेली होती. लूंगीतून दिसणारा त्याचा भलामोठा सोटा बघून निशा व्याकुळ झाली. तिने त्या सोबत काय करत होती ते मी माझ्या खोलीतील भोकातून बघत होतो.

घरकामाचे अफलातून प्रशिक्षण

नीता ला बघून मी वेडी झाले. ती मला सगळे घरकाम शिकवणार होती. पण ते शिकवताना तिचा होणारा माझ्या शरीराला स्पर्श मला सुरवातीस नको होत असे. पण नंतर मात्र तो मला आवडू लागला होता. त्या दिवशी चपाती लाटताना तिने मला मागून पकडले आणि पुढे आमच्यात काय झाले ते इथे वाचा.

मित्राच्या आई बरोबर केली सफाई

रजनीचा फोन मला आला. तिला घर साफ करण्यास माझी मदत हवी होती. ती माझ्या मित्राची आई होती. मी तिच्या घरी गेलो. तिला मदत करताना माझी नजर तिच्या अंगावरून हटत नव्हती. त्यातच स्टूल वर तिचा तोल गेला आणि तिला पडताना मी सावरले. पुढे काय झाले ते इथे वाचा.

औषधी वनस्पतीची कमाल

मला त्या साधूने अशी एक वनस्पती दिली होती कि त्यामुळे लवकर गळणार नाही. त्याचा नेमका उपयोग मला त्या दिवशी करता ज्या दिवशी मला सोनियाने तिच्या घरी बोलावले. तिच्याकडे मी त्या वनस्पतीचा रस पिला आणि पुढे जो धुमाकूळ घातला तो नक्कीच वाचा.

कॉल गर्ल ने केली इच्छा पूर्ती

तोच तोचपणा आल्याने मला हल्ली संभोगात मजा येत नव्हती. त्यामुळे कि कॉल गर्ल कडे जायचे ठरवले होते. मी त्या कॉल गर्ल कडे गेलो. तिला बघून माझे डोळे फिरायची वेळ आली. तिच्या बोलण्याने तिने मला पुरते घायाळ केले होते. तिने माझ्याशी काय काय केले ते इथे वाचा.

चॅलेंज ची मजा

दीपक चा बॉयफ्रेंड होता. पण तो तिला फार खुश करत नसे. त्यामुळे त्यांचे ब्रेकअप झाले होते. आमची पैज लागली होती कि संभोगात कोण जास्त माहीर आहे ते बघायचे. यासाठी तिने मला चक्क पैकी तिच्या घरी बोलावले. तिला त्या दिवशी तिच्या घरी जाऊन मी कसे हरवले ते इथे वाचा.

काकी ने पकडली चोरी आणि माझी सोय झाली

घरी कोणीच नव्हते ते बघून मी हस्तमैथुन करत बसलो होतो. काकी ला आठवून तिच्या नावाने मूठ मारत मी तिची निकर आणि ब्रा माझ्या तोंडात घेत होतो. अचानक दार उघडले आणि समोर काकी आली. माझ्याकडे बघून तीने एक मादक कटाक्ष टाकला. पुढे काय झाले ते वाचा.

मामीच्या अंघोळीची गडबड पडली पथ्यावर

मला अंघोळीची खूपच गडबड करत होती मामी त्या दिवशी. तिला कुठे तरी जायचे होते. मी अंघोळ करताना अचानक दार वाजले आणि मी बघतो तर मामी नग्न अवस्थेत बाथरूम मध्ये अंघोळीसाठी शिरली होती. तिने मला तिला साबण लावायला लावला आणि पुढे मी काय केले ते वाचा.

गावरान कोंबडी ची घेतली मजा

हौसाबाई दिसायला कडक माल होती. अस्सल गावरान. तिच्या हाताखाली मी गडी म्हणून कामाला लागलो होतो. माझे काम बघून ती खुश होती. त्या दिवशी आम्ही काम करताना तिचा पाय मुरगळला. तिच्या पायाला मालिश करत करत मी तिच्या सर्वांगाचे मालिश कसे केले ते वाचाच.

मित्राची आई सविता बरोबर केली मजा

मी दळप घेऊन सविताच्या घरी गेलो. ती रूम साफ करत होती. तिने मला डबा टेबल वर ठेवण्यास सांगितला. तो ठेवताना माझा तोल गेला आणि माझ्या हातातून डब्यातील पीठ तिच्या अंगावर पडले. तिने मला साफ करण्यास सांगताच माझा हात तिच्या सर्वांगावरुन फिरू लागला.