Month: January 2020

एकतीस डिसेंबर ची अफलातून पार्टी

बीच वर रोज मी आणि लिसा एकमेकांना भेटत होतो. तिची फिगर जबरदस्त होती. एकतीस डिसेंबर ला ती मला एके ठिकाणी पार्टी ला घेऊन गेली. तिची मैत्रीण मेरी पण तिथे होती. आम्ही पार्टी मध्ये इतक्या जवळ आलो कि मी त्या दोघीना ठोकून काढले. कसे ते वाचाच.