Month: June 2020

नवऱ्याच्या भावाचा सोटा घेतला घालून

मोहन अंघोळ करत असताना एक मोठा रॉड माझ्या नजरेस पडला. त्याने त्या बाबत उडवा उडवी ची उत्तरे देताच मी त्याला अंघोळ करताना तो रॉड दाखवायचा म्हणून गेले. काय झाले ते वाचा.

मी खेळलेला सेक्सी लपं(डाव)

नेहा च्या मुला बरोबर लपंडाव खेळत असताना मी तिच्या किचन मध्ये जाऊन लपलो. असे करत मी अश्या ठिकाणी लपलो कि मी तिला पूर्ण नग्न बघू शकलो. तिने पुढे काय केले इथे वाचा.

मांडीवर बसवून काकाने साधला डाव

काकाच्या मांडीवर लहानपणी बसायची माझी सवय मोठेपणी पण गेली नाही. खूप महिन्यांनी भेटल्यावर मी काकाच्या मांडीवर बसले खरे पण गांडीला काय टोचते आहे ते बघून मी वेडी झाले. इथे वाचा.

तमाशातील सेक्सचे सेक्सी ट्रेनिंग

मी गे होतो. चांगला जॉब नसल्याने मी तमाशात लागलो. नाच्याचे काम मिळाले. अपेक्षित हावभाव येण्यासाठी म्ह्णून माझ्या गुरूने मला त्या दिवशी असे काही ज्ञान दिले कि मी त्याचाच झालो. इथे वाचा.

टॉकीज मध्ये घेतले मित्राच्या बहिणीला

मादक अशी निशा माझ्या मित्राची बहीण होती माझ्या मागोमाग शिक्षणासाठी आली. आम्ही पिक्चर ला गेलो खरे पण त्या दिवशी पिक्चर बघताना आम्ही काय काय मजा केली ते इथे वाचा.

सेक्स डॉल सोनलला ठोकले कचाकचा

संभोगासाठी जर कोणी मिळत नसेल तर काय करायचे आणि जर का आपल्याला असे काही मिळाले कि जे आपल्याला हवे तेव्हा आणि न दंगा करता संभोग करण्यास देत असेल तर काय होईल ते इथे वाचा.

मादक काकीने दिले सेक्सी शिक्षण

काकी कडे मी अभ्यासासाठी होतो. पण माझे सगळे लक्ष मात्र काकीच्या मदमस्त शरीराकडेच होते. मला काहीही करून तिला उपभोगायचे होते. मी कोणती शक्कल केली कि मी तिला ठोकले ते इथे वाचा.

सेक्सी सोनाला दाखवली सेक्सी जादूची मजा

सोनाच्या मादक शरीराचा मला उपभोग घ्यायचा होता. मला एक अशी शक्ती मिळाली होती कि मी तिचे आतील कपडे बघू लागलो. हे करताना मी काय काय मजा केली ते इथे वाचा.

अपघाताने केली माझी संभोगाची सोय

प्रिया ला मी पाय मुरगळला म्हणून घरा पर्यंत सोडले.पण अजूनही तिचा पाय बरा नसल्याचे मी एक डॉकटर म्हणून तिच्याकडे गेलो. तिचा गोरापान पाय चोळून देता देता काय काय मजा मी केली ते इथे वाचा.

टेरेसवर घेतली सेक्सी सोनालीची मजा

घरी गरम होत असल्याने मी टेरेस वर झोपायचो. शेजारचे जोडपे पण झोपायचे. मी रोज मध्यरात्री उठून सोनल चा वर आलेला गाऊन बघत असताना त्या रात्री मात्र माझी चोरी तिने पकडली. पुढे काय झाले ते इथे वाचा.