Month: October 2023

Modern mummy sobat bdsm – 3

Mitrano magchya bhagat tumhi vachal kas achanka me ani Mummy dogani ek mekan varcha control harvla ani aamchi jhava jhavi jhali, me bebhan houn ratri suru jhalo, tine pan mla adaval nai, jyacha parinami me tila nagda karun kacha kach jhavlo. Ani tasch nagda tichya kushit jhoplo. Sakali uthlo tevha me nagdach hoto. Mummy bed […]

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – भाग १

नव्याने आलेल्या मॅगझीनची पाने चालत असताना प्रिथाचे डोळे जड झाले होते. हे तिच्यासोबत आजकाल अनेकदा घडत आहे – झोपेच्या गोळ्या घेण्याचे हे परिणाम आहेत. तिला रात्री झोप येत नाही. आणि दिवसभर, अंधार आणि तंद्री तिच्यावर आच्छादन सारखी लटकत असते. तिचा सेल फोन तिच्या पलंगाच्या बाजूला असलेल्या टेबलावर कंपनाने गुंजत होता. तो नक्कीच सयानीचा असावा. ती […]

माझी आई आणि मी – Hot Marathi Stories

माझी ही पहिलीच कथा आहे थोड्याफार चुका होतील त्या समजून घ्या आणि गोष्टीचा आनंद घ्या.. माझे नाव राहुल असून माझे वय ३० आहे आणि माझे लग्न एक वर्षापूर्वीच झाले आहे तसा माझा संसार सुखी समाधानी चालू आहे. पण प्रत्येकाच्या आयुष्यात काही ना काही घडतच असते आणि माझ्या आयुष्यात ही तसेच काहीतरी घडलेले आहे.. title vachun […]

जेव्हा ते पकडले गेले आणि मी पण

मी झोपलेलो होतो. रात्रीचे किती वाजले असतील माहीत नाही. अचानक रूम मधल्या बेड चा हलण्याच आवाज येऊ लागला. त्याच वेळी “कच-कच” असा आवाज येत होता. मी पांघरून घालून झोपलेलो होतो. त्यात खोलीत लाईट नव्हता. म्हणून फक्त आवाज ऐकू येत होता. थोड्याच वेळात “स्स… आई ग… आह… आह” असा कन्हण्याचा आवाज आला. आई खूप जोर जोरात […]

शेवटी मी पर पुरूषाकडुन झवुन घेतल

सर्व चावट मित्र-मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असायलाच हव!! असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा!! मजा करा. आपले ब्रीदवाक्य!! झवत रहा!! झवुन घेत रहा!! मित्र-मैत्रीनींनो आज आपल्या मनोरंजनासाठी एक वेग ळीच कहाणी घेउन आलो आहे. ती कहाणी आहे एका विवाहीत महीलेने मला पाठवलेला ई-मेल की ज्यामध्ये तीने तिच्या आयुष्यात, तिच्या सोबत घडले-ल्या […]

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – भाग २

तिने आणखी एक घोट घेऊन पेय संपवले आणि आणखी एक ओतली, तेव्हा तिच्या आत काहीतरी घुसले. ती आपला मोबाईल घेऊन बेडवर बसून तिच्या ओळखीच्या पुरुषांचे नंबर स्क्रोल करत होती. तिच्याकडे नेहमी तहानलेल्या नजरेने पाहणाऱ्या सुमन भादुरी या तिच्या तात्काळ बॉसला तिने फोन करावा का? किंवा यासीन हुसेन, नवीन तरुण रिपोर्टर ज्याच्याशी तिने मैत्री केली होती, […]

माझी आई आणि मी भाग 2

नमस्कार मंडळी, मागच्या भागात कसे मी माझ्या आई बाबांची झवाझवी पहिली ते सांगितले. आज टीपुढचा भाग.. पावसाळ्याचे दिवस होते आणि आमचे घर कोकणात असल्यामुळे तिथे तर एकदा पाऊस झाला तर थांबतच नाही. तुम्हाला तर माहीत आहेच कोकणातील घरे कौलाची असतात ते त्यामुळे माझ्या डोक्यात एक प्लॅन आला की दुसऱ्या बेडरूम ची म्हणाजे मी जिथे जोपतो […]

माझी आई आणि मी भाग 3

नमस्कार मंडळी.. मागील २ कथा वाचून कसे वाटले? वाचले नसेल तर वाचून या त्यापुढील भाग सादर करत आहे.. आईच्या खोलीत गेलो तर आई उघडीच बसली होती माझ्याकडे बघत मला समजेना काय करावे मी तसाच तीच ते नागडे रूपाचा डोळ्यांनी आस्वाद घेत होतो तर आई म्हणते आता बघतच बसणार आहेस की येवून काय करणार आहेस. आई […]