Category: Aunty

Sexy aunty getting fucked in horny and lusty marathi porn stories. Read hot Maharashtra MILF, housewife, taai, mawshi, etc getting laid with husbands and young guys.

मी खेळलेला सेक्सी लपं(डाव)

नेहा च्या मुला बरोबर लपंडाव खेळत असताना मी तिच्या किचन मध्ये जाऊन लपलो. असे करत मी अश्या ठिकाणी लपलो कि मी तिला पूर्ण नग्न बघू शकलो. तिने पुढे काय केले इथे वाचा.

मादक काकीने दिले सेक्सी शिक्षण

काकी कडे मी अभ्यासासाठी होतो. पण माझे सगळे लक्ष मात्र काकीच्या मदमस्त शरीराकडेच होते. मला काहीही करून तिला उपभोगायचे होते. मी कोणती शक्कल केली कि मी तिला ठोकले ते इथे वाचा.

सेक्सी अँटीला तिच्याच घरी झवले

नीलम अँटीकडे मी शिक्षणासाठी होतो. तिच्या फिगर ने माझे अभ्यासातील लक्ष उडवले होते. तिचे आतील कपडे चोरून त्याचा वास घेत असताना एकदा तिने मला पकडले. पुढे काय झाले ते इथे वाचा.

भिजलेल्या प्रियाला भिजवले माझ्या वीर्याने

सेक्सी प्रिया माझी शेजारी होती. पाणी भरण्यास मदत करताना चुकून तिच्या तोंडा जवळ तोंड येणे माझ्यासाठी फायद्याचे ठरले. ती मला असे काही म्हणाली कि मी तिला ठोकूनच काढली. काय झाले ते इथे वाचा.

आईच्या सेक्सी मैत्रिणीला घरीच ठोकले

प्रिया माझ्या आईची मैत्रीण होती. आमच्याकडे जॉब निम्मित राहायची. त्या दिवशी घरी कोणी नसताना मी मूठ मारत होतो आणि अचानक मदसम्त फिगरची प्रिया माझ्यासमोर आली. पुढे काय झाले ते इथे वाचा.

माझ्या आवडत्या कामुक काकीला ठोकले

माझ्या काका ची बदली माझ्या गावी झाली होती. त्यामुळे मी खूप खुश होतो. काकी आणि माझे खूपच पटत असे. काका ऑफिस ला गेला तसे मी त्याच्या रूम मध्ये गेलो. मदमस्त काकी समोरच होती. पुढे काय झाले ते इथे वाचा.

सोनाराच्या सेक्सी बायकोची केली चुदाई

शेठ च्या ऐवजी त्याची बायको त्या दिवशी दुकानात आलेली मी ओळखली नाही. ती पण आत दुपारी शेठ सारखी झोपली असताना मी तिला बघू लागलो. तोच तिला जाग आली आणि पुढे जे झाले ते मस्तच होते. काय झाले ते इथे वाचा.

विषाणूचा फायद्याने मादक मामीला ठोकले

मामी आणि मी एक हॉटेल घेतले. बाहेर कुठेच पडायचे नव्हते. त्यामुळे सगळे मास्क लावून बसले होते .पण माझ्याकडे मास्क नव्हता. त्यावेळी मामीने जे केले ते अद्भुत होते. असे काय केले तिने कि मी तिला उपभोगले ते इथे वाचा.

मादक मामी बरोबर केली मादक अंघोळ

रंग खेळत खेळत मामी च्या अंगाला स्पर्श तर होत होताच. मामी अशी काही मादक होती काही विचारू नका. तिने मारलेला रंग माझ्या डोळ्यात जाताच ती माझा चेहरा धुण्यासाठी म्हणून बाथरूम मध्ये आली. पुढे काय झाले कि मामीला मी ठोकून काढले ते इथे वाचा.

लॉलीपॉप च्या बदल्यात अँटी ला ठोकले

दुकानात मी चांगलाच जम बसवला होता. गिऱ्हाईक चांगले होत होते. पण त्यात एक विशेष गिर्हाईक होते ती म्हणजे नीता. तिच्या नजरेतील कामुक वासना तर मी कधीच ओळखली होती. मला लॉलीपॉप ने कसे तिला मिळवून दिले ते इथे वाचा.