मित्राच्या सेक्सी बहिणीला चोदले घरात

मी आणि राजू दोघे पण खूप चांगले मित्र होतो. शाळेपासून आम्ही जे एकत्र होतो ते सरळ कॉलेज पर्यंत आम्ही एकत्र होतो.त्यामुळे आम्ही खुपच जवळचे मित्र होतो. माझे त्याच्याकडे सततचे येणे जाणे होते. त्याला एक बहीण पण होती. तिचे नाव सोनाली होते. ती आमच्या पेक्षा दोन वर्षांनी लहान असेल. ती पण मला चांगली ओळखत होती आणि त्यामुळे माझे व तिचे संबंध पण तसे चांगलेच होते.

सोनाली जरी माझ्या मित्राची बहीण असली तरी ती खूप चालू मुलगी होती हे मला माहित होते. तिच्या शरीराचा पुरेपुर उपयोग ती करून घेत होती. ती दिसयला तर काय विचारूच नका अशी देखणी होती. तिचे ते सरळ नाक, गोरापान वर्ण, सरळ नाक आणि साडे पाच फूट उंची हे सगळेच कसे एकदम मस्त मस्त होते. तिची छाती बघून मीच नव्हे तर कॉलेज मधील सगळीच मुले वेडी होत असत.

तिचे ते मांसल लुसलुशीत गोलाकार उरोज बघून माझा सोटा नेहमी वळवळ करू लागत असे लेगिन्स मधून दिसणाऱ्या तिच्या गच्च मांड्या बघून त्यात तोंड घालून निवांत घुसळत बसावे असे मला नेहमी वाटत असे. तिचा फिटिंग चा ड्रेस जर का असेल तर मग तिच्या गांडीचा आकार काही विचारूच नका कि तो कसा दिसत असे ते. तिचे ते गोलाकार नितम्ब बघून सगळे लाळ टपकावत असत.

अशी हि सोनाली माझ्याशी खूप जवळीक करून बोलत असे. तिची माझ्याकडे बघायची नजर खूपच वेगळी होती. ती वेगळी म्हणण्या पेक्षा ती जास्त मादक होती असे मला वाटत असे.ती बोलताना नेहमी माझ्या पॅण्ट कडे म्हणजे माझ्या सोट्याकडे बघून बोलत असे आणि त्यामुळे तर मी पण तिच्याकडे नंतर नंतर छातीकडे बघून बोलायला चालू केले होते. ती खूपच सेक्सी मुलगी होती.

आम्हाला दोघाना पण एकाच शहारत नोकरी मिळाली. पण त्यात मजा एक अशी झाली होती कि राजू चे काम विदेशी कंपनीचे होते आणि त्यामुळे त्याला रोज नाईट ड्युटी असत असे व मात्र दिवसा काम करत असे. त्यामुळे घरात आमच्यातील एकच जण नेहमी असे. दिवसा राजू आणि रात्री मी.

सोनाली ने पुढील शिक्षणासाठी म्हणून आम्ही जिथे जॉब करत होतो त्याच शहरात ऍडमिशन घेतले होते. ती अर्थताच त्यामुळे आमच्या फ्लॅट वर राहणार होती. ती आली पण आणि बघता बघता सेट पण झाली. तिच्या बरोबर मी आता खूप वेळ घालवू शकत होतो. तिच्या शरीराला मी पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तितका वेळ माझ्या नजरेने ठोक ठोक ठोकून काढू शकत होतो.

राजू संध्याकाळीच  ऑफिस साठी जात असे आणि त्याच वेळी मी ऑफिस वरून येत असे. त्यामुळे रात्रीचे जेवण मी व सोनाली दोघे एकत्र घेत असू. तिला ते शहर काहीच माहित नव्हते आणि त्यामुळे संध्याकाळी ऑफिस वरून आलो मी कि तिला घेऊन रोज एके ठिकाणी फेरफटका मारून येत असे आणि ते राजुला पण माहित असे. पण मी असल्याने तो बिनधास्त होता.

आम्ही जसे जास्तीत जास्त वेळ एकत्र घालवू लागलो तसे मी व सोनाली जास्तीत जास्त जवळ येऊ लागलो. ती रोज रात्री झोपताना  शॉर्ट घालून झोपत असे आणि जेव्हा राजू असे तेव्हा मात्र ती नेहमी फुल ड्रेस घालून झोपत असे. हा तिच्या वागण्यातील बदल मी पुरेपूर ओळखला होता.

त्या दिवशी मी आणि ती दोघेच होतो नेहमी प्रमाणे. तिने नवीन शॉर्ट घातली होती. ती खरोखच इतकी छोटी होती कि त्यातून तिची जांघ पूर्णपणे दिसत होती. तिच्या जांघेच्या इथे असलेला कमालीचा गोरेपणा बघून मी पुरा पागल झालो होतो. तिच्या मांड्यांकडे मी रोखूनच बघू लागलो होतो. तिला पण ते लक्षात आले होते आणि तरीही ती जास्तीत जास्त मला कसे दिसेल हेच बघत होती.

तिचा टॉप पण तसाच होता. मोठ्या गळ्याचा तो टॉप तिच्या भरदार छातीचे पुरेपूर प्रदर्शन करत होता. ती काही ना काही तरी कारण काढून मुद्दाम खाली वाकत होती आणि मला तिच्या छातीचे दर्शन देत होती. खूप वेळ तिचा हा डाव चालू होता. मी काही धाडस मात्र केले नाही आणि मग आम्ही दोघे पण जेवण करून झोलो.

मी माझ्या रूम मध्ये आणि ती तिच्या असे झोपत असे आम्ही. साधारण रात्रीचे साडे बारा वाजले  असतील. मला पाणी पाहिजे होते म्हणून मी उठलो आणि बाहेर किचन मध्ये येऊन पाणी पिऊ लागलो.  परत जाताना मला तिच्या रूम मधून कसला तरी आवाज येऊ लागला. आह आह आह आह असा तो आवाज होता आणि त्यामुळे मी हळूच तिच्या रूम चा दरवाजा उघडून आत काय दिसते ते बघू लागले.

आत मी डोकावून बघताच मी वेडा झालो. आत सोनाली ने तिचे दोन्ही पाय फाकवले होते. समोर लॅपटॉप मध्ये ती काही तरी बघत होती. तिचा हात तिच्या शॉर्ट मध्ये होता आणि ती तिची योनी चोळत होती. म्हणजेच ती हस्तमैथुन करत होती आणि समोर अर्थातच अश्लील क्लिप असणार हे मी ओळखले होते. तिला त्या अवतारात बघून मी थोडा वेळ तिथे थांबलो.

मी मग एकदम दार उघडून मला काही माहित नाही असे करून आत गेलो. पण ती इतकी बेभान झाली होती कि ती मला बघून देखील अजिबात विचलित झाली नाही. ती माझ्याकडे मादक नजरेने बघू लागली आणि मला म्हणाली “मघाशी तरी धाडस केले नाहीस. आता तरी काही करणार आहेस कि मी असेच करून मी माझे मी झोपू?”

तिचे आमंत्रण मिळताच मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिच्या शॉर्ट ला मी बघता बघता काढून टाकले आणि तिला नग्न पण केले. तिचे ते नाजूक गुलाबी ओठ मी माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना  किस करू लागलो. तिने पण माझे सगळे कपडे काढले आणि तिने मला पूर्ण नग्न केले. आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न होताच तिच्या त्या भरदार छातीला मी माझ्या हाताने दाबू लागलो. तिची छाती खूपच पुढे आली आणि तिचा आकार वाढला.

तिने तोवर माझा सोटा तिच्या हातात घेतला होता आणि ती त्याला हलवू लागली होती. तिने हलवून हलवून माझा सोटा खूपच मोठा केला होता. तिला मी बाजूला करून तिच्या मांड्यांमध्ये शिरलो. आजवर ज्या गच्च मांड्या मला लांबून खुणावत होत्या त्या आज मी उपभोगत होतो. त्या मांड्यांवरून मी माझी जीभ हळू हळू करत फिरवू लागलो.

तिच्या मांड्या मी चाटून आणि चोकून देखील काढल्या. मी मग तिच्या योनीकडे गेलो. तिचे दोन्ही पाय मी वर केले आणि तिच्या योनीला मोकळे केले.तिची योनी पिक्चर मध्ये दाखवतात  अगदी तशी होती. तिच्या योनिवरून मी अलगद माझी जीभ एकदा फिरवताच ती शहारली आणि तिने माझे डोके तिच्या हातात घेत तिच्या योनीवर अधिकाधिक ताकदीने दाबण्यास सुरवात केली.

तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ फिरवू लागताच तिच्या योनीच्या पदराचा आकार मोठा होऊ लागला. तिच्या योनीत मी माझी दोन बोटे घातली आणि हळू हळू करत त्यांना आत बाहेर करत तिचे ते भोक मी मोठे करू लागलो. तिच्या योनीत मी माझी जीभ घालून मी तिचे माऊथ फक करू लागलो. खूप वेळ तिची योनी चाटून झाली आणि मग तिने मला बाजूला केले.

तिला मी माझा सोटा तिच्या तोंडात घेण्यास सांगताच ती त्याच्यावर तुटून पडली. तो पूणर सोटा अगदी सहजच तिने तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. ती एकसारखी तिचे तोंड वर खाली आणि मागे पुढे करत माझा सोटा चोकत होती आणि त्याला मोठा करा होती.

तो पूर्ण कडक झालेला बघून ती खाली झोपली आणि तिने तिचे दोन्ही पाय बाजूला केले. तिच्या योनिवरून मी  माझा सोटा रगडु लागलो. हळू हळू करत मग मी माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला आणि माझी कंबर मी जोरजोरात मागे पुढे करून हलवू लागलो. माझे दणके प्रचंड ताकदीचे होते. मी वेड्या सारखा तिला ठोकून काढू लागलो होतो.

आह आह आह आह करत ती मला प्रतिसाद देत होती. “माझी योनी काही रहात नाही आज. तुझा सोटा खूपच मोठा आहे रे. माझ्या योनीला फक्त आणि फक्त तूच शांत करू शकतो. ये अजून ये आणि माझी खाज भागव” असे म्हणून ती मला अधीकाधीक तिच्यावर उडवून घेत होती.

जवळपास वीसेक मिनिटे प्रचंड ताकदीने तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग माझा सर्वोच्च क्षण आला. मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि तिची योनी माझ्या वीर्याने पूर्णपणे भरून वाहू लागली आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.

त्या रात्री तर तिला मी झोपूच दिले नाही हि गोष्ट वेगळी. पण त्या नंतर मी रोजच रात्री तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.