कामवालीच्या मुलगी ला घेतले घोळात

नोकरीसाठी बाहेर गावी राहणे म्हणजे एक दिव्य च असते. जे राहिले असतील त्यांना माहित असेल कि मी काय म्हणत आहे ते. एकटे राहणे, एकटयाने जेवण बनवीणे, कपडे धुणे, भांडी घासणे अशी एक ना अनेक कामे एकट्याला करायला लागतात.

तेव्हा मी पण यातून सुटलो नव्हतो. तुटुपुंज्या पगारात कामवाली ठेवणी शक्य नव्हते. पण शेवटी एकदा प्रमोशन झाले आणि मी मोठ्या फ्लॅट मध्ये शिफ्ट झालो. पैसे जसे चांगले मिळू लागले तसे घरची कामे करायची लाज वाटू लागली. मनात लगेचच विचार आला कि आपण पण एक कामवाली ठेवावी म्हणजे घरकामातून आपली सुटका होईल.

लागलीच एका कामवालीला नंबर मी मिळवला आणि मी तिला भेटायला बोलावले. रखमा साधारण पानाशीची असेल. काळी कुट्ट आणि बेढब रखमा मला म्हणाली “साहेब मला कामाची खूप गरज आहे. मला काम द्या”

मी मनात विचार केला कोणाला तरी ठेवायचे आहेच. त्यामुळे मी तिला सगळे काम सांगितले, पगार ठरवला आणि तिला कामावर लगेचच यायला सांगितले. महिनाभर ती न चुकता येत होती. एके दिवशी ती मला अचानक म्हणाली “साहेब मी काही दिवसांसाठी बाहेर गावी जाणार आहे. मला यायला जमणार नाही. पण तुमची गैरसोय होऊ नये म्हणून मी माझ्या मुलील, शेवंतीला सांगितले आहे. ती थोडे दिवस येऊन सगळे घरकाम करून जाईल”

मला काही फरक पडणार नव्हता. मला कामाशी मतलब होता. त्यामुळे मी होकार दिला. दुसया दिवशी रविवार असल्याने मी घरीच असणार होतो. मी दारावरच्या बेल ने उठलो. कोण आले आहे हे बघायला मी दार उघडले आणि माझी झोप एका क्षणात उडाली.

माझ्य सामोर एक सावळ्या रंगाची उंच, अतिशय कमनीय बांधा असलेली स्त्री उभी होती. तिला बघून मी क्षणभर कावरा बावरा झालॊ.

“साहेब मी शेवंता. रखमा ने मला पाठवले आहे” तिच्या वाक्याने मी जागेवर आलो.

रखमा ची मुलगी इतकी देखणी आणि मादक आहे हे मला तेव्हा समजले. मी कोच वर बसलो आणि शेवंता ला सगळे काम सांगू लागलो. ते सांगताना माझी नजर तिच्या शरीरावरुन काही केल्या हटत नव्हती. तिने पोलके आणि छोटा स्कर्ट सारखा फ्रॉक घातला होता. त्यातून तिच्या सावळ्या पण मादक पिंडऱ्या दिसत होत्या.

मी तिला या बद्दल विचारले तर ती म्हणाली “साहेब पैसे नाहीत पूर्ण कपडे घालायला आणि मुळात मी कुठे कामाला जात नाही. तुमच्याकडे कसे काय मला आईने पाठवले मला नाही माहित”

मी काही बोललो नाही. ती कामाला लागली. मी कोच वरून तिच्या कामाकडे म्हणजे तिच्याकडे नजर ठेवून होतो. तिचा कमनीय देह काम करताना अतिशय मादक पद्धतीने हालत होता. ती काम करत होती आणि इकडे माझे काम तमाम होत होते. ती माझ्या पाठमोरी होती आणि खाली पडलेले कापड उचलायला ती वाकली आणि मागून तिचा फ्रॉक वर उचलला गेला.

तिच्या गांडीचे आणि त्यावर बसलेल्या घट्ट निकर चे दर्शन मला झाले. माझ्या मनाची चलबिचल चालूल झाली. सावळ्या गांडीवर काळ्या रंगाची निकर अतिशय उठून दिसत होती. माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. माझी चुळबुळ चालू झाली. तिच्या लक्षात आले कि मी मागून तिला बघत आहे. पण तरीही ती तशीच काही वेळ थांबली आणि काही झाले नसल्यासारखे पुढील कामाला लागली.

त्या दिवसापासून रखमा माझ्या मनात भरली. मी तिला मुद्दाम वेगळी वेळ दिली जेणे करून मी घरी असतानाच ती येईल. एव्हाना तिची आणि माझी चांगली ओळख झाली होती. तिला मी विविध पदार्थ जे ती कधी खाऊ शकली नव्हती ते मी देत होतो. त्यामुळे ती माझ्यावर खुश होती.जास्तीत जास्त वेळ ती माझ्या इथे घालवत होती.

रोजच ती मुद्दाम काही ना काही तर कारणाने वाकायची आणि मागून मी तिच्या उघड्या गांडीचे दर्शन घेत बसायचो. मला साला काही समजायचे नाही. हि मुद्दाम करते कि हिला काही समजत नाही. एके दिवशी मी धाडस करायचे ठरवले.

नेहमी प्रमाणे शेवंता घरी आली आणि काम करू लागली. आम्ही गप्पा मारत होतो आणि मी तिला इकडचे तिकडचे काही बाही विचारत होतो. तेवढ्यात कापड खाली पडले आणि ती ते उचलल्या वाकणार इतक्यात मी पुढे झालो आणि मी पण ते उचलायचा प्रयत्न करत आहे असे दाखवू लागताच ती मला म्हणाली “साहेब मी उचलते ना. थोडे साफ पण करायचे आहे ते पाणी पडले आहे जमिनीवर ते”

असे म्हणून ती खाली वाकली. पण नेहमी रोज लांब असणारा तिच्या खूपच जवळ होतो हे तिच्या लक्षात आले होते कि नाही मला माहित नाही. पण माझ्या मात्र चांगलेच लक्षात आले होते कि आता पुढे काय होणार आहे ते.

ती खाली वाकताच तिचा फ्रॉक मागून वर झाला आणि आज तिने घातलेल्या गुलाबी रंगाच्या निकर चे दर्शन मला झाले. त्याच बरोबर एक अजून गोष्ट झाली तिची गांड माझ्या सोटयावर येऊन धडकली. माझ्या छातीत लक्क झाले. माझ्या सोट्याचा स्पर्श तिचं गांडीला स्पष्टपणे होत होता. तरीही ती अजिबात जागची हलली नाही.

तिने खाली पडलेले कापड घेतले आणि तसेच पाणी साफ करायला लागली. हे करत असताना तिच्या गांडीची इकडे तिकडे हालचाल होत होती व हे होत असताना तिची गांड माझ्या सोट्यावर आपसूकच रगडली जात होती. माझा सोटा प्रचंड कडक झाला होता. माझ्या सोट्याचा स्पर्श होऊन देखील ती जागची हालत नाही आणि उलट जास्तच गांड हलवत आहे हे बघून मी धाडस करायचे ठरवले.

मी तिचा फ्रॉक अजून वर केला आणि तिची गांड पूर्ण उघडी केली. माझा हात मी तिच्या कमरेवर ठेवला आणि तिच्या गांडीवर माझा सोटा व्यवस्थित रगडु लागलो. ते बघून ती माझ्याकडे बघून हसली आणि म्हणाली “तुम्ही खूप चावट आहात साहेब”

“माझा चावटपणा अजून तू बघितला नाहीस शेवंता” असे म्हणून मी माझा हात तिच्या फ्रॉक मध्ये घातला आणि तिच्या पाठीवरून फिरवू लागलो.ती तिशीच वाकलेली होती. माझा हात पाठीवरून खाली घेत घेत तिच्या गांडीवर आणला तिच्या गांडीचे गोलाकार काप मी जोरात दाबू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने मात्र ती चांगलीच शहारली आणि सरळ झाली.

माझ्याकडे पाठमोऱ्या असलेल्या शेवंताला मी मागून मिठी मारली आणि तिच्या छातीवर माझे हात ठेवले. प्रचंड ताकदीने मी मागून तिची छाती दाबू लागलो. तिचे ते भरगच्च उरोज दाबताना मला अतीव आनंद मिळत होता. अस्सल गावरान कोंबडी खाल्ल्याचा मला आनंद मिळत होता. मी जोरजोरात खालून तिचे उरोज उचलून उचलून दाबत होतो आणि तिला नको नको करत होतो.

तिने तिचा हात मागे घेतला आणि माझ्या सोट्यावर ठेवला व त्याला कुरवाळू लागली. ते बघून मी म्हणालो “तू पण काही कमी नाहीयेस कि रखमा. घरी बसून तुला बरे सगळ हे ज्ञान आहे ग”

माझे बोलणे ऐकून ती हसली आणि म्हणाली “नाही ओ तसे काही नाही. टीव्ही वर बघते तेवढेच. आता वेळ नका घालवू या. मला अजून दुसरीकडे पण जायचे आहे धुण्याला”

असे म्हणून तिने माझ्या पॅन्ट ची चेन काढली व तिचा हात त्यात घातला. माझा सोटा ती चोळायला लागली आणि मी इकडे तिच्या फ्रॉक ची बटणे काढून तिचा फ्रॉक उतरवला व तिला पूर्ण नग्न केले.

तो सावळा पण गच्च देह बघून मी जिभल्या चाटू लागलो. तिच्या सर्वांगावरुन मी माझे हात सर सर करत फिरवत होतो. तिच्या छातीला जोरजोरात दाबून मी त्यांना जमेल तितके व जमेल तसे बाहेर खेचून माझे मन तृप्त करत होतो. तिला मी किचन काट्यावर पाडले आणी तिच्या छातीला माझ्या तोंडात घेतले.ते सावळे निप्पल्स माझ्या तोंडात जाताच मी बेभान झालो आणि आंबा झाल्यासारखा तिचे उरोज खाऊ लागलो.

तिला झटकन मी वळवले आणि तिचे चुंबन घेऊ लागलो. आमच्याकडे फार वेळ नसल्याने तिला मी लगेचच खाली बसवले आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. तिने त्याला चोखायला चालू करताच मी तिला मानेला पकडून तिच्या तोंडात तो जमेल तितका आत कोंबू लागलो.

खूप वेळाने मी तिला उठवले. त्याच किचन काट्यावर तिला उताणी पाडले. मागून दिसणाऱ्या तिच्या सुपारीच्या आकाराच्या योनीत मी मागून माझा सोटा कचकन आत कोंबला आणि जोरजोरात हिसडे देऊ लागलो. माझा आवेग प्रचंड होता. तरीही शेवंता माझे हिसडे आरामात सहन करत होती. गावरान माल असल्याचा हा एक मोठा फायदा होता.

दणक्यावर दणके देऊन झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या कमरेवर आणि गांडीवर  माझा सोटा गाळला. आम्ही दोघे शांत झालो. तिने थोडा वेळ अजून माझा सोटा चोकून काढला आणि मग कपडे घालून ती तिच्या कामाला निघून गेली. तेव्हापासून रखमा ऐवजी शेवंताच माझ्याकडे कामाला येऊ लागली होती आणि माझ्याबरोबर तिची पण खाज भागवून घेऊ लागली होती.