गर्लफ्रेंड च्या मैत्रिणी बरोबर केली मजा

मी आणि नेहा चांगले मित्र होतो. एकाच शाळेत शिकून पुढे आम्ही कॉलेज ला पण एकाच ठिकाणी गेलो. त्यामुळे माझी आणि तिची मैत्री खूपच घट्ट झाली होती. तसे बघायला गेले तर माझ्यात आणि तिच्यात खूपच फरक होता. फरक म्हणजे काय तर दिसण्यात बोलण्यात आणि वागण्यात देखील.

मी दिसायला तसा बरा होतो म्हणा. उंच, सहा फूट, चांगली शरीरयष्टी, सावळा पण उजळ वर्ण आणि लाघवी बोलणे यामुळे मी समोरच्याना लगेचच घायाळ करत असे. नेहा पण काही कमी नव्हती बरं का. ती पण उंच होतीच. पण दिसायला पण खूप देखणी होती. गोरी असलेली नेहा नेहमीच कडक राहायची. उंची कपडे घालायचा शौक असलेली ती तिच्या अदांनी सर्वाना वेड लावायची.

नेहमी जीन्स आणि टीशर्ट घालणे तिला आवडायचे. शरीराला घट्ट पडकून बसणारा तिचा टॉप बघून त्यात लपलेली दोन कबुतरे कधी एकदा बाहेर पडतात असे वाटायचे. तिची छाती आणि त्यातून दिसणारे निप्पल्स बघणे माझ्यासाठी एक पर्वणीच असायची. तिची जिम ला जाऊन कडक झालेली फिगर अशी काही अफलातून होती कि काही विचारू नका.

तिच्या मांड्या लुसलुशीत होत्या. तिची जीन्स तिच्या जांघेत घट्ट जाऊन बसायची. त्यामुळे तिची निकर कशी दिसत असेल याचे मनातल्या मनात चित्र रंगवताना माझा जीव घाईला येत होता. तिची गांड म्हणजे कलिंगडाचे जातिवंत उदाहरणच होते. गोल गोल गांड हलताना बघून माझ्या सोट्याची चांगलींच वळवळ होत होती.

तर अश्या या नेहा ला मी पटवले होते. तिच्या शरीराचा अक्षरशः चेंदामेंदा होई पर्यंत मी तीला उपभोगले होते आणि उपभोगत होतो. तिच्या निप्प्स ला माझ्या तोंडात घेऊन तासंतास चोकत बसणे म्हणजे माझ्यासाठी पर्वणीच असायची. कॉलेज मध्ये फावल्या वेळेत जेव्हा बाकीचे कँटीन ला वगैरे जायचे तेव्हा आम्ही आडोश्याला जायचो. तिच्या तोंडात तोंड घालून निवांत तिचे स्मूचिंग मी करत असे.

वर्गात पण मुले मुली एकत्र बसायचे. त्यावेळी ती पण काही कमी दंगा करायची नाही. ती पण बसल्या बसल्या माझ्या सोट्यावरून हात फिरवत असे. जास्तच वाटले तर कधी कधी ती माझ्या चेन मधून आत हात घालून माझ्या सोट्याला हवलायला पण मागे पुढे बघत नसे. त्याच वेळी मी मागे सरकून तिच्या गांडीवर माझा जमेल तास हात ठेवून मनसोक्तपणे तिची गांड दाबत असे.

असे एकंदरीत आमचे चांगले चालू होते. सुट्टीचा काळ चालू होता आणि त्या दिवशी तिने मला अचानक तिच्या घरी कोणी नाही म्हणून बोलावून घेतले. मी माझा सोटा खांद्यावर घेऊनच तिच्याकडे गेलो. दार वाजवून मी वाट बघत थांबलो. थोड्याच वेळात दार उघडले आणि मला वाटले ती नेहा असेल म्हणून दार उघडताच समोरच्या व्यक्तीवर मी झडप घातली, तिला मिठीत घेतले आणि तिचे चुंबन पण घेतले.

हे सगळे इतके फास्ट झाले कि काही विचारू नका. मला हि समजले नाही कि मी जिला नेहा म्हणून चुंबन घेतले ती निशा नसून तिची मैत्रीण सोना होती. तिला पण हे सगळे इतके अचानक झाल्याने काही करता आले नाही आणि ती स्तभ उभी राहिली. जेव्हा आम्हाला आमची म्हणजे माझी चूक लक्षात आली तेव्हा आम्ही जोर जोरात हसू लागलो.

सॉरी सॉरी करत मी आत आलो. ती म्हणाली “असु दे रे चालायचच”

ती असे म्हणताच मी हसून म्हणालो “मग पुन्हा करू का?” असे म्हणताच ती हसू लागली आणि म्हणाली “कर ना कर. तुझ्या गर्लफ्रेंड ला चालते का विचार आधी” असे म्हणून तिने मला डोळा मारला आणि मला आत घेतले.

नेहा अंघोळ करत होती. मी सोना शी गप्पा मारू लागलो. ती मूड मध्ये आहे हे बघून मी तिच्याशी फ्लर्ट करायचे ठरविले. तिच्या शरीराकडे मी रोखून बघू लागलो. मी तीला आधीपासून ओळखत होतोच त्यामुळे मला तिच्या बद्दल सगळे माहित होते. ती एक चालू मुलगी होती. तिचे खूप मुलांशी अफेयर चालू होते. त्याचमुळे ती माझ्याशी असे बोलत होती.

तशी ती पण काही दिसायला वाईट नव्हती म्हणा. मला काय ती काय किंवा नेहा काय ठोकायला मिळाल्याशी मतलब. त्यामुळे तिच्या शरीराकडे मी निरखून बघू लागताच ती मला म्हणाली “आता काय खाणार आहेस का मला? असा रोखून बघत आहेस ते?”

“मी काय एका पायावर तयार आहे ग. तू नको का तयार?” मी असे म्हणताच ती हसली आणि म्हणाली “अरे वाह रे माझ्या राजा. गर्लफ्रेंड ला समजले तर ती तुझे काय करेल हे माहित आहे ना?”

“माहित झाले तर ना? कोण सांगणार तिला? तू कि मी?” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “मी कशाला सांगू? मला काय करायचे आहे?”

“मग झाले तर तर ना. बघू दे ना मग मला. मी काही बाहेरचा आहे का?” असे म्हणून मी माझी जीभ बाहेर काढली आणि तिचं शरीर वर पासून खाली पर्यंत चाटल्या सारखे करताच ती माझ्याकडे रोखून बघत म्हणाली “नालायका. बघतच बस फक्त हा तू. बाकी काही करू नको”

असे म्हणताच मी जागचा उठलो आणि तिला पण जागची उठवले व शेजारी भिंतीवर नेले. भिंतीवर पाठ करून उभी राहताच मी तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि तिचे चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या छातीवर माझा हात जाऊन तिचे भरदार उरोज मी दाबू पण लागलो. ती पण चालूच असल्याने तिने लगेच माझ्या सोट्याला तिचा हात लावला आणि ती त्याला कुरवाळू लागली. तिच्या स्पर्शाने मी गरम झालो आणि तिच्यावर तुटून पडलो.

आमचा गरम डाव चालू होता तोच नेहा आल्याची चाहूल लागल्याने आम्ही बाजूला झालो. त्या दिवशी दिवसभर धमाल करून आम्ही तिच्याच घरी झोपणार होतो. मी वेगळ्या रूम मध्ये आणि नेहा व सोना एकत्र झोपलो होतो.

मध्यरात्र झाली असेल आणि माझ्या रूम चे दार वाजले. मी बघितले तर सोना होती. तिला मी झटकन आत घेतले आणि माझ्या बेड वर तिला झोपवले. नाईट गौण मधून तिची फिगर अतिशय मादक दिसत होती. तिच्या ब्रा आणि निकर चे आकार स्पष्ट दिसत होते. सकाळी जो डाव अर्धवट राहिला होता तो आता आम्ही दोघे मिळून पूर्ण करणार होतो.

तिच्या ओठांचे चुंबन घेत घेत मी तिचा गाऊन उतरवायला चालू केला. क्षणात तिला मी ब्रा निकर वर आणले. तिचा तो भरदार मादक देह बघून माझ्या डोळ्याचे पारणे फिटले. अतिशय गच्च माल होती सोना. सोन्या सारखा माल आज माझ्या तावडीत सापडला होता. मी तिच्या तारुण्याने मुसमुसलेल्या शरीराला माझ्या पद्धतीने घेऊ लागलो.

तिच्या ब्रा चे हुक काढून तिची कबुतरे मी मोकळी केली. कमालीची गोलाकार असलेली तिची छाती बाहेर येताच मी प्रचंड ताकदीने मी दाबू लागलो. तिची स्तनाग्रे माझ्या चिमटीत धरून बाहेर ओढताच ती कडक झाली. त्याना माझ्या तोंडात घेऊन चोकत चोकत मी माझा हात तिच्या योनीकडे नेला. तिच्या फुगीर झालेल्या योनिवरून माझा हात फिरवू लागताच ती कमालीची उद्युक्त झाली.

तिने माझे कपडे काढले आणि मला नग्न केले. मी माझा सोटा तिच्या हातात देताच ती बेभान होऊन त्याला हलवू लागली. मला सावरणे कठीण होऊन बसले होते. तिची निकर मी हळूच काढली आणि तिला पूर्ण नग्न केले. तिच्या मांड्यांमध्ये माझे तोंड खुपसून मी तिच्या योनीला घुसळू लागलो. माझी जीभ तिचं जांघेतून फिरत फिरत तिच्या योनीत गेली. तिच्या योनीचे पदर मी माझ्या दाताने पडकून बाहेर ओढू लागलो.

प्रचंड गरम झालेल्या तिने मला बाजूला केले आणि मला खाली घेऊन ती वरून आली. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला व ती त्याला वेड्या सारखे चोकू लागली. तिचा वेग इतका प्रचंड होता कि माझा सोटा काच काच करत ती अक्षरशः खातच होती. खाली मी तिची योनी चाटून चाटून ओली चिंब केली होती. तिचा दाना गरम झाला होता.

तिला मी झटकन तसेच खाली घेतले आणि तिच्या योनीत माझ्या सोट्याला कोंबले. वापरलेला माल असल्याने तिला अजिबात त्रास झाला नाही. तिच्या योनीत माझा सोटा जाताच प्रचंड ताकदीने मी माझी कंबर हलवू लागलो. काच काच काच काच करत तिच्या योनीच्या ठिकऱ्या मी उडवल्या. तिच्या योनीचा मनसोक्त उपभोग घेत असताना आम्ही दोघे पण घामेघूम झालो होतो.

तिचा पण स्वतःवर आवर राहिला नव्हता. ती तिची कंबर उचलून मला जमेल तितक्या ताकदीने प्रतिसाद देत होती. तिचा माझ्या ठोकण्याला मिळत असलेला प्रतिसाद बघून माझा पण वेग वाढत होता. तिच्या तोंडात तोंड देऊन मी तिचा आवाज बंद करत होतो. तिच्या योनीत पूर्ण सोटा गेल्याने मध्ये मध्ये मी माझी गांड गोलाकार फिरवून तिच्या योनीचे भोक जमले तितके मोठे करू पहात होतो.

खूप वेळ तिला ठोकून झाल्यावर मी तसाच माझा सोटा तिच्या योनीत गाळला आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. त्या रात्री सोना ला मी ठोक ठोक ठोकून काढले. पहाटे ती नेहा च्या रूम मध्ये जाऊन झोपली. तेव्हा पासून मी नेहा च्य माघारी सोना पण नियमितपणे ठोकून काढू लागलो होतो.