नेम चुकला पथ्यावर पडला

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सीमा आहे. आज मी तुम्हला एक अशी गोष्ट सांगणार आहे कि जी माझ्या आयुष्याला कलाटणी देणारी ठरली. म्हणजे त्या घटनेने माझ्या आयुष्यभराची संभोगाची सोय झाली.

मी तेव्हा कॉलेज संपवून पुढे काय करायचे या वीचारात होते. मुळात मी खाजूक स्वभावाची होते. खाजूक रांड च म्हणा ना. मला नेहमी मुलांच्यात राहायला आवडायचे. मी आजवर संभोग कधी केला नव्हता. पण मी खूप जणांकडून दाबून घेत होते. माझी छाती दाबायला नेहमीच पोरांची चढाओढ लागायची. कारण माझी छाती म्हणजे गोलाकार फळ ठेवले आहे असेच काही तरी होते.

कमालीची गोलाकार आणि उठावदार छाती असल्याने मला पोरं नेहमीच येता जाता माझ्या छातीकडे बघून खुणवत असत. मी पण कधी त्यांना नाराज करत नसे. खूप जणांनी माझ्या छातीचा उपभोग घेतला होता. त्यातच माझी गांड म्हणजे एक अजिब नमुनाच होता. खूपच मादक असलेली माझी गांड मी चालताना अशी काही हलायची कि ते बघून भले भले घायाळ होत असत.

तर अशी मी माझ्या बहिणीच्या म्हणजे रिना च्या लग्ना नंतर तिच्याकडे कधी गेले नव्हते. त्यामुळे ती माझ्या सतत मागे लागत असे कि तू माझ्या कडे राहायला ये म्हणून. शेवटी ती वेळ आलीच. उच्च शिक्षणासाठी म्हणून मी माझ्या बहिणीकडे जायचे ठरवले. तसेही ती शहरात राहायची. त्यामुळे मला तिथे चांगले शिक्षण मिळेल या उद्देशाने आम्ही हा निर्णय घेतला होता.

त्यातच तिच्या घरी ती आणि तिचा नवरा म्हणजे माझे जीजू दोघेच राहायचे. त्यांचे नाव रोहित होते. एका मोठ्या कंपनीत कामाला होता तो. दिसायला अतिशय देखणा. जिम मुळे शरीरयष्टी कमालीची कडक झालेली होती त्याची. त्याला बघून पोरी घायाळ होत असणार हे मला माहित होते. कारण त्याची पर्सनालिटी कमालीची मादक होती.

मी त्यांच्याकडे राहायला गेले आणि माझे रुटीन चालू झाले. त्या रात्री मला अचानक जाग आली. मी बाथरूम ला जाण्यासाठी म्हणून बाहेर आले. येताना मला जीजू च्या बेडरूम मधून आवाज येऊ लागला. मी तिकडे गेले आणि हळूच दार उघडून बघू लागले. आतील नजारा बघून माझे डोळे फिरायची वेळ आली. जीजू आणि बहीण दोघे पण पूर्ण नग्न होते.

जीजु चा सोटा ते हातात घेऊन रीना प्रचंड वेगाने हलवत होती. जीजू चा सोटा बघून माझी योनी कमालीची फुगीर झाली. रिना त्याचा सोटा हातात घेऊन हलवत हलवत तिच्या तोंडात घेऊन त्याला चोकू लागली. खूप वेळाने त्याने तिला खाली उताणे पाडले आणि तो तिची गांड खाऊ लागला. तिच्या गांडीत त्याने त्याचे तोंड घालून तिची गांड चाटायला चालू केली.

असे करत असताना त्यांना मी चोरून त्यांची कामक्रीडा बघत आहे याचे कसलेही भान नव्हते. त्याने तिला प्रचंड वेगाने ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मी इकडे माझ्या योनीला कुरवाळत त्यांनाच तो शो लाईव्ह बघत होते. त्यांचे सगळे झाल्यावर मी पटकन माझ्या रूम मध्ये आले. माझ्या नजरेसमोरून जीजू चा सोटा काही केल्या जात नव्हता आणि ज्या पद्धतीने तो माझ्या बहिणीला ठोकून काढत होता त्याला खरोखर तोड नव्हती.

मी रात्रभर जीजू च्या नावाने माझ्या योनीत बोटे घालून घालून तिचे पाणी काढत बसले होते. असे पण संभोग करतात लोक प्रत्यक्षात ते मला त्या रात्री समजले होते. माझी निकर ओली चिंब केव्हाच झाली होती. माझी योनी पण झिरपून झिरपून कोमेजून गेली होती. पण तरीही मला काही केल्या जीजू च्या सोट्याच्या विचारातून बाहेर येता येत नव्हते.

दुसऱ्या दिवशीपासून माझा जीजू कडे बघायचा दृष्टिकोनच बदलला. तसेही माझे आणि त्यांचे चांगलेच जुळायचे. आंचायत दंगा मस्ती खूप चालायची. त्यामुळे तसा काही प्रॉब्लेम नव्हता मला.

एके दिवशी जीजू उशिरा येणार होते. रिना च्या बेड रूम मध्ये तिने काही सामान काढले होते त्यामुळे ती मला म्हणाली “सीमा आज आम्ही तुझ्या बेडरूम मध्ये झोपतो. तू आमच्या बेडरूम मध्ये झोप”

मी होकार दिला आणि त्यांच्या बेडरूम मध्ये झोपले. पण यात गम्मत अशी होती कि हि रूम ची झालेली अदलाबदल सांगायचे रिना विसरली होती. आम्ही जेवून झोपी देखल गेलो. मला रात्री छातीवर झोपायची सवय होती. मी सवयीनुसार झोपले.

मध्यरात्र झाली असेल मला माझ्या अंथरुणात कोणी तरी शिरल्याचे जाणवले. तो हात पुरुषी आहे हे ओळखायला मला फार वेळ लागला नाही. “रीना आय लव्ह यु” जीजूंचा आवाज ऐकताच मला समजले कि जीजू सवयीने त्यांच्या बेडरूम मध्ये आले आहेत आणि त्यांना मी म्हणजे त्यांची बायको वाटत आहे. बायको समजून ते माझ्या शरीराशी खेळत आहेत.

मी काही बोलणार तोच त्यांनी माझा गाऊन वर केला आणि माझ्या गांडीवर जोरात चापट्या मारत माझी निकर देखील काढली. आमच्या दोघींची फिगर साधारण एक सारखी असल्याने त्यांना कदाचित ते ओळखता आले नाही. भरीस भर म्हणजे रात्रीचा अंधार. त्यांनी माझी निकर काढून माझ्या गोलाकार गांडीवर सवयीनुसार त्यांचे तोंड ठेवले आणि घुसळू लागले.

त्यांनी माझ्या गांडीचे काप हाताने बाजूला केले आणि भोकात त्यांची जीभ घालून ते त्याला चाटू लागले. आजवर मी फक्त माझी छाती दाबून घेतली होती. कमरेच्या खालची मजा कधीच घेतली नव्हती. माझ्यासाठी ते सगळे अद्भुत होते. त्यामुळे मी त्यांना अजिबात रोखले नाही. जे चालू आहे ते चालू द्यायचे मी ठरविले. त्यांनी जीभ फिरवत फिरवत माझे भोक पूर्णपणे चाटून काढले.

त्यांचा स्पर्श कमालीचा मादक होता. मी बेभान होऊन ते सगळे एन्जॉय करत होते. त्यांनी माझ्या योनीमध्ये हात घातला आणि माझी गांड थोडीशी वर उचलली. वर उचलताच माझ्या योनीची सुपारी त्यांच्यासाठी मोकळी झाली. त्यांनी त्यांची जीभ लगेचच माझ्या योनीवर ठेवली आणि वर खाली करत तिच्यावरून तिला फिरवू लागले.

माझी योनी कमालीची फुगीर झाली होती. त्यांनी चाटत चाटत तिला आत सारले आणि माझ्या योनीत लपून बसलेल्या दाण्याला कुरवाळायला चाले केले. मी प्रचंड गरम होऊन कण्हू लागले होते. त्यांनी माझ्या कमरेत दोन्ही हातानी पकडून माझी गांड वर उचलली होती आणि त्यांना आवडेल तसे ते मला खात होते.मला समजत नव्हते कि काय करू नि काय नको ते.

त्यांनी माझा गाऊन अजून वर केला आणि ते जागचे उठले. मी अजूनही उत्तानीच होते. त्यांनी त्यांचा हात माझ्या छातीकडे नेला आणि प्रचंड ताकदीने ते माझी छाती दाबू लागले. त्यांच्या स्पर्शाने माझी छाती गरम आणि फुगीर झाली. माझे निप्पल्स ताठ झाले ते त्यांना पकडून बाहेर ओढू लागले आणि त्यांचा सोटा माझ्या गांडीवर रगडु लागले.

थोड्याच वेळात त्यांनी त्यांची पॅण्ट काढली. त्यांचा भलामोठा सोटा हातात घेऊन जसे रीना ला करत होते तसे त्यांनी माझ्या गांडीवर त्यांचा सोटा ठेवून त्याला रगडु लागले. कोण्या सोट्याचा माझ्या शरीराला आणि ते हि अश्या पद्धतीने होणारा तो पहिलाच स्पर्श होता. थोड्याच वेळांत माझ्या लक्षात आले त्यांच्या लिंगाचा आकार खूपच मोठा झाला आहे.

त्यांनी मग हळूच त्यांचा सोटा माझ्या योनीत कोंबायला चालू केला. मला वाटले कि पहिल्यांदा सोटा कोंबून घेत असल्याने मला त्रास होईल. पण झाले उलटेच. त्यांचा सोटा अतिशय आरामात माझ्या योनीत गेला. कदाचित त्यांनी केलेल्या ओरल मुळे माझी योनी ओली झाली होती ना त्यामुळे तो आत जाताना मला त्रास झाला नसेल.

पूर्ण आत जाताच त्यांनी माझ्या कमरेवर हात ठेवले आणि जोरात माझी कंबर पडकून मला हिसडे देण्यास सुरवात केली. त्यांच्या दणक्याने माझे सगळे शरीर मागे पुढे होत होते. पूर्ण सोटा आत गेल्याने त्यांना प्रचंड वेग आला होता. त्यांनी काच काच करत माझ्या योनीचा उपभोग घेण्यास सुरवात केली. ते करत असताना ते मला अचानक म्हणाले “आज तुझ्या योनीत खूप घर्षण जाणवत आहे. पण मला मजा येत आहे खूप”

मी फक्त “हम्म” म्हणून गप बसले. त्यांनी त्यांचा वेग खूपच वाढवला आणि ते माझ्या शरीराचा चेंदामेंदा करत मला उपभोगू लागले. आम्ही दोघे पण घामेघूम झालो होतो. खूप वेळाने ते थांबले आणि त्यांनी तसेच त्यांचा सोटा माझ्या योनीत गाळला. आम्ही दोघे पण शांत झालो.

ते माझ्या जवळ आले आणि मला चुंबन करायला म्हणून पुढे येताच त्यांनी मला बघतीले व खूप घाबरून म्हणाले “सीमा तू? अगं तू कशी काय? तुझी दीदी कुठे आहे? हे काय चालू आहे?”

मी सगळे त्यांना समजवून सांगितले. त्यांच्या लक्षात आले सगळे. त्या रात्री काय झाले ते ताई ला न सांगायचे आम्ही दोघात ठरवून घेतले. तेव्हा पासून जीजू मला नियमितपणे ठोकून काढू लागले होते. ताई कामासाठी म्हणून बाहेर गेली कि जीजू घरी लगेच येत आणि आम्ही एकमेकांचा उपभोग घेत असू. घरी पण रात्री उशिरा येईन असे सांगून हळूच आधी जीजू माझ्यावर शॉट काढत असत आणि मगच ताई कडे जात असत.

अश्या प्रकारे जीजू आणि मी पुढे माझे लग्न झाल्यावर पण एकमेकांचा उपभोग नियमितपणे घेत होतो. आम्हाला एकमेकांकडून अपेक्षित असलेले सगळे काही मिळत होते आणि ते देखील घरच्या घरी.