बॉस आणि सेक्रेटरी

मित्रानो नमस्कार माझे नाव नाजिया आहे. मी आज माझ्या चाळीशीत आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्या गोष्टीमुळे माझ्या काम भावना तृप्त करण्यास मला एक मुलगा मिळाला आणि ते पण मला हवे तेव्हा.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी एका मोठ्या मल्टिनॅशनल कंपनीत कामाला होते. मी दिसायला खूप चांगली होते. उंच, गोरीपान, नाकी डोळी नीटस, शिडशिडीत पण शिस्तबद्ध बांधा, भरदार आणि उंचीला साजेशी अशी छाती, जिम ला जाऊन जाऊन गोलाकार बनलेली माझी गांड, नाजूक आणि गुलाबी ओठ व सदोदित असलेला हसरा चेहरा यामुळे मी खूप जणांच्या मनात होतेच होते.

माझ्या दिसण्यानेच मला त्या कंपनी मध्ये नोकरी मिळाली होती. तशी मी काही फार हुशार वगैरे नव्हते. पण म्हणतात ना जो दिखता है वो बिकता है. याच धर्तीवर मला पण नोकरी मिळाली होती. मी सेक्रेटरी होते. त्यामुळे मी सतत बॉस च्या जवळ असे. त्यामुळे मला सगळेच कर्मचारी तसे घाबरून असत असत. त्यामुळे मी नेहमी हवेतच असे.

माझ्या बॉस चा मुलगा पण त्याच कंपनी मध्ये नुकताच रुजू झाला होता. त्याचे नाव राकेश होते. त्याने माझ्या बद्दल खूप ऐकले होते त्याच्या वडिलांकडून. त्यामुळे त्याला पण माझ्या सारखीच एक सेक्रेटरी पाहिजे होते. पण काही केल्या कोणी मुलगी मिळत नव्हती. त्यामुळे शेवटी नाईलाजाने त्याने एका मुलाला ठेवायचा निर्णय घेतला.

त्या दिवशी त्या नवीन मुलाचा पहिलाच दिवस होता. गुरु होते त्याचे नाव. त्याला पहिल्यांदा बघताच मी घायाळच झाले. उंच, सावळया रंगाचा पण राकट तब्येतीचा गुरु दिसायला सावळा असला तरी त्याच्या उंची आणि तब्येतीमुळे बघताच क्षणी समोरच्याच्या मनात घर करायचा. त्याची हि पहिलीच नोकरी होती आणि त्यातच तो कुठल्या तरी छोट्या शहरातून आला असल्याने त्याला आमच्या मोठ्या शहरातील काहीच गोष्टी माहित नव्हत्या.

त्याची नोकरी तर चालू झाली. पण त्याला काही केल्या काम नीट जमत नव्हते. सतत तो बॉस चा ओरडा खात असे. ते बघून मलाच कसे तर वाटे. त्यामुळे एकदा मी दुपारी कोणी नाही हे बघून त्याच्या कडे गेले आणि म्हणाले “गुरु माझे नाव नाजिया आहे. मी मोठ्या बॉस ची सेक्रेटरी आहे.”

“हो हो मला माहीत आहे. तुमच्याबद्दल खूप ऐकतो मी सतत बॉस कडून” तो म्हणाला. त्यावर मी हसले आणि म्हणाले “अरे आपण आपले काम नीट समजून घेतले कि काही अडचण येत नाही.तुला मी मदत करेन जर तुला हवी असेल तर”

“धन्यवाद. मला आवडेल तुमची मदत घ्यायला. पण मला माहित नाही कि नेमके मी काय करावे ते” तो असे म्हणताच मी म्हणाले “अरे मी तुला हळू हळू सगळ्या गोष्टी शिकवीत जाते. तुला नीट मन लावून कर सगळे म्हणजे काही अडचण यायची नाही”

त्यावर त्याने होकार दिला आणि त्याच क्षणापासून मी त्याचे ट्रेनिंग चालू केले. दिवस जात होते तसे मी आणि गुरु चांगले जवळ आलो होतो. आम्ही एकाच केबिन मध्ये बसत असल्याने आता आम्ही बऱ्यापैकी सगळ्या गोष्टी एकमेकांना सांगत होतो. त्यातच तो आणि मी दोघे पण बाहेर गावचे असल्यायने आमच्यात आपसूकच एक जवळीकता निर्माण झाली होती. तो मला सगळ्या गोष्टी सांगत होता. मला त्याचे आकर्षण वाटत होते.

त्याला कोणीच गर्लफ्रेंड नव्हती आणि मला पण कोणी बॉयफ्रेंड नव्हता. त्यामुळे मी त्याच्यावर गळ टाकायचे ठरवले आणि त्या हिशोबाने त्याच्याशी लगत करायला चालू केली.

“गुरु तुझ्यात अजून काही म्हणावा तसा फरक पडला नाहीये” मी असे म्हणताच त्याचा चेहरा पडला आणि मला म्हणाला “मी अजून काय करावे?”

“हे बघ आपण एक काम करू आपण आज पासून बॉस – सेक्रेटरी असा गेम खेळू. तुझे टार्गेट हे असले पाहिजे कि तू तुझ्या बॉस च्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करायच्या. एक चांगले सेक्रेटरी होण्यासाठी आपल्या बॉस च्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करणे आपले कर्तव्य आहे.”

त्याने होकार दिला आणि आमचा गेम चालू झाला. मी रोज त्याला ऑर्डर देऊ लागले आणि तो रोज माझ्या इच्छा पूर्ण करू लागला. हे करत असताना मी कधी कधी थोडी पर्सनल गोष्टी पण सांगायला चालू केले होते. त्याला मी घरी बोलावू लागले होते. माझे जेवण बनवायला सांगू लागले होते.

एकदा मी त्याला सकाळीच घरी बोलावले. “मी अंघोळ करून येते तू बस” असे म्हणून मी अंघोळीला गेले. मी मुद्दाम माझा टॉवेल आणि आतले कपडे बाहेर ठेवले होते. थोड्याच वेळांत मी आतून हाक दिली “अरे गुरु ऐक ना. माझे आतले कपडे ठेवलेत ते दे जरा”

“मी? मी कसा देऊ ते?” त्याने बाहेरून आवाज दिला.

“अरे कसा काय ? तू माझा सेक्रेटरी आहेस. गप दे” मी असे म्हणताच त्याने माझे कपडे आणून आत दिले. मी दार उघडून थोडीशी नग्न त्याला दिसेन अश्या बेताने उभी होते. मला त्याने बघितले आणि लावून तोंड तिकडे करताच मी म्हणाले “गुरु बॉस च्या सगळ्या गोष्टी माहित पाहिजेत तुला. समजले का? म्हणजे पुढे अडचण होत नाही. इकडे बघ”

असे मी म्हणताच त्याने माझ्याकडे बघितले. वर पासून खाली पर्यंत मला तो आता एकसारखा बघू लागला.त्याच्यातील पुरुष जागा व्हायला फार वेळ लागला नाही. त्याला मी आत बोलावले आणि खाली गुडघ्यावर बसायला सांगितले. तो आज्ञाधारक विद्यार्थ्या सारखा खाली बसताच मी माझा पाय शेजारी असलेल्या अंघोळीच्या स्टूल वर ठेवले.

मी पाय वर ठेवताच माझी योनी उघडी पडली. मी त्याला ऑर्डर केली आणि म्हणाले “माझी योनी जिभेने स्वच्छ करून दे” मी असे म्हणताच तो माझ्याकडे डोळे विस्फारून बघू लागला. पण बॉस ची ऑर्डर आहे म्हंटल्यावर तो मुकाट्याने माझी जीभ चाटू लागला.

मी माझे पाय थोडे इकडे तिकडे करून नीट त्याला चाटता येईल अश्या बेताने ठेवताच त्याने मग चांगलाच स्पीड घेतला. त्याची जीभ माझ्या योनिवरून सरसर करत फिरू लागली आणि त्याने माझ्या मांडीवर व गांडीवर त्याचे हात ठेवून त्याला पाहिजे तसे त्याला सोयीस्कर पोजिशन करून घेतली. आता त्यानेच त्याच्या बॉस चा ताबा घेतला होता.

त्याचा सोटा कडक होऊन त्याच्या पॅण्ट च्या बाहेर येण्यास धडपडत होता हे मी बघत होते. त्याने मला उचलले आणि बाहेर बेडरूम मध्ये आणले. मला बेडवर अक्षरशः भिरकावून त्याने स्वतःचे कपडे काढले आणि तो पण माझ्या सारखा पूर्ण नग्न झाला. त्याचे भलेमोठे हत्यार बघून माझी योनी पाझरू लागली. त्याने माझ्यावर आक्रमण करत माझ्या छातीचा ताबा घेतला.

माझ्या गोऱ्यापान छातीला तोंडात घेऊन तो जोरजोरात दाबत होता. माझे गुलाबी निप्पल्स दातात पडकून करकचून चावत चावत त्यांना जमेल तितके बाहेर ओढत होता. एकसारखा त्याचा हात माझ्या मांडीवरून माझ्या योनीपर्यंत फिरत होता. त्याने माझी योनी चाटून चाटून आधीच ओली केली होती. त्यातच  आता हाताने तो तिच्याशी खेळू लागला होता.

त्याने माझे चुंबन घेण्यास सुरवात करताच आमची दोघांची लाळ एकमेकांत मिसळू लागली. त्याच्या हाताची बोटे त्याने हळू हळू कार्टर माझ्या योनीत सरळ घातली आणि हळू हळू करत तो त्यांना आत बाहेर करू लागला. त्याची बोटे माझ्या योनीत जाताच माझी योनी भयानक ओली झाली आणि पाझरू लागली होती.

मी त्याच्या सोट्याला माझ्या हाताने पकडून मागे पुढे करत हलवत होते. ते हत्यार प्रचंड कडक होऊन माझ्या योनीत शिरण्यास आतुररले होते. त्याने पूर्ण आवेगाने माझे दोन्ही पाय फाकवले आणि त्याचा सोटा माझ्या योनीत कचकन कोंबला.

माझ्या गोऱ्यापान देखावर तो सावळा मदमस्त देह नग्न होऊन पडला होता. त्याने जोरजोरात त्याची कंबर हलवायला चालू केली आणि तो मला ठोकू लागला. अस्सल गावरान रेडा उडत असल्यासारखे मला वाटत होते. खूप दिवसांनी मला असे प्रचंड ताकदीने कोणी तरी ठोकत असल्याने मी पूर्ण मदहोश होऊन त्याला प्रतिसाद देत होते.

तो न थकता एकसारखे माझ्या योनीच्या ठिकऱ्या उडवत होता आणि मी त्याचा मनस्वी आनंद घेत होते. अखेरीस जवळपास वीसेक मिनीटांनी त्याच्या सोट्यांतून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि त्याने माझी योनी पूर्णपणे भरून गेली. आम्ही दोघेपण शांत झालो. तरीही तो अजूनही त्याचा सोटा माझ्या योनीतुन बाहेर काढायला तयार नव्हता.

तो तसाच माझ्या शरीरावर योनीत सोटा कोंबून पडून होता. गोल गोल करत तो त्याला माझ्या योनीत फिरवत होता. आम्ही पूर्ण घामेघूम झालो होतो. गोल गोल फिरवत फिरवत त्याचा सोटा पुन्हा एकदा तयार झाला आणि त्याने पुन्हा एकदा मला ठोकायला चालू केले. काच काच करत तो पुन्हा एकदा माझ्यावर उडाला आणि मग कुठे जाऊन तो शांत झाला आणि मला पण शांत केले.

अश्या प्रकारे माझी गुरु कडून ठोकून घेण्याची इच्छा मी पूर्ण करून घेतली होती. तेव्हा पासून तो नियमितपणे मला ठोकून काढू लागला होता.