काकाने केला माझा गेम

माझे नाव वैशाली आहे. मी आज तुम्हाला तेव्हाची गोष्ट सांगणार आहे जेव्हा मी माझ्या काका कडे शिक्षणासाठी राहायला होते.

तर तेव्हा मी माझ्या कॉलेज च्या पहिल्याच वर्षात होते. माझ्या गावात शिक्षणाची तशी फार काही चांगली सोय नसल्याने माझ्या घरच्यांनी मला माझ्या काकाकडे शहरात शिकायला ठेवले होते. काकाच्या घरी तो आणि त्याची बायको दोघेच रहायला होते. मी जेव्हा गेले तेव्हा तीन जण झालो आम्ही. मी येणार आणि त्यामुळे आधार मिळेल यामुळे काकी पण माझ्या येण्यावर खुश होती.

मी राहायला गेले आणि माझे रुटीन चालू झाले. मी बाहेर राहिले असते तर मला घरभाडे द्यावे लागले असते तसेच जेवणाचे पैसे वेगळे द्यावे लागले असते. पण काकाकडे राहिल्याने माझे तो दोन्ही खर्च आपोआप वाचणार होते. पण म्हणून मी त्यांच्यावर उगीच बोज म्हणून राहण्यात काही अर्थ नव्हता. त्यामुळे मी समजून घरातील सगळी कामे करत असे. अगदी पडेल ते काम मी करत होते. माझ्या या समजूतदार वागण्याने ते दोघे पण खुश होते. तशी काकाची आणि माझी फार काही जवळीक नव्हती. केव्हा लहानपणी आम्ही बोललो असू तेवढीच. त्या नंतर यावेळीच माझा त्याच्याशी संबंध आला होता.

माझे कॉलेज चालू झाले होते. माझ्या कॉलेज मधील मुली खूपच मॉडर्न होत्या. कॉलेज ला खूप जणी तंग कपडे, शॉर्ट्स, पारदर्शी टीशर्ट्स आणि असे बरेच काही घालून येत असत. त्यांचे बोलणे देखील बहुतांश वेळा संभोग आणि त्या अवतीभोतच असे. सुरवातीस मला हे थोडे विचित्र वाटले पण मग लक्षात आले कि या गोष्टी तर नैसर्गिकच आहेत.

काही मुले तर सतत अश्लील व्हिडीओ बघत असत. मी पण आता त्या साठी सरावले होते. मध्ये मध्ये जमेल तेव्हा आणि जमेल तितके व्हिडीओ मी पण बघू लागले होते. त्यामुळे मला आता एक स्त्री आणि पुरुष यांच्या नात्यातील संबंध कसे असतात याची माहिती मिळू लागली होती. नाही म्हणायला वयात आल्यावर येणाऱ्या सगळ्या भावना मला देखील होत्याच.

इकडे घरी काका आणि काकीचे संबंध खूपच चांगले होते. दोघे नेहमी दंगा मस्ती करत असत. ते बघून मला पण लक्षात येत होते कि यांचे लैंगिक संबंध पण खूप चांगले असणार.

त्या रात्री मी थोडी लवकरच माझ्या रूम मध्ये गेले. पलीकडची रूम काका ची होती. मध्यरात्री मला अचानक जाग आली. मी पाणी पिण्यास उठले. बाहेर फ्रिज मधील पाणी घेऊन माझ्या रूम कडे जाताना मला काकाच्या रूम मधून आवाज आला. “आह आह आह आह. अहो हळू करा ना” काकीच्या त्या आवाजाने मी ताडले कि काका हिला ठोकत आहे.

मी हळूच त्यांच्या रूम कडे गेले. माझ्या नशिबाने त्यांनी दरवाजा पूर्ण बंद केला नव्हता. मी हळूच साधारण दिसेल असे दार उघडे केले आणि बघते तर काय काका समोर पूर्ण नागडा होऊन त्याचा सोटा हातात घेऊन तिच्याकडे बघत हलवत उभा होता. काकांचे ते हत्यार बघून माझ्या पाया खालची जमीनच सरकली. मी इतका मोठा सोटा आजवर केवळ त्या अश्लील क्लिप्स मधेच बघितला होता.

तो आधाशा सारखे काकी कडे बघत होता आणि त्याचा सोटा हलवत होता. पुढच्याच क्षणी तो पुढे सरसावला आणि त्याने काकीच्या मांडया फाकवल्या आणि जोरात हिसडा मारतात तसे त्याने त्याचा सोटा तिचं योनीत कोंबला. ती अक्षरशः बोंबलत होती. तरी देखील हा पठ्या काही ऐकायला तयार नव्हता. तो एकसारखे काकीला ठोकत होता आणि काकी कधी प्रेमाने आणि कधी चिडून ओरडत होती. त्याने तिला ठोक ठोक ठोकणे चालूच ठेवले होते आणि शेवटी मग त्याचे जेव्हा वीर्यपतन झाले तेव्हाच तो काकीच्या अंगावरून बाजूला झाला.

एव्हाना इकडे हे सगळे प्रत्यक्षात बघताना माझी योनी ओली चिंब झाल्याचे मला जाणवले होते. .मी माझ्या योनिवरून हात फिरवत फिरवत त्याचा आनंद लुटला होता. मी लगेच माझ्या रूम मध्ये गेले. दार पुढे ढकलले आणि कडी लावायची विसरून तशीच माझ्या बेड वर येऊन पडले. मी माझ्या निकर मध्ये हात घातला आणि माझ्या योनिवरून माझा हात फिरवू लागले.

काका चा सोटा जणू काही माझ्याच योनीत आहे असे मला वाटू लागले. माझे एकेक करत तीन बोटे कधी योनीत आत गेली ते माझे मला समाजलें नाही. मी एका हाताने योनीला खेळवत होते तर दुसऱ्या हाताने मी माझ्या छातीला दाबून घेत होते. काय चालू आहे हे मला समजत नव्हते. कोण्या एका पूर्ण पुरुषाचा असा सोटा ते पण इतका मोठा सोटा बघायचा माझा हा पहिलाच प्रसंग होता. त्यामुळे मी खूपच व्याकुळ झाले होते.

योनी चोळत चोळत मला केव्हा झोप लागली हे माझे मला समजले नाही. पहाटे केव्हा तरी मला हलकीच जाग आली आणि मला जाणवले कि माझ्या मांडीवरून  काही तरी फिरत आहे. मी झटकन उठून बघितले तर चक्कपैकी माझा काका माझ्या मांड्या त्याच्या जिभेने चाटत होता. त्याला बघून मी क्षणभर घाबरले आणि जोरात ओरडणार  इतकयात त्याने माझ्यावर उडी घेतली आणि माझे तोंड त्याच्या हाताने दाबले आणि म्हणाला “वैशाली आम्ही काल संभोग करताना तुला मी बघितले आहे. काकीचे लक्ष नव्हते पण माझे पूर्ण लक्ष तुझ्याकडे होते.”

त्याच्या या वाक्याने मला काही कळायचे बंद झाले. तो म्हणाला “हे बघ घाबरू नको. मी काकीला कालच्या गोष्टीबद्द्दल काही एक सांगणार नाही. तू निश्चित राहा. आणि तुला पण हे पाहिजे आहे हे देखील मला चांगले माहिती आहे. मला पण तू आवडतेस. मग एवढे सगळे असताना आपण थोडी मजा घेतली तर कुठे बिघडते? आणि हो आपल्यातील हि गोष्ट देखील मी काकीला कधीच सांगणार नाही.”

त्याचे ते बोलणे ऐकून माझी पंचाईत झाली. तो म्हणत होता ते काही खोटे नव्हते. मला संभोग तर हवाच होता. त्यातच काकांचा इतका मोठा सोटा बघून मला त्याच्याबद्दल एक आकर्षण निर्माण झाले होते. त्यामुळे मी काही बोलले नाही आणि काकाला होकार दिला. पण मी त्याला म्हणाले “काका मी काही काकी नाहीये. त्यामुळे जरा बेताने घ्या”

या वाक्यावर आम्ही दोघे पण हसलो आणि तो माझ्यावर तुटून पडला. एखाद्या पुरुषाचा माझ्या शरीराला होणारा हा पहिला स्पर्श होता. माझ्या अंगावर शहारे आले. तो पुन्हा सरळ माझ्याकडे आला आणि त्याने माझे ओठ चोखायला सुरवात केली. त्याचे काळेभोर ओठ माझ्या गुलाबी ओठांना चोखत होते आणि त्याच वेळी त्याचा हात माझ्या छातीवरून फिरत होता.

त्याचा हात खूपच कणखर होता. राकट पुरुषाचे ते शरीर आज मला ठोकणार या कल्पनेने मी खूप आनंदित झाले होते. मी पण त्याच्या पाठीवरून अंगावरून हात फिरवू लागले होते. त्याने माझा गाऊन उतरवला आणि मला ब्रा व निकर वर आणले. माझ्या ब्रा मधून बाहेर पडू बघणारे उरोज बघून तो म्हणाला “इतके दिवस तू मला का भेटली नाहीस वैशाली?” असे म्हणून तो त्यांच्यावर शब्दशः तुटून पडला.

ब्रा वरून छाती दाबत दाबत त्याने ब्रा चे हुक अगदी सहज काढले आणि माझ्या उरोजाना त्याने मोकळे केले. गोलाकार टपोरे उरोज त्याने त्याच्या तोंडात घेतले आणि त्यांना तो चोखायला लागला. माझे उरोज इतके कडक झाले होते कि त्यातून दूध बाहेर पडेल कि काय असेच त्याला वाटले. न वापरलेले ते उरोज तो चोखताना त्यांना जमेल तितक्या ताकदीने दाबत पण होता. त्याच्या हाताचे व्रण माझ्या छातीवर उठत होते. पण मला पण त्याची फिकीर नव्हती. मला तो स्पर्श हवा हवासा होता.

छाती चोक चोक चोखल्यावर तो सरळ माझ्या मंदीकडे गेला आणि त्याने माझी निकर उतरवली. माझ्या गव्हाळ रंगाच्या योनीकडे बघून तो लाळ घोटू लागला. त्याने माझ्या पायाच्या बोटाकडून जीभ फिरवायला सुरवात केली. हळू हळू करत त्याची जीभ माझ्या गुडघ्या पर्यंत आली. तशीच ती जीभ माझ्या मांडीवरून फिरू लागताच मी बेभान झाले.

त्याने पुढे तशीच जीभ माझ्या जांघेत नेली आणि माझ्या योनिवरून तो फिरवू लागला. त्याच्या जिभेच्या स्पर्शाने माझी योनी कमालीची फुगीर झाली. माझा दाणा आत वळवळ करू लागला. मला काही समजेना. मला आता फक्त ठोकून घेणे एवढेच दिसत होते. त्याने माझे दोन्ही पाय त्याच्या खांदयावर घेतले आणि माझ्या गांडीच्या भोकावरून पण त्याची जीभ फिरवण्यास सुरवात केली.

तो तसाही अनुभवी होता. त्यामुळे त्याने एकसारखे माझी योनी आणि गांड चाटून काढली. मन भरल्यावर त्याने मला जागचे उठवले आणि गुडघ्यावर बसायला सांगितले. मी खाली बसताच त्याने जोरात माझ्या केसांना मागून पकडले अंडी त्याचे भलेमोठे हत्यार माझ्या तोंडात कोंबले.

त्याचे ते हत्यार लांबून जितके मोठे दिसत होते त्यापेक्षा किती तरी मोठे ते समोरून दिसत होते. मी ते बघून खुश झाले. कारण शेवटी जेवढे मोठे हत्यार तितके जास्त घर्षण आणि जितके जास्त घर्षण तितकी जास्त मजा. साधे सूत्र होते हे. मी जमेल तसे त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घ्यायचा प्रयत्न करू लागले. शेवटी नैसर्गीक क्रिया असल्याने अवघीय दोन च मिनिटात मला त्याचा सोटा चोखायचे तंत्र नेमके समजले.

चोकून झाल्यावर त्याने मला लगेच पाठीवर झोपवले आणि माझ्या योनीत त्याने त्याचा सोटा कोंबला. हळू हळू करत त्याने तो पूर्ण आत सरळ नेला. अगदी सहज आत गेलेला बघून तो म्हणाला “तुझ्या काकी पेक्षा भारी पडली तू” असे म्हणून त्याने जोरजोरात त्याची कंबर हलवायला सुरवात केली. त्याचे दणके इतके जोरात होते कि माझी कंबर तुटते कि काय असे मला वाटू लागले. पण मला हवी हवीशी ती गोष्ट असल्याने मी त्याचा आनंद घेऊ लागले. मी त्याला अधिक गरम करून त्याला अधिक त्वेषाने मला ठोकण्यास उद्युक्त करू लागले.

ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर त्याने त्याचा सोटा बाहेर काढला आणि सरळ माझ्या तोंडाकडे करून त्यातून पिचकारी उडवावी तसे वीर्य उडवले. माझा चेहरा वीर्याने पूर्णपणे माखून गेला. काकाने माझ्या योनीची पूर्ण वाट लावली होती. पण मी आज खऱ्या अर्थाने शांत झाले होते. काका त्याच्या खोलीत जाऊन झोपला. तेव्हापासून काका मला नियमित ठोकू लागला होता आणि काकाच्या रूपाने मला एक रांगडे खेळणे मिळाले होते माझी इच्छा पूर्ण करून घेण्यासाठी.