अवंतीचे ब्रेकअप आणि माझे नशीब

ही तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी नोकरी निम्मित एका मोठ्या शहरात कामाला लागलो होतो.

माझे नाव मित्रानो राजेश आहे. मी आज पस्तीस वर्षाचा युवक आहे. मी नोकरीस लागलो तेव्हा माझे वय साधारण सत्तावीस होते. मी शाळेत आणि नंतर कॉलेज मध्ये देखील अभ्यासात तर हुशार होतोच पण त्याच बरोबर खेळात हि पुढे असल्याने माझ्याकडे नेहमीच एक परिपूर्ण युवक म्हणून पहिले जायचे. मी कॉलेज ला असताना माझ्या अवतिभोवती नेहमीच मुलींचा पिंगा असायचा. चॉकलेट बॉय च होतो मी म्हणा ना.

तर कॉलेज संपवून मी नोकरीस लागलो. चांगल्या कंपनीत नोकरी, गलेगठ्ठ पगार आणि  सुख सुविधा यामुळे माझे राहणीमान खूपच उंचावले होते. पण  मना सारखा फ्लॅट मिळत नव्हता. शेवटी माझ्या ऑफिस मधील एकाने मला इंटरनेट वरून त्याला मिळविलेली एक माहिती दिली. मी तिथे गेलो आणि मला लक्षात आले की हा फ्लॅट आपण सोडायचा नाही. कारण तो खुच उच्च दर्जाच्या परिसरात होता आणि आजूबाजूला लोक पण तसेच होते.

मी तिकडे राहायला गेलो. माझ्या खालच्या माळ्यावर एक कुटुंब राहत होते.

श्री व सौ मेहता यांचे कुटुंब होते ते. मी रोज ऑफिस ला जाताना ते मला दिसायचे. त्यामुळे रोज बघून बघून आमची ओळख देखील झाली होती आता. दोघे पण कोठे तरी कामाला होते.  त्यांना एक मुलगी होती अवंती नावाची. मी आजवर कधी बघितले नव्हते तिला. फक्त त्याच्या तोंडातून तिचे नाव ऐकले होते. ती देखील एका कंपनीत कामाला आहे असे ते नेहमी मला सांगायचे.

मी त्या दिवशी असाच ऑफिस वरून परत येताना त्यांनी मला हाक मारली. “अरे राजेश ये ना. किती दिवस तुला बोलावतोय पण तू काही येत नाहीस आमच्याकडे. आज ये चहा घेऊ एकत्र.”

मला नाही म्हणता आले नाही आणि मी त्यांचा घरी गेलो. इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत असताना ते म्हणाले “आज अवंती ऑफिस ला गेलीच नाही. कंटाळा आला आहे म्हणाली. थांब आज तुझी ओळख करून देतो तिच्याशी” असे म्हणून त्यांनी अवंती ला हाक मारली.

दोन च मिनिटात एक उंच, शिडशिडीत बांध्याची, स्लिव्हलेस टॉप व शॉर्ट घातलेली व त्यातून ब्रा ची पट्टी स्पष्ट दिसणारी, जमेल तितकी गोरी, भरगच्च छाती व गोलाकार गांडीची एक तरुण मुलगी बाहेर आली. ती येताच माझे डोळे विस्फारले. मी तिच्याकडे बघतच राहिलो.

“हि अवंती माझी मुलगी” असे ते म्हणताच मी म्हणालो “अहो काका मी हिला ओळखतो. म्हणजे बघून हि मला माहित आहे. हि आमच्याच तर कंपनीत आहे. पण वेगळ्या विभागात”

माझे ते बोलणे ऐकताच अवंती ने पण माझ्याकडे निरखून पहिले आणि म्हणाली “अरे हो. मी पण याला खूपदा बघितले आहे”

आमचे ते बोलणे ऐकून मेहता कुटुंबीय आनंदित झाले आणि म्हणाले “बघा पोरांनो जग किती छोटे असते ते.बरे झाले आता तुम्हाला एकत्र ऑफिस ला येता जाता येईल आणि बरं का राजेश तू असल्यामुळे आम्ही पण निवांत राजू शकू. नाही तर या पोरीने आमच्या नाकात दम करून ठेवला आहे. तूच आता तिला वठवणीवर आण.”

त्या दिवसापासून माझी आणि अवंतीची चांगलीच गट्टी झाली. मी आणि ती रोज मिळून ऑफिस ला जाऊ लागलो होतो. ती मुळातच शहरात वाढली असल्याने ती खूपच मोकळ्या स्वभावाची होती. मला तर असे वाटायचे कि ती इतकी बिनधास्त कशी काय असू शकते. मला लवकरच समजले कि तिला कोणी तर एक बॉयफ्रेंड आहे. तिचे आणि त्याचे हल्लीच सूत जुळले होते. ते ऐकून माझा मूड तसा गेला होता. पण माझ्याकडे काही दुसरा पर्याय देखील नव्हता.

आम्ही एके दिवशी बोलत असताना ती अचानक मला म्हणाली “राजेश तुझी कोणी गर्लफ्रेंड आहे का रे?”

मी हसलो आणि म्हणालो “नाही नाही. मला कोण पटेल ग?” माझ्या या उत्तरावर ती म्हणाली “अरे असे का करतोस तू तर किती छान दिसतोस आणि तुझे वागणे देखील किती रुबाबदार आहे. तुला तर कोणीही मिळेल”

आमचे यावर बोलणे होत होते. दरम्यानच्या काळात मला असे लक्षात आले कि तिचे आणि तिच्या बॉयफ्रेंड चे सारखे खटके उडू लागले होते. मला काही तिने अजून सांगितले नव्हते. पण तिच्या बोलण्यातून मला ते स्पष्टपणे जाणवत होते.

एकदा माझ्या घरी ती अचानक आली आणि म्हणाली “राजेश आई बाबा गावी गेलेत. चार दिवसांनी येतील. तू आज माझ्याकडे जेवायला येशील का?”

मी लागलीच होकार दिला आणि तिच्याकडे रात्री जेवायला गेलो.

रोज मागे केस बांधून असणारी अवंती आज वेगळ्याच अवतारात होती. तिने केस सोडले होते. तिची रोज शॉर्ट घालायची पद्धत मला माहिती होती. गुडघ्या पर्यंत असणारी तिची रोजची शॉर्ट आज नव्हती. आज तिने जी शॉर्ट घातली होती ती इतकी आखूड होती कि त्यातून तिच्या गोऱ्या तुकतुकीत मांड्यांचे दर्शन होत होते. तिच्या रोजच्या स्लिव्हलेस टॉप च्या जागी आज पारदर्शी स्लिव्हलेस टॉप आला होता. त्यामुळे रोज केवळ ब्रा ची दिसणाऱ्या पट्टी बरोबर तिच्या छातीवर बसलेलले ब्रा चे कप पण स्पष्ट दिसत होते. तिचा तो अवतार बघून मला कसेसेच होत होते.

आम्ही गप्पा मारत बसलो. तिने अचानक मधेच मला विचारले “आपण थोडी व्हिस्की घेऊया का राजेश”

मी होकार देताच तिनेच आमच्यासाठी व्हिस्की चे पेग बनविले. आम्ही दोघे दारू चे ग्लास रिकामे करत करत गप्पा मारत बसलो होतो. घरी कोणीच नव्हते आणि कोणी येणार हि नसल्याने आम्ही खूपच निवांत होतो.

अचानक ती म्हणाली “राजेश माझे आणि माझ्या बॉयफ्रेंड चे ब्रेकअप झाले दोन दिवस झाले” असे म्हणून ती रडू लागली. मला समजेना कि मी काय करायला हवे ते. मी जागचा उठलो आणि तिच्या शेजारी जाऊन बसलो. तिचे मी सांत्वन करण्याच्या बहाण्याने मी तिच्या हातावर माझा हात ठेवला आणि म्हणालो “अवंती रडू नको. काय झाले सांग मला।

“अरे त्याचे अजून एका मुलीसोबत अफेयर आहे. माझी शंका खरी ठरली. मी त्याला परवा रंगे हात पकडले” असे म्हणून ती माझ्या गळ्यात पडून रडू लागली. ती माझ्या गळ्यात पडताच तिची छाती माझ्या छातीवर येऊन आदळली. त्या स्पर्शाने माझ्या छातीत धडधड होऊ लागली.

“तू बघ किती नीट आहे. मी अश्याच मुलाची अपेक्षा त्याच्या कडून केली होती. पण त्याने माझा विश्वासघात केला” असे म्हणून तिने मला चक्क पैकी मिठी मारली.

तिच्या या कृतीने मला काय करायचे हे नेमके समजेना. मी पण हा मोका सोडायचा नाही या हिशोबाने तिला मिठीत घेतलेच आणि म्हणालो “अवंती मी इथेच आहे. कुठेही जात नाहीये. तुला कधीही काहीही अडचण असेल तर तू मला सांगत जा. मी तुला नक्की मदत करेन”

माझ्या त्या वाक्याने तिला थोडे बरे वाटले आणि ती म्हणाली “हेच जर त्याने केले असते तर हि वेळ आज आली नसते राजेश.तुझ्यात ते सगळे गुण आहेत जे मला हवे आहेत असे मला वाटते” असे म्हणून तीने मला कडकडून मिठी मारली.

तिचे हात माझ्या पाठीवरून फिरू लागले. मला समजले कि तिला काय हवे आहे ते. मी वेळ न दवडता माझे हात पण तिच्या पाठीवरून फिरवू लागलो. आमच्या दोघांची उब एकमेकांना हवी हवीशी वाटत होती. मी तिला थोडे बाजूला केले आणि तिच्या केसातून हात फिरवला. माझ्या या कृतीने ती खुश झाली. तिला आपलेपणाची जाणीव झाली.

आम्ही एकदमच एकमेकांच्या ओठावर ओठ ठेवले आणि एकमेकांवर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. अवंती सारखी मुलगी माझ्या कवेत आहे या कल्पनेनेच माझे हत्यार केव्हाच तयार झाले होते. माझा गावरान बाज जागा झाला होता. मी तिचं स्लिव्हलेस मध्ये हात घातला आणि तिची छाती जोरजोरात दाबू लागलो. “किती मस्त आहे रे तुझा हात. जादू आहे बघ तुझ्या हातात” ती म्हणाली.

पण मी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो. मी तिचे स्लिव्हलेस उतरवले देखील आणि तिच्या उरोजांवर तुटून पडलो. तिचे गोलाकार वक्ष माझ्या हाताने कुस्करत असताना तिचा हात माझ्या सोट्याकडे जाऊन त्याच्याशी खेळ करू लागला होता. मी ठसा स्तनाग्रे माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना चोखायला सुरवात करताच ते कमालीचे कडक झाले. नुकतेच पिकलेले मनुके असतात तसे भुऱ्या रंगाचे ते स्तनाग्रे चोकताना तिने माझे पॅण्ट केव्हा काढली हे मला समजले नाही.

आम्ही दोघांनी एकमेकांचे कपडे काढले आणि नग्न झालो. मी बेडवर झोपलो आणि तिला मी वरून येण्यास सांगितले. तिने लागलीच तिचे पाय फाकवुन तिची गांड माझ्या तोंडाजवळ आणली आणि तिच्या गुलाबी योनीचे दर्शन मला झाले. मी लगेच माझी जीभ बाहेर काढली आणि तिच्या योनीला चाटायला सुरवात केली. मी आत्तापर्यंत घेतलेल्या व्हिस्की पेक्षा हि चव किती तरी पटीने अधिक चविष्ट होती.

तिने माझा सोटा चोखायला सुरवात करताच तो कमालीचा फुगीर झाला. तीला आजवर जे करायला मिळालेले नव्हते ते ती करू शकत होती. त्यामुळे तिचा वेग कमालीचा जोरात होता. आम्ही दोघांनी मनसोक्तपणे एकमेकांचे चाटण्याचे कार्यक्रम केले आणि मग ती उठली.

तिने माझ्याकडे तोंड केले आणि तशीच ती वरून माझ्या उभ्या सोट्यावर येऊन बसली. तिच्या योनीमध्ये माझा सोटा अलगद आत गेला आणि लागलीच तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या खांद्याशेजारी ठेवले आणि ती तिची कंबर मागे पुढे करू लागली.तिच्या योनीच्या घर्षणाने मी बेभान झालो. मी माझी कंबर खालून उचलून उचलून माझा सोटा जमेल तितका आत सारत होतो.

हे करत असताना तिचे उरोज माझ्या तोंडा जवळ येऊन आदळत होते. मी मधेच त्यांना माझ्या हाताने दाबत होतो, चोकत होतो आणि पुन्हा माझी कंबर हलवत होतो. आम्ही दोघे पण खूपच बेभान होऊन हे करत होतो. बराच वेळ झाला आणि मला माझ्या त्या क्षणाची जाणीव झाली. मी तिला बाजूला करताच तीने पुन्हा एकदा माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला न घेतला तोच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. तिचे तोंड माझ्या वीर्याने पूर्ण भरून गेले.

तिने माझा सोटा चोकून साफ केला आणि आम्ही निवांत पडलो. ती रात्र मी तिला ठोकून काढलीच पण पुढे तिच्या घरचे येऊ पर्यंत तिच्याच घरी मी राहिलो होतो. आम्ही दोघांनी ऑफिस ला सुट्टी टाकली आणि दिवस रात्र हाच खेळ करत होतो.