बसमधील ती मुलगी

नमस्कार मित्रानो माझी आजची गोष्ट जी मी तुम्हाला सांगणार आहे ना ती ऐकून तुम्ही नक्कीच खुश व्हाल असे मला वाटते.

तर हि घटना तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षात शिकत होतो. माझे कॉलेज माझ्या गावाच्या शेजारी असलेल्या मोठया शहरात होते. त्यामुळे मला रोज बस ने ये जा करावी लागत असे, सकाळची आठ ची बस पकडून कॉलेज ला जायचे म्हणजे एक दिव्य च असायचे. पण दुसरा काही पर्याय पण नव्हता ना.

मी गेले चार वर्ष बस ने ये जा करत होतो. त्यामुळे मला बऱ्यापैकी बस मधील कॉलेज चे रोज ये जा करणारे मुले आणि मुली माहित होत्या.माझ्या वर्गातील कोणच या बस मध्ये नव्हते. त्यामुळे मला तसा खूपच कंटाळा येत असे. पण करणार काय.

ज्या बस ने जात होतो त्याच बस मध्ये आज एक नवीन मुलगी आली होती. तिला आधी कधीच बघितले नसल्याने माझी उत्सुकता ताणली गेली होती. त्याला कारण पण तसेच होते म्हणा. कारण बस मध्ये इतके वर्ष दिसणाऱ्या सुमार दर्जाच्या मुलींपेक्षा हि कैक पटीने उजवी होती. साधारण पाच चार किंवा पाच उंची असेल तिची. गोरी पान, घारे डोळे. निळ्या रंगाची जीन्स आणि पांढऱ्या रंगाच्या टीशर्ट मध्ये तिची फिगर म्हणजे आग होती आगी. तिच्या नितंबावर ती पॅण्ट अशी काही घट्ट बसली होती कि ते बघून माझे डोळे फिरायची वेळ आली होती.

वयात आलेल्या मुलीसारखी तिची छाती इतकी पुढे आली होती कि ती दाबल्या शिवाय तिचा आत्मा शांत होणार नाही असेच दिसत होते. मागे ओढून बांधलेले केस आणि सौम्य केलेला मेकअप यामुळे ती खूपच उठून दिसत होती बस मध्ये.

मी तिला बघतच कॉलेज ला पोहोचलो. ती माझ्यापुढे चालत होती आणि मी तिच्या मागे. असे करत करत मी माझ्या वर्गाजवळ पोहोचलो. ती नेमकी माझ्या वर्गातच शिरली. ते बघून माझ्या डोक्यात जाळ झाला. ती माझ्याच वर्गात होती तर. तिने नवीन प्रवेश घेतला होता. मी मनोमन खुश झालो.

मी त्याच दिवशी तिची संपूर्ण माहिती काढली. प्राजक्ता नाव होते तिचे. नुकतीच तिच्या वडिलांची इकडे बदली झाली  होती आणि त्यामुळे ती आली होती इकडे. आमच्याच वर्गात नेमका प्रवेश मिळाल्याने माझ्या नजरेची तरी सोय झाली होती.

आम्ही रोज बस मध्ये एकमेकांना बघत होतो. माझ्या पुढचा स्टॉप तिचा होता. त्यामुळे रोजच बघणे होत होते. मी एके दिवशी मुद्दामच तिच्याकडे बघून स्मितहास्य दिले. तिने देखील मला तसेच प्रतिसाद दिला. माझ्या छातीत गुदगुल्या झाल्या.हा आता रोजचा दिनक्रम होऊन बसला होता. तिला पण समजले कि मी आणि ती एकाच वर्गात आहे ते. त्यामुळे ती थोडी अधिक माझ्याकडे बघून हसू लागली होती.

आमची ओळख व्हायला फार वेळ लागला नाही. आम्ही आता मित्र झालो होतो. बस मध्ये मी आधी बसत असल्याने मी तिची जागा धरू लागलो होतो. त्यामुळे तिला पण ते बरे वाटत होते. अश्या प्रकारे ती माझ्या शेजारी बसून रोज कॉलेज ला येऊ लागली होती. बस मध्ये इतकी गर्दी असायची कि रोज उभे राहून प्रवास करण्यापेक्षा बसून जायला मिळू लागल्याने ती पण माझ्यावर खुश होती. त्यामुळे आमची जवळीक अधिकच वाढली.

तिचे आई वडील दोघेही नोकरी करायचे त्यामुळे दिवसभर कॉलेज नंतर एकटीच असायची ती. आम्ही आता गप्पा टप्पा मारू लागलो होतो. ती या शहरात नवीन असल्याने तिला इकडचे काहीच माहित नव्हते. त्यामुळे ती माझ्याकडून शहराबद्दल विविध माहिती घेऊ लागली होती. यामुळे आमच्यात खूप सहजपणा आला होता.

आम्ही दोघेही वयात आलेले असल्याने वयात आल्यावर येणारे सगळे गुण आमच्या दोघांच्यात आले होते. बस मध्ये बसताना मी रोज सगळ्यात शेवटच्या सीट वर कोपऱ्यात बसत असे. पण प्राजक्ता आल्यापासून मी ती जागा तिच्यासाठी राखीव ठेवू लागलो होतो. त्यासाठी माझी बाकी लोकांबरोबर खरखर पण होत असे खूपदा. पण मला त्याच्याशी काही घेणे देणे नसायचे.

बस मध्ये ती चढल्यावर तिच्या जागेवर बसताना तिचे पाय माझ्या गुडघ्याला रोज घासून जायचे. तिचे मऊ मऊ पाय लागताच माझा सोटा जागा होत असे. त्या दिवशी नेहमी प्रमाणे ती चढली. .आज पाऊस पडत असल्याने बस ला नेहमी पेक्षा खूप जास्त गर्दी होती. ती येऊन तिच्या जागेवर बसली खरी पण तिला नीट बसता येईल इतकी जागा नव्हती. त्यामुळे मी थोडा पुढे सरकुन बसलो.

पण माझी उंची जास्त असल्याने एका ठराविक मर्यादेपेक्षा मला पुढे सरकता आले नाही. त्यामुळे मी तसाच अर्धवट पुढे सरकून बसलो. आम्ही आमच्या दोघांच्या बॅग माझ्या पाठीमागे सीट वर ठेवल्या कारण ती जागा रिकामीच होती. असे आम्ही पहिल्यांदाच बसलो होतो. बस चालू झाली आणि थोड्याच वेळात माझ्या कोपराला मऊ मऊ काही तरी लागत असल्याचे मला जाणवले. मी हळूच मागे नजर फिरवून बघतील तर माझे कोपर प्राजक्ताच्या चक्क पैकी छातीवर होते.

तिच्या छातीचा तो स्पर्श माझ्या कोपराला होत असलेला बघून सुरवातीस मी थोडा अवघडल्यासारखा झालो. मला वाटले ती काय विचार करेल. पण तिला पण तो स्पर्श जाणवत होता पण तिने अजिबात तिची छाती ना मागे घेतली ना तिचा हात आडवा घेऊन माझ्या कोपराला तिच्या छातीवर येण्यास रोखले. त्यामुळे मी पण निर्धास्त झालो.

माझे धाडस मग थोडे जास्त वाढले. मी माझे कोपर मुद्दाम मागे सरकवून तिची छाती दाबू लागलो. तरीही ती काही बोलली नाही. बाहेर पडणाऱ्या पावसाने सगळेच आपापल्या कपड्याने झटकण्यात किंवा इतर कामात व्यस्त होते. त्यामुळे आमचे इकडे काय चालू आहे हे कोणासही माहित होण्याचा प्रश्न नव्हता . मी आता जोरजोरात माझे कोपर तिच्या छातीवर फिरवू लागलो. ती गप्प बसली होती.

तिचा प्रतिकार होत नाही हे बघून मी अजून थोडे धाडस करायचे ठरवले आणि माझ्या दुसरा हात मी हळूच तिच्या मांडीवर ठेवला. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने मात्र ती थोडी चलबिचल झाली आणि म्हणाली “अरे कोणी तरी बघेल ना”

ती विरोध करण्या ऐवजी जे चालू आहे ते दिसू नये याचा आटापिटा करत असल्याचे बघून माझ्या जिवंत जीव आला. मी माझी बॅग माझ्या मांडीवर घेतली आणि सरळ तिच्या मांडीवरून माझा हात फिरवू लागलो. फिरवत फिरवत माझा हात मी तिच्या छातीवर नेला आणि कोणालाही दिसणार नाही अश्या बेताने मी तिची छाती दाबू लागलो. तिची स्तनाग्रे कडक झाल्याचे मला जाणवले. हा सगळा प्रकार चालू असतानाच आमचा स्टॉप आला. आम्ही उतरताना ती म्हणाली “घरी कोणीच नाहीये”

तिचा निरोप समजताच मी स्पेशल रिक्षा केली आणि तिला त्यात घालून सरळ तिच्या घरी गेलो. आत शिरतो न शिरतो तोच मी तिच्यावर अक्षरशः तुटून पडलो. तिच्यावर जंगली श्वापदाने झडप घालावी तशी मी झडप घातली आणि तिच्या ओठांवर चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो. तिचे मधाळ ओठ चावताना मला अतीव आनंद होत होता. मी त्यांना चावून सोलवटून काढले.

माझे हात तिच्या छातीवर वर खाली त्यांना दाबत फिरत होते. ब्रा च्या बाहेर येण्यास उत्सुक असलेले तिचे उरोज मी क्षणात मोकळे केले. तिचे गोरेपान लोंबणारे उरोज बघून माझे हत्यार कमालीचे कडक बनले. मी दोन्ही उरोजाना माझ्या हातात पकडले आणि दोन्ही स्तनाग्रे एकदम माझ्या तोंडात घातली आणि त्यांना चोखायला लागलो.

चोक चोक चोकून झाल्यावर मी बाजूला झालो आणि तिची जीन्स उतरवली आणि तिला नग्न केले. तिला झटक्यात मागे फिरवून मी माझ्या आवडीच्या भागाचे, नितंबाचे दर्शन घेतले. मी तसाच माझ्या गुडघ्यावर बसलो, तिच्या गांडीचे गोलाकार काप हाताने बाजूला केले आणि माझी जिभ तिच्या गांडीच्या भोकावरून फिरवायला सुरवात केली.

शेजारी असलेल्या स्टूल वर तिचा एक पाय मी ठेवला आणि खालून तिची योनी देखील मी चाटण्यास सुरवात केली. माझ्या या प्रकाराने तिची योनी कमालीची फुगीर तर झालीच पण त्याच बरोबर तिच्या योनीतुन पांढरा द्रव पाझरू लागला होता.

मादी आता समागमास तयार झाली आहे हे मी ताडले आणि तिला तशीच पाठीवर बेड वर झोपवले. माझी पॅण्ट मी काढली आणि तिच्या योनीचा अंदाज घेत काच करून माझा सोटा तिच्यात कोंबला. माझ्या सोट्याने आत जाताच त्याचे काम चालू केले. मागे पुढे माझी कंबर करताना माझ्या अंगात कमालीचा जोश संचारला होता.

माझे हिसडे वाढत होते, त्यांची ताकद वाढत होती आणि प्राजक्ता तिची योनी फाटत असल्याने “आह आह आह आह” असे आवाज करत त्याचाच आनंद घेत होती. मी एकसारखे हिसडे मारून मारून थकून गेलो. शेवटी मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात दिला. कधीही सोटा न चोकलेल्या प्राजक्ताने माझा सोटा हावरटा सारखा चोखायला सुरवात केला. क्षणात तयातून वीर्य बाहेर आले आणि तिचे तोंड वीर्याने पूर्ण माखून गेले.

आम्ही दोघे कमालीचे शांत झालो होतो. आम्ही कपडे घातले आणि पुन्हा कॉलेज ला गेलो. तेव्हा पासून रोज कॉलेज संपल्यावर मी न चुकता प्राजक्ताच्या घरी जात असे, तिला ठोक ठोक ठोकत असे आणि मगच माझ्या घरी जात असे.