जोडीदार बदलण्याचा अफलातून खेळ

मित्रानो मी आज तुम्हाला एक अद्भुत गोष्ट सांगणार आहे. हि अशी गोष्ट आहे कि ज्याचा मी आयुष्यात कधीच विचार केला नव्हता कि असे देखील काही असू शकते या जगात.

तेव्हा मी माझे कॉलेज संपवून एका कंपनीत कामाला लागलो होतो. मला राहायला निवांत जागा पाहिजे असल्याने मी माझ्या जॉब पासून थोडे लांब असेना का पण चांगल्या वस्तीत भाड्याने राहायचे ठरवले होते. कारण माझी कंपनी माझ्या गावात नाही तर दुसऱ्या गावात होती. मोठ्या शहरात राहण्याचा हा पाहिलाच प्रसंग होता तसा माझा.

मी श्री व सौ शहा यांच्या बंगल्याची जाहिरात बघून त्यांना भेटण्यासाठी गेलो. त्यांना भेटताच मला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली कि ते दोघेही खूपच मोकळ्या ढाकळ्या स्वभावाचे तर आहेतच पण त्यांचे राहणीमान खूपच उंची होती. त्यांनी घातलेले कपडे अतिशय उच्च ब्रँड चे होते. तो साधारण चाळीशीचा असेल आणि ती साधारण तिशीत असेल तिच्या. त्याचे नाव राकेश तर तिचे नाव मीनल होते.

त्यांनी मला माझी रूम दाखवली. सगळे ठरवून मी दुसऱ्याच दिवशी तिकडे राहायला गेलो देखील. माझे रुटीन चालू झाले. माझे त्यांच्या घरी येणे जाणे होत होते. दोघे पण खूपच चांगले बोलायचे माझ्याशी. तसा मी काही धुतल्या तांदळाचा नव्हतो बर का. माझी नजर सतत मीनल वर असायची.आणि का असू नये म्हणा.

शेवटी जी स्त्री तिच्या तिशीत देखील एखाद्या कॉलेज ला जाणाऱ्या मुलीला लाजवू शकेल अशी असेल तर कोणीहि पुरुष तिला बघितल्याशिवाय कसा राहील. उंच, जवळपास पाच साडे पाच फूट उंच, जमेल तितका कमनीय बांधा, गोलाकार वक्ष, नितंब तर असे होते कि साडीच्या आत काही बॉल वगैरे ठेवला आहे कि काय अशी शंका यावी, छातीचा उभार बघून नुकत्याच वयात आलेल्या मुलीचे उभार आठवल्या शिवाय राहणार नाही, ओठ जमेल तितके नाजूक आणि जोडीला बोलणे असे कि म्हाताऱ्या माणसाचा पण उभा राहील.

तिच्या मानाने तो जरा ठिकठाकच होता. पण दोघे खूप दंगा मस्ती करायचे. माझे येणे जाणे देखील त्यांच्या घरी हल्ली थोडे जास्तच झाले होते. माझ्याशी ते विविध विषयांवर गप्पा मारताना माझ्या मतांचा त्यांना खूप आदर असे. एकंदरीत मी त्यांना आवडलो होतो असे म्हणायला काही हरकत नाही. सतत च्या जाण्याने मी आणि मीनल देखील तिचा नवरा नसताना खूप वेळ गप्पा मारू लागलो होतो. आमच्यातील मालक व भाडेकरू हे नातं जवळपास संपुष्टात आले होते आणि आमचे नाते मैत्रीकडे चालले होते.

त्यांच्या घरी गप्पा मारत असताना मला का कोणास ठाऊक मला असे नेहमी वाटायचे कि मीनल माझ्याकडे रोखून बघत आहे. तिच्या डोळ्यात एक वेगळीच चमक मला दिसायची. पण मी त्याकडे दुर्लक्ष करत असे.

मी एकदा माझ्या रूम मध्ये बसलो होतो तेव्हा त्यांनी मला घरी बोलावून घेतले आणि तो म्हणाला “अरे निलेश ये ना. काय म्हणतोस.” असे म्हणत त्यांनी इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत मला म्हणाले “ऐक ना. आमचा एक ग्रुप आहे. सगळे लग्न झालेले लोक आहेत त्यात. त्यांचे एक गेट टुगेदर आहे थंड हवेच्या ठिकाणी. तू पण येशील का?”

“मी आलो असतो पण माझे लग्न कुठे झाले आहे” मी असे म्हणताच तो म्हणाला “अरे त्याची काळजी नको करू तू. मीनल ची एक मैत्रीण आहे नुकतीच परदेशातून इकडे स्थायिक झाली आहे. तिला बोलली आहे ती. ती तुझी बायको म्हणून येईल. काळजी नको करू. इतका उपद्व्याप करायचे कारण हेच आहे कि एक जोडी कमी झाली आहे अचानक आणि त्यामुळे आमचे सगळेच रद्द होणार होईल म्हणून तुला विचारले”

त्यांनी इतका आग्रह केला कि मी नाही म्हणू शकलो नाही. सारिका, माझी खोटी बायको आणि आम्ही सगळे गेट टुगेदर च्या जागी पोहोचलो. तिकडे आगोदरच जवळपास नऊ जोडपी होती. त्यात आम्ही दोन जोडपी. ओळख परेड झाली आणि सगळे एकमेकांबरोबर दंगा मस्ती करू लागले. त्या ग्रुप मधील सगळेच खूप उच्च घरातील दिसत होते. मीच आपला त्यातला सगळ्यात साधा माणूस होतो. पण मी बुजलो नाही. मी पण त्यांच्या समवेत दंगा मस्ती करू लागलो.

दिवसभर इकडे तिकडे फिरून झाल्यावर संध्याकाळी सगळे शेकोटी करून जोडीने बसले होते. पेग वर पेग सगळेच रिचवत होते. तेवढयात राकेश चा आवाज आला “मित्रानो आज आपल्यात एक नवीन जोडपे आले आहे. त्यांना आपल्या या खेळा बद्दल माहिती नाही. मी देतो” असे म्हणून त्याने मला एक खेळ खेळायचा आहे असे सांगितले.

“हे बघ निलेश या डब्यात आपण सगळ्यांनी आपापल्या गाडीच्या किल्ल्या ठेवायच्या. प्रत्येक पुरुषाने डोळे झाकून त्यातील आपली किल्ली सोडून दुसरी कोणतीही किल्ली उचलायची. ती जायच्या गाडीची किल्ली असेल त्याच्या बायको सामवेत त्याने आजची रात्र मजा करायची”

त्याचे हे बोलणे ऐकून माझ्या पाया खालची जमीन सरकली. माझा चेहरा बघून तो म्हणाला “अरे घाबरू नको. हे आमच्यासाठी नवीन नाही. सगळ्यांनी हे आधी केले आहे. त्यामुळे तू काळजी नको करू”

हे ऐकून मी गप्प बसलो. तसेही माझे कुठे काय जाणार होते. मला तर उलट कोणासमवेत तर संभोग करायला मिळणार होता. त्यामुळे मी शांत बसायचे ठरवले आणि होकार दिला.

एकेक करत सगळ्यांनी किल्ल्या उचलायला सुरवात केल्या. माझी पाळी आली. मी डोळे झाकले आणि किल्ली उचलली आणि बघतो तर काय ती किल्ली नेमकी राकेश च्या गाडीची होती. याचा अर्थ असा होता कि मी आजची रात्र मीनल बरोबर मजा करणार होतो. मला काही कळायचे बंद झाले होते. मनात एक प्रकारे आनंद होताच पण एक दडपण देखील होते.

सगळे आपापल्या जोडीदाराबरोबर रूम मध्ये गेले. मी मीनल च्या रूम मध्ये शिरलो. मीनल ने दरवाजाला लावून घेतला आणि ती माझ्या गळ्यात पडत म्हणाली “माझ्या मना सारखे झाले बघ निलेश. किती दिवस मी मनात विचार करत होते कि कधी एकदा तुझ्याशी संभोग करते. शेवटी आज माझी इच्छा पूर्ण झालीच”

तिचे बोलणे ऐकून माझ्या जीवात जीव आला. मी तिच्या कमरेत हात घातला आणि तिच्या ओठांचे हलकेच चुंबन घेतले. मीनल ने नेहमी प्रमाणे साडी घातली नव्हती. तर वन पीस घातला होता. त्यातून तिच्या छातीचे उभार इतके उठून दिसत होते कि माझे डोळे फिरायची वेळ आली होती. त्याचा गळा इतका मोठा होता कि तिच्या छातीची फट पूर्ण दिसत होती.

काळ्या रंगाच्या त्या आखूड ड्रेस मध्ये मीनल चे सौदंर्य अधिकच खुलून दिसत होते. तिच्या गोऱ्यापान लुसलुशीत मांड्या बघून माझ्या सोट्याने कधीच सलामी दिली होती. मी तिच्याकडे लाळ घोटत बघत होतो. ते पाहून ती म्हणाली “आता काय केवळ बघतच बसणार आहेस का? हे सगळे आज तुझेच आहे निलेश ये ना असा लांब का?”

असे म्हणून तिने मला जवळ ओढताच मी तिच्या ओठाचे चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या रसिल्या ओठांचे चावे घेत असताना माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. मी आधाशा सारखे तिच्यावर तुटून पडलो. माझे हात सरसर करत तिच्या छातीवरून फिरू लागले.

क्षणाचाही विचार न करता मी तिचा ड्रेस उतरवला आणि तिला नग्न देखील केले. ती तर माझ्या पेक्षा अनुभवी होती. तिने लगोलाग माझे देखील कपडे उतरवले आणि मला पण नग्न केले.

मी तिच्या स्तनांना तोंडात घेऊन चोकत होतो. त्याच वेळी तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन हलवायला सुरवात केली. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने माझा सोटा अजून जास्त मोठा आणि फुगीर झाला.

मी चोकत असतानाच तिने मला बाजूला केले आणि ती खाली जमिनीवर बसली. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि तोंड मागे पुढे करत त्याला चोखायला सुरवात केली. तिच्या कमालीच्या नाजूक ओठांच्या त्या चोकण्याने माझा सोटा फुटेल इतका फुगला. तिची लाळ माझ्या सोट्यावर आणि गोट्यांवर ओघळत होती. ती तशीच पित ती एकसारखे माझा सोटा चॊकतच होती.

थोड्या वेळाने मी तिला बाजूला केले आणि तिला बेड वर गुडघावर कुत्र्या सारखे बसवले. तिची गांड माझ्या तोंडासमोर होती. मी तिच्या गांडीचे काप बाजूला केले आणि तिच्या गांडीच्या भोकात माझी जीभ घातली. भोक मी चाटत असतानाच तिच्या योनिवरून पण माझी जीभ फिरत होती. माझ्या एकसारख्या जीभ फिरवण्याने तिची योनी ओली चिंब झाली होती.

योग्य वेळ आली आहे हे जाणून मी माझा सोटा तसाच मागून तिच्या सुपारी मध्ये कोंबला आणि माझे दोन्ही हात तिच्या कमरेवर ठेवले. हाताने तिची कंबर घट्ट पडकून मी माझी कंबर मागे पुढे करू हलवायला सुरवात केली. माझा वेग इतका जोरात होता कि माझ्या हिसड्याने ती जोरजोरात ओरडू लागली होती. मी माझा हात तिच्या तोंडावर ठेवला आणि तिचे ओरडणे बंद केले.

माझ्या दुसऱ्या हाताने तिचे खाली लोंबत असलेले उरोज जोरजोरात कुस्करत होतो. कच कच कच कच करत मी तिच्या योनीवर चढत होतो आणि मनसोक्त ठोकत होतो. अखेरीस मी माझ्या अत्त्युच क्षणाला पोहोचलो आणि माझे वीर्य मी तसेच मागून तिच्या योनीत सोडले. तिची योनी आणि गांडीचे भोक दोन्ही पण माझ्या वीर्याने माखून गेले. आम्ही दोघे पण शांत झालो. त्या रात्रभर मी मीनल लाल उपभोगले. दुसऱ्या दिवशी आम्ही घरी परतलो. तेव्हापासून तर राकेश च मला घरी बोलावून मीनल वर उडायला सांगू लागला होता. माझ्या साठी तर हि लॉटरी च होती.