मित्राच्या बहिणीची झोपेतील मजा

मित्रानो माझे नाव राजेश आहे. आज मी माझा स्वतःचा व्यवसाय भलेही छोटा का असेना नीट चालवत आहे. आज मी माझ्या आयुष्यातील एक मजेदार गोष्ट तुम्हाला सांगणार आहे.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज ला शिकत होतो. मी आणि माझा मित्र अरुण आम्ही दोघे जिवलग मित्र होतो. सगळ्या गोष्टी आम्ही एकत्र करत असू. पण आमच्यात एकच फरक होता तो म्हणजे अरुण अगदीच मिळमिळीत स्वभावाचा होता, थोडा बायली पध्द्तीचा, लगेच घाबरणारा आणि घरातल्यांच्या शब्दा बाहेर नसलेला.

मि त्याच्या बरोबर उलट होतो. डॅशिंग शरीरयष्टी, पिळदार स्नायू, मजबूत बांधा, उंच आणि धिप्पाड. मी माझ्या मनाचा राजा होतो. खेळाडू असल्याने माझे शरीर कणखर होते. त्यातच मी अभ्यासात देखील हुशार असल्याने मी कॉलेज मध्ये खूपच प्रसिद्ध होतो.

माझे अरुण च्या घरी नेहमी येणे जाणे असायचे. त्याला एक बहीण होती. सरिता तिचे नाव. आमच्या पेक्षा केवळ दोनच वर्षाने ती लहान होती. सरिता अरुण च्या विरुद्ध होती. दिसायला एकम्द देखणी, कुरळे पण लांब सडक केस, भरदार छाती, कमनीय बांधा आणि अतिशय नाजूक ओठ. त्यामुळे तिला बघताच कोणाच्याही भावना जागृत होत असत. पण ती माझ्या मित्राची बहीण असल्याने मी तिच्या बद्दल फार वाईट विचार करत नसे. कधी कधी नाही म्हणायला मी तिच्यावर हस्तमैथुन करून रात्री झोपत असे. पण ते तेवढेच.

अरुण च्या विचित्र स्वभावामुळे त्याचे आणि सरिताचे अजिबात पटत नसे. त्या दोघांना काही हवे असल्यास ते मलाच सांगायचे. लहान होतो तेव्हा ठीक आहे पण जसे आम्ही मोठे झालो तसे या सतत च्या सांगण्याने माझे त्यांच्या घरी जरा जास्तच येणे जाणे वाढले होते. यामुळे माझी आणि सरिताची जवळीक पण खूपच वाढली होती. समवयस्क असल्याने आमचे विचार लगेचच जुळले होते.

सरीताला एक आजार होता.ती सतत झोपत असे. इतकी झोप होती तिला कि थोडे जरी काम केले कि ति झोपी जायची. इतकी गाढ झोपायची कि तिला गदागदा हलवले तरी ती लवकर उठायची नाही. डॉकटर कडून तिचे यावर उपचार चालू होते. पण म्हणावे तसे अजून त्यांना यश आले नव्हते. त्यामुळे घारातल्याना पण धड तिला बरोअबर घेऊन जाता येत नव्हते ना तिला घरी एकटीला सोडून जाता येत होते.

एकदा मला अरुण चा फोन आला “राजेश, अरे एक काम होत. माझी ती मावशी आहे ना तिचे निधन झाले आहे आणि आम्हाला अचानक तिच्याकडे तिच्या गावी जावे लागणार आहे. साधारण एक आठवडा जाईल यात. सरिताच्या आजारा बद्दल तुला माहिती आहेच. तेव्हा बाबा म्हणत होते कि जर तू एक आठवडा घरी सरिताच्या सोबतीला येऊन रोज रात्री झोपणे शक्य असेल तर आम्हाला तिला सोडून जाता येईल”. त्याचे बोलणे ऐकून आणि अडचण लक्षात घेऊन मी लगेच होकार दिला. त्या प्रमाणे ते लागलीच बाहेर पण पडले.

मी संध्याकाळी घरी असताना मला सरिताचा फोन आला “राजेश तू रात्री ऐवजी संध्याकाळी म्हणजे आताच घरी ये. म्हणजे मी निर्धास्त होईन”

मी होकार दिला आणि तिच्या घरी दाखल झालो. आम्ही दोघे टीव्ही बघत गप्पा मारत बसलो होतो. त्याचा कंटाळा आल्यावर ती म्हणाली “राजेश आपण बाहेर फिरून येऊया का?”

“कोणी बघितल तर?” माझ्या या प्रश्नावर ती म्हणाली “मी स्कार्फ बांधेन ना. अरुण ची गाडी आहेच”

मी पण तयार झालो. तिला असे दुचाकीवरून फिरवण्याचा हा पाहिलंच प्रसंग होता. पण मी मनोमन खुश झालो होतो. तिला घेऊन मी बाहेर पडलो. आम्ही थोडे शहरा बाहेर जातो न जातो तोच इतका वेळ मागे सरकुन बसलेली सरिता अचानक माझ्या जवळ येऊन बसली. तिला काही तरी बोलायचे होते या बहाण्याने तिने तिची छाती मझय पाठीवर टेकवली. झाले. माझ्यासाठी माझे हत्यार कडक होण्यासाठी तितके बस होते. तासभर ती तिची छाती माझ्या पाठीवर चोळत होती आणि मी कसाबसा गाडी चालवत होतो.

आम्ही जेवण बाहेरच केले आणि घरी परतलो. आम्ही झोपायच्या वेळी च आलो असल्याने आम्ही कपडे बदलण्यासाठी आपापल्या रूम मध्ये गेलो. मी शॉर्ट आणि टीशर्ट अडकवून बाहेर येऊन बसलो. थोड्याच वेळात सरिता बाहेर आली. तिने चक्क पैकी शॉर्ट घातली होती आणि वर पांढऱ्या रंगाचा पारदर्शी टॉप. तिला अश्या अवतारात मी पहिल्यांदाच बघत होतो. तिच्या गोऱ्या चुटुक मांड्या बघून माझा सोटा केव्हाच वळवळ करू लागला होता.

तिच्या टॉप मधून तिची निळ्या रंगाची ब्रा स्पष्टपणे दिसत होती. मला काही समजायचे बंद झाले होते. ती माझ्या जवळ येऊन बसली. आम्ही टीव्ही बघत होतो पण माझे लक्ष टीव्ही कडे कमी आणि तिच्या उघड्या मांड्यांकडे जास्त होते.

टीव्ही बघत असताना तिला तिकडेच झोप केव्हा लागली हे मला पण समजले नाही. मी हाक मारली “सरिता ए सरिता”. एक ना दोन. ती गाढ झोपली होती. तिला मी खुप हाक मारून पण ती उठत नाही हे बघून मी तिला गदागदा हलवले. पण तरीही काही फरक नाही. आजवर मी तिचा आजार ऐकून होतो ते आता समोर बघत होतो.

मी तिला तिच्या रूम मध्ये नेवून ठेवण्याचे ठरवले आणि जागचा उठलो. मी तिला अलगद उठवून बसवले आणि तिच्या कमरेत हात घातला व तिला उभे करायचा प्रयत्न करू लागलो. तिला उभे करताच ती माझ्या अंगावर तशी उभ्या उभ्या कोसळली आणि तिची छाती माझ्या छातीवर येऊन आदळली. तिचे तोंड माझ्या तोंडाच्या इतक्या जवळ होते कि तिचा श्वास मला जाणवत होता. मला काही समजत नव्हते. मी तीला तशीच कशी बशी उचलून तिच्या रूम मध्ये नेले आणि बेड वर टाकले.

तिला बेड वर टाकताच तिची शॉर्ट खूपच वर आली आणि मला साधारण तिची निकर दिसू लागली. तिला त्या अवस्थेत बघून मी मात्र आता पुरता घायाळ झालो होतो. माझ्यातील वासना जागी झाली. मी तसाच खाली बसलो आणि तिची निकर दिसते का हे बघू लागलो. साधारण गुलाबी रंगाची निकर असेल असे मला वाटत असतानाच तिने तिची कूस बदलली आणि ती सरळ पाठीवर झोपली.

पाठीवर झोपताच तिचा टॉप इतका वर गेला कि तिची ब्रा पूर्ण उघडी पडली. ती इतक्या गाढ झोपेत होती कि तिला याचे काहीही समजत नव्हते आणि हीच गोष्ट माझ्या पथ्यावर पडली होती.

मी थोडे धाडस करायचे ठरवले आणि तिचे पाय मी अलगद फाकवले. तिचे पाय फाकवताच तिच्या मांड्या मला दिसू लागल्या. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने पण ती उठत नाही हे बघून मी तिच्या मांड्यांवरून हात फिरवू लागलो. अलगद हात फिरवताना तिची साधारण हालचाल होत होती पण तिचा अजिबात डोळा उघडत नव्हता.

मी हात फिरवत फिरवत सरळ तिच्या जांघेत नेला आणि तिच्या योनिवरून माझा हात फिरवू लागलो. मी चपळाई करत तीची शॉर्ट हलक्या हाताने काढायची ठरवली आणि मी काढली देखील. ती एका क्षणात नग्न झाली. इतक्या वेळात तिची काहीही हालचाल न झालेली बघून मी तसेच तिचा टॉप आणि ब्रा उतरवली आणि तिला पूर्ण नग्न अवस्थेत आणले.

सरिता, जिच्यावर मी कधी कधी हस्तमैथुन करायचो ती आज माझ्यासमोर साक्षात नग्न अवस्थेत आहे हे बघून मजला स्फुरण चढले होते. मी तिच्या मांडीत माझे डोके घातले आणि तिच्या गुलाबी योनिवरून माझी जीभ फिरवू लागलो. तिच्या मांड्या बाजूला करून तिच्या योनी चाटण्यात मला आसुरी आनंद मिळत होता. मी मन लावून तिच्या दाण्याला कुरवाळत होतो.

माझे हात मी तसेच वर घेऊन तिच्या छातीवर ठेवून त्या उभारांना कुस्करत होतो. मी योनी चाटून झाल्यावर तिच्या छातीकडे वळालो आणि तिची स्तनाग्रे माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना चोक चोक चोकू लागलो. त्यांना चोकतानाच मी माझे कपडे उतरवले आणि मी पण नग्न झालो.

माझा कमालीचा कडक झालेला सोटा मी तसाच बाजूने हळूच तिच्या तोंडात कोंबला. ती साधारण जागी झाल्यासारखी वाटली मला. तिने तसाच तो तसाच चोकने चालू ठेवले. पण तिने अजूनही डोळे उघडले नव्हते. हे सगळे झोपेतच चालू होते. मनसोक्त चोकून घेतल्यावर मी बाजूला झालो.

मी तसाच पुन्हा खाली आलो आणि तिच्या मांड्या फाकवुन तिच्या योनी मध्ये माझा सोटा कोंबला. तिची योनी पूर्ण ओली झाली होती. तेव्हाच मला थोडी शंका आली कि कदाचित हि जागी तर झालेली नाहीये ना. पण या विचाराकडे दुर्लक्ष करून मी तिच्या योनीला ठोकायला लागलो तोच “आह आह” असा आवाज करत सरिताने मला तिची कंबर खालून उचलून प्रतिसाद देण्यास सुरवात केली.

मी अचंबित झालो. पण तिचा प्रतिसाद मिळत आहे हे बघून मी तिला जोर जोरात रेमटू लागलो. दोन्ही पाय खांद्यावर घेऊन मी तिची योनी पूर्ण उघडी केली आणि माझा सोटा जमेल तितका आत कोंबून तिच्या योनीला ठोकून काढले. बराच वेळ ठोकळ्यावर मी तिच्या योनीतच माझे वीर्य सोडले आणि मी शांत होऊन शेजारी पडलो. तोच सरिता म्हणाली “किती छान करतोस रे तू. मी काही झोपलेले नव्हते. जागी होते. पण सरळ बोलाने तू काही मला ठोकले नसतेस. म्हणून मला हे नाटक करावे लागले.”

तिचे ते बोलणे ऐकून मी हसू लागलो. थोड्याच वेळात मी पुन्हा तयार झालो आणि तिला पुन्हा ठोकून काढले. पुढे अरुण आणि त्याच्या घरचे येऊ पर्यंत दिवस रात्र हा कार्यक्रम चालू होताच पण पुढेही आम्ही नियमित एकमेकांसोबत संभोग करू लागलो होतो.