Category: Gay

Mula madhye gaand jawanyachi ghosht. Marathi sex stories of anal sex between gay boys, men.

ब्युटिशियनने केला माझ्या सेक्सी योनीचा गेम

योनीवरचे बारीक केस काढण्यासाठी मी ब्युटिशियनला घरीच बोलावले. माझी सुंदर योनी बघून तिने माझे केस तिच्या जिभेनेच काढायला सुरु केले. तिची जीभ माझ्या मादक योनीशी कशी खेळत होती ते इथे वाचा.

‘गे’ पार्टीत ठोकली जॅकची गांड

गे पार्टीत सगळेच मास्क घालून होते. खूप दिवसांनी मी अश्या पा)र्टीत गेलो होतो. मला घेऊन जाणारा जॅक पण गे च होता ते बघून मी मनोमन खुश झालो. त्याची गोरीपान गांड मला खुणावत होतीच. पुढे वाचा.

लेस्बियन ग्रेसीचा समोर बघितला सेक्सी संभोग

बॉयफ्रेंड म्हणून ग्रेसी ने एका मुलीचीच ओळख करून दिल्याने मी आवाक झालो होतो. दोघी पण खुपच मादक तर होत्याच पण कमालीच्या सुदंर होत्या. माझ्यासमोरच त्यांनी एकमेकांचा आनंद कसा घेतला ते वाचा.

मादक शेजारीणी बरोबर केला समलैंगिक संभोग

शेजारी असलेल्या मादक प्रियाच्या घरी मी त्या राती झोपायला म्हणून गेले होते. रात्री शेजारी झोपल्यावर अचानक तिचा हात माझ्या छातीवर आला. सुरवातीस चुकून ठेवलेला हात मग सतत येऊ लागला. पुढे काय झाले ते इथे वाचा.)

बस मधील तीन सेक्सी गे ची कथा

खूप गर्दीने भरलेल्या बस मध्ये मी त्या दोन कडक पर्सनॅलिटीच्या मुलांमध्ये उभा होतो.एकमेकांना होणारा स्पर्श आम्हाला सुखावत होताच. त्याचीच परिणीती पुढे संभोगात कशी झाली ते इथे वाचा.

फी म्हणून गे पार्टी मध्ये दिली गोलाकार गांड

राजू ने मला गे क्लिप्स पण दिल्या होत्या. मला तोच एका गे पार्टीत घेऊन गेला होता. तिथले वातावरण खूपच सेक्सी होते. एन्ट्री फी म्हणून मी माझी गोलाकार गांड त्या मुलांच्या हवाली केली. त्यांनी मग काय केले ते इथे वाचा.)

चुकून ठोकली रघूची गोलाकार सेक्सी गांड

राजूला मी नियमित ठोकत होतो. त्या रात्री पण मी नेहमी सारखे रूम वर गेलो आणि त्याच्यावर उडालो. पण सकाळी तर तो कोणी वेगळाच होता ज्याची मी गांड मारली होती. काय झाले ते इथे वाचा.

बॉसने उपभोगली माझी कडक फिगर

मादक सोनिया माझी बॉस होती. माझे प्रमशोन सहज नाही हे मला माहित होते. तरीपण मी हार मानली नाही. सोनियाला पाहिजे ते मी दिले आणि मला जे पाहिजे ते मिळवले. काय झाले नेमके ते इथे वाचा.

गे पार्टीत लुटली त्यांच्यासोबत मजा

रिलेशन मध्ये असलेला निलेश मला घेऊन गे पार्टीत गेला. तीथली सेक्सी मुले बघून माझा सोटा तर केव्हाच कडक झाला होता. मला बघून दोन मुले माझ्याशी लगट करू लागली. पुढे काय झाले ते इथे वाचा.

तमाशातील सेक्सचे सेक्सी ट्रेनिंग

मी गे होतो. चांगला जॉब नसल्याने मी तमाशात लागलो. नाच्याचे काम मिळाले. अपेक्षित हावभाव येण्यासाठी म्ह्णून माझ्या गुरूने मला त्या दिवशी असे काही ज्ञान दिले कि मी त्याचाच झालो. इथे वाचा.