Category: Gay

Mula madhye gaand jawanyachi ghosht. Marathi sex stories of anal sex between gay boys, men.

गे पार्टीत लुटली त्यांच्यासोबत मजा

रिलेशन मध्ये असलेला निलेश मला घेऊन गे पार्टीत गेला. तीथली सेक्सी मुले बघून माझा सोटा तर केव्हाच कडक झाला होता. मला बघून दोन मुले माझ्याशी लगट करू लागली. पुढे काय झाले ते इथे वाचा.

तमाशातील सेक्सचे सेक्सी ट्रेनिंग

मी गे होतो. चांगला जॉब नसल्याने मी तमाशात लागलो. नाच्याचे काम मिळाले. अपेक्षित हावभाव येण्यासाठी म्ह्णून माझ्या गुरूने मला त्या दिवशी असे काही ज्ञान दिले कि मी त्याचाच झालो. इथे वाचा.

त्याने केला माझा सेक्सी मेकओव्हर

मी गे होतो. अजूनही मला पाहिजे तसे कोणी मिळाले नव्हते. एखाद्या मुलाने मुलीचे कपडे घालून त्यात हवे असलेले सगळे काही मिळवणे काय असते ते मला त्याने शिकवले. काय झाले ते इथे वाचा.

मुलगीपेक्षा सेक्सी मित्राचा घेतला उपभोग

खूप वर्षांनी भेटत असलेला सुहास मला घेऊन लांब एका फ्लॅट मध्ये गेला. पण तिथे मी एका अश्या मुलीला उपभोगले कि जी कमालीची मादक होती. पण खरेच ते मुलगी होती का कि अजून कोण ते इथे वाचा.

नाच्याने दाखवला संभोगाचा मार्ग

गे असल्याचे नैराश्य होते मला. निराश होऊन मी त्या दिवशी नदी काठी बसलो होतो आणि मला एक सेक्सी मुलगा भेटला. त्याने माझ्यावर अशी काही जादू केली कि मी त्याचाच झालो. काय झाले नेमके ते इथे वाचा.

पर्मनंट नोकरीसाठी झवले बॉसला

मी काही समलिंगी नव्हतो. पण मी जिथे नोकरीला लागलो होतो त्या शाळेच्या प्रिन्सिपल ने मला त्याच्या घरी बोलावून असे काही करायला लावले कि मी त्याच्याकडून ठोकूनच घेतले. मी का ठोकून घेतले व कसे ते इथे वाचा.

घरच्या घरी मित्राला ठोकून काढले

मुलगा मुलगीच रिलेशन मध्ये असू शकतात असे नाही. दोन मुले पण अगदी आरामात रिलेशन मध्ये राहू शकतात. त्यातच एकाच ऑफिस मधील ते दोघे असतील तर काही विचारूच नका. माझे तेच होते. नेमके काय होते ते इथे वाचा.

नवीन निकर मध्ये मारली राजुची सेक्सी गांड

राजू ला तर नियमितपणे मी ठोकत होतो. आम्ही रिलेशन मध्ये होतो ना. पण त्या दिवशी त्याची ती निकर बघून मला काय झाले ते मला समजले नाही. मी काय करू आणि काय नको असे झाले. मी काय केले असे कि तो संभोग सगळ्यात उत्कृष्ट ठरला ते इथे वाचा.

विदेशी गे मुला समवेत केला सेक्स

माझ्या मित्राचा कोणी तरी एक विदेशी मुलगा गेस्ट म्हणून आला होता. त्याला मुलांच्यात खूपच जास्त रस होता. ते बघून माझ्या मित्राने मला त्याच्याकडे पाठवले होते. मी त्याला कसे ठोकून काढले आणि तो काय म्हणाला ते इथे वाचा.

क्लिनर चा जॉब लै न्यारा

दिवसभर ड्रायविंग करून तो दमला होता. एक क्लिनर म्हणून मी त्याचे अंग दाबू लागलो. पण त्याच्या मनात काही तरी भलतेच होते हे जाणायला मला अजिबात वेळ लागला नाही. पुढे काय झाले कि त्याने माझी गांड मारली ते इथे वाचा.