गे मित्राच्या गांडीचा घेतला आनंद

असे म्हणतात कि मुलींपेक्षा जास्त चांगला सेक्स गे लोक करतात. मला काही त्याचा अनुभव कधी नव्हता. पण माझा एक मित्र गे होता आणी त्याचे पण तेच म्हणणे होते. कारण तो माझ्याशी नेहमीच या बद्दल पैज लावत असे कि कोण चांगला सेक्स करते ते सांग म्हणून.

त्याचे नाव राजू होते आणि तो माझा चांगला मित्र होता. मी आज वर कधी गे सेक्स केला नव्हता आणि त्याने माझ्या पासून हि गोष्ट कधी लपवली नव्हती कि तो गे आहे म्हणून. आणि त्याचमुळे तर आम्ही दोघे चांगले मित्र होतो. त्याने मला कधी त्याच्याशी सेक्स करावा असा हट्ट देखील केला नव्हता. पण त्याच्या नजरेत मला उपभगोयची भूक मला नेहमीच दिसत असे. कारण मी गे सेक्स जरी केला नसला तरी मी मुलींना मात्र नियमित उपभोगत असे.

मला तर इतकी खाज होती कि काही विचारू नका. मला जर सेक्स नियमितपणे नाही मिळाला तर मी वेडा होत असे. माझ्या खूपगर्लफ्रेंड्स होत्या आणि त्यांना मी नियमितपणे ठोकून काढत असे. कधी कधी जेव्हा माझ्या गर्लफ्रेंड्स नसत तेव्हा तेव्हा मी मग अगदी कॉलगर्ल्स पण बोलावत असे आणि माझी खाज भागवत असे. म्हणजे यावरून मी किती झवाडा असेल याची कल्पना तुम्हाला आली असेलच.

मी दिसायला तसा देखणा होतो. सहा फूट उंची, पिळदार शरीरयष्टी, भारदस्त छाती आणि तेज नजर यामुळे मी लगेच समोरच्याच्या मनात भरत असे आणि त्यामुळे तर मला सेक्स साठी सतत कोणी ना कोणीत तरी मिळत असेच असे. त्यामुळे एकूणच काय तर संभोग लाईफ माझे तसे खूपच चांगले होते. कधी कधी मला पण माझा हेवा वाटत असे कि अश्या मुली सगळ्यांनाच मिळत नसतात म्हणून. मी माझ्यावरच खुश होत असे.

राजू रूम वर एकटाच राहत असे आणी त्यामुळे मी त्याच्याकडे पडून असे. त्या दिवशी मी त्याच्याकडे गेलो होतो. मी खूपच वैतागलो होतो. ते बघून तो मला म्हणाला “काय रे काय झाले? इतका का वैतागला आहेस तू?”

“काही नाही रे आज त्या प्रिया कडे गेलो होतो. तिच्याशी आजवर कधी संभोग केला नव्हता मी आणि त्यामुळे मी खूप खुश होऊन खरे तर गेलेलो होतो. मला असे वाटत होते कि ती माझे मस्त ओरल करेल आणि मी तिला पाहिजे तसे ठोक ठोक ठोकून काढेन. पण साला सगळा पिक्चर च पडला. एक तर तिने ओरल केले नाही. मला म्हणाली तिला ओरल आवडत नाही आणि त्यातच तिला मी माझ्या मनासारखे काही ठोकू शकलो नाहि. या पोरींचे हेच नखरे जास्त असतात. देत तर काहीच नाहीत आणि नखरे मात्र खूप.”

मी असे म्हणताच तो माझ्याकडे बघून हसू लागला. त्याने एव्हाना दारूचा ग्लास माझ्या हातात दिला होताच आणि तो ग्लास मी नीट मारला होता. पेग वर पेग नीट मारून मी त्याच्याशी बोलत होतो. तो मला म्हणाला “अरे हे सगळे नाटक असेच असते त्यांचे आणि म्हणूनच तर आम्हला खूप डिमांड असते. जर छाती सोडली तर बाकी सगळे काही आमच्याकडे असतेच ना रे.”

“बाकी तुम्ही कोणत्या भोकात घालता ते तुमच्या सोट्याला कुठे कधी काय समजते. आणि आजकाल तर खूप जण खोटी छाती पण लावून घेतात आणि त्यामुळे त्यांना ठोकताना आपल्याला असे अजिबात वाटत नाही कि आपण मुलाला ठोकत आहे ते.” असे म्हणत म्हणत तो माझ्या शेजारी येऊ बसला आणि त्याने माझा हात त्याच्या हातात घेतला.

आजवर त्याने मला असे कधीच पकडले नव्हते आणि त्यामुळे त्याने जेव्हा मला त्या दिवशी असे पकडले तेव्हा का कोणास ठाऊक पण मी माझ्या भावना जागृत झाल्याचे अनुभवत होतो. असे तर आजवर कधीच झाले नव्हते.पण त्याने जेव्हा मला स्पर्श केला तेव्हा तो मला आवडला होता.

“अरे आम्ही पण सगळी काळजी घेतो आमच्या बॉयफ्रेंड ची जी एक मुलगी तिच्या घेते. काही वेळा तर आम्हीच उजवे ठरतो. आमच्या बरोबर जो एकदा सेक्स करतो तो परत कधीच दुसरीकडे जात नाही.” असे म्हणून तो माझा हात त्याच्या हाताने दाबू लागला. हळू हळू करत तो माझ्या हातावरून त्याच्या हात खाली वर करत फिरवू लागला आणि आता मात्र मला पण स्वतःला कंट्रोल करणे अवघड होत होते.

त्याने हळूच त्याचा हात माझ्या मांडीवर ठेवला आणि तो तिला हळू हळू करत मसाज करू लागला आणि त्याच वेळी तो माझ्याशी काही बाही बोलत होता. पण माझे लक्ष अजिबात त्याच्या बोलण्याकडे नव्हते. माझे सगळे लक्ष हे तो ज्या कमालीच्या सेक्सी पद्धतीने माझी मांडी चोळत होता त्याच्याकडे होते. त्याचा हात हळू हळू करत माझ्या सोट्याकडे कधी गेला हे माझे मालच समजले नाही आणि मग मी त्याला माझ्या जवळ ओढले.

तो माझ्या जवळ येताच मी त्याच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि त्याच्यावर चुम्बनाचा वर्षाव सुरु केला. त्याचे ओठ खूपच नाजूक तर नेहेमीच दिसत होते. पण ते इतके नाजूक असतील हे मला तेव्हा समजले जेव्हा मी त्याचे स्मूचिंग करू लगलो. प्रिया चे थोडे स्मुचींग तर मी नुकतेच करून आलो होतो आणि त्यामुळे मी त्याच्याशी या स्मूचिंग ची जेव्हा तुलना करू लागलो तेव्हा मला लगेच समजले कि राजू चे स्मूचिंग तिच्या पेक्षाच नव्हे तर आजवर मी जितक्या मुलींचे स्मुचींग केले होते त्यात उजवे होते.

मी आजवर माझा वेळ वाया घालवला असे मला वाटत असल्याचा मी विचार करत असतानाच त्याने माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि तो त्याला हळू हळू करत हलवू लागला. त्याने जसा माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला तसे त्याचा आकार खूपच फास्ट वाढू लागला. तो अजून देखील माझे स्मूचिंग करतच होता. खूप वेळ स्मूचिंग केले आणि मग त्याने माझा शर्ट काढला.

माझी कमालीची सेक्सी बॉडी बघून तो मला म्हणाला “अशी बॉडी मी आजवर कोणाची नाही बघितली.” असे म्हणून त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली आणि तो माझ्या छातीवरून त्याची जीभ सर सर करत इकडे तिकडे आणि खाली वर करत फिरवू लागला. त्याने त्याच्या जिभेच्या शेंडयाने माझी निप्पल्स असे काहीचोखायला चालू केले कि ते खूपच पुढे आले.

आजवर कोणीच मला असे केले नव्हते.त्यामुळे मी खूपच जास्त गरम झालो होतो.त्याने मग माझी पॅन्ट काढली आणि माझा सोटा बाहेर आला. माझा तो भलामोठा सोटा बघून तो झटकन खाली बसला आणि त्याला तो त्याच्या चेहऱ्यावरून फिरवून घेऊ लागला. आह आह आह आह आह करत तो त्याचा आस्वाद घेत होता. त्याला त्याने मग जोरजोरात हलविण्यास सुरवात केली.

तो त्याला ते काही हलवत होता कि बघता बघता त्याचा आकार खूपच मोठा झाला. त्याला त्याने मग त्याच्या हातात उभे धरले आणि त्याची जीभ त्याने माझ्या गोट्यावरून फिरवण्यास सुरवात केली. तो त्या दोन्ही गोट्या एकाच वेळी त्याच्या तोंडात घेऊन असे काही चोकत होता कि जणू काही त्याला काही गोड लावले आहे आणि तो ते खात आहे.

माझ्या गोट्या चोकून झाल्यावर त्याने मग माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला. त्याला काय सोटे चोकून सवय होतीच. त्यामुळे त्याने माझा सोटा अगदी आरामात त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्यावर तुटून पडला. पूर्ण सोटा जसा त्याच्या तोंडात गेला तसे तो त्याचे तोंड एकसारखे मागे पुढे करून त्याला चोकू लागला. चोकून चोकून त्याने त्याचा आकार इतका मोठा केला होता कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या.

त्याला मग मी बाजूला केले आणि तो पुढेच येऊन उभा राहिला. मी त्याला पुढे झुकवले आणि त्याच्या गांडीचे काप मी माझ्या हाताने बाजूला केले. त्याची गांड खरेच खूप सुदंर होती. मी त्यात माझी दोन ओली केलेली बोटे घालून त्याना आत बाहेर करु लागताच तो मला म्हणाला “अरे त्याची काही गरज नाही. तू घाल डायरेक्ट.”

असे म्हणताच मी माझा सोटा हळू हळू करत त्याच्या गांडीत घालू लागलो. माझा सोटा तो म्हणत होता तसे लगेचच पूर्णपणे आत गेला.मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि माझी कंबर मी जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो व ला ठोकू लागलो. कच काच कच काच काच करत मी एकसारखे त्याला ठोक ठोक  ठोकून काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य मी त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो.

तेव्हा पासून मी रोजच त्याला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो. शेवटी तोच जिंकला होता. मला पण हे पटले होते कि आजवर मी जितक्या मुलींना उपभागले होते त्यात राजू सारखे कोणी मला सुख दिले नव्हते. सेक्स असा पण केला जातो हे मला त्या दिवशी समजले होते आणि त्यामळे मी त्याला रोजच उपभोगू लागलो होतो आणि आज देखील मी त्याला ठोकून काढतो.