बिजनेस ची नवीन आयडिया

मी लहानपणापासून थोड्या भित्र्या स्वभावाचा होतो. त्यातच मला मुलांमध्ये खूप मजा येत असे. म्हणजे मी मुलांकडे जास्त आकर्षित होत असे. सुरवातीस मी याचे काही फार मनावर घेतले नाही. पण पुढे कॉलेज ला गेल्यावर मात्र मी हे जाणले कि मला मुलींच्यात अजिबातच रस नाही. त्यामुळे मी नेहमी मुलांचे फोटो, अश्लील क्लिप्स, पुस्तके, मॅगझिन्स आणि असे सगळे बघत व वाचत असे ज्यातून मला मुलांचे दर्शन होत असे.

शिक्षण संपल्यावर पुढे काय करायचे असा विचार करत असताना माझ्या आयुष्यात एक घटना घडली जिने माझ्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. मी दुपारी एकदा व्हरांड्यात बसलो असताना एक साडी घातलेला पुरुष माझ्याकडे अचानक कुठून तरी आला आणि म्हणाला “काय बसणार का माझ्या सोबत?”

मला काही कळले नाही कि तो काय म्हणत आहे ते. ते बघून तो माझ्याकडे हसला आणि म्हणाला “चल ना. थोडी मजा करूया.किती पैसे आहेत तुझ्याकडे बोल लगेच”

“माझ्याकडे काही पैसे नाहीयेत.” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “मग काय फुकट करणार का मला?”

त्याचे बोलणे खूपच लघवी असल्याने मी त्याच्याकडे आकर्षित झालो. मला का कोणासठाऊक पण त्याला विरोध करावासा वाटला नाही. मी म्हणालो “आता नाहीयेत माझ्याकडे पैसे. पण मी नंतर देऊ शकेन.”

ते ऐकून तो खुश झाला आणि मला घेऊन त्याच्या रूम वर गेला. दार लावून त्याने मला त्याच्या जवळ ओढले आणि माझ्या तोंडात त्याचे तोंड दिले. कोणाला तरी किस करण्याचा तो माझा पहिलाच अनुभव होता आणि त्यातच एका पुरुषाला. त्यामुळे मी खूपच खुश झालो होतो. तो माझ्या तोंडात तोंड घालून जमेल तसे मला किस करत होता.

तो माझ्या पेक्षा खूपच मोठा असल्याने मला काहीच हालचाल करता येत नव्हती पण मला तो जे करत होता ते खूपच आवडू लागले होते. त्यामुळे मी त्याला काही विरोध केला नाही. त्याने माझ्या शर्ट ची बटणे काढून टाकली व शर्ट काढून तो माझ्या शरीराशी खेळू लागला. त्याच्या अंगाला घामाचा एक विशिष्ट दर्प येत होता पण त्यातही मला आनंद मिळत होता.

त्याने माझा हात त्याच्या हातात घेतला आणि त्याच्या सोट्यावर ठेवला. मी त्याचा सोटा हातात घेतला आणि त्याला हलवायला चालू केला. मला एक नवीन सुखाचा शोध लागल्याचे मला जाणवले. त्याने मला त्याच्या ताकदीने खाली बसायला भाग पाडले आणि त्याने त्याची साडी काढली व तो पूर्ण नग्न होऊन माझ्या समोर उभा राहिला.

त्याचा काळभोर देह माझ्या समोर होता आणि त्याचे भलेमोठे हत्यार माझ्या गांडीच्या भोकाचा ठाव घेण्यास सज्ज होते. त्याने त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला आणि मी खूप आनंदी झालो. मला ज्या स्पर्शा बद्दल आजवर आकर्षण होते त्याचा उपभोग मी आज प्रत्यक्षात घेत होतो.

ते काळे लिंग मी माझ्या तोंडात घेतले आणि त्याला चोखायला लागलो. माझ्या नाजूक तोंडात ते लिंग जाताच ते कमालीचे कडक झाले. मी त्याचा सोटा चोकत चोकत त्याच्या काळ्या गोट्या पण माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो. काळ्या चिंचेच्या गोळ्यासारख्या त्याच्या गोट्या मी हपापल्या सारखे चोकत होतो. प्रचंड आवेगाने मी मझे तोंड मागे पुढे करत त्या चोकण्याचा आनंद घेत होतो.

खूप वेळ तो माझ्या कडून त्याचा सोटा चोकून घेत होता. त्याने मला विचारले “आधी कधी संभोग केला आहेस का?”

मी उतरलो “नाही. मी कधी नाही केलेला”

ते ऐकून त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसू लागला. त्याने मला गुडघ्यावर बसवले आणि माझ्या गांडीत त्याचे तोंड खुपसले. माझ्या गोऱ्या गाडीवरून त्याने त्याची जीभ फिरवत फिरवत तो त्याचे भोक पण चाटू लागला. माझे गांडीचे भोक न वापरलेले असल्याने खूपच कडक होते. त्यामुळे त्याने तेलाचे काही थेंब भोकात सोडले आणि त्याचे एक बोट हळूच आत घातले.

एक बोट हळू हळू करत त्याने पूर्ण आत घालवले आणि मग दुसरे व तिसरे असे करत त्याने त्याची तीन बोटे माझ्या गांडीत सारली. मला सुरवातीस खूप त्रास झाला. भोक ताणले गेल्याने त्यावरची स्किन थोडीशी फाटल्या सारखे वाटले. पण थोड्याच वेळात जशी सगळी बोटे पूर्ण आत गेली तसे मला त्याची मजा येऊ लागली.

आत बाहेर करत त्याने माझे भोक खूपच मोठे केले. ते मोठे झाल्याचे बघून त्याने मग पोजिशन घेतली व त्याचा सोटा हळूच माझ्या गांडीत सारला. पूर्ण सोटा आत जाताच त्याने माझ्या गांडीवर जोर जोरात हाताने फटके दिले आणि म्हणाला “आज तुला जन्नत ची सैर करवून आणतो बघ” असे म्हणून त्याने मला जोर जोरात हिसडे देण्यास सुरवात केली.

काच काच काच काच करत तो माझ्या गांडीवर तुटून पडला. माझी गांड मारून घेताना मला स्वर्ग प्राप्तीचा आनन्द झाला. आपण इतके दिवस हे का केले नाही असा प्रश्न मला पडला होता. पण आता मी जे चालू आहे त्याचा आनंद घेत होतो. तो प्रचंड ताकदीने माझ्यावर उडत होता. त्याला माझी आधी कधीही न वापरलेली कोवळी कोवळी गांड ठोकायला मिळाली असल्याने त्याने खूपच जास्त ताकद लावली होती.

खूप वेळ झाला आणि त्याने मग त्याचे वीर्य माझ्या गांडीत सोडले व मग आम्ही शांत झालो. अश्या प्रकारे त्याने माझे सील त्या दिवशी एक प्रकारे फोडले होते. आम्ही तसेच बसलो होतो. त्याने मग मला खूप माहिती दिली आणि तो मला म्हणाला “हे बघ तुला तसेही मुलेच आवडतात ना. आणि तुला अशी खूप मुले भेटतील कि ज्यांना मुले आवडतात किंवा जरी मुले आवडत नसतील तरी त्यांना गांड मारणे खूप आवडते.त्यामुळे आपणच ठरवायचे कि आपल्याला काय करायचे आहे हे सगळे आणि कसे।

तो काय बोलला ते मला समजले नाही हे बघून तो मला म्हणाला “हे बघ तू तसेही कोणा ना कोणा कडून तरी गांड मारून घेणारच. मग तेच जर तू थोडा मेकअप केला, साडी किंवा मुलींचा ड्रेस घालून राहिलास तर तुझ्याकडे खूप मुले येतील. यामुळे तुला डबल फायदा होईल. एक तर तुला रोज नवीन नवीन मुले उपभोगायला मिळती आणि वर तुला पॆसे पण मिळतील जसे मी आज मिळवले”

त्याचे म्हणणे मला पटले आणि थोड्याच दिवसात मी माझी एक वेगळी खोली भाड्याने घेतली. मी थोडा आधुनिक विचारांचा असल्याने मी साडी ऐवजी ड्रेस घालायचे ठरवले. आयुष्यात त्या दिवशी मी पहिल्यांदा मेकअप केला. एक स्त्री जशी नटते तसा मी नटून तयार झालो. बरोबर आणलेले सलवार कमीज मी घातले. फाउंडेशन, गालाला लाली, ओठांना लिपस्टिक आणि पावडर लावून मी तयार झालो. मी स्वतःला आरशात बघून स्वतःला ओळखू शकलो नाही इतका छान मेकअप मी केला होता.

माझा बिजनेस चालू झाला आणि पहिल्याच दिवशी आमच्या गल्लीतील सोम्या माझ्याकडे आला. त्याने मला अजिबात ओळखले नाही. सोम्या गल्लीतील सर्वात धिप्पाड, देखणा आणि रांगडा मुलगा होता. त्याच्याकडे बघून तो असं काही करत असेल असे वाटणार सुद्धा नाही. नाही म्हणायला मला त्याच्याबद्दल आकर्षण होतेच आणि त्या दिवशी अनायसे तो माझ्याकडे आला.

त्याला आत घेताच मी त्याला माझ्या जवळ ओढले आणि त्याच्या सोट्यावर हात ठेऊन म्हणाले “काय रे राजा. कसा आहेस?”

“मी एकदम मजेत आहे ग माझे राणी”असे म्हणून त्याने माझ्या तोंडात त्याचे तोंड दिले. माझे लिपस्टिक पूर्णपणे जाऊ पर्यंत तो मला किसिंग करत होता. मी माझा हात त्याच्या पॅन्ट मध्ये घालून केव्हाच चोळायला चालूं केला होता. मी थोड्या वेळाने त्याला बाजूला केले.

त्याला बेड वर झोपवले आणि त्याची पॅन्ट मी काढली व पूर्ण नग्न केले त्याला. त्याचा सोटा मागे पुढे होत होता. मी हाताने हलवत हलवत त्याला गरम करू लागलो होतो. तो खूप तापला होता. त्याच्या सोट्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या. मी तो सोटा माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखायला चालू केले. सौम्याला उपभोगायची इच्छा माझी त्या दिवशी पूर्ण होत होती.

त्याचा सोटा चोकून चोकून मी त्याला इतका गरम केले होते कि तो मला म्हणाला “आता माझा तोंडातच गळेल बस कर आणि वर ये अशी”

असे म्हणून त्याने मला उठवले. मी पाय फावकून त्याच्या पोटावर गेलो आणि माझी गांड त्याच्या सोट्यावर येईल अश्या बेताने बसलो. माझे गांडीचे भोक हळूच त्याच्या कडक सोट्यावर ठेवले आणि हळू हळू करत त्याचा सोटा माझ्या गांडीच्या भोकात सारून घेतला. पूर्ण आत जाताच त्याने मला जवळ ओढले आणि माझ्यावर पुन्हा एकदा चुंबनाचा वर्षाव चालू केला.

मी माझी गांड वर खाली करत त्याच्या सोट्याला आत बाहेर करून घालून घेत होतो. माझ्या गांडीला मारत मारत तो प्रचंड आवेगाने मला त्याच्या कडे ओढत होता. त्याने तसेच उठत मला झटका देत त्याच्या खाली घेतले. माझे पाय फाकवुन त्याने वरून काच काच काच काच करत खूप जोरात ठोकून काढत होता. खूप वेळ ठोकून झाल्यावर त्याने त्याचा सोटा बाहेर काढला.

बाहेर काढल्यावर माझ्या तोंडात सोटा देताच मी त्याला चोकू लागलो. क्षणात त्यातून वीर्य बाहेर आले. तो शांत झाला. तेव्हापासून माझा हा बिजनेस चांगलाच चालू लागला होता.