जुळ्या भावांची कथा

मी रमेश एका मोठ्या कंपनीत कामाला आहे. मला एक जुळा भाऊ पण आहे. त्याचे नाव सुरेश आहे. आम्ही दोघे कमालीचे एकसारखे दिसत होतो. नवीन बघणाऱ्यांना तर समजायचे च नाही कि रमेश कोण नि सुरेश कोण ते. इतकेच काय तर जुने लोक पण बहुतांश वेळा फसायचे. कधी कधी आम्हाला मजा येत असे पण खूप वेळा त्रास देखील होत असे.

सुरेश पेक्षा मी थोडा धाडशी स्वभावाचा होतो. बाकी दिसायला आम्ही दोघेही एक सारखेच होतो. सहा फूट उंच, पिळदार शरीरयष्टी इत्यादी इत्यादी. त्यामुळे आमच्याकडे बघताच मुली घायाळ होत असत हे आम्हाला चांगले माहीत होते. पण आजवर खूप प्रयत्न करून देखील मला एकही मुलगी पटवता आली नव्हती. त्याउलट मात्र सुरेश ला खूप साऱ्या मुली पटायच्या. त्याचा स्वभावच तसा लाघवी होता.

त्यातीलच एक मुलगी होती सारिका. सारिका त्याच्या कंपनीत काम करायची. आजवर मला माहित असलेल्या त्याच्या गर्लफ्रेंड्स पैकी हि खूपच उजवी होती. नखनिशांत गोरी पान, उंचपुरी, सफरचंदासारखे गुलाबी गुलाबी ओठ, कमनीय बांधा, सुडौल उरोज, लांब सडक केस अशी ती होती. सोबत तिचे कपडे घालायचा अंदाज पण खूपच चांगला होता. नेहमीच ती उंची उंची कपडे घालायची. तिचे वागणे अगदी फेशनेबल होते.

तिला बघताच माझा सोटा वळवळ करायला सुरवात करायचा. पण माझ्या भावाची गर्लफ्रेंड असल्याने मी गप बसायचो. तो तिला घेऊन नेहमी आमच्या फ्लॅट वर येत असे. त्याच्या रूम मध्ये गेले कि तो तिला येथेच्छ ठोकून काढत असे. तिच्या “आ आ उ उ. जोरात कर ना अजून” असे आवाज ऐकून मी खूपदा मुठा मारल्या होत्या. झोपताना तर शक्यतो मी तिच्या नावानेच मूठ मारत असे. मला काहीही करून सारिका ला ठोकायचे होते. मी एक आयडिया करायची ठरवली. माझ्या डोक्यात प्लॅन झाला होता. मला फक्त  योग्य वेळ हवी होती आणि ती लवकरच आली.

त्या दिवशी सुरेश आणि सारिका चा भेटण्याचा प्लॅन ठरला होता. ती राहायलाच येणार होती. पण अचानक सुरेश ला काही तरी जरुरी काम लागले होते आणि त्याला लवकर जावे लागणार होते. पण त्याने सारिका ला यातील काहीच सांगितले नव्हते.

ठरल्या प्रमाणे सारिका आली. आम्ही तिघांनी एकत्र जेवण घेतले आणि ते दोघे त्यांच्या रूम मध्ये गेले. इकडे माझ्या मनात नेहमी प्रमाणे चलबिचल चालू झाली. इतक्या दिवसात मला काही जमले नसेल पण एक गोष्ट मी केली होती ती म्हणजे माझ्या आणि त्यांच्या रूम ला छिद्र पाडून ठेवले होते. आजवर मी त्यातून काही बघितले नव्हते पण आज मात्र मी स्वतःला सावरू शकत नव्हतो. मी छिद्राला डोळा लावला.

सुरेश ने सारिका ला कमरेत पकडले होते. दोघे एकमेकांना चुंबन देत होते. सुरेश पेक्षा सारिका जास्त आक्रमक दिसत होती. पुरुषाने पुढाकार घ्यावा तसेच ती पुढाकार घेत होती. तिने सुरेश च्या केसात हात घातला आणि त्याच्या गळ्यावरून तसेच मानेवरून तिने तिचे ओठ फिरवण्यास सुरवात केली. पुरुष कोण आणि बाई कोण हेच मला नेमके समजत नव्हते.

ती त्याच्या अंगावरून हात फिरवत होती. त्याची छाती, पोट, गळा करत करत तिने त्याचा सोटा चोळायला सुरवात केली. तो गतप्राण झाल्यासारखा शांत उभा होता. तिने त्याच्या पॅण्ट मध्ये हात घातला आणि त्याचा सोटा बाहेर काढला. इकडे माझा सोटा केव्हाच कडक होऊन डोलत होता. पण त्याचा सोटा अजूनही शांतच होता. निपचित पडला होता त्याचा सोटा.

त्यातून तिने त्याचा सोटा हलवत हलवत तिच्या तोंडात घेतला आणि ती तो चोकू लागली. पडलेला सोटा एखाद्या बाईच्या तोंडात मी पहिल्यांदाच बघत होतो. ती जवळपास पंधरा मिनिटे त्याचा सोटा तोंडात घेऊन चोकत होती. पण काही केल्या त्याच्या सोटा पाहिजे तास कडक होत नव्हता. तिने शेवटी नाद सोडून दिला. तिने स्वतःच स्वतःचे कपडे उतरवले आणि जसा आहे तसाच तिने त्याचा सोटा तिच्या योनीत कोंबून घेतला. जमेल तसा ती स्वतःच लावून घेत होती. थोडा वेळ गेला आणि कंटाळून ती बाजूला झाली.

“सॉरी सारिका” तो म्हणाला. “हे काही नवीन नाही मला. पण तुला यावर काम करावे लागेल. नाही तर मी तुला सोडून जाईन” ती त्याला म्हणाली आणि तशीच बाजूला जाऊन झोपली. तिने कपडे घातले नव्हते. थोड्याच वेळात ती झोपी गेली. इकडे सुरेश कपडे घालून बाहेर आला आणि मला म्हणाला “रमेश मी कामासाठी बाहेर जात आहे. सारिका सकाळी उठली कि तिला सांग मी पहाटे गेलो आहे म्हणून” असे म्हणून तो निघून गेला.

मी दार लावले आणि पुन्हा त्याच्या रूम कडे गेलो. तो गडबडीत रूम चे दार पुढे करायचे विसरला होता. फटीतून नग्न झोपलेली सारिका मला स्पष्ट दिसत होती. पोटावर झोपलेली ती पाय फाकवुन झोपली होती. त्यातून तिची सुपारी मला स्पष्ट दिसत होती. मी माझा सोटा हातात घेऊन तिच्याकडे बघत हलवू लागलो.

मला आता सावरणे कठीण होऊन बसले होते. मी धाडस करायचे ठरवले. मी आत शिरलो. ती गाढ झोपली होती. मी हळूच माझे कपडे उतरवले आणि बेड वर गेलो. तिच्या दोन्ही पायांमध्ये मी शिरलो आणि माझी जीभ तिच्या पायांवरून फिरवू लागलो. फिरवत फिरवत मी माझी जीभ अलगद तिच्या सुपारीजवळ नेली आणि तिची योनी मी चाटू लागलो.

माझ्या स्पर्शाने ती साधारण जागी झाली. तिला वाटले सुरेश च आहे. ती खुश झाली आणि म्हणाली  “सुरेश तू पहिल्यांदाच असे काही तरी करत आहेस मला. तुला जे हवे आहे ते कर”

मी काहीच बोललो नाही. मी माझी जीभ तिच्या योनीच्या पदारांवरून फिरवायला सुरवात केली. दोन्ही हातानी तिच्या नितंबाचे काप बाजूला करून मध्ये मध्ये मी माझी जीभ तिच्या गांडीच्या भोकावर पण नेत होतो. त्यामुळे ती खूपच गरम झाली होती. मी माझी जीभ तशीच तिच्या पूर्ण पाठीवरून मानेपर्यंत मनसोक्त फिरवून घेतली.

आता मी तिला सरळ केली आणि तिच्या तंगड्या फाकवल्या.आमच्यातील असलेल्या साधर्म्यामुळे तिला अजून हि हे समजले नव्हते कि मी सुरेश नाही रमेश आहे. मी तिच्या योनीवर आणि मांडीवर माझी मान घुसळवली. मनसोक्त पणे मी तिची योनी चाट चाट चाटून काढली. ती मला पूर्ण प्रतिसाद देत होती. तिची योनी ओली होऊन पाझरत होती.

मी आता माझा मोर्चा तिच्या छाती कडे नेला. कडक आंब्यासारखे झालेले तिची उरोज मी जोरजोरात कुसकरू लागलो. माझ्या दाबाने ती म्हणाली “आज सूर्य पश्चिमेला उगवला आहे वाटत”. मी माझ्याच कामात मग्न होतो. मी तिचे उरोज माझ्या तोंडात घेतले आणि तिची स्तनाग्रे चावून चावून तिची सालटी काढली. ती माझ्या वेगाने खूपच उद्युक्त झाली होती.

मी मग तिला उठवले आणि माझे भलेमोठे हत्यार तिच्या तोंडात दिले. ते बघून ती म्हणाली “सुरेश या दिवसाची मी किती दिवस वाट बघत होते. मला जे हवे ते तू आज दिलेस मला. माझा सगळ्यात आवडता प्रकार आहे हा” असे म्हणून तिने माझा सोटा हातात घेतला. त्याच्याकडे लाळ गाळत ती बघू लागली. क्षणात तिने माझे हत्यार तिच्या तोंडात कोंबले आणि भुकेल्या वाघासारखी ती त्यावर तुटून पडली. सोट्याचे कातडे मागे पुढे करत जमेल तितका सोटा आत तोंडात घेत तिने तिची इच्छा पूर्ण करून घेतली.

ती स्वतःच आता पाठीवर झोपली आणि तिने पाय फाकवले. तिने मला जवळ येण्यास सांगितले. माझा सोटा तिने पकडला आणि अलगद जमेल तसे तिच्या योनीत सारून घेतला. माझ्या सोट्याच्या आकारापेक्षा तिच्या योनीचा आकार खूपच छोटा होता. मी माझ्या ताकदीने आत सारला आणि पूर्ण टोकाला जाऊ पर्यंत वाट बघितले.

जेव्हा माझा सोटा तिच्या योनीच्या दुसऱ्या टोकाला लागला तेव्हा मी तयार झालो. मी सुसाट वेगाने माझी कंबर हालवु लागलो. दणादण दणादण मी माझ्या कमरेचे हिसडे देत होतो. माझ्या त्या वेगाने तिला सुधारायचे बंद झाले होते. मला ती तिच्या अंगावर ओढून घेत होती. तिच्या हाताच्या बोटाची नखे माझ्या पाठीवर रुतत होती. मी पूर्ण ताकदीने तिच्या योनीवर तुटून पडलो होतो.

आमच्या दोघांच्या अंगातून घामाच्या धारा वाहत होत्या. पण आमहाला त्याची पर्वा नव्हती. आम्ही बेभान होऊन एकमेकाला खात होतो. अखेरीस खूपच जास्त वेळाने आमचा तो क्षण आला. मी माझा सोटा बाहेर काढला. ती झटकन जागची उठली आणि तिने माझा सोटा पुन्हा हातात घेऊन हलवण्यास सुरवात केली. लगेचच तिने तो तिच्या तोंडात घेतला आणि त्याला ती चोकू लागली. माझ्या सोटयातून वीर्याचा फवारा उडाला आणि तिचे तोंड माझ्या वीर्यात न्हाऊन निघाले. तिने मनसोक्त माझे वीर्य पिऊन घेतले.

त्या रात्रभर मी सारिकाला पूर्णपणे उपभोगले. सकाळी उठल्या उठल्या देखील मी तिच्यावर एक भन्नाट शॉट काढला. ती जाला निघाली. त्यावेळी ती म्हणाली “तुला एक सांगू का?”

“हो सांग ना” माझ्या या वाक्यावर ती म्हणाली “तू सुरेश नाहीस हे मला कालच माहित झाले होते” तिच्या या वाक्याने माझ्या डोक्यात झिणझिण्या आल्या. मी सुन्न झालो.

पुढे ती म्हणाली “तुम्ही दोघे एकसारखे नक्कीच दिसता. पण तुझ्या सोट्यावर एक तीळ आहे जो त्याच्या सोट्यावर नाहीये. यावरून मी कालच तुला ओळखले होते. पण तुझी संभोगाची पद्धत च अशी भारी होती कि मी स्वतःला तुझ्या हवाली करण्यापासून रोखू शकली नाही.इथून पुढे आता तूच मला कायम खुश ठेवायचे” असे म्हणून ती हसली. तिने माझ्या ओठाचे चुंबन घेतले आणि निघून गेली. मी मात्र मनातल्या मनात चकित हि झालो होतो आणि खुश देखील झालो होतो हे नक्की.