ब्युटिशियन चे यंत्र

सुखवस्तू घरात वाढलेली मी. माझे नवा टीना. दिसायला देखणी, कचकचीत फिगर, गरजेइतके भरदार उरोज, मादक नजर आणि समोरच्याला घायाळ करणारी वाणी हे माझे अंगभूत गुण होते.

तसे माझे लग्न लवकरच झाले म्हणायचे. राकेश म्हणजे माझे पती एक खूप मोठा व्यवसाय होता. त्यामुळे तो बऱ्यापैकी कामातच व्यस्त असत असे. नाही म्हणायला आमचे जेव्हा लग्न झाले तेव्हा  सुरवातीचे काही दिवस आमचे खूपच छान चालले होते. तसा स्वभावाने तो खूप चांगला होता. मला हवे नको ते बघायचा. वर्षातून एकदा बाहेर फिरायला घेऊन जाणे इत्यादी अनेक जबाबदाऱ्या तो पार पडायचा हे नक्की.

पण नव्याचे नऊ दिवस संपतात तसेच आमचे पण झाले. सगळी सुखे पायाशी लोटांगण घालत होती. कमी होती ती फक्त राकेश च्या वेळ देण्याची. त्याचा कामाचा व्यापच इतका वाढला होता कि त्याला इच्छा असूनही माझ्यासाठी वेळ देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे मी एकटीच असायची घरी.

मला पाहिजे ते सर्व घर बसल्या मिळायचे. मी अगदी माझे केस कापणे, फेशियल आणि बाकी सगळ्या खाजगी गोष्टींसाठी देखील घरीच माझ्या ब्युटी पार्लर वाल्या मुलीला बोलावून घेत असे.

माझे लग्न झाले आणि माझी नेहमीची पार्लर वाली बंद झाली. मी नवीन एक मुलगी शोधून काढली होती. रीना, माझी पार्लर वाली मुलगी माझ्याकडे हल्ली हल्लीच येऊ लागली होती. रीना दिसायला गोरी होती, अंगाने भरलेली रीना बघताच क्षणी कोणाच्याही नजरेत भरत असे. रीना माझे केस कापणे, फेशियल करणे, काखेतील तसेच योनीवरील केस कापणे, मसाज करणे अशी सगळीच कामे करत असे.

तिचा हात खूपच मऊ होता त्यामुळे मला तिच्याकडून हे सगळे करून घेणे खूप आवडायचे. आमच्यात एकप्रकारची मैत्री झाली होती. तिला राकेश बद्दल माहित होते कि तो कामात कायम व्यस्त असल्याने मला वेळ देऊ शकत नाही. एकदा तिने मला विचारले “मॅडम तुम्हाला कंटाळा येत नाही का ओ एकट्याला असे?”

“येतो ना. पण करणार काय” मी म्हणाले.

दिवस जातील तसे माझी आणि रीना ची जवळीक वाढू लागली होती. ती आता एका मैत्रिणी पेक्षा काही कमी नव्हती मला. आमची बऱ्याच गोष्टी एकमेकाला सांगू लागलो होतो. अगदी खाजगी देखील.

“काय सांगू रीना तुला. मला ना काळ संभोगाची खूप इच्छा झाली होती.पण माझे नशीबच फुटके. हा नेमका बाहेर गावी आहे”मी तिला एकदा अचानक म्हणाले आणि खाली मान घालून बसले.

“अग मी तुझे दुःख समजू शकते” ती म्हणाली आणि तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि थोडा वेळ माझे सांत्वन केले.

“तू काय करतेस अशा वेळी?” मी तिला विचारले.

“काही नाही ग. आपला हात आणि आपले काम” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून हसू लागली. आम्ही दोघी पण खूप हसलो.

तिने माझ्या पायाचे वॅक्सिंग करायला सुरवात केली. मी आजवर कधी पूर्ण कपडे काढून बसले नव्हते. त्यामुळे तिने माझी साडी हळूच वर केली आणि हळू हळू माझ्या पायाला वॅक्सिंग चे क्रीम लावायला सुरवात केली. आज का कोणास ठाऊक पण मला तिचा स्पर्श थोडा वेगळा वाटला. नेहमी थोडे ओबधोबड असणारा तिचा स्पर्श आज अगदीच मोरपिसासारखा मुलायम लागत होता.

तिने हळू हळू करत माझ्या पिंडाऱ्यांवरून हात फिरवायला सुरवात केली. क्रीम लावण्याच्या बहाण्याने तिने आज कधी नव्हे तितका हात माझ्या साडीच्या आत घेतला होता. मला त्याची सवय नव्हती असे नाही पण आज काही तरी वेगळे चालू आहे हे मी जाणले.

तिने तिचा हात फिरवत फिरवत माझ्या मांड्यांवर नेला आणि हळुवार पणे ती माझ्या मांड्या चोळू लागली. मला वाटले कि ती माझा मसाज करत असेल त्यामुळे मी तिला काही बोलले नाही. पण थोड्याच वेळात मला खरे काय ते समजले. तिचा हात माझ्या दोन्ही जांघेत गेला होता आणि माझ्या योनी भोवती तिची बोटे अलगद फिरू लागली होती.

हळूच माझ्या योनीला होणाऱ्या तिचं हाताच्या स्पर्शाने माझ्या योनीचा आकार फुगायला सुरवात झाली. मला एक विलक्षण वेगळी भवना जागृत झाल्याचे जाणवले. मी काही बोलले नाही ते बघून तिने अलगद माझ्या योनीवर हात ठेवून माझी योनी चाचपयला सुरवात केली.

“हे काय करत आहेस रीना?” मी तिला विचारले.

“काही नाही. घरच्या घरी आपली मजा घेण्याची पद्धत तुम्हला शिकवते आहे” ती म्हणाली.

तिचा हात आता थोडा अधिकच वेगाने माझ्या मांड्यांमध्ये आणि योनीवर फिरत होता. मी आता थोडी आपसूकच गरम झाली होते. तिने हळू हळू करत माझी निकर ओढली आणि मला नागडी केले. अश्यावेळी मी काहीही करू शकले नाही. कारण आज खूप महिन्यांनी माझ्या योनीला कोणीतरी स्पर्श करत होते. भलेही ती एक मुलगी असेल तरीही.

मी आता वळवळ करू लागले होते. तिने माझी साडी आणि परकर वर केला. माझ्या योनीमध्ये तिने तिची दोन बोटे घातली आणि अलगद हाताने ती आत बाहेर करू लागली. माझ्या योनीची अगदी जवळ जाऊन ती निरखून पाहत होती. माझ्या योनीचे पदर मोजत मोजत ती त्यांच्यावरून तिची जीभ लीलया फिरवत होती.

इकडे माझा स्वतःवरचा ताबा पूर्ण निघून गेला होता. काय चालू आहे आणि काय नाही याचे मला भान अजिबात राहिले नव्हते. रीना ने माझी साडी काढली आणि मला आता तिने पूर्ण नागडी केली. माझी वाट न बघता तिने स्वतःचे कपडे स्वतःच काढले आणि ती देखील पूर्ण नग्न झाली. एका वयात आलेल्या मुलीचे असे नग्न शरीर मी पहिल्यांदाच बघत होते, किंबहुना अनुभवत होते.

माझ्या शरीराची गरज असल्याने कदाचित मी तिला ती जे करत आहे ते करू देत होते. नाही तर आजवर मी कधीच कोणत्या मुलीसोबत असे चाळे केले नव्हते. तिने मला पाठीवर झोपवले आणि हलक्या हाताने तिने माझ्या पोटावरून तिचा हात फिरवायला सुरवात केली. मसाज करत असल्यासारखे तिचा हात फिरत होता आणि माझ्या भावना अधिकच जास्त उफाळून येत होत्या.

तिचा हात फिरत फिरत माझ्या छातीवर आला. आगोदरच बाहेर असलेले माझे उरोज तिच्या मुलायम स्पर्शाने अधिकच जास्त बाहेर आले. तिने माची छाती कुरवळण्यास सुरवात केली. दाबत दाबत ती माझी स्तनाग्रे तोंडात घेऊन चोकत होती. तिच्या अंगाला लावलेल्या परफ्युम चा एक अजिबात सुगंध मला नशेच्या आहारी घेऊन जात होता. मी तिच्यात समरस होत होते.

ती आता माझ्या तोंडाकडे तिचे नितंब घेऊन आली आणि माझ्या तोंडावर बसली. वरून माझ्या तोंडाजवळ आलेले तिचे नितंब आणि त्याचा सुगंध याने मी स्वतःला रोखू शकले नाही. मी लागलीच वाट न बघता माझी जीभ काढली आणि तिच्या योनीत कोंबली. ती वरून माझी योनी चाटत होती आणि मी खालून तिची योनी चाटत होते. मध्ये मध्ये तिच्या गांडीच्या भोकावरून देखील माझी जीभ अलगद फिरत होती आणि त्या स्पर्शाने तर ती अधिकच जोशात येऊन मला चावत होती.

बराच वेळ चोकाचोकी झाल्यावर ती बाजूला झाली. तिने तिची बॅग उघडली आणि बॅग मधून एक सोट्याच्या आकाराचे यंत्र बाहेर काढले. ते बघून मी अचंबित झाले.

“अग रीना, हे आणि काय आहे ग?” मी विचारले.

“हे माहीत नाही तुला. याला व्हायब्रेडर म्हणतात. ज्यांना संभोगाची इच्छा असते पण त्या करू शकत नसतील त्यांच्यासाठी हे खास यंत्र बनविले गेले आहे.” असे म्हणून तिने ते यंत्र अलगद माझ्या मांड्यांमध्ये ठेवून फिरवण्यास सुरवात केली.

लिंगाच्या आकाराचे ते यंत्र मला लागताच माझी योनी झिरपू लागली. रिनाने माझे पाय बाजूला केले आणि माझी योनी मोकळी केली. माझ्या खुल्या झालेल्या योनीत तिने ते यंत्र आत सरकवले. एक भलामोठा अजगर आत शिरल्यासारखे ते यंत्र माझ्या योनीत शिरले. अगदी कडक सोट्यासारखा त्याचा अनुभव होता. मला ते यंत्र भलतेच आवडले. त्याला खाली गोट्या पण होत्या.

रीना ने त्याचे बटण चालू करताच ते बारीक आवाज करत गदागदा करत हालू लागले. जसा एखादा पुरुष त्याची कंबर मागे पुढे करत सोटा आत बाहेर करत असतो अगदी तसेच ते यंत्र करू लागले होते. सोबत रीना होतीच. ती मला जसे हवे तसे ते यंत्र मागे पुढे करत होती.

मी आता पूर्ण ताणात आले होते. आह आह करत मी चित्कारु लागले होते. माझ्या त्या आवाजाने रीना पण गरम झाली होती. तिने ते यंत्र बाजूला केले आणि तिची योनी माझ्या योनीवर आणली आणि आम्ही एकमेकींची योनी एकमेकांवर रगडु लागलो. रिनाच्या कडक योनीच्या स्पर्शाने लगेचच माझ्या योनीतुन वीर्य बाहेर आले आणि त्याच वेळी रीना ची योनी पण ओकली.

आम्ही दोघीनी पुढे बराच वेळ आमच्या योन्या तशाच ठेवल्या आणि मग आम्ही शांत झालो. रीना ने मला आज एक अद्भुत अनुभव दिला होता. मला तिने संभोगाचा एक खजिनाच उघडून दिला होता. तेव्हापासून रीना माझ्याकडे रोज येऊ लागली होती आणि आमचा खेळ रोजच चालू झाला होता.