पावसाची कृपा

कॉलेज च्या उच्च शिक्षणासाठी मी काका कडे राहायला होतो तेव्हा. दिसायला तसाही मी चांगला होतोच. त्यातच भर होती ती म्हणजे माझ्या जिम करून कमावलेल्या शरीरयष्टीची. उंच, सावळा रंग आणि राकट नजर यामुळे मी समोरच्याच्या हृदयात लगेचच घर करत असे.

मी जेव्हा काका कडे राहायला जाणार हे फायनल झाले तेव्हा मला सगळ्यात जास्त आनंद या गोष्टीचा झाला होता कि मला नवीन आणि मोठ्या शहरात राहायला मिळणार होते. त्यातच अजून एक कारण होते ते म्हणजे सोनम.

सोनम म्हणजे माझ्या काकाची मुलगी. माझी आणि तिची गट्टी चांगलीच जमायची. आम्ही लहानपणी खूप दंगा मस्ती करायचो. लहानपणी सतत भेटणारे आम्ही नंतर मात्र भेटू शकलो नव्हतो. तरीही आम्ही सतत फोन वरून एकमेकासाच्या सतत संपर्कात असायचोच. त्याचमुळे जितका आनंद मला झाला होता तितकाच आनंद सोनम ला पण झाला होता मी तिथे राहायला येणार याचा.

मी काका कडे गेलो आणि सोनम ला इतक्या वर्षाने बघून मी बघतच राहिलो. लहानपणी छोटे केस आणि फ्रॉक मध्ये फिरणारी हीच सोनम का असा विचार माझ्या मनात आला. कारण सोनम आता एक परिपूर्ण स्त्री झाली होती. ती पण कॉलेज ला जात असल्याने तिचे कपडे आणि राहणीमान तसेच फॅन्सी होते. तिला बघून माझी नजर तिच्या छातीवरचा स्थिरावली.

इतकी गोल छाती आणि कमनीय बांधा बघून माझे मन चलबिचल झाले. पण मी कसेबसे स्वतःला सावरले आणि तिच्याशी गप्पा मारू लागलो.

माझे रुटीन चालू झाले होते. मी माझ्या खोलीत बहुतेक वेळ अभ्यासात घालवत असे. काका आणि काकी सकाळी ऑफिस ला गेले कि रात्री उशिराच येत असत. त्यामुळे कॉलेज वरून आलो कि घरी मी आणि सोनम दोघेच असू. वाढत्या वया बरोबर तिचे बोलणे पण थोडे चावट झाले होते याची जाणीव मला चांगलीच झाली होती.

आम्ही त्या दिवशी काही तरी कामा निमित्त बाहेर गेलो होतो. ऐन पावसाळ्याचे दिवस होते. गाडीवरून मी सोनम ला घेऊन गेलो खरा पण येताना जोराचा पाऊस आला. त्यातच आम्ही दोघांनी पण जर्किन घेतले नसल्याने आम्ही दोघे पूर्ण भिजलो. ती मला म्हणाली “सतीश आपण थोडे कुठे तरी थांबूया. खूपच जोरात आहे पाऊस. थोडा कमी झाला कि जाऊ”

मी गाडी एक आडोसा बघून थांबवला. एक छोटेसे शेड होते. कसेबसे आम्ही दोघे त्यात मावत होतो. तिला पूर्ण भिजलेले बघून मी त्यातही गरम झालॊ. तिच्या ओल्या चिंब टीशर्ट मधून तिची छाती बाहेर येऊ बघत होती. पाण्याचे थेंब तिच्या चेहऱ्यावरून खाली सरकत असताना तिचे दिसणारे सौंदर्य मनाला खूपच आनंद देणारे होते.

ते शेड इतके छोटे कि ती मला पूर्णपणे चिकटून उभी होती. तिची छाती माझ्या हाताला लागत होती तरीही ती काही बोलत नव्हती. ते बघून मी पण मग मुद्दाम माझा हात पुढे मागे करत तिची छातीवर दाब देऊ लागलो. त्यामुळे ती पण गरम झाली. आम्ही दोघांनी एकमेकांकडे एक कटाक्ष टाकला. ते वातावरणच असे होते कि आम्ही न कळात आमचे तोंड एकमेकांजवळ नेले आणि अलगद एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो. भर पावसात पूर्ण ओले चिंब झालेले आम्ही दोघे एकमेकांच्या बाहुपाशात विसावलो देखील.

सोनम त्या ओल्या चिंब अवतारात खूपच मादक दिसत होती. भिजलेले असल्याने तिच्या ब्रा मधून देखील तिचे निप्पल्स तिचं टीशर्ट मधून उठून दिसत होते. शेंगदाण्याच्या आकाराचे तिचे ते निप्पल्स बघून मला पावसात पण घाम फुटला होता. तिच्या ओठांचे चुंबन घेत घेत मी माझा हात तिच्या छातीवर नेला आणि तिला दाबायला सुरवात केली.

त्या शेड च्या मागे मी तिला खेचूनच नेले. तिथे कोणालाही आम्ही दिसणार नव्हतो. त्याचा फायदा घेत मी तिला शेडला टेकवले आणि तिच्यावर तुटून पडलो. तिचा चेहरा मी माझ्या हातात घेतला आणि तिच्या ओठांना खाऊ लागलो. माझ्या कमालीच्या मादक किस ने ती तप्त झाली. ती मला त्याच आवेगाने प्रतिसाद देऊ लागली.

तिच्या छातीला दाबायला चालू करताच सुरवातीला तिने थोडे नाटक केले. माझा हात बाजूला करायचा प्रयत्न केला. पण मी ऐक्याच्या मनस्थितीत नव्हतो. मी तसेच तिचा हात झिडकारला आणि तिच्या टीशर्ट मध्ये हात कोंबला. माझ्या हाताचा स्पर्श होताच तिचा विरोध थोडा मवाळ झाला. कारण कितीही केले तरी तिचं निप्पल्स ना असा स्पर्श होण्याची हि पहिलीच वेळ होती.

त्यामुळे तिला तो स्पर्श आवडला होता. तरीही तिचा हात माझ्या हातावर होताच विरोध करणे आणि न करणे या व्दिधा मान्स्थतीत होती ती. पण शेवटी विजय माझाच झाला. तिने तिचा विरोध सोडून दिला आणि माझ्याकडून ती तिची छाती दाबून घेऊ लागली. माझा हात तिच्या ब्रा मधून आत घुसला होता. तिच्या निप्पल ला पकडून मी जोरात बाहेर ओढत होतो. ती प्रचंड गरम झाली होती.

आम्ही बाहेर असल्याने आम्हाला फार काही करता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ती मला म्हणाली “आपण घरी जाऊया चल”

मी तिला घेऊन घरी जाऊ लागलो. गाडी वर ती मला मिठी मारून बसली होती. पावसात असूनही माझे लक्ष तिच्या मिठी कडे एकवटले होते. ती माझ्या छातीवरून मागून हात फिरवत होती. तिची छाती माझ्या पाठीला रगडली जात होती. ती पूर्ण गरम झाली आहे याची जाणीव मला झाली.

घरी जाताच तिने दार लावले आणि ती धावतच माझ्याकडे आली. मला मिठी मारून तिने स्वतःला माझ्या स्वाधीन केले. आम्ही ओले चिंब झालो असल्याने ती मला म्हणाली “मला खूप थंडी वाजत आहे”

“मी घालवेन ना तुझी थंडी” असे म्हणून मी तिचा टीशर्ट उतरवला. तिने यावेळी अजिबात विरोध केला नाही. तिचा टीशर्ट काढताच निळ्या रंगाच्या ब्रा मधून तिच्या भरदार छातीची फट मला खुणावू लागली. ब्रा चे हुक काढायला मला वेळ लागला नाही. ते हुक काढताच तिची भरदार छाती बाहेर आली मी धन्य झालो.

तिची छाती ओली होती. तिला मी तसेच बेड वर झोपवले आणि तिच्यावर तुटून पडलो. तिच्या निप्पल्स वर पडलेले पाणी मी पिऊ लागलो. तिच्या निप्पल्स ना तोंडात घेऊन त्यांना चोकून चोकून मी बाहेर आणले. मी प्रचंड ताकदीने तिची छाती दाबत होतो.

तिच्या बेंबीमध्ये मग मी माझी जीभ घातली आणि तिच्यावरून जीभ फिरवत फिरवत तिच्या पॅण्ट कडे गेलो. तिची पॅण्ट उतरवून मी तिला निकर वर आणले. तिच्या काळ्या रंगाच्या निकर मध्ये तिच्या गच्च मांड्या बघून माझा सोटा प्रचंड कडक झाला. तिच्या मांड्यांमध्ये मी माझे तोंड घातले आणि माझ्या दाताने तिची निकर उतरवली. तिला मी पूर्ण नग्न केले.

तिचा तो गोरा नग्न देह मला आमंत्रण देत होता. मी माझे कपडे काढले आणि तिच्या मांड्या फाकवल्या. तिच्या उभ्या योनीत मी माझी जीभ घातली आणि ती फिरवू लागलो. तिच्या योनीवर पडलेले पाणी मी चाटून काढू लागलो. तिची योनी आधीच ओली झालेली होती. त्यातच माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने ती स्त्रवू लागली आणि जास्तच ओलसर झाली.

खूप वेळ योनी चाटून झाल्यावर मी तिला उठवले आणि तिच्या तोंडात माझा सोटा दिला. ती माझ्याकडे तिची गांड करून गुडघ्यावर बसून माझा सोटा चोकत होती. तिच्या गाडीवरून मी माझा हात फिरवत फिरवत तिचं मागून दिसणाऱ्या सुपारीवरून माझी बोटे फिरवू लागलो. तिच्या योनीत मी हलकेच एकेक करत दोन बोटे घातली आणि आत बाहेर करून तिला कुरवाळू लागलो.

ती प्रचंड गरम झाली आणि त्यामुळे तिचा सोटा चोकायचा वेग पण आपोआपच खूप वाढला. खूप वेळ आम्ही असे करत होतो. थोड्यावेळाने ती उठली आणि तिने माझ्याकडे तोंड केले आणि माझा उभ्या असलेल्या सोट्यावर तिची योनी ठेवली. हळू हळू करत तिने ती त्याच्यावर बसू लागली. अलगद बसत बसत तिने तो सोटा पूर्णपणे तिच्या योनीत सारून घेतला.

सोटा पूर्ण आत गेल्यावर ती पुढे झुकली, तिने तिची छाती माझ्या तोंडात दिली आणि मागून तिची कंबर उचलून ती स्वतःला ठोकून घेऊ लागली. काच काच करत मी पण खालून माझी कंबर उचलून तिला ठोकत होतो. लगेचच मी तिला माझ्या खाली घेतले आणि माझा सोटा अजिबात बाहेर न काढता तसाच माझी कंबर एकसारखे हलवत तिला ठोकत होतो.

पावसाने भिजल्यामुळे आम्हाला थंडी वाजत होती. त्यामुळे आम्हाला हा संभोग वरदान ठरत होता. तिचे दोन्ही पाय मी खांद्यावर घेतले आणि प्रचंड वेगाने मी तिला दणके देऊ लागलो. पाच पाच असा तिच्या योनीतुन आवाज येत होता. शेवटी खूप वेळाने मी माझा सोटा तिच्या योनीत गाळला. तिची योनी माझ्या वीर्याने पूर्णपणे भरून गेली. आम्ही शांत झालो.

मी सोनम ला अश्या प्रकारे ठोकून काढले होते. त्या दिवशी आलेला पाऊस माझ्या संभोग आयुष्यात एक वेगळी कलाटणी घेऊन आला होता. तेव्हा पासून मी निययमित सोनम ला ठोकू लागलो होतो.