पब मधील मजा

मी मुळातच एक खेळाडू होतो. त्यामुळे माझी शरीरयष्टी तशी पिळदार होती. माझी उंची सहा फूट असल्याने माझ्या शरीयष्टीला ती अधिकच शोभत होती. माझी पिळदार दंड बघून भल्याभल्याना घाम फुटत असे. त्याच प्रमाणे मी अभ्यासात देखील हुशार होतो.

कॉलेज झाले आणि माझ्या जीवावर मी एका कंपनीत नोकरी देखील लगेचच मिळाली. माझ्या प्रामाणिक व हुशार कामाच्या पद्धतीने मला लगेचच बढती देखील मिळाली होती. काहीच दिवसात मी कंपनीचा अगदी खोलवर माहिती असणारा इसम झालो होतो. आता तर मी माझ्या कंपनीच्या मालकाला रिपोर्ट करत होतो. माझ्या आधुनिक पद्धतीच्या विचारसरणीने मालक पण माझ्यावर जाम खुश होता.

हळू हळू त्याचा विश्वास संपादन करून मी आता त्याचा बरोबर दुसऱ्या राज्यात देखील कामाच्या मिटिंग साठी जाऊ लागलो होतो. माझ्यामुळे तो निवांत झाला होता. त्याने तसे बोलून पण दाखवले होते मला. मी आता त्याच्या घरी देखील कामानिमित्त येऊ जाऊ लागलो होतो.

त्याच्या घरी तो त्याची बायको आणि त्याची मुलगी वैष्णवी होती. त्याच्या मानाने बायको अगदीच सुमार होती. बेढब आकाराची ती बाई बघून याने हिच्याशी कसे काय लग्न केले असेल असा विचार माझ्या मनात नेहमी येत असे. त्या मानाने त्याची मुलगी वैष्णवी एकदमच विरुद्ध होती. बापावर गेली असल्याने ती दिसायला तर चांगली होतीच पण तिची उंची देखील चांगली होती.

जवळपास साडेपाच फूट उंच, दिसायला सुदंर, गौर वर्ण, घारे डोळे, तारुण्याने मुसमुसलेली जवानी, दाबून घेण्यास उत्सुक असलेले तिची टंच उरोज, गोलाकार नितंब आणि भेदक नजर यामुळे मला तिच्याकडे एक अनामिक आकर्षण होते. मला तिच्या नितंबाचे विशेष आकर्षण होते. लाडात वाढलेली  अशी हि मालकाची मुलगी वैष्णवी कॉलेज ला होती. त्याचप्रमाणे माझ्यासारखी ती एक खेळाडू देखील होती. तिने तर राज्य स्तरावर विविध स्पर्धा जिंकल्या होत्या. ती टेबल टेनिस खेळत असे.

सारखे घरी जाणे येणे असल्याने आणि मी देखील खेळाडू असल्याने माझी आणि तिची चांगलीच ओळख झाली. तिने स्वतःहून माझा नंबर घेतला होता आणि आम्ही कधी कधी फोन वर बोलत देखील असे. माझ्या मालकाला हे माहित होते. पण आम्ही कामासाठी बोलत असल्याने त्याची काहीच हरकत नव्हती. पण सुरवातीस कामापुरते फोन करणारी वैष्णवी अलीकडे मला सहज देखील काम नसताना फोन करू लागली होती.

सुरवातीस मला थोडे आश्चर्य वाटले पण शेवटी मालकाची मुलगी असल्याने मी तिच्याशी बोलत असे. ती मला मेसेज देखील करू लागली होती. पण मी कधी तिला प्रतिसाद दिला नव्हता.

एके दिवशी मला कळाले कि तिची दुसऱ्या राज्यात शिक्षक म्हणून निवड झाली आहे. तिला तिथे राहून काही महिने तिकडील मुलांना टेबल टेनिस चे प्रशिक्षण द्यायचे आहे. त्यामुळे ती तिकडे जाणार होती. आजवर कधीही एकटी बाहेर न गेलेली आणि राहिलेली वैष्णवी अशा तर्हेने तिकडे गेली व आमचे बोलणे थोडे कमी होईल असे मला वाटले. पण झाले उलटेच तिकडे विचारणारे कोणीच नसल्याने तिचे मला फोन व मेसेज अधिकच वाढले होते.

एकदा मला माझ्या मालकाने सांगितले “नितेश तुला एके ठिकाणी मी पाठवत आहे. जवळपास सहा महिने तुला तिकडे रहावे लागेल एकटेच आणि नेमकी वैष्णवी पण त्याच गावात आहे. त्यामुळे मला पण थोडे निर्धास्त होईल कि तिच्यावर कोणी तरी लक्ष ठेवू शकेल असे आहे म्हणून”

मी तयार झालो आणि त्या गावी पोहोचलो देखील. निसर्ग सौंदर्याने नटलेले ते गाव समुद्र किनारे, खाणे व डिस्को साठी प्रसिद्ध होते. मी येणार आहे हे समजताच वैष्णवी खूपच खुश झाली. मी तिकडे पोहचून साधारण एक आठवडा झाला. माझे रुटीन चालू झाले. अचानक एकदा मला तिचा फोन आला “नितेश आज भेटूया का? मला इकडे खूप कंटाळा आला आहे. एव्हडे चांगले गाव असून मला काहीच माहित नसल्याने मला नको होते इकडे” मी पण लगेच तयार झालो.

जवळपास एक महिन्याने मी तिला बघत होतो. मला बघताच ती खूपच खुश झाली. आमच्या आवांतर गप्पा झाल्या. ती मधेच मला म्हणाली “नितेश मी तुला फोन करते मेसेज करते हे किंवा आपण आता असे भेटतो हे प्लिज माझ्या वडिलांना सांगू नको. आपल्यातच ठेव”. मी होकार दिला.

मी तिला पूर्ण गाव फिरवून दाखवले. तीला पब ला जायचे होते. संध्याकाळी जाऊ असे म्हणून मी तिला तिच्या रूम वर सोडले. संध्याकाळी आम्ही पुन्हा भेटलो. पब ला जायचे म्हणून वैष्णवी ने वन पीस ड्रेस घातला होता. काळ्या रंगाचा तिचा तो ड्रेस गुडघ्याच्या पण खूप वर होता. तिला तसे बघून मी वेडा झालो. मी तिला दुचाकीवर घेतले आणि आम्ही पब च्या दिशेने निघालो.

वाटेत जाताना बोलण्याच्या ओघात ती माझ्या जवळ येत होती. तिच्या छातीचा स्पर्श माझ्या पाठीला होत होता. मला गरम होण्यास ते कारण पुरेसे होते. आम्ही पब मध्ये पोहोचलो. तिथले वातावरण बघून वैष्णवी पागल च झाली. तिने या आधी कधीच इतका मोठा पब बघितला नव्हता. खूप मुले मुली तिकडे आले होते. मोठयाने वाजणारी गाणी, दारू, डान्स याच तिकडे रेलचेल होती.

नाचण्याच्या मुख्य ठिकाणी खूप अंधार होता. काहीच दिसत नव्हते. आम्ही तसेच नाचू लागलो. आजूबाजूस असलेल्या लोकांचे आम्हाला स्पर्श होत होते इतकी गर्दी होती तिकडे. नाचत असताना माझा आणि तिचा देखील स्पर्श होत होताच. खूप वेळ नाचून झाल्यावर मी तिला विचारले “तू ड्रिंक्स करतेस का?” तिने हो म्हणल्यावर मी तिला तिकडेच असलेल्या काउंटर वरून दारू आणून दिली. पेग वर पेग, मोठे म्युजिक, डान्स यामुळे तिला दारू भिनू लागली होती. तिचा तोल जाऊ लागला होता.

तिला अजून ड्रिंक्स हवे होते. ती मला म्हणाली “मी येते तुझ्या बरोबर” असे म्हणून तीला मी घेऊन जाऊ लागलो. पब मध्ये कोणतीही जोडी अशी ड्रिंक्स घ्याल जाताना मुलगी पुढे व मुलगा मागून तिला कमरेतून पकडून घेऊन जातात. मी पण तेच केले. मी तिला मागून पोटावर हात ठेवून पडकले आणि तिला काउंटर वर घेऊन गेलो. तिकडे खूपच गर्दी असल्याने धक्काबुक्की करत आम्ही कसे बसे पुढे पोहोचलो. मागून आजूबाजूने बाकीच्या जोड्या रेटा देत होत्या. प्रत्येकला गडबड होती.

त्यामुळे माझा सोटा तिच्या नितंबावर जाऊन आदळत होता, रगडला जात होता. त्या स्पर्शाने तो केव्हाच ताठ झाला होता. तिने काउंटर वर हात ठेवले. ती नशेत होती. मी पण माझा हात ड्रिंक्स घेण्यासाठी तिच्या हाताखालून काउंटर वर ठेवण्यास पुढे घेतला तेव्हा माझ्या हातावर तिचे उरोज येऊन अलगद बसले. माझे दोन्ही हात तिच्या छातीची मजा घेत होते. खालून सोट्याने त्याचे काम चालू केले होते. आम्ही ड्रिंक्स घेऊन पुन्हा नाचू लागलो. जवळपास पाच सहा वेळा आम्ही हाच गरम डाव केला.

आम्ही बाहेर पडलो आणि माझ्या रूम वर आलो. येताना ती मला पूर्णपणे खेटून बसली होती. तिचा हात माझ्या मांडीवर अलगद फिरत होता. रूम वर जाताच ती म्हणाली “मला डान्स करायचा आहे अजून” ते म्हणताच मी गाणी लावली आणि आम्ही डान्स करू लागलो. तिला ड्रिंक्स आणताना जसे मी पकडले होते तसेच पकडून मी डान्स चालू केला.

मंद प्रकाशात वैष्णवी चे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसत होते. मी हळूच माझे ओठ मागून तिच्या मानेवर आणि गळयावर ठेवले आणि हलकेच चुंबन घेऊ लागलो. ती शहारली. मग मीही माझा हात मागून तिच्या छातीवर ठेवला आणि तिला दाबू लागलो. तिने झटकन मागे वळून तिचे तोंड माझ्या तोंडात घातले. मी तिचे ओठ शब्दशः चोकू लागलो, चावू लागलो. माझा हात तिच्या तिचं छातीवरून आणि नितंबावरुन फिरवू लागलो.

माझ्या स्पर्शाने ती शहारली. मी तिला तशीच बेड वर झोपवले. आधीच गुडघ्याच्या वर असलेला ड्रेस अजून वर आला आणि तिच्या गोऱ्यापान मांड्या उघड्या झाल्या. मी बेभान झालो. मी तिचा ड्रेस सरसर करत उतरवला आणि तिला नग्न केले. मला तिच्या नितंबाच्या विशेष आकर्षण असल्याने मी तिला उठली झोपवली आणि तिच्या नितंबाच्या दर्शनाने धन्य झालो. तिच्या नितंबाच्या गोलाकार कपातून मी माझी जीभ आत सारली आणि तिच्या गांडीचे भोक मी चाटू लागलो.

दोन्ही हाताने तिचे ते काप दाबताना माझा सोटा कडक होऊन संभोगासाठी तयार होता. मी तिला थोड्या वेळाने उठवले आणि मी खाली झोपलो. तिला वरून मी माझा सोटा चोखायला सांगितले आणि मी खालून तिच्या गांडीच्या भोकावरून आणि योनिवरून माझी जीभ फिरवू लागलो. माझ्या स्पर्शाने आधीच ओलसर झालेली तिची योनी अधिकच झिरपू लागली.

ती झटकन बाजूला झाली आणि तिने माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबून घेतला. मागे पुढे करत तिने सोटा हळू हळू आत सारून घेतला आणि ती तिची कंबर वर खाली करू लागली. लोखंडी बार सारखा माझा कडक सोटा तिच्या योनीत भारदस्तपणे आत बाहेर करू लागला होता.

थोडा वेळ झाल्यावर मी तिला खाली खाली घेतले आणि माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. बेभान होऊन ती न वापरलेली मालमत्ता मी मनसोक्त खात होतो. राप राप करत मी तिच्या योनीच्या चिंध्या केल्या आणि माझे वीर्य तिच्या योनीत ओकून टाकले. माझ्या विर्याच्या फवार्याने बहरलेली योनी मला समाधान देत होती.

त्या रात्री रूम वर वैष्णवी ला मी ठोक ठोक ठोकून काढले. पुढे जोवर मी तिकडे होतो तेव्हा मी तिला रोज रूम वर नेवून ठोकत असे. गावी परतल्यावर देखील ती काही ना काही कारणाने मला तिच्या घरी बोलावत असे आणि माझ्याकडून तिची इच्छा पूर्ण करून घेत असे.