दुचाकीचे प्रशिक्षण भलतेच न्यारे

मला स्वतःचा व्यवसाय चालू करायचा होता. बराच अभ्यास चालू केल्या नंतर मला लक्षात आले कि हल्ली सगळ्यांच्याकडे गाड्या तर आहेत पण त्या व्यवस्थित चालवण्याचे योग्य ते प्रशिक्षण नाही आहे. त्यामुळे मी असे ठरवले कि स्वतःचे गाडी चालवण्याचे प्रशिक्षण देणारे युनिट चालू करायचे. आवश्यक असणारे सर्व काही माझ्याकडे आधीच उपलब्ध होते.

ठरल्याप्रमाणे मी माझा व्यवसाय चालू केला. थोड्याच महिन्यामध्ये मी माझ्या व्यवसायात चांगलाच जम बसवला. पंचक्रोशीतील भरपूर मुले मुली महिला मोठी माणसे माझ्याकडे गाडी शिकण्यासाठी येऊ लागली. मी एकटाच त्यांना शिकवत असे. माझा मुख्य गाभा हा चार चाकी गाडी शिकवण्यावर होता.  काही महिन्यांनी मला असे लक्षात आले कि चार चाकी बरोबरच दुचाकी गाडी देखील बऱ्याच जणांना येत नाही. विशेषतः कॉलेजे मधील मुले आणि मुलींना. त्यामुळे मी आता त्यावर काही करता येईल का यावर लक्ष देऊ लागलो.

त्यानुसार मी आता दुचाकी शिकवायचे प्रशिक्षण पण देऊ लागलो. अल्पावधीतच मला त्याला देखील खूप चांगला प्रतिसाद मिळू लागला. विशेषतः महिलांचा प्रतिसाद यासाठी जास्त होता. शहराच्या बाहेर एक रास्ता होता. तिकडे रहदारी खूपच कमी असायची. त्यामुळे मी शक्यतो तिकडेच प्रशिक्षणा करीता जात असे. चार चाकी शिकवतना मी शेजारी सीट वर बसून मार्गदर्शन करत असे. माझ्याकडे देखील गाडीचे कंट्रोल असायचे.

पण दुचाकीचे मात्र तसे काही नव्हते. मला गादीवर मागे बसून मार्गदर्शन करावे लागत असे. त्यामुळे साहजिकच मला शिकणाऱ्याच्या जवळ जावे लागत असे आणि त्यांचा हात पडकून गाडी कशी चालवायची हे सांगावे लागत असे. दुचाकी साठी आजवर मला तशी विशेष काही अडचण आलेली नव्हती. कारण मी शिकवायची पद्धतच अशी ठेवली होती कि शक्यतो मला त्यांच्या जवळ जावे लागणार नाही.

त्या दिवशी मी ऑफिस मध्ये बसलो होतो. साधारण एकोणीस वीस वर्षाची एक मुलगी माझ्या ऑफिस मध्ये आली. तिने मला दुचाकी शिकण्या संदर्भात विचारणा केली. मी तिला योग्य ती माहिती दिली आणि तिने तिचे एडमिशन घेतले. तिचे नाव रीना होते. चार एक दिवसांनी तिचे प्रशिक्षण मला चालू करायचे होते. मी तिला तारीख आणि वेळ दिली आणि ती फी भरून निघून गेली.

रीना दिसायला तशी फार काही देखणी नव्हती पण गळ्याच्या खाली मात्र तिची फिगर जबरदस्त कमाल होती. सावळी रीना बिपाशा बसू सारखीच दिसायची.

ठरलेल्या दिवशी रिना माझ्या ऑफिस मध्ये आली. मी सुरवातीस तिला ऑफिस मध्येच माहिती देऊ लागलो. माझ्या ऑफिस मध्ये एक डेमो गाडी होती. मी तिला त्यावर बसून प्रॅक्टिस करण्यास सांगितले होते. दोन एक दिवसांनी मी तिला खऱ्या गाडीवर प्रॅक्टिस करू असे सांगितले.

रीना बोलायला तशी चांगली होती. नुकतेच आठरा वर्ष पूर्ण होऊन ती प्रौढ झाली होती. वयात आल्याने तिचे हावभाव देखील तसेच होते. जावणीची रग तिच्यात जाणवत होती. माझे लक्ष तिच्या भरदार उरोजांवर नेहमीच जायचे. तिचा स्वभाव देखील तसाच मोकळा होता. त्यामुळे चार एक दिवसातच आम्ही चांगलेच रुळलो.तिच्यारबरोबर माझ्या आवांतर गप्पा होत असत . तिला कोणी बॉयफ्रेंड नव्हता हे मला समजले होते.

ठरलेल्या दिवशी मी तिला गाडी वर घेऊन माझ्या नेहमीच्या ठिकाणी दुचाकी शिकवण्यास गेलो. तिथे गेल्यावर मी गाडी लावली आणि तिला पुढे येऊन बसण्यास सांगितले. रीना ने आज गुलाबी रंगाचा चुडीदार घातला होता. ती पुढे येऊन बसली. मी मागे होतो. तिने गाडी पडकली आणि चालू केली. नवीन शिकणाऱ्या इतर लोकांप्रमाणे तिचा तोल जाऊ लागला. मी मागून तिला सावरायचा प्रयत्न करत होतो. कसेबसे पाच मिनिट हा प्रकार झाल्यावर तिच्या लक्षात आले कि तिला तोल सांभाळत नाहीये.

मग मी मागून तिच्या जवळ गेलो. आणि तिच्या हातावर हात ठेवला. तिला गाडी चालू करायला सांगितली. आणि हळू हळू आम्ही गाडी चालवू लागलो. ऐन तारुण्यातील मुलगीला मी पहिल्यांदाच असे मागून पकडले होते. माझा सोटा कडक झाला. कान गरम झाले. हात पकडल्याने माझे शरीर पुढे झुकले होते आणि त्यामुळे माझा चेहरा तिचा खांद्यावर आला होता. अश्यावेळी शक्यतो बायका अंग चोरू पाहतात. पण रीना ने अजिबात अंग चोरले नव्हते.

त्यामुळे मला देखील बरे वाटले.

गाडी चालवता चालवता माझे लक्ष तिच्या छाती कडे गेले. त्या चुडीदार मधून तिचे मोठाले उरोज बाहेर येऊ पाहत होते. वाऱ्याने बाजूला जाणाऱ्या ओढणीमुळे तिची छाती उघडी होत होती. त्यातून तिची फट स्पष्टपणे दिसत होती. तिचे ते सावळे भरगच्च उरोज पाहून मी कासावीस झालो. थोडा वेळाने तिला गाडी चालवण्याचा अंदाज आला आणि माझा हात बाजूला काढला. मी माझा हात अलगद तिच्या खांद्यावर ठेवला.

तिच्या ब्रा ची पट्टी माझ्या हाताला लागत होती. माझा सोटा तिच्या नितंबावर अलगद जाऊन बसला होता. जसा तोल जात असे तसे मी तिचा हात मागून परत पकडत असे आणि त्यामुळे पुन्हा मी तिच्या चेहऱ्या जवळ जात असे. थोडावेळ गाडी चालवून आम्ही परतलो. हा प्रकार चार एक दिवस चालू होता. ती कोणत्याही प्रकारे मला विरोध करत नव्हती.

एके दिवशी ती जीन्स आणि टीशर्ट मध्ये आली होती. पुन्हा तोच प्रकार चालू झाला होता. पण नेहमीपेक्षा हल्ली माझा जोश अधिक वाढला होता. जवळीक जास्त होत होती. नारिंगी टीशर्ट मधून तिचे उरोज अधिकच उठून दिसत होते. मी शिकण्यास चालू केले.मधेच एकदा तिचा तोल गेला आणि तिने करकचून ब्रेक मारला. ती पुढे पडणार इतक्यात मी माझे पाय टेकले आणि मागून तिच्या पोटाला पकडले. त्याच क्षणी ती समोर झुकली गेली आणि तिचे उरोज माझ्या हातावर आदळले.

मी गरम होण्यासाठी तेवढे पुरेसे होते. तीने मला आता पडूनच बसण्यास सांगितले आणि तिने पुन्हा गाडी चालू केली. मला साधारण हे लक्षात आले होते कि ती देखील जे चालूं आहे त्याचा आनंद घेत आहे. मी तिच्या पोटाला बेंबीच्या वर हात पडकून मिठी मारून बसलो. तिच्या खांद्यावर मान ठेवून तिच्या मानेवर माझा श्वास सोडत होतो आणि तिने मारलेल्या पर्फ्युमी चा वास घेत होतो.

काच काच ब्रेक ती मारत होती आणि माझा हात मी मुद्दाम वर तिच्या उरोजावर टेकवत होतो. माझा होणारा स्पर्श तिला आवडला असेल. मी हळू हळू माझा हात तिच्या उरोजावर घेऊ लागलो. ती काही बोलली नाही. थोड्याच वेळात माझे हात तिच्या छातीवर पूर्णपणे मी ठेवले. आता मी अलगद तिचे उरोज दाबू लागलो. रास्ता निर्जनच असल्याने मी बिनधास्त होतो. मी चटकन तिच्या टीशर्ट मध्ये हात घातला. ती गाडी चालवत होती आणि मी मागून तिचे उरोज दाबत होतो.

जवळपास पंधरा मिनिटे हे सगळे चालू होते.मी तिच्या मानेवर चुंबन देऊ लागलो. दोघांना पण आता सावरणे अवघड झाले होते. जवळच एक लॉज होता. मी तिथे जाऊया असे म्हणल्यावर तिने देखील तात्काळ होकार दिला.

लॉजवर गेल्या गेल्या तिला मी करकचून मिठीत ओढले. तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो. भरगच्च असे तिचे उरोज मी कधीच टीशर्ट काढून मोकळे केले होते. तिची सावळी स्तनाग्रे मी माझ्या तोंडात घेतली आणि तिला बेडवर झोपवले. तारुण्याने मुसमुसलेल्या त्या तरुणीला मी खाऊ लागलो. तिच्या खोलगट बेंबीत मी माझी जीभ घातली आणि तिला मी चाटू लागलो.

एव्हाना प्रचंड मोठा झालेला माझा सोटा मी बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात दिला. प्रथमच एवढा मोठा सोटा बघितल्याने ती देखील अधिक उत्तेजित झाली होती. तिने माझा सोटा मनसोक्त चोकला. तिची लाल निकर मी बाजूला केली आणि तिची काळीभोर योनी चे मला दर्शन झाले. तिने योनीवरचे केस कापले नव्हते. मी तिचे ते केस बाजूला केले आणि माझा सोटा आत सारला.

तिच्या योनीतुन कधीच पाणी बाहेर येत होते. त्यामुळे माझा सोटा आत जाण्यासाठी फार त्रास झाला नाही. काळी कळकट झवायला बळकट म्हणतात ते काही खोटे नाही. तिच्या फाकवटलेल्या तंगड्या मधून माझा सोटा मागे पुढे करत तिच्या योनीचे पाणी पाणी करत होता. दणक्यावर दणके मी देत होतो. नितंब उचलून ती देखील मला प्रतिसाद देत होती.

मी तिला आता गुडघ्यावर बसवले. मागून मला दिसणाऱ्या सुपारीच्या दर्शनाने मी बेभान झालो. माझा सोटा मी मागून तिच्या योनीग कोंबला आणि तिला मागून हिसडे देऊ लागलो. तिचे केस मी माझ्या हातात पकडले तसे मला मला अधिकच चेव आला. माझा सोटा आदळताना तिचे नितंब दान दान करत माझ्यावर आदळत होते. मी मध्येच तिच्या तिच्या नितंबावर हाताने फटके देत होतो.

जवळपास अर्धा तास मी तिला हिसडे दिल्या नंतर माझा सर्वोच्च क्षण आला. मी तयार होतो. मी तिला उठवले आणि तिच्या तोंडात माझा सोटा कोंबला. तिने पुन्हा माझा सोटा चोकण्यास सुरवात केली. अवघ्या एका मिनिटात माझ्या सोटयातून माझे वीर्य बाहेर आले. तिच्या तोंडात वीर्याचा सडा शिंपडला गेला. तिने ते वीर्य मनसोक्त पिले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. या प्रकारे आमचे रस्त्यावर चालू झालेले गाडी चे प्रशिक्षण लॉज वर जाऊन थांबले होते.