मॉल मधील चेकिंग

मी एका मोठ्या डिपार्टमेंटल स्टोअर (मॉल) मधे सेक्युरिटी ऑफिसर म्हणून कामास होतो. तो मॉल शहरातील सर्वात मोठा होता. त्यामुळे तिथे नेहमीच लोकांची प्रचंड गर्दी असायची. या गर्दीवर नियंत्रण, त्यांची सुरक्षितता, मॉल मध्ये असलेल्या मालाची सुरक्षितता, चोर इत्यादी सर्व गोष्टींची काळजी घेण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. माझ्या हाताखाली लोक होते. पण मुख्य माणूस मीच होतो.

त्या दिवशी नेहमी पेक्षा जास्त गर्दी मॉल मध्ये होती. माझ्याकडे नेमके त्याच दिवशी काही लोक गैरहजर होते. त्यामुळे कामाचा ताण खूपच होता त्या दिवशी. मी माझ्या खोलीत सीसीटीव्ही मध्ये सगळ्यांवर लक्ष ठेवून होतो. माझ्या नजरेतून तसे काही शक्यतो निसटत नसे. मी निरखुन बघत होतो आणि त्याच वेळी मला दोन मुलींच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्या.

मी व्यवस्थित त्यांच्यावर लक्ष ठेवू लागलो. साधारण वीस एक वयाच्या त्या कॉलेजच्या मुली असतील. दोघीनी पण जीन्स आणि टीशर्ट घातले होते. बघण्यावरून तरी त्या चांगल्या घरातील वाटत होत्या. पण कपड्यांवरून माणसाची पारख करायची नसते हे सेक्युरिटीचे पहिले तत्व होते. माझी शंका खरी ठरली होती. त्यांनी एक वस्तूं चोरली आणि त्यांच्या शर्ट च्या आत टाकली. त्याना कदाचित असे वाटले असावे कि त्यांच्यावर कोणाचेही लक्ष नाही. मी त्वरित मुख्य दरवाजावरील गार्ड ला फोन केला आणि त्या मुलींना बाहेर न सोडता माझ्याकडे घेऊन येण्यास सांगितले.

तो गार्ड त्या मुलींना घेऊन माझ्याकडे सोडून गेला. मी त्यांना बसायला सांगितले. सुरवातीस जुजबी प्रश्न मी विचाले आणि मुख्य विषयास हात घातला. “तुमच्याकडे चुकून एखादी वस्तू आली आहे का मॉल मधील?” मी विचारले.

सुरवातीस त्यांनी मला पूर्ण टोलवले. मी अधिक खोदून खोदून विचारू लागलो. त्यावर त्या माझ्यावरच चिडल्या आणि म्हणाल्या “आम्ही काय त्यातील दिसतो का तुम्हाला? आम्ही काय चोर आहोत का?”

मी शांतपणे बसून होतो. मी त्यांचे सगळे ऐकून घेतले आणि त्यांना माझ्या टेबल वरील कॉम्पुटर मध्ये सीसीटीव्ही मधील त्यांनी चोरलेल्या वास्तूचे फुटेज दाखवले. ते बघताच त्यांची भीतीने गाळण उडाली आणि त्या गयावया करू लागल्या. पण आता वेळ निघून गेली होती. सुरवातीस असलेली त्यांची आकड एकदम ढिली झाली होती.

“सर प्लिज आम्ही मुद्दाम नाही केले. आम्ही काही चोर नाही आहोत. आम्हाला ती वस्तू हवी होती पण आमच्याकडे पुरेसे पैसे नव्हते. म्हणून आम्ही हा प्रकार केला. ” त्या म्हणाल्या.

“तुमच्या पालकांना बोलवून घ्या नाही तर मी योग्य ती कायदेशीर कारवाई करेन” मी म्हणालो.

माझ्या त्या पवित्र्याने त्यांना कळायचे बंद झाले. त्या गयावया करू लागल्या.

“सर प्लिज आमच्या पालकांना यातील काही सांगू नका. आम्ही तुम्ही म्हणाल ते करू. पण कृपया आम्हाला यातून वाचवा.” त्या म्हणाल्या.

“अजून काय काय चोरले आहे तुम्ही?” मी विचारले.

“काही नाही” त्या म्हणाल्या.

“माझा आता तुमच्यावर विश्वास नाही. मला तुमची पूर्ण तपासणी करावी लागेल.” मी म्हणालो. मी एकीला बाहेर जाण्यास सांगितले.

मी दार लावून घेतले आणि तिला उभे रहायला सांगितले. जीन्स आणि टीशर्ट मध्ये तिची फिगर कडक दिसत होती. पांढऱ्या टीशर्ट मधून तिचे उरोज गोलाकार दिसत होते. घट्ट घालतेल्या जीन्समूळे तिचे नितंब उठावदार दिसत होते.

मी तिच्या पॅन्टच्या खिशात हात घातला आणि काही वस्तू आहे का बघू लागलो. तिने चोरलेली वस्तू मला सापडली. मी टेबल वर ठेवली. पहिल्याच झटक्यात चोरी सापडल्याने ती चिडीचूप झाली होती. तिच्या पॅण्ट चा खिसा खूपच मोठा होता. समोरून माझा हात त्या खिशात पूर्ण जात नव्हता कारण तिच्या भरगच्च मांडल्यामुळे तिची जीन्स तंतोतंत बसली होती. पण मला मात्र पूर्ण चेक करायचे होतेच.

मी तिच्या पाठीमागे गेलो आणि तिला मागे खेचले. ती काही बोलण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. मी तिच्या कमरेतून पुढे हात घेतले आणि तिच्या पॅण्ट च्या खिशात घातले. यावेळी मात्र माझे हात पूर्णपणे आत गेले होते. त्या वस्तू व्यतिरिक्त दोन्ही खिशात काहीच नव्हते. पण माझा हात तिच्या मांडीवर असल्याने मला थोडीशी मजा वाटू लागली. मी चाचपण्याच्या उद्देशाने मी तिच्या मांडीवरून हात फिरवू लागलो. थोडावेळ असेच केल्या नंतर मी पुन्हा पुढे तिच्या समोर आलो.

तिच्या पॅण्ट च्या मागील खिशात मी हात घालणार होतो. मी तिला माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्या मागच्या खिशात हात घातले. मागच्या खिशात पण काहीच नव्हते. पण मी चेकिंग च्या उद्देशाने तिच्या कडक नितंबावरून हात फिरवू लागलो. तिचे नितंब कडक तर होतेच पण गोलाकार देखील होते. ती माझ्या जवळ अली होती. तिचे उरोज माझ्या छातीवर आदळत होते आणि मी तिच्या नितंबाचा आनंद घेत होतो.

मी पुन्हा तिच्या पाठीमागे गेलो. तिच्या टीशर्ट च्या खिशात काही आहे का ते मला बघायचे होते. मी माझा सोटा तिच्या नितंबावर ठेवला आणि माझा हात तिच्या टीशर्ट च्या खिशात घातला. तिचे उरोज छोट्या टोमॅटो च्या आकारचे होते. माझा हात लागताच मला झटका बसला. तीचे उरोज खूपच कडक होते. कॉलेजच्या न वापरलेल्या मुलीचे उरोज होते ते शेवटी. मी दोन्ही खिशात हात घातले आणि मी चाचपू लागलो. ते करत करत मी हळूच तिचे उरोज दाबू लागलो. बहुतेक तिला देखील ते आवडले होते पण ती तसे दाखवत नव्हती पण नकार हि देत नव्हती.

उरोज दाबत दाबत मी तिचे स्तनाग्रे कुरवाळू लागलो. एका क्षणात तिचे स्तनाग्रे ताठ झाली. मला तुझ्या शर्ट मध्ये काही लपवले आहे का ते पाहायचे आहे असे म्हणून मी तिचा शर्ट उतरवला. काळ्या रंगाच्या ब्रा मध्ये ती माझ्या समोर अंग चोरून उभी होती. तिचे गोलाकार उरोज मला स्वतःला सावरण्यास रोखत होते. मी क्षणात तिच्या ब्रा मधे हात घातला आणि काही मिळतंय का ते बघायचा बहाणा करू लागलो. माझ्या त्या स्पर्शाने ती देखील रोमांचित झाली. तिने मला हलकाच प्रतिसाद दिला.

माझ्यासाठी तेवढे बस होते. मी तिची स्तनाग्रे कुरवाळू लागलो. तिच्या पॅण्ट मधे काही लपवले आहे का हे पाहण्यासाठी मी तिची पॅण्ट उतरवायला सांगितले. ती आता माझ्य समोर ब्रा आणि निकर मध्ये होती. मी माझी पॅण्ट काढली आणि माझा कडक झालेला सोटा तिच्या हातात दिला. मी तिला माझा सोटा हलवण्यास सांगितले. तिला दुसरा पर्याय नव्हता. ती माझा सोटा हलवू लागली.

मी उभ्यानेच तिचे चुंबन घेऊ लागलो. ब्रा चे हुक मी काढले आणि तिचे टपोरे उरोज बाहेर आले. माझ्या स्पर्शाने आणि हातात घेतलेल्या सोट्याने ती देखील गरम झाली होती. मी तिची निकर काढली आणि तिला टेबल वर पाय फाकवुन झोपवले. कोवळी कोवळी तिची योनी मला खुणावत होती. मी माझी जीभ हलकीच तिच्या योनीवर फिरवली. माझी दोन बोटे मी तिच्या योनीत सारली आणि मागे पुढे करू लागलो.

तिची योनी लगेचच ओली झाली. माझा सोटा आत सरकवण्यासाठी हीच योग्य वेळ होती. मी लगेच माझा सोटा आत सारला आणि तिला मी ठोकू लागलो. टेबल वर असल्याने मी जसा तिला ठोकत होतो तसे तिचे उरोज टणटण उड्या मारत होते.माझ्या दोन्ही हातानी मी तिचे उरोज करकचून दाबायला सुरवात केली. माझे हिसडे आता जोरात झाले होते. पाच पाच आवाज करत तिच्या योनीची मी चिरफाड करत होतो.

एकसारखे वीस मिनिटे मी तिला रेमटत होतो. तिचे पाय मी माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझा सोटा अधिकच आत गेला. मला असे वाटले कि माझा सोटा आता तिच्या गाडीतून बाहेर येतो कि काय. पण आम्हा दोघांना याची मजा येत होती. शेवटी मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या पोटावर माझे वीर्य फवारले. तिच्या बेंबीत आणि पूर्ण पोटावर माझे वीर्य पडले होते. मी पुन्हा तिच्या तोंडात माझा सोटा दिला आणि थोडा वेळ चोखायला लावला.

तिला मी बाहेर जायला सांगितले. थोड्यावेळाने दुसरीला आत पाठवण्यास सांगितले. कपडे घालून ती बाहेर गेली आणि मी तसाच खुर्चीत बसलो. थोड्यावेळाने ती दुसरी मुलगी आत आली.मी तसाच बसलो होतो. तिला तिने सगळी गोष्ट सांगितली होती. त्यामुळे तिने काहीही नि विचारता सरळ येऊन माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. मला असे वाटले होते कि मी नुकताच सम्भोग करून बसलो होतो त्यामुळे मला आता अधिक संभोग शक्य नाही. पण हि मुलगी तर तिच्या पेक्षा देखील तरबेज निघाली. एखाद्या निष्णात बाई सारखे तिने माझा सोटा चोखायला सुरवात केली. केवळ दोन च मिनिटात माझा सोटा पुन्हा कडाक बनला.

मी या मुलीबरोबर कसा संभोग केला असेल हे वेगळे सांगायची गरज नसेलच. मात्र मला मघापेक्षा यावेळी मजा जास्त आली होती. माझा स्टॅमिना देखील मघापेक्षा अधिक वाढला होता. अश्या प्रकारे दोन्ही मुलींबरोबर मनसोक्त संभोग केल्यावर मी त्यांना जाऊ दिले. त्यातच मी त्यांना अधेमधे हवी ती वस्तू चोरण्यास परवानगी देऊन टाकली आणि त्या बदल्यात मी त्यांचे माझ्या पद्धतीने चेकिंग करत असे.