आश्रमात मिळाले बहुमोल ज्ञान

मला सुरवातीसपासूनच अध्यात्मात रस होता. त्यामुळे त्या संबंधित विविध पुस्तकांचे वाचन मी नेहमीच करत आलो होतो. पण तरीही अजून काही तरी कमी आहे असेच मला नेहमी वाटत असे.

एक गोष्ट मात्र नक्की होती कि इतकी पुस्तके वाचून आणि बऱ्याच गोष्टी करून देखील मला माझ्या भावनांवर काही नियंत्रण मिळविता आलेले नव्हते. अर्थातच मी काही संन्यासी वगैरे नव्हतो ना मला तसे काही करायचे होते. पण तरीही मी नेटाने प्रयत्न करत होतो.

एके दिवशी मी असाच घरी निवांत बसलो असताना वेळ जात नसल्याने मी इंटरनेट वर काही तरी टाईमपास करत होतो. ते करत असतानाच माझ्या स्क्रीन वर अचानक एक जाहिरात आली. एका मोठ्या शहरातील ती जाहिरात होती. कोणी तरी एक बुवा होता. त्याचा आश्रम होता. तो अध्यात्म वगैरे काही तरी शिकवायचा.

ती जाहिरात मला खूपच आकर्षक वाटल्याने मी नीट वाचली. त्यावरून माझ्या हे लक्षात आले कि त्याचा आश्रम म्हणजे आपल्याला मिळणारी सगळी उत्तरे आहेत. त्यामुळे मी त्याची पूर्ण माहिती घेतली व तिथे जाण्याचे ठरविले.

माझा हा पहिलाच अनुभव होता. मी ठरलेल्या दिवशी त्या शहरात गेलो. शहरापासून साधारण एक तासाच्या अंतरावर तो आश्रम होता. अत्यंत शांत आणि निर्जन ठिकाणी बांधला होता तो आश्रम. तिथे गेलयावर माझे डोळे फिरायचे बाकी होते. कारण एखाद्या फाईव्ह स्टार हॉटेल ला लाजवेल असा तो आश्रम होता. लोकांचा प्रचंड राबता होता तिथे.

देशी विदेशी लोकांचे येणे जाणे चालू होते. मला सुरवातीस वाटले होते कि आश्रम आहे म्हणजे इथे फक्त वयस्कर लोक असतील. पण तिथलं वातावरण बघून माझा भ्रम तुटून पडला. कारण तिथे वयस्कर लोक तर होतेच पण त्याच बरोबर माझ्या सारखे तरुण मुले मुली देखील होते. अर्थातच त्यांचे प्रमाण नगण्य होते पण होते. त्यामुळे मला थोडे हायसे वाटले.

माझी राहण्याची सोय एका खोलीत केली होती. तिथे आधीच चार म्हातारे लोक रहात असत. त्यातच मी शिरलो. त्यामुळे झोपायला खूपच अडचण होत असे. पण त्याला नाईलाज होता. कारण आधीच आश्रमात इतकी गर्दी होती कि माझ्या नशिबानेच मला तिथे प्रवेश मिळाला होता. त्यामुळे मी कसाबसा राहू असे मनोमन ठरवले होते.

माझे प्रशिक्षण चालू झाले.आम्हाला पांढऱ्या रंगाचा गाऊन घालणे बंधनकारक होते. पुरुष आणि महिला दोघेही तेच घालत असत.  रोज सकाळी सहा ते रात्री आठ पर्यंत विविध कार्य्रक्रम असत. मी त्यात हिरहिरीने सुरवातीस भाग घेत होतो. पण नंतर मात्र मला त्याचा कंटाळा येऊ लागला. विशेतः रात्री आठ नंतर माझा वेळ जात नसे. त्यामुळे मी काय करू नि काय नको असे होत असे मला.

दिवस जात होते. एकदा मी माझ्या विभागात अभ्यास करत बसलो असताना अचानक मला समोरून आलेली ती मुलगी माझ्या ओळखीची वाटली म्हणून मी थोडे निरखून बघू लागलो. ती माझ्या दिशेनेच येत होती. जवळ येताच मी काही म्हणायच्या आधीच तिने मला हाक मारली “अरे प्रताप. तू इकडे काय करत आहेस?”

तिचा आवाज माझ्या कानावर पडताच माझ्या लक्षात आले. अरे हि तर प्राची. माझ्या घरा शेजारी राहणारी. हि इथे काय करत आहे याचे मला खूपच आश्चर्य वाटले. याचे कारण तसेच होते. कारण प्राची हि आमच्या गल्लीतील सर्वात देखणी मुलगी होती. अतिशय मॉडर्न होती. उंच, गोरी, घारे डोळे, काळेभोर केस, भरदार छाती, गोलाकार नितम्ब आणि नेहमीच असणारे मादक बोलणे यामुळे तिच्यावर सगळी पोरं मारायची. त्यात मी पण होतो.

तीला इथे बघून मी जरा बावरलोच. तिच्याशी मी बोलू लागताच माझ्या लक्षात आले कि तिला पण माझ्या सारखेच यात रस होता. त्यासाठी ती देखील इथे आली होती. मला बघून ती अशी काही खुश झाली होती कि जणू काही मी तिचा बॉयफ्रेंड च आहे.

“प्रताप तुला बघून मला किती बरे वाटले म्हणून सांगू.” ती म्हणाली.

“का ग? काय झाले?” मी विचारताच ती म्हणाली “अरे काय सांगू माझ्या विभागात सगळे म्हातारे लोक आहेत. मला कंटाळा येतो त्यांच्यात. झोपायला पण सगळे म्हातारे लोक. नको झाले. माझ्या वयाचा इथे फक्त तूच आहेस बघ”

माझे पण तेच दुःख होते म्हणा. बोलता बोलता तिने मला माझा विभाग बदलून घेण्यास सांगितले. मी त्या नुसार माझा विभाग बदलून तिच्या विभागात शिरलो. आम्ही दोघे एकत्र प्रशिक्षण घेऊ लागलो.

नाही म्हणायला माझी नजर प्राची वरून बाजूला होत नव्हती. एरव्ही जीन्स व टीशर्ट मध्ये असणारी प्राची या पांढऱ्या गाऊन मध्ये देखील उठून दिसत होती. तिचा गाऊन इतका घट्ट होता कि त्यातून तिच्या शरीराचे सगळे अवयव अगदी उठून दिसत असत.माझे लक्ष पूर्णपणे ती विचलित करत होती.

माझा विभाग बदलल्याने माझे राहायचे ठिकाण पण बदलले.माझी रवानगी तिच्या खोलीत करण्यात आली. रात्री गप्पा मारायला सोबती मिळाल्याने ती खूप खुश होती. मी तिच्या रूम मध्ये गेलो. तिथे आधीच खूप साऱ्या म्हाताऱ्या बायका भरल्या होत्या. खूप अडचणीची जागा होती. मी प्राची ने मला तिचं शेजारी एका कोपऱ्यात भिंती कडेला गादी टाकायला लावली.

त्या रात्री मी झोपलो खरा पण इतकी गर्दी असल्याने माझे शरीर प्राची च्या शरीराला चिकटले होते. त्यामुळे मला सुरवातीस खूपच अवघडल्या सारखे होत होते. पण ती मात्र खूपच निवांत होती. तिला इतकया जवळून मी पहिल्यांदाच बघत होतो. तिचा गाऊन खूपच पारदर्शी होता. त्यातून तिच्या ब्रा ची पट्टी मला स्पष्ट दिसत होती. त्याच बरोबर तिचं निकर ची कडा देखील. माझ्या लक्षात आले कि ती पारकर वापरत नव्हती.

आम्ही दोघे गप्पा मारत पडलो होतो आणि बायकी सगळ्या म्हाताऱ्या बायका झोपी गेल्या देखील. अंधारात आमाची कुजबुज चालू होती. बोलता बोलता माझा हात मधेच तिच्या छातीला स्पर्श करत होता. पण ती काही बोलत नव्हती. ती एक्दम म्हणाली “आपण माझ्या मोबाईल मध्ये छान चित्रपट आहे तो बघूया का?”

मी होकार दिला आणि आम्ही एकच हेडफोन लावून तिचा तो चित्रपट पाहू लागलो. मी माझ्या हातात मोबाईल पकडला होता. थोडा वेळ गेल्यावर ती म्हणाली “निट दिसत नाहीये” असे म्हणून ती सरळ माझ्या हातावर आली. माझ्या छातीची धडधड होऊ लागली. पण ती निवांतच होती. माझे सगळे लक्ष तिच्याकडे होते.

माझ्या छातीला तिची छाती येऊन केव्हाच धडकली होती. थोडा वेळ झाला आणि माझा हात अवघडला. ते बघून ती म्हणाली “असे एका अंगावर होऊया” ते म्हणून तिने माझ्याकडे तिची गांड केली व ती एका अंगावर झोपली.

मी पण तिच्याकडे वळून झोपलो व तिच्या मानेखालून हात घातला व मोबाईल पकडला. या सगळ्यात माझा सोटा तिच्या गांडीवर जाऊन आदळला होता. तिच्या गांडीच्या स्पर्शाने माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. तो उडया मारू लागला. मी लगेच तिच्या हातात मोबाईल दिला आणि माझा हात तिच्या कमरेवर ठेवला.

हळू हळू करत मी तिच्या छातीकडे माझा हात नेऊ लागलो. ती काहीच बोलत नाही यावरून मी तिच्या मनात काय चालू आहे हे ओळखले. मी हळूच तिच्या छातीवर हात नेला आणि तिला दाबू लागलो. माझ्या हाताचा स्पर्श होताच तिने तिचे पांघरून ओढून घेतले जेणे करून कोणाला माझा हात दिसणार नाही. त्याच वेळी तिने अलगद तीचा हात माझ्या सोट्यावर ठेवला आणि ती त्याला कुरवाळू लागली.

माझा आधीच कडक झालेला सोटा तिच्या हाताच्या स्पर्शाने भयानक मोठा झाला. मी सरळ तिच्या गाऊन मध्ये हात घातला आणि तिच्या छातीला जोरजोरात दाबू लागलो. तशी ती माझ्याकडे तोंड करून झोपली. मी तिच्या गाडीवरून माझा हात फिरवत फिरवत तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो. माझा हात एकसारखा तिच्या गाडीवरून आणि मांडीवरून फिरत होता व ती माझा सोटा चोळत होती. माझ्या सोट्याच्या शेंड्याला ती तिच्या बोटाने चुचकारत होती आणि इकडे त्या स्पर्शाने माझा सोटा आपोआप मागे पुढे होत होता.

आम्हाला फार हालचाल करता येत नव्हती. त्यामुळे मी लगेचच तिचा गाऊन वर केला आणि तिची निकर उतरवली. माझी निकर उतारवताच माझ्या भल्यामोठ्या सोट्याच्या दर्शनाने ती घायाळ झाली. मी तिचे पाय फाकवले आणि माझा भलामोठा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. काच काच करत मी माझी कंबर जोर जोरात मागे पुढे करू लागलो व तिच्या योनीच्या ठिकऱ्या उडवू लागलो. तिच्या योनीचा फडशा पडताना माझी चांगलीच दमछाक होत होती. त्यातच कोणी उठेल हि भीती वेगळी. पण मला या भीती पेक्षा समोर मिळत असलेले सुख जास्त महत्वाचे होते.

जवळपास वीसेक मिनिटे मी तिच्या योनीचा फडशा पडला आणि मग मी तसेच तिच्या योनीत माझ्या वीर्याचा फवारा सोडला. तिची योनी माझ्या वीर्याने पूर्णपणे माखून गेली आणि आम्ही शांत झालो. त्या दिवसापासून मी तिला रोज रात्री ठोकून काढू लागलो होतो. आम्हला खरे अध्यात्म आश्रमात नाही तर त्या खोलीत अंधाऱ्या रात्रीत सापडले होते.