गर्लफ्रेंड सोबत केली मजा

मी आणि निशा प्रेम करायचो एकमेकांवर खूप. आम्ही दोघे पण एकाच वयाचे होतो. त्यामुळे आमचे विचार पण तसेच होते, एकसारखे. समविचारी असल्याने आमच्या बऱ्याच गोष्टी सारख्या होत्या, आवडी निवडी सारख्या होत्या आणि त्यातीलच एक होती ती म्हणजे संभोग. आम्हाला दोघांना पण संभोग करायला खूपच आवडायचे. त्यामुळे मी निशाला मला हवे तसे ठोकून काढत असे.

ती माझी काही पहिली गर्लफ्रेंड नव्हती. माझ्या आधी देखील खूप गर्लफ्रेंडस झाल्या होत्या. पण निशा ची मजा काही औरच होती. त्याला कारणही तसेच होते म्हणा. एक तर बड्या बापाची पोरगी होती. त्यामुळे तिच्याकडे पैश्याला कधी ददात नव्हती. मी तिच्यावर पैसे खर्च करायच्या ऐवजी तीच माझ्यावर पैसे खर्चायची.

तिचे राहणीमान असे उच्च होते कि तिला बघून कधी कधी मलाच न्यूनगंड निर्माण होत असे. पण तिने ते मला कधी जाणवू नये याचा पुरेपूर प्रयत्न केला होता आणि करत होती.

दिसायला म्हणाल तर ती अतिशय देखणी होती. तिच्या फिगर वर फिदा होऊनच तर मी तिला पटवले होते. मला ती खूप जपायची. मला पाहिजे नको ते सगळे बघायची. तिचे कपडे खूपच उंची असायचे. त्यामुळे तिच्या शरीराचे आकार उकार बघून मी नेहमीच व्याकुळ होत असे. मला या गोष्टीची जास्त मजा येत असे कि निशा सारख्या मुलीला मी ठोकतो.

मी तिच्या घरी कधी गेलो नव्हतो पण. कधी योगच आला नव्हता तसा. पण लवकरच तो  योग येणार होता हे मला माहित नव्हते.

त्या दिवशी मला तिचा अचानक फोन आला. “अभी काय करत आहेस?” तिने मला विचारले.

“काही नाही. का ग?” मी उतरलो.

“अरे ऐक ना. आई बाबा उद्या बाहेर गावी चाललेत. एक आठवड्यासाठी.  घरी मी एकटीच असेन. त्यामुळे तू उद्यापासून माझ्याकडेच झोपायला ये. म्हणजे आपल्याला धमाल मजा करता येईल.” ती म्हणाली.

तिचे आमंत्रण मी आनंदाने स्वीकारले आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री तिच्याकडे दाखल झालो. तिने मला आत घेतले. निशा ने वन पीस घातला होता. काळ्या रंगाच्या त्या ड्रेस मध्ये ती खूपच देखणी दिसत होती. आजवर मी तिला जीन्स किंवा सलवार मध्ये बघितले होते. असे बघायचा हा पहिलाच प्रसंग होता. त्या ड्रेस मधून तिच्या छातीचे उभार उठून दिसत होते. मांड्या तर काही विचारू नका. गोऱ्या पान मांड्या माझे चित्त विचलित करत होत्या.

तिच्या घरी मी पहिल्यांदाच जात होतो. त्यामुळे तिने मला सगळे घर फिरवून दाखवायला सुरवात केली. अतिशय उंची फ्लॅट होता तो. सगळे सुख सोयी दारात आहेत याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे तिचे घर होते. तिने मला घर दाखवायला सुरवात करताच मी तिच्या कमरेत हात घातला आणि तिच्या बरोबर जाऊ लागलो. तिची छाती माझ्या छातीला येऊन टेकली होती.

मीही प्रत्येक वेळी निशाला ठोकताना मी पहिल्यांदाच ठोकत आहे असे मला वाटत असे. तो दिवसहि त्याला अपवाद नव्हता. माझा हात तिच्या कमरेवरून फिरवत फिरवत तिच्या गांडीकडे नेला आणि गाडीवरून फिरवू लागलो. तिच्या गांडीचे काप खूपच गोलाकार होते.

त्या पारदर्शी ड्रेस मधून तिच्या लाल रंगाची ब्रा आणि निकर मला दिसत होती. मी तिची गांड दाबत दाबत तिचे घर बघत होतो. आता तिला पण सहन होत नव्हते. तिने पण माझा सोटा पकडला आणि तशीच चालत चालत मला घर दाखवू लागली.

मी तिचा ड्रेस मागून उचलला आणि तिच्या निकर मध्ये हात घालून तिच्या गोलाकार गाडीवरून हात फिरवू लागलो. माझा हात फिरत फिरत तिच्या गांडीच्या कापांमधे जात होता आणि तिच्या गांडीच्या भोकावरून फिरत होता.

“तूझा स्पर्श मला झाला कि मला काही सुचत नाही बघ अभी. मला स्वःताला कंट्रोल च  करता येत नाही.” ती मला म्हणाली.

“पण कंट्रोल का करायचे आणि कोणाला करायचे आहे?” मी म्हणालो आणि तिचे हलकेसे एक चुंबन घेतले. आम्ही तसेच पुढे पुढे जात तिच्या किचन मध्ये गेलो. समोर सिंक मध्ये पाणी चालू होते.

“एक मिनिट मी पाणी बंद करून येते” असे म्हणून ती सिंक कडे गेली आणि तिथला नळ बंद करू लागली. नळ बंद करताना ती पाठमोरी खूपच मादक दिसत होती. तीची पाठ उघडी असल्याने तिच्या देहाचे मला खूपच सेक्सी दर्शन होत होते. तोकड्या ड्रेस मधून तिच्या गांडीच्या कापा पर्यंत च्या सगळ्या खुणा मला खुणावत होत्या.

मी तिच्या मागे गेलो आणि तिला मागून मिठी मारली. तिच्या कमरे मागून माझा हात घालून मी तिच्या छातीवर नेला आणि तिची छाती दाबू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने ती व्याकुळ झाली. तिने तिची मान मागे घेतली आणि एक हात माझ्या मानेवर ठेवून मला प्रतिसाद देऊ लागली.

त्याचवेळी तिचा दुसरा हात तिने माझ्या सोट्यावर ठेवला आणि त्याला कुरवाळायला लागली. माझा आधीच मोठा झालेला सोटा तिचं स्पर्शाने प्रचंड कडक झाला आणि डोलू लागला. मी तिच्या मानेवरून माझी जीभ फिरवली आणि तिचं एक हलकेसे चुंबन घेतले.

तिची छाती दाबत दाबत मी माझा हात आत घातला आणि तिच्या स्तनाग्रांना कुरवाळू लागलो, चिमटीत पकडून त्यांना ओढू लागलो. मी आधीच त्यांना मोठे केले होते त्यामुळे मला त्यांना पकडताना अजिबात त्रास झाला नाही.

मी तिला तशीच किचन कट्यावर झुकवली आणि तिच्या गांडीवर एक चपटी मारली. तिचा ड्रेस वर केला आणि तिच्या निकर ला माझ्या दाताने पकडले. तिची निकर दाताने बाजूला करून तिची गांड मी उघडी केली व त्या गोळ्यावरून माझी जीभ फिरवायला सुरवात केली. माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने ती बेभान झाली. मी खाली गुडघ्यावर बसलो आणि तिची निकर माझ्या हाताच्या चिमटीत पकडली व हलकीच खाली खेचली.

निकर खाली घेताच तिची गोलाकार गांड पूर्ण उघडी पडली. तिच्या गांडीचे काप मी माझ्या हातानी बाजूला केले आणि तिच्या गांडीच्या भोकात माझी जीभ घातली. त्याच बरोबर ती अजून थोडी पुढे झुकली आणि तिने तिचे पाय फाकवले. तिच्या गांडीच्या भोकावरून माझी जीभ मी फिरवत फिरवत आत पण सारत होतो.

मी तिचा एक पाय वर उचलला आणि तिची उघड्या पडलेल्या योनिवरून देखील माझी जीभ मी फिरवू लागलो. तिची गुलाबी योनी माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने ओलीचिंब झाली होती आणी लाल चुटुक दिसू लागली होती. मी वेड्या सारखे तिची योनी आणि गांडीचे भोक चाटत होतो. खूप वेळ चाटून झाल्यावर तिला मी उठवले आणि तिच्या तोंडात माझा सोटा दिला.

तीने माझा सोटा चोखायला सुरवात करताच मी तिच्या केसांना जोरात पडकलें आणि माझी कंबर हलवू लागलो. मागे पुढे करत मी जमेल तितका माझा सोटा तिच्या तोंडात कोंबायचा प्रयत्न करत होतो. तिला माझ्या सगळ्या हरकती माहित असल्याने तिने  लगेचच तिचे तोंड मोठे केले आणि माझा पूर्ण सोटा तिचं तोंडात घेतला. तिच्या पार घश्या पर्यंत माझा सोटा आत गेला होता तरीही ती त्याचा आनंद घेत होती.

मग मी माझा सोटा बाहेर काढला. तिला पुन्हा एकदा पाठमोरी केले व तिचा एक पाय किचन काट्यावर ठेवला. तिची योनी एका बाजूने उघडी पडताच मी त्यातुन माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. माझ्या सोट्याची तिच्या योनीला सवय होतीच. माझ्या सोट्याचा स्पर्श होताच ती खूपच वेगाने स्त्रवू लागली. मला वंगण मिळताच मी जोरजोरात माझी कंबर हलवू लागलो.

तिला उभ्या उभ्या ठोक ठोक ठोकून काढल्यावर मी तिला उचलले आणि तिच्या आलिशान बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो. तिला बेडवर टाकले आणि तिचे पाय फाकवले. पाय फाकवुन तिच्या योनीत मी पुन्हा माझा सोटा समोरून कोंबला आणि पुन्हा एकदा मी माझ्या कमरेची जादू तिला दाखवू लागलो. काच काच करत मी तिच्यावर उडू लागलो. माझा सोटा कमालीचा कडक झाला असल्याने तिचं योनीला तो चिरून फाडून आत बाहेर करत होता. तिच्या नाजूक योनीचा मी शब्दशः फडशा पाडत होतो. तिची योनी माझ्या दणक्याने हतबल झाली होती.

ती तिची कंबर उचलून मला प्रतिसाद देत होती. तिची योनी स्त्रवून बेडशीट ओलेचिंब झाले होते. आम्ही दोघेही बेभान होऊन एकमेकांचा उपभोग घेत होतो. पूर्ण घामेघूम झालेलो आम्ही शेवटी त्या टप्प्यावर आलोच. मी माझा सोटा बाहेर काढून तिच्या तोंडात दिला. तिने तो चोखायला चालू केला. खूप वेळ चोकून झाल्यावर त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिचे तोंड माझ्या वीर्याने पूर्णपणे भरून गेले. तिने ते सगळे वीर्य पिऊन संपवून टाकले पुढे अर्धा तास तिने माझा सोटा तिच्या तोंडातून बाहेर काढला नव्हता. ती त्याच्याशी खेळत बसली होती.

आम्ही दोघे पण शांत झालो. त्या रात्री पासून मी निशा कडेच राहायला गेलो. पुढील एक आठवडा मी तिच्याकडे होतो. दिवसरात्र मी निशाला ठोकून काढले होते. तेव्हापासून जेव्हा जेव्हा तिचे घरचे बाहेर जात असत, ती मला तिचायकडे राहायला बोलवत असे आणि माझ्याकडून ठोकून घेत असे.