ऊसाच्या शेतात घेतली मजा

मी सांगली जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. गोष्ट मागच्या वर्षाची आहे. आमच्या शेतात ऊसाची कटाई सुरू होणार होती. मी ऊसाच्या शेतातल्या विहिरीवर जाऊन पाहिलं तर ऊसतोडणी करायला मजूर रोजंदारीला आले होते. त्यात आमच्या गावाकडच्याच दोन मुलीही होत्या. त्या पहायला तर काळ्यासावळ्याच होत्या पण मेहनती शरीरामुळे त्यांची काया आकर्षक बनली होती.

त्यांना पाहिल्यावर मला त्यांना उपभोगायची फार इच्छा झाली. तिथे आणखी काही मजूर उपस्थित होते. त्यामुळे मी त्यांच्यासोबत संभाषण करू शकलो नाही. मी माझ्या कामात लागलो पण कदाचित त्या दोघींमधल्या एकीने मला त्यांच्याकडे एकटक पाहत असलेलं पाहिलं असावं. तिने ती गोष्ट दुसरीला सांगितली.

आता ती दुसरीही आपली नजर लपवून मला पहायची आणि जेव्हा मी तिच्याकडे पाहायचो तेव्हा ती आपली नजर खाली घ्यायची. कदाचित त्यांच्याही अंगात तेवढेच तारुण्यसुलभ आकर्षण होतं. पहायला तर त्या अठरा एकोणीस वर्षाच्याच असाव्या आणि कदाचित त्यांनी कधी झवण्याची मजाही घेतली नसावी. तर तुम्ही समजू शकता की त्यांची स्थिती काय होत असावी.

ती दुसरी पोरगी जेव्हा काम करता करता माझ्याजवळ यायची तेव्हा गालातल्या गालात हसायची. तिच्या हसण्याने मला हिरवी झेंडी मिळाली होती. मी तिला डोळ्यांनीच ऊसाच्या शेतात यायचा इशारा केला.

ऊसाचं शेत फार दाट असतं. ऊसाचे दांडेही दहा-बारा फूट उंच असते. आत शेतामध्ये घुसल्यावर बाहेरून काहीच दिसत नसते. माझ्या इशाऱ्यावर ती लाजली आणि काही सेकंदासाठी ती लाजून खाली बघायला लागली.

मग तिने माझ्याकडे पाहिलं तेव्हा मी तिला डोळा मारला. तशी तिने इकडेतिकडे पाहिलं आणि डोळ्यांनीच येते म्हणून सांगितलं. एका क्षणासाठी तर मला विश्वासच बसला नाही की एवढी गावातली साधी पोरगी शेतातल्या ऊसात यायला तयार झाली होती. कारण ऊसात बोलवण्याचं कारण एकच होऊ शकते ते म्हणजे संभोग!

तर मी फिरत फिरत ऊसाच्या शेतात शिरलो. तिथे एक थोडीशी जागा बनवली आणि तिची वाट पाहायला लागलो. पंधरा वीस मिनिटानंतर ती जेवण करायचं कारण सांगून त्या ऊसाकडे यायला लागली.

ती जेव्हा आत आली तेव्हा मी तिला हात देऊन त्या जागेकडे नेलं. मला पाहून ती हसली. लगेच मी तिला माझ्या छातीशी पकडलं आणि तिच्या गालावर चुंबन केलं. तिचे कडक वक्ष माझ्या छातीशी दबले होते. तिने सलवार कुर्ता घातला होता. मी तिच्या अंगावर किस करायला लागलो तसे तिचे डोळे बंद व्हायला लागले. मी तिच्या मानेवर किस केलं आणि मागून तिच्या पाठीवर आणि गांडीच्या पुटठ्यांवरून हात फिरवायला लागलो. तिचे चुतडे चांगलेच गोलाकार आणि टणक होते. ती सुस्कारे भरायला लागली, “म्म्मम्म….. हहहहह…”

समोरून एक हात मी तिच्या सलवारीत घुसवला तसा माझा हात तिच्या पुदीवर पोहोचला. तिची पुदीही ही मस्तपैकी टाईट होती. एका हाताने मी तिची पुदी रगडत होतो आणि दुसऱ्या हाताने तिची गांड. तिचे श्वास वेगाने चालत होते. ती कामुक सुस्कारे टाकायला लागली, “आआहह…. उऊहहहह…!”

मी तिच्या ओठांवर किस करायला लागलो. ती ऊस नेहमीच खात असल्यामुळे तिचे ओठ चांगले गोड वाटत होते. इकडे खाली तिची पुदी एवढी गरम वाटत होती की मला चटके बसल्या सारखे वाटत होते. तीही मला चुंबनात भरपूर साथ द्यायला लागली.

मी माझा एक हात खाली नेऊन माझा पॅण्ट खाली केला. मग ती माझ्या चड्डीत हात घालून माझा लवडा कुरवाळायला लागली. तिच्या हाताचा स्पर्श होताच माझा दांडका कडक झाला. पोरगी गरम झाली होती तरीही मला तिला आणखी तडपवाव वाटलं.

मी खाली बसून तिची कुर्ती वर केली आणि तिच्या पोटावर चुंबन करायला लागलो. सोबतच दोन्ही हाताने तिच्या गांडीचे पुठ्ठे प्रेमाने दाबत होतो. त्यासोबतच सलवारीवरूनच माझ्या तोंडाने मी तिची पुदी घासत होतो.

ती चांगलेच चित्कारे टाकायला लागली. तिने आपले पाय थोडे खोलले आणि आपली पुदी माझ्या तोंडावर रगडायला लागली. मी माझ्या तोंडाने तिच्या सलवारीच्या नाडा खोलला. एका झटक्यात तिचा सलवार खाली पडला.

आता माझ्यासमोर ती हिरव्या पॅंटीवरच होती. पॅंटी ओली झाली होती. मी त्या फुगीर भागावर किस केलं. तिने माझा डोकं पकडलं आणि आपली पुदी माझ्या तोंडावर दाबायला लागली. मी चड्डी वरूनच तिची पुदी जिभेने चाटायला लागलो. पुच्चीतून रस गळत होता. फारच ऊसाच्या रसासारखी गोड चव होती तिच्या पुदीची आणि तिचा सुगंध तर बेधुंद करणारा होता.

मी तिच्या चड्डीच्या इल्यास्टिकला धरून खाली केली आणि त्याबरोबर तिची पुदी नागडी झाली. मी पटकन तिची पूर्ण पुदी तोंडात भरली आणि ऊस चुसत असल्यासारखा तिची पुदी चाटायला लागलो. दोन्ही बोटांनी मी तिच्या पुदीच्या फाका फाकवल्या आणि मधातली भेग आणि तो दाणा चुसायला लागलो. तिचे सुस्कारे आता चांगलेच मोठे झाले होते, “आऊऊऊहहहहह….!”

तिने लगेच आपली कुर्ती काढली आणि खाली वाकून मला खाली ढकलून लेटवलं. माझा पॅन्ट आणि अंडरवेअर दोन्ही एकावेळी तिने काढून घेतली. मग ती खाली बसली आणि माझ्या लवड्यावर आपली पुदी घासायला लागली. तिने मला किस करायला सुरुवात केली.

मग उठून ती सिक्सटी नाईन पोझिशन मध्ये आली. माझा लवडा तिने दोन्ही हातानी पकडला आणि माझ्या सुपार्‍याला जीभेने चाटायला लागली. इकडे मी तिची पुदी चाटत होतो. तिच्या पुदीत एक बोट घातलं तसं तिच्या तोंडून हलका चित्कार निघाला, “आईईई…!”

दहा मिनिटापर्यंत आम्ही तसेच चाटत चुसत राहिलो. त्यानंतर मी तिला माझ्या अंगावरून उठवून तिच्या अंगावर आलो. तिची ब्रा खोलून मी तिचे टणक वक्ष दाबत तिचे निप्पल्स चुसायला लागलो. इकडे तिने आपल्या टांगा फाकवत पुदीवर माझा लवडा टेकवला. तिने टांगा आणखी पसरल्या.

आता समोरचं काम माझं होतं. ती तयार झालेली पाहताच मी लंड तिच्या पुदीवर थोडासा दाबला. पण तो तिच्या पुदीवरुन घसरला. तिने परत त्याला पकडून आपल्या पुदीवर ठेवला आणि मी एक धक्का मारून तिच्या पुच्चीला चिरत आत घुसवला. तसा तिच्या तोंडातून जोरदार किंकाळी निघाली, “उऊहहहहह…….आआआहहहहहह…. !”

मी चटकन तिच्या तोंडावर हात ठेवला जेणेकरून कोणी ऐकू नये. मग मी परत एक धक्का दिला आणि माझं दांडकं तिच्या पुदीत पूर्णपणे सामावलं. तिची किंकाळी तर माझ्या हाताने दबूनच राहिली. तिच्या डोळ्यातून अश्रू मात्र आले होते. कदाचित तिच्या पुदीचं पदर फाटलं होतं.

थोड्या वेळानंतर ती खालून आपल्या जांघा वरवर करायला लागली. तेव्हा मी समजलो की तिच्या वेदना आता मजेत बदलल्या आहेत. तेव्हा मीही माझी कंबर पुढं मागं करायला लागलो. तिच्या तोंडून कामुक सुस्कारे यायला लागले. तसे मी माझ्या धक्क्यांची गती वाढवली.

पंधरा मिनिटातच आम्ही दोघेही त्या अत्युच्च क्षणावर पोहोचलो. तिचं शरीर फडफडायला लागलं. ती झडत होती. मी शेवटचे दोन धक्के जोरात दिले आणि तिच्या पुदीतच मी माझं वीर्य सोडलं.

मग आम्ही एकमेकांना किस करत होतो. मी तसाच तिच्या अंगावर लेटून तिचं नाव विचारलं. तिने तिचं नाव मयुरी सांगितलं. ती आमच्या गावाच्या जवळच्याच गावची होती. बारावीची परीक्षा देऊन ती कामावर आली होती.

त्यानंतर आम्हाला जेव्हाही संधी मिळायची तेव्हा आम्ही त्या ऊसाच्या शेतात जाऊन झवाझवी करायला लागलं होतो.