सालसा क्लास ची मजा

मला लहान पणापासूनच डान्स ची आवड होती. पारंपरिक डान्स म्हणा किंवा वेस्टर्न डान्स म्हणा मी तसा डान्स मधे पारंगत होतो. कॉलेज मधे असताना मी विविध स्पर्धा गाजविल्या होत्या. आता माझे कॉलेज संपले होते. पुढे काय करायचे याचा विचार मी करत होतो. तेव्हा माझ्या एका मित्राने मला सांगितले “अरे अमोल, तू इतका चांगला डान्स करतोस. तर मग तू स्वतःचे डान्स चे क्लास का चालू करत नाहीस. मला नक्की खात्री आहे कि तुला चांगला प्रतिसाद मिळेल. कारण आज आपल्या शहरात तुझ्याइतके चांगले डान्स करणारे खूप कमी आहेत”.

बरेच दिवस मी त्यावर विचार केला आणि शेवटी मी माझा स्वतःचा डान्स क्लास चालू केला. माझे टार्गेट हे तरुण पिढी होती कारण हल्लीच्या तरुण पिढीला डान्स चा खूप नाद होता हे मी जाणले होते. त्यातच मी विशेष करून वेस्टर्न डान्स वर जास्त लक्ष देण्याचे ठरवले होते. आता अश्या पद्धतीने क्लास चालू करायचा तर त्याचा एरिया पण तसाच हवा. म्हणून मी शहरच्या अतिशय उच्चभ्रू वस्तीत मी जागा घेतली आणि माझा क्लास चालू केला.

थोड्याच दिवसात माझे तिथे बस्तान बसले. माझ्या कडे तसे बऱ्यापैकी विदयार्थी झाले होते आणि मी चांगले पैसे मिळवू लागलो होतो. एके दिवशी माझे विदयार्थी माझ्याकडे आले आणि मला म्हणाले “अमोल सर, तुम्ही सालसा डान्स प्रकार का चालू करत नाही? तसेही आमच्यात ग्रुप आहेतच त्यामुळे काही अडणार नाही”. मी विचार करून सांगतो म्हणालो. तसे ती मुले मुली खूप बिनधास्त होती. उच्चभ्रू वस्तीत असण्याचा हाच एक मोठा फायदा होता.

अखेर मी सालसा शिकवायचे ठरवले. एकच अडचण होती ती म्हणजे सालसा साठी मुलगा मुलगी ची जोडी करावी लागणार होती आणि तो डान्स तसा रोमॅंटिक पद्धतीचा होता. पण मुलांच्या आग्रहापुढे माझे काही चालले नाही. आम्ही चालू केला.

एक दिवस क्लास चालू असताना एक मुलगी अचानक डान्स क्लास ची चौकशी करन्यासाठी आली. उंच, गोरी आणि शिडशिडीत. साधारण १२वी मध्ये असावी.तिचे नाव मोना होते.  तिने पूर्ण माहिती घेतली आणि ती म्हणाली “सर मला सालसा शिकायचा आहे”

मी म्हणालो “चालेल. पण त्यासाठी तुझ्याकडे जोडीदार हवा. तुझ्याकडे कोणी आहे का?”

“नाही” ती म्हणाली.

“मग कस करणार?” माझ्या या प्रश्नावर ती म्हणाली “सर मला काहीही करून हा डान्स शिकायचा आहे. पाहिजे तर मी मला जोडीदार आहे असे समजून डान्स करेन पण मला एडमिशन द्या”.

मला माहीत होते कि अश्या प्रकारे तो डान्स शिकता येणार नव्हता. पण मला पैसे मिळणार होते. म्हणून मी तिला ऍडमिशन दिले. “तू उद्या पासून ये” असे मी तिला सांगितले.

आज मोना बरोबर वेळेत आली होती. गडद्द निळ्या रंगाची ट्रॅक पॅण्ट आणि तसाच टीशर्ट तिने परिधान केला होता. शिडशिडीत असली तरी तिचे बॉल तसे बरेच चांगले होते. म्हणजे साधारण सफरचंदाच्या आकाराचे होते. मुळातच गोरी आणि त्यात असे तंग कपडे…. मला एके क्षणी वाटले कि मीच हिचा जोडीदार हवा होतो. सगळ्यांबरोबर मी तिलाही डान्स शिकवू लागलो. आमची ओळख वाढू लागली. ती एकटीच डान्स करत असल्याने ती बहुतेक वेळा माझीच मदत घेत असे. तीचे आई वडीलांचा मोठा व्यवसाय होता. ती क्लास लाच चार चाकीतून येत असे. तिचा थाट तसा मोठाच होता.

थोडे दिवस गेले आणि ती अचानक म्हणाली “सर, क्लास मध्ये मला नीट प्रकिट्स करता येत नाही.”

“काय झाले” मी म्हणालो.

“सगळ्यांचे पार्टनर आहेत आणि मी एकटी करते. त्यामुळे मला ते कसेतरीच वाटते.” ती म्हणाली.

“मी तुला आधीच सांगितले होते हे मोना” माझ्या या उत्तरावर ती बोलली “सर मी माझ्या घरच्यांशी बोलले आहे. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नसेल तर प्लिज तुम्ही माझा खाजगी क्लास माझ्या घरी येऊन घ्याल का? तुमची जी फी असेल ती मी देईन आणि तसेही दिवसभर आमच्या घरी कोणीच नसते. त्यामुळे माझी प्रॅक्टिस पण नीट होईल” मी तात्काळ होकार दिला.

आमची प्रॅक्टिस तिच्या घरी चालू झाली. दिवस जातील तसे आमच्यात जवळीक वाढू लागली होती. कामाव्यतिरिक्त देखील आमच्यात गप्पा होऊ लागल्या होत्या. मला तिचा सहवास आवडत होता. मुळात उच्च घरातील असल्याने तिच्या चेहऱ्यावर एक विशिष्ट तेज होते. मला ती आवडू लागली होती. आम्ही एके दिवशी गप्पा मारताना तिने मला विचारले “सर, सालसा चांगला येण्यासाठी काय करावे लागते हो?”

मी म्हणालो “हे बघ मुळात यात आपला जोडीदार चांगला लागतो. आणि तुम्ही दोघे जितके एकमेकाच्या जवळ जाल, जितके एकेमकांत मिसळाल तितका हा डान्स जास्त पद्धतीने उठतो”. तिने मान हलवली.

“मला एकदम चांगल्या प्रकारे हा डान्स शिकायचा आहे” ती म्हणाली. मी काही बोललो नाही.

नेहमी प्रमाणे मी आज सकाळी मोना च्या घरी गेलो. आत जातोच ती म्हणाली “सर मी आवरून येते हं. तुम्ही बसा”

अवघ्या १० मिनिटात मोना बाहेर आली. रोज ट्रॅक पॅण्ट घालणारी मोना आज शॉर्ट मध्ये होती आणि वर तिने स्लिव्हलेस घातले होते. तिला त्या पेहराव्यात बघून माझ्या छातीत कळ च येणे बाकी होते. कानात मोठ्या रिंग, डार्क लिपस्टिक, मागे बांधलेले केस तिचे सौंदर्य खुलवत होते. निळ्या रंगाच्या शॉर्ट मधून तिच्या निकर ची कडा पूर्णपणे दिसत होती. मला काहीच समजत नव्हते. मी तिला डान्स शिकवू लागलो. आज तिचे एकंदरीत हावभाव थोडे वेगळेच जाणवत होते.

“सर आज मी तुम्ही सांगितल्या प्रमाणे माझ्या पार्टनर शी समरस होते कि नाही बघाच” ती म्हणाली.

“बघूया” असे म्हणून मी तिचा हात हातात घेतला.

स्लिव्हलेस आणि शॉर्ट घातल्याने तिच्या शरीराचा पहिल्यांदाच मला असा स्पर्श होत होता. माझे रोमांच उभे राहिले होते. तिने गाणे देखील भलतेच रोमँटिक लावले होते. तिने लावलेला सौम्य परफ्युम मला उत्तेजित करत होता.डान्स चालू झाला तसे मी तिला म्हणालो “मोना हे तू खूपच रोमॅंटिक गाणे लावले आहेस. त्याला स्टेप देखील तशाच लागतील बर का’. तिने सकारात्मक होकार मान हलवली.

तिला मी माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्या कमरेत हात घातला. ती मागे झुकली. तिची योनी माझ्या सोट्यावर येऊन चिकटली. एकच झटका बसावा तसा माझा सोटा कडक झाला. असे दोन तीन वेळा झाले. तिला गोल गोल फिरवत मी तिच्या पाठीमागे गेलो आणि तिच्या नितंबावर माझा टेकू लावला. इंग्लिश गाणे असल्याने त्याप्रमाणे तिने माझ्या सोट्यावर तिचे नितंब रागडण्यास सुरवात केली. मला हा प्रकार भलताच आवडला.

हे चालू असतानाच ती थोडी पुढे झुकली आणि तिचा तोल जाणार तोच मी तिला मागून जोरात पकडले. माझा हात तिच्या बॉल वर होता. तिचे बॉल कडक झालेले आहेत हे मला लक्षात आले. पण मी काही बोललो नाही. तिने देखील कोणती तक्रार केली नाही. लगेच सावरून मी माझा हात खाली घेतला आणि आम्ही पुढची स्टेप करायला तयार झालो.

मी तिला पुन्हा सरळ केले आणि तिच्या कमरेत हात घालून तिला जवळ घेतले. मागे पुढे करताना तिच्या गोऱ्यापान गळ्यावर माझे ओठ खूप जवळ जात होते. एका विशिष्ट कडव्याची गरज म्हणून मी माझे ओठ तिच्या गळ्यावर टेकले. ती अजूनही काही बोलली नाही. बहुतेक ती देखील गरम झालेली असेल हे मी जाणले होते. तिच्या कमरेत डावीकडून मी आता हात घातला अंडी तिला खाली झुकवले. ती झुकली आणि तिचा डावा पाय वर आला. त्याच क्षणी मी माझा हात तिच्या कोवळ्या मांडीवरून फिरवला. ती थोडीशी चलबिचल झाली पण तिने मला रोखले नाही.

माझे धाडस वाढले. मी तिला पुन्हा खाली झुकवले आणि यावेळी तिचा पाय वर येताच माझा हात तिच्या मांडीवरून फिरवत फिरवत शॉर्ट च्या आत घातला आणि तिच्या निकर वरून नितंब दाबले. ती वेडी झाली होती. तिला मी झटकन त्याच अवस्थेत वर घेतले आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले. एका क्षणात आम्ही एकमेकाचे ओठ चोकू लागलो. चुंबनाच्या वर्षावात आमचे तोंड ओले झाले होते आणि माझा हात तिच्या मांडीवर आणि गांडीवर फिरत होता.

मला आता थांबणे शक्य नव्हते. मी तिचे स्लिव्हलेस काढले आणि तिने माझा शर्ट काढला. तिचे सफरचंदा सारखे बॉल बघून मी घायाळ झालो. मी त्यावर तुटून पडलो आणि त्यांना कुस्करु लागलो. कचाकच बॉल मी दाबत होतो आणि ती त्याला प्रतिसाद देत होती.

किस करताना आता माझा हात तिच्या शॉर्ट वरून योनी चोळू लागला होता. ती बेभान होत होती. लगेचच मी तिची शॉर्ट काढली आणि तिला नागडी केली. १२ विची एक कोवळी पोरगी माझ्यासमोर आज होती. मी माझी पॅण्ट काढली आणि माझा भलामोठा सोटा तिच्या तोंडात खुपसला. तिच्या वयाच्या मानाने तो खूपच मोठा होता त्यामुळे तिच्या तोंडात तो बसत नव्हता. पण मी तसाच दाबून तिच्या तोंडात कोंबत होतो.

मी मग तिच्या योनिकडे गेलो होतो. तिची योनी खूपच छोटी होती. मी तिला झोपवले आणि तिच्या योनीत माझा सोटा घालायला सुरवात केली. सुरवातीला आत जाताना तिला त्रास झाला. ती जोरात किंचाळली. पण हळू हळू जसा माझा सोटा पूर्ण आत गेला तशी तीला मजा येऊ लागली. आत बाहेर करत असताना तिचे कडक असलेले स्तनाग्रे ती किती मजा घेत आहे याचा पुरावा देत होते. मी कचाकच तिच्यावर उडत होतो. कच्ची काकडी खावी तशी मी तिला पाहिजे तसा झवत होतो.

ऐन तरुणातील मोना साठी ना नवीनच अनुभव होता. तिला मी हलूच दिले नाही. करकचून तिला पकडून मी तिला ठोकून काढत होतो.तिला पाहिजे तसे झवून झाल्यावर माझा सोटा ओकणायसाठी तयार होता. मी लगेच बाहेर काढला आणि तिच्या पोटावर माझा फवारा सोडला. तिचे पोट तिची बेंबी माझ्या वीर्याने पूर्ण झाकून गेली होती. आम्ही शांत झालो होतो.

“सर आता तरी मी चांगला सालसा करू शकेन ना”? तिने मला विचारले.

“हो हो अगदी छान” असे म्हणून मी तिला पुन्हा माझ्या कुशीत घेतले आणि माझा दुसरा राउंड मी चालू केला.