सुट्ट्यांमध्ये सोनिया ताईला झवलो

माझे पप्पा आणि मोठे पप्पा हे दोघेच भाऊ आहेत. मोठे पप्पा पुण्याला राहायचे आणि आम्ही लोक आमच्या गावी राहायचो. मोठे पप्पा दरवर्षी आमच्या गावी यायचे. ही गोष्ट जवळपास सात वर्ष जुनी आहे. मोठे पप्पांना दोन मुली आहेत. त्यावेळी मोठी सोनिया ताई २३ वर्षाची आणि आणि लहान मोनू ताई २० वर्षाची होती. मी अठरा वर्षाचा होतो.

मला सोनिया ताई फार आवडायची. पण ती मला लहानच समजायची. मी मात्र तिला एखाद्या सुंदर मुलीसारखं पाहायचो. तिचा गोरा देह आणि उठून दिसत असलेले वक्ष मला पागल करायचे. आमच्या बाथरूमच्या दरवाज्याला काही छिद्र होते. जेव्हा जेव्हा संधी मिळे तेव्हा मी सोनिया ताईला आंघोळ करताना बघायचो. त्यांचे गोर्‍या रंगाचे स्तनाग्रे मला उत्तेजित करायचे. तसेच तिच्या गोऱ्या पुच्चीतून बाहेर निघू पाहत असलेला दाना चोखायची माझी इच्छा व्हायची.

तो दिवस तर मी विसरूच शकत नाही. मी, सोनिया ताई आणि मोनू ताई जवळच्याच टेकड्यांवर फिरायला गेलो. तिथे एक झरा होता. त्या दोघी शहरात राहात असल्याने या निसर्गसंपन्न झऱ्यावर आंघोळ करायची त्यांची फार इच्छा झाली. सोनिया ताई तर मला लहानच समजायची. त्यामुळे तिने आणि मोनू ताईने आपले कपडे काढले. त्या फक्त ब्रा आणि पॅंटीवर झऱ्या खाली आंघोळ करायला लागल्या.

ओले झालेल्या ब्रा आणि पँटी मधून त्यांचे स्तनाग्रे आणि पुच्चीच्या फाका सर्वकाही दिसत होत्या. त्यांनी मलाही आंघोळीला बोलावलं. म्हणून मीही त्यांच्यासोबत आंघोळ करायला झऱ्या खाली आलो. माझा लवडा चांगलाच ऊठला होता. पण त्या दोघी पाण्यात खेळण्यात व्यस्त असल्याने त्यांचं लक्ष तिकडे गेलं नाही.

थोड्या वेळानंतर आम्ही झऱ्यातून बाहेर आलो. मी म्हणालो, “मी येतो लगेच.” माझा लवडा बसायलाच तयार नव्हता. तेवढ्यात सोनिया ताई आपले कपडे धरून झुडपांच्या मागे गेली. मला कळलं की ती आता कपडे बदलणार आहे. मी लगेच झाडाच्या मागे लपलो. सोनिया ताईने आपली ब्रा काढली.

हायये..! गोरे गोरे वक्ष आणि त्यावर ते कडक झालेले स्तनाग्रे! ते बघून मी माझा लवडा हलवायला लागलो. मग तिने आपली पॅंटी काढली. एकदम गोरी चिकणी पुच्ची माझ्या ताईची माझ्या समोर होती. माझं मन करत होतं की लगेच जाऊन तिच्या पुच्चीला खाऊन टाकू. पण मी स्वतःला सांभाळलं.

तेवढ्यात मोनू ताईनही आपली पॅंटी काढली. तिच्या पुच्चीवर छोटे छोटे केस होते. मोनू ताईला सु सु लागली तशी ती बाजूला झाली आणि माझ्याकडेच तोंड करून सु करायला लागली. तिची उघडलेली पुच्ची पाहून माझ्या लवड्यातून तर पाणीच निघालं!

मी पटकन कपडे घातले आणि झुडपातून बाहेर आलो. लगेच त्याही बाहेर आल्या. त्यांनी कपडे घातले आणि मग आम्ही सर्व घराकडे जायला निघालो.

माझ्या पप्पांनी सोनिया ताईला मला इंग्रजी शिकवायला सांगितलं. माझ्यासाठी तर ही चांगलीच गोष्ट होती. यानिमित्ताने मला सोनिया ताई जवळ रहायची संधी मिळायची. मी रात्रीच्या वेळेस सोनिया ताईच्या खोलीत जायचो. ती रात्री छोटीशी बॉक्सर आणि टॉप घालून झोपायची. टॉपच्या आत ती ब्रा घालत नसे. त्यातून तिचे टोकदार स्तनाग्रे दिसायचे. मी तिच्या झुलणाऱ्या वक्षांना पाहत राहायचो.

तिच्या शरीराचा सुगंध माझी झोपच उडवायची. काही दिवस असंच चालत राहिलं. पण कधी कधी सोनिया ताईला माझ्यावर संशय यायचा.

एक दिवस तिने रात्री स्कर्ट आणि वरती शर्ट लावला होता. मी रोजच्या सारखा तिच्या खोलीत होतो. ती पुस्तक वाचत होती. वाचता-वाचता तिला झोप आली. झोपेत तिचा स्कर्ट थोडा वर गेला. तिने आत पॅंटी घातली नव्हती. तिच्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्या पाहून मी अनियंत्रित झालो. मी हळूच तिच्या स्कर्टला आणखी वर केलं.

ती एका कडेवर आपले पाय दुमडून झोपली होती. तिच्या गोऱ्या गोऱ्या गांडीच्या मधून तिची गुलाबी पुच्ची स्पष्ट दिसत होती. मी हळूच माझा लवडा काढून तिच्या गांडीला लावला. सोनिया ताई हळूच हलली. तसा मी झोपायचा नाटक करायला लागलो. ती परत पांघरून घेऊन झोपली. पण माझा लवडा तर थांबतच नव्हता. मी बाथरूम मध्ये गेलो आणि मुठ मारायला लागलो.

तेवढ्यात मोनूताई आली. तिने सर्व पाहून घेतलं होतं. दुसऱ्या दिवशी मोनूताईने सोनम ताईला सर्व काही सांगितलं. मी तर लाजेने तिच्या जवळच गेलो नाही. दोन दिवसानंतर सोनिया ताईने मला बोलावलं आणि अभ्यास करायला सांगितलं. मी चुपचाप अभ्यास करायला लागलो.

काही वेळानंतर ताईने मला पाणी आणायला सांगितलं. मी तिला पाणी आणून दिलं आणि परत वाचायला लागलो. थोड्या वेळानंतर ती म्हणाली, “तू वाचत राहा. मी थोडी लेटते.”

सोनिया ताई पांघरून घेऊन लेटली. मी किचनमध्ये पाणी प्यायला गेलो. थोड्याच वेळात परत आल्यावर ती मला गाढ झोपेत असलेली दिसली. मी तिच्या शेजारी पुस्तक वाचत लेटलो.

एकाएकी तिचा एक पाय माझ्या अंगावर आला. तिचं पांघरून सरकलं होतं. मी पाहिलं ती जवळपास नागडी झोपली होती. मी किचनमध्ये गेल्यावर तिने आपले कपडे काढले होते.

तिच्या त्या गोऱ्या मांड्या पाहून माझा लवडा उभा झाला. आता तर मी ठरवलंच की मला मार बसला तरी चालेल पण आज सोनिया ताईच्या पुच्चीची चव नक्कीच घेणार.

मी तिच्या चिकण्या जांघेवरून हात फिरवायला लागलो. तेवढ्यात सोनिया ताई उठली आणि म्हणाली, “काही दिवसांपासून मी पाहत आहे तुला. मी तुला आवडते का?”

मी न घाबरता म्हणालो, “हो ताई.”

ती म्हणाली: मला खुश करशील?

मी: हो. तू म्हणशील ते करीन.

ती: तर मग सांग तुला काय काय येते?

मी: करून सांगू का ताई?

ती: हो सांग.

मी हळुहळू तिच्या शरीरावरून हात फेरायला सुरुवात केली. मग तिचे गोरे गोरे स्तन चुसायला लागलो. सोनिया ताईला मजा येत होती. तिने आपले डोळे बंद केले होते. तिचे शरीर बिलकुल मखमली होतं. मी तर पागल सारखाच झालो. तिच्या पूर्ण शरीरावर मी चुंबन केले.

मग मी तिच्या दोन्ही जांघा खोलल्या आणि तिच्या गुलाब्या पुच्चीला चाटायला लागलो. ती ऑर्गसमने आकडून उठली. तिच्या पुच्चीची चव माझ्या आजही लक्षात आहे.

मग तिने माझा लवडा पकडून तोंडात घेतला आणि त्याला चुसायला लागली. माझं थोडं पाणी निघालं पण तिने ते चुरपणं बंद केले नाही. मग ती माझ्या अंगावर आली आणि माझा लवडा पकडून आपल्या पुच्चीत घातला. तिची पुच्ची गरम होती. ती वर बसून जोरात खालीवर व्हायला लागली. मी तिचे स्तन पकडून दाबायला लागलो. तिच्या तोंडून सुस्कारे निघत होते.

मग तिचं पाणी निघालं. ती माझ्या अंगावर पडली. तिचं पूर्ण नागडं शरीर माझ्या अंगावर होतं. मला तिच्या शरीराची उष्णता जाणवत होती. मी तिच्या पाठीवरून, मांडीवरून हात फिरवत होतो. तिच्या पुच्ची खाली माझा लंड दबला होता.

मग मी तिला खाली केलं आणि तिने तिच्या टांगा फाकवल्या. मी तिच्या जांघांच्यामध्ये आलो आणि तिला घपाघप चोदायला सुरुवात केली. काही वेळातच माझं वीर्य निघालं.

मग ती माझ्या कानात म्हणाली, “आता झोपून जा. छान खुश केलंस तू मला.” ती उठून बाथरूममध्ये गेली आणि अंग साफ करून झोपी गेली.

त्या सुट्ट्यांच्या दिवसांमध्ये मी सोनिया ताईला रोजच चोदलं. तिच्या पुण्याला परत जायच्या आदल्या रात्री ही मी तिला झवलो.

त्यानंतर काही वर्षांनी सोनिया ताईचं लग्न झालं. मला तिच्या पुच्चीची चव आणि तिच्या शरीराचा सुगंध आजही जसाच्या तसा आठवतो. मध्यंतरी मला मोनुताईलाही झवायला मिळालं होतं. तिचं लग्न अजून व्हायचं आहे. तोपर्यंत ती मला झवू देणार आहे.