हॉस्टेल मधील मजा

मी माझ्या शाळेत असल्यापासून थोडी अल्लड स्वभावाची होते. मी दिसायला तशी खूपच चांगली होते. जवळपास पाच फूट पाच इंच उंची, गोरा वर्ण, बहारदार उरोज, गोलाकार नितंब, लांबसडक केस, काळेभोर डोळे आणि कमनीय बांधा यामुळे मी जिथे जाईन तिथे लोक मला वळून वळून बघितल्याशिवाय रहात नसत. याची मला तर पूर्ण जाणीव होती.

शाळा पूर्ण झाली आणि मला कॉलेजला प्रवेश घ्यायचा होता. मी मुळातच मुलींच्या शाळेत शिकले होते. त्यामुळे मुलांचा आणि माझा दुरान्वये काही संबंध आला नव्हता. मुलींची शाळा म्हणजे एक जत्राच होती ती. रोज काही ना काही तरी नवीन व्हायचे. मुली पण इतक्या बिनधास्त होत्या कि काहीपण बोलायच्या करायच्या असे रोजच चालत असे. त्यामुळेच कदाचित मी मुलींकडे जास्त आकर्षित होत होते किंवा झाले हतोय.

मला मुले बघून जे वाटायचे नाही ते एखादी मुलगी बघितली कि व्हायचे. माझ्या भावना जागृत होत असत आणि हे मला खूप लवकर समजले होते. पण मला भीती अशी होती कि माझ्या सारखेच सगळ्यांना वाटते कि नाही याची. नाही तर मी कोणाला तरी काही तरी विचारायला जायचे आणि माझा पोपट व्हायचा. त्यामुळे मी माझे मन मारून रहात असे. खूपदा मी माझ्या वर्गातील मला ज्या मुली आवडायच्या त्यांना झोपताना मनात आठवायचे आणि माझ्या योनीमध्ये माझी बोटे घालून माझे वीर्यपतन करून घेत असे.

माझी शाळा संपली. कॉलेज ला प्रवेश घेताना देखील माझ्या घरच्यांनी एकच अट ठेवली ती म्हणजे कॉलेज पण शाळे सारखे मुलींचेच असावे. झाले मी जवळच्या शहरात फक्त मुलींच्या असलेल्या कॉलेज ला प्रवेश घेतला देखील.

मी कॉलेज ला दाखल झाले. ते कॉलेज तेथील एक अतिशय नामांकित कॉलेज होते. सगळे बड्या बापाच्या पोरी तिकडे शिक्षणासाठी येत असत. माझ्या घरापासून ते कॉलेज लांब असल्याने माझ्या घरच्यांनी मला हॉस्टेल ला ठेवण्याचा निर्णय घेतला. माझा हॉस्टेल ला राहण्याचा हा पहिलाच प्रसंग होता. त्यामुळे मला थोडी भीती पण होती आणि उत्सुकता पण.

माझ्या हॉस्टेल च्या रूम मध्ये मी आणि अजून एक मुलगी अश्या दोघीच होतो. ती तर खूपच घरबलेली होती. मी तिला थोडा धीर दिला. आमच्या रूम शेजारीच जी रूम होती त्यात आम्हाला सिनियर असलेल्या दोन मुली राहत होत्या. निशा आणि उषा अशी त्यांची नावे होती. दोघी पण मुळातच मोठ्या शहरातून आल्या असल्याने त्यांचे राहणे वागणे तसेच बिनधास्त होत्या.

मी रूम मध्ये असताना नेहमी फुल पॅण्ट व टीशर्ट घालून वावरत असे. तर त्या दोघी नेहमी शॉर्ट घालून फिरत असत. त्यांचे ड्रेस इतके तोकडे असायचे कि बऱ्यापैकी त्यांचे अंग उघडेच दिसायचे. मला आधी एक तर मुलीबद्दल आकर्षण होतेच, त्यातच या दोघी अश्या काही राहत होत्या ते बघून तर मला रोज कसेसेच होत असे. काय करू नि काय नको असे होत होते. मी आल्यापासूनच त्यांना निरखायला चालू केले होते.

आजवर शाळेतील त्या आवडणाऱ्या मुली जायना आठवून आपण इतके दिवस योनीतुन पाणी काढत होतो त्या कुठे आणि या कुठे असे मला राहून राहून वाटू लागले होते. माझी निवड किती छोटी होती हे बघून माझी मला लाज वाटली. पण मी लगेच तो विचार सोडून दिला आणि त्या दोघीना बघत माझ्या योनिवरून हात फिरवून घेऊ लागले.

सुरवातीचे काही दिवस ओळख होण्यात गेल्यावर त्या दोघी पण माझ्याशी अतिशय चांगल्या जवळ आल्या. आम्ही एकमेकींच्या रूम मध्ये सतत येऊ जाऊ लागलो, पाहिजे नको ते विचारू लागलो, अभ्यास एकत्र करू लागलो. त्यामुळे आम्ही तिघी हळू हळू एकमेकींच्या जवळ येत होतो.

आम्हाला प्रत्येकाचा रूम मध्ये अंघोळीसाठी बाथरूम होते. त्या दिवशी मला गडबड असल्याने मी त्यांच्या रूम मध्ये अंघोळीसाठी म्हणून गेले आणि समोर जे दृश्य मी बघितले ते बघून मी तीथेच थबकले. दार बंद करायचे विसरून गेल्या होत्या त्या. त्यामुळे मी सरळ रूम मध्ये शिरले होते. आत बाथरूम मधून आवाज येत असलेला ऐकून मी तिकडे गेले.

बाथरूम चा दरवाजा साधारण अर्धवट उघडा होता. मी त्या फटीतून आत डोकावले तर निशा नि उषा दोघी पण बाथरूम मध्ये नग्न अवस्थेत होत्या. निशा उभी होती आणि उषा खाली गुडघ्यावर बसून तिची योनी चाटत होती. ते बघून माझी सटकलीच. मी इतके दिवस ज्या गोष्टीचा फक्त विचार करत होते तीच गोष्ट या दोघी प्रत्यक्षात करत होत्या. ते बघून माझ्या भावना जागृत झाल्या.

निशा उभी राहून जमेल तितका पाय फाकवत होती आणि उषा तिच्या जिभेने तिची योनी चाटत होती. मी हळूच लपून हे सगळे बघायचे ठरवले आणि पुढे सरकले तोच माझ्या हातातील साबण खाली पडला आणि आवाज झाला. ते ऐकून त्या दोघी सावध झाल्या आणि त्यांनी दार उघडले. मला समोर बघून मला असे वाटले होते कि त्या घाबरतील. पण तसे काहीच झाले नाही त्या उलट मला म्हणाल्या “शिल्पा तुला आमच्या समवेत मजा घ्यायची आहे का ग? असेल तर झटकन कपडे काढ आणि आत ये. अशी बाहेरूनच बघत बसत नको”

त्यांचे ते बोलणे ऐकून मला कळायचे बंद झाले. मी झटकन मागे पुढे फार विचार न करता माझे कपडे उतरवले देखील आणि आत बाथरूम मध्ये शिरले. “पहिल्यांदाच असे करते आहेस का?” त्यांनी विचारले.

“हो पहिल्यांदाच” माझ्या या बोलण्याने त्या खुश झाल्या आणि म्हणाल्या “म्हणजे आज आम्हाला एक नवीन न वापरलेला माल चाखायला मिळणार आहे तर काय ग शिल्पा” असे म्हणून त्या हसल्या.

“तुझी छाती किती भरदार आहे ग. ए हे बघ हिची गांड किती गोलाकार आहे. अगदी भूमितीत दाखवतात तशी वक्र आहे” त्यांचे ते एकमेकांसोबत चालू असलेले संभाषण ऐकून मला छान वाटत होते.

मघाशी त्या आत बाथरूम मध्ये होत्या. आता त्यांनी मला बाहेर रूम मध्ये आणले. दरवाजा बंद करून घेतला आणी त्या माझ्या कडे आल्या. निशा माझ्या तोंडाजवळ आली आणि तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडात घातले. मुलीचा मला असा झालेला हा पहिलाच स्पर्श होता. मी शहारले. मला तो स्पर्श आवडला. इतके दिवस थांबल्याचे सार्थक झाल्या सारखे मला वाटले.

निशा आणि मी एकमेकींवर चुंबनाचे वर्षाव करू लागलो होतो. मला स्वतःला सावरणे कठीण होऊन बसले होते. मला त्याची पर्वा नव्हती. इकडे उषा केव्हाच खाली बसली होती आणि तिने तिचे काम चालू केले होते. माझे गोरे पान पाय तिने अलगद फाकवले आणि माझी योनी उघडी केली.

“ए अग किती गोरी पान योनी आहे ग हिची. मला तर आज खूपच मजा येणार आहे” असे म्हणून तिने तिचे तोंड माझ्या मांड्यांमध्ये घुसळवले. तिची जीभ झटकन बाहेर आली आणि तिने माझ्या योनिवरून तिला फिरवण्यास सुरवात केली. वर निशा आणि खाली उषा दोघी पण सराईत पणे मला खेळवत होत्या. त्याच्या कमालीच्या सराईत कृतीने माझे स्तन अतिशय म्हणजे अतिशय कडक झाले होते. स्तनाग्रे ताठरली होती.

“हिची गुलाबी स्तनाग्रे चोकताना मला स्वर्ग प्राप्तीचा आनंद होत आहे.” निशा म्हणाली आणि माझे स्तन चोकत चोकत ती हाताने त्यांना दाबू पण लागली. आम्ही तिघी पण कमालीच्या बेभान झालो होतो. त्यांनी मला तसेच बेड वर आडवे पाडले.

निशा आता बाजूला झाली आणि ती माझ्या योनी जवळ गेली. तर उषा माझ्या तोंडाजवळ आली. उषा ने माझ्या तोंडावर तिचे पाय फाकवले आणि तिची योनी उघडी केली. ती माझ्या तोंडावर बसली. ती बसताच माझी जीभ आपसूक बाहेर आली आणि मी तिची योनी चाटू लागले. माझी जीभ हे पहिल्यांदाच करत असल्याने सरसर करत ती जमेल तितका भाग व्यापत होती.

इकडे निशा ने आता माझी योनी चाटायला सुरवात केली होती. योनी चाटत चाटत तिने माझे पाय तिच्या खांद्यावर घेतले आणि माझ्या गांडीचे भोक पण ती चाटू लागली. जे प्रकार आजवर मी फक्त चित्रपटात बघत होते ते आज मी प्रत्यक्षात अनुभवत होते. मी अतिशय खुश होते. एकाच वेळी आम्ही तिघी एक्मेकांनीची योनी चाटून काढत होतो. त्यामुळे आमच्या तिघींच्या योन्या ओल्या होऊन झिरपत होत्या.

थोड्यावेळाने आम्ही तिघी बाजूला झालो आणि आम्ही पाय फाकवुन खाली बसलो. आम्ही अतिशय वरच्या पातळीवर पोहोचलो होतो. मी उषाच्या योनीत, तिने निशाच्या योनीत आणि निशाने माझ्या योनीत बोटे घातली होती आणि आम्ही एकसारखी बोटे आत बाहेर करत एकमेकींकडे बघत आह आह आह आह करत तो विशिष्ट आवाज काढत होतो.

शेवटी ज्या क्षणाची आम्ही वाट बघत होतो तो क्षण आलाच आणि आमच्या तिघींचे पण वीर्यपतन झाले. तिघींच्या योनी वीर्य ओकून शांत झाल्या होत्या. आम्ही शांतपणे पडून राहिलो. एकत्रच अंघोळ करून आम्ही बाहेर पडलो. त्या दिवसापासून मी त्यांच्याच रूम मध्ये पडून राहू लागले आणि आम्ही तिघी एकमेकींचा नियमित उपभोग घेऊ लागलो.