डेटिंग एप ची कमाल

मी सुरवातीपासूनच जरा बाहेरख्याली वृत्तीचा होतो. म्हणजे कॉलेज ला असल्या पासूनच मला भरपूर मैत्रिणी होत्या. खूप साऱ्या गर्लफ्रेंड्स होत्या. अगदी एकेका वेळेला मी चार चार गर्लफेंड्स फिरवल्या होत्या. कधी कधी मला या मूळे स्वतःचे खूपच कौतुक वाटत असे. असे काय आहे कि ज्यामुळे माझ्याकडे मुली आकर्षित होतात आणि मला संभोग करु देतात.

याचे उत्तर अगदी सोपे होते. शेवटी मुलींना हवे तरी काय असते. जसे आपल्या मुलींकडून केवळ एकच अपेक्षा असते ती म्हणजे त्यांनी आपल्याला संभोग करायला द्यावा. तसेच मुलींची माफक अपेक्षा असते ती म्हणजे त्यांचा बॉयफ्रेंड दिसायला देखणा असावा आणि त्याने सतत आपल्याला हसवावे.

या दोन्ही गोष्टीत मी अगदी नीट बसत होतो. माझी  उंची जवळपास सहा फूट होती. दिसायला फार गोरा नव्हतो मी. गव्हाळ असला तरी दिसायला मात्र मी देखणा होतो. मला खेळाची आवड असल्याने माझी शरीरयष्टी काटक आणि पिळदार होती. त्यातच मी खूप गोड गोड बोलत असे. त्यामुळे आधीच मला बघून घायाळ झालेल्या मुली माझ्या बोलण्याने खूपच पाघळत असत. त्यामुळे मला जे हवे ते लगेच मिळे.

कॉलेज संपले आणि माझी हरियालायी पण कमी झाली. त्यातच मला नोकरी मिळाली तीही शहरात. त्यामुळे माझा माझ्या सगळ्या गर्लफ्रेंड्सशी ज्या गावी होत्या त्यांच्याशी संपर्क हळू हळू करत बंदच झाला आणि मी एकाकी झाली. मला अशी राहायची सवय नव्हती. कारण इतके वर्ष तो माणूस मजा लुटत राहिला होता त्याला असे एकाकी जीवन जगायला लागणे म्हणजे काळ्या पाण्याची शिक्षाच होती म्हणा .

मी माझ्या ऑफिस मध्ये एक माझा सहकारी होता त्याच्याशी या बाबत बोलत असताना त्याने मला सांगितले “अरे नंदू, शहरात मुली पटवणे हे खूप सोपे काम आहे. गावासारखे तुला सामोरा समोर भेटायची पण गरज नाही सुरवातीला.”

“हे कसे शक्य आहे?” मी म्हणालो.

“अरे डेटिंग एप्स असतात ना. ते वापर.म्हणजे तुला खूप साऱ्या मुली मिळतील. सुरवातीस तू त्यांच्याशी ऑनलाईन च बोल आणि जर तुम्ही दोघे तयार झाला तर मग भेटायचे. इतके सोपे आहे हे” तो म्हणाला.

ते ऐकून मला एका एकी खजिनाच मिळाला असे वाटू लागले. मी लगेच ते डेटिंग एप घेतले आणि त्यावर माझे प्रोफाइल अपलोड केले देखील. मला सुरवातीस त्यातील फार काही समजत नव्हते. पण थोड्याच दिवसात मला त्यातील सगळ्या खाचा खोचा माहिती झाल्या.

मी एकेक करत मुलींना कॉन्टॅक्ट करू लागलो. एक आठवड्यातच मला एका मुलीचा मेसेज आला. तिचा प्रोफाइल फोटो बघून मला वेड लागायची वेळ आली होती. एका दिवसाच्या गप्पा नंतर आम्ही भेटायचे ठरवले आणि आम्ही भेटलो देखील. पण दुर्दैवाने माझा भ्रमनिरास झाला. कारण प्रोफाइल फोटो मधील मुलगी आणि मी जिला भेटलो ती यांच्यात फरक होता. तिने खोटा फोटो लावलेला होता.

तेव्हा पासून मी थोडा सावध झालो. आधे मधे मी खूप मुलींना भेटत होतो. पण गाडी काही पुढे जात नव्हती. मला पाहिजे ते काही मिळत नव्हते. ते बघून माझ्या मित्राने मला सांगितले “अरे तू तुझा प्रोफाइल फोटो थोडा वेगळा लाव. म्हणजे एकदम कडक. मग बघ”

मी त्याचे ऐकले आणि माझे रंगबेरंगी फोटो प्रोफाइल ला लावायला सुरवात केली. माझ्या शरीराचे थोडेफार प्रदर्शन करताच मला खूप मुलींचे मेसेज येऊ लागले.

एकदा मी रूम वर बसलो होतो आणि मला मेसेज आला. मी तो बघितला तर त्या प्रोफाइल फोटो मध्ये दोन मुली होत्या. दोघी पण एकदम कडक होत्या दिसायला. मला वाटले कि दोघी मुलींचा फोटो आहे म्हणजे खोटाच असणार. कारण असे दोन मुली मिळून कशाला मला मेसेज करतील.

आमचे बोलणे चालू झाले. आम्ही जवळपास पंधरा दिवस गप्पा मारत होतो. पण फोन वरून कधी बोलणे झाले नाही. सगळे फक्त आणि फक्त मेसेज वर. पण साला तिचे मेसेज पण असे होते कि माझा सोटा ते वाचून कडक होत असे. काही वेळा गळत असे.

बोलता बोलता तिने सांगितले कि त्या दोघी मैत्रिणी आहेत म्हणून. पण मला विश्वास नव्हता. एव्हाना आम्ही बोलून बोलून खूपच जवळ आलो होतो. त्यामुळे आम्ही आता भेटायचे ठरवले. त्यांनी सांगितले कि त्या दोघीच फ्लॅट वर राहतात आणि तिकडेच भेटू.

मला अजूनही विश्वास नव्हता. तरीही मी ठरलेल्या दिवशी तयार झालो आणि त्यांचा फ्लॅट वर गेलो. बेल वाजवून दार उघडायची वाट बघत होतो मी. अतिशय उंची भागात तो फ्लॅट होता. दार उघडताच माझे डोळे दिपून गेले.

माझ्या समोर दोन अतिशय देखण्या मुली उभ्या होत्या. या त्याच मुली होत्या ज्या मी प्रोफाइल फोटो मध्ये बघत होतो. माझा विश्वास बसला कि त्या खरंच दोघी होत्या आणि मी आजवर चुकीचे समजत होतो.

निशा आणि उषा अशी नावे होती त्यांची. त्या दोघीनी एकसारखेच वन पीस घातले होते. काळ्या रंगाचे ते ड्रेस खूपच आखूड होते. त्यातून दोघींच्या पण मांड्या दिसत होत्या. दोघीही अतिशय उत्तम फिगर राखून होत्या. गरजेनुसार असलेले छातीचे उभार, गोलाकार गांड, कमनीय फिगर, गोरा वर्ण आणि जोडीला गुलाबी ओठ. कोणाला बघू नि कोणाला नको असे झाले होते मला. मला वेड लागायची वेळ आली होती.

आम्ही आधीच फोन वर मेसेज च्या माध्यमातून बोललो होतो. त्यामुळे आमच्यात आधीच थोडी ढिलाई आली होती. त्यामुळे आम्हाला बोलायला फार अडचण अशी आलीच नाही. आम्ही दारू घेत घेत गप्पा मारू लागलो. आम्ही आधीच अश्लील गप्पा मारल्या होत्या त्यामुळे आम्ही लगेचच त्या विषयावर वळण्यास आम्हाला फार वेळ लागला नाही.

मी माझा ग्लास भारण्यासाठी उठून टेबल च्या दिशेनं गेलो. तिथे निशा उभी होतीच. बोलता बोलता ती पुढे आली आणि तिने सरळ माझ्या अंगाशी लगट करायला सुरवात केली. तिची छाती माझ्या दंडाला लागताच माझ्या छातीची धडधड वाढू लागली. त्या दोघी अतिशय मॉडर्न होत्या.

निशा माझ्या जवळ येताच मी पण तिच्याकडे थोडा झुकलो आणि तिच्या कमरेत हात घातला. आम्ही दोघानी पण हातातली ग्लास खाली ठेवले व एकाच वेळी एकमेकांच्या ओठात ओठ घातले. तिचे रसरशीत ओठ मी चोकू लागलो, त्यांना चावू लागलो. तिचा हात माझ्या सर्वांगावरुन सरसर करत फिरू लागला होता. माझे पिळदार शरीर तिला खूपच आवडले होते.

माझे हात मी लगेच तिच्या छातीवर ठेवले आणि त्यांना दाबू लागलो. मधेच मी तिचं गांडीवर हात ठेवून तिला जमेल तितक्या ताकदीने दाबत दाबत माझ्या जवळ ओढत होतो. माझा आवेग प्रचंड होता. ते बघून उषा पण पुढे आली.

उषाने माझे कपडे उतारवायला सुरवात केली. एका क्षणात तिने मला पूर्ण नग्न केले. मी निशा ला खाण्यातच व्यस्त होतो. उषाने इकडे माझ्या सोट्याला तिच्या हातात घेतले आणि त्याला हलवायला सुरवात केली. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. तिने लगेचच त्याला तिचं तोंडात घेतले आणि त्याला चोखायला सुरवात केली.

मी निशा चे कपडे उतरवू लागलो. पण उषा त्याही गडबडीत माझा सोटा तिच्या तोंडातून बाहेर काढायला तयार नव्हती. एकसारखी ती त्यावर तुटून पडली होती. निशा चा ड्रेस उतारवताच मला तिच्या निकर आणि ब्रा चे दर्शन झाले. अतिशय उच्च ब्रँड चे ते आतील कपडे होते. नक्षीदार, पारदर्शी आणि काळ्या रंगाचे ते आतील कपडे बघून मी व्याकुळ झालो.

मी तिला टेबल वर पाठीवर झोपवले आणि तिचे पाय फाकवले. तिच्या गुलाबी योनीचे दर्शन होताच मी माझे तोंड तिच्या जांघेत घातले आणि तिची योनी चाटू लागलो. माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने तिची गुलाबी योनी लाल चुटुक झाली. मला तिचा दाणा पूर्ण दिसत होता. माझ्या जिभेने मी त्याला कुरवाळत कुरवाळत लाल बुंद केले होते.

खूप वेळाने मी बाजूला झालो आणि उषाला देखील उठवले. निशा च्या जागी उषा आली होती आणि मी तिची योनीचा फडशा पाडू लागलो. इकडे निशा माझ्या मागे गेली आणि तिने माझ्या गांडीच्या भोकात तिची जीभ घालून त्याला चाटायला सुरवात केली.

खूप वेळाने आता आम्ही सगळे बाजूला झालो. निशा आता माझ्याकडे पाय फाकवुन बसली.मी तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबला, तिचे पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि जोर जोरात तिला हिसडे मारू लागलो. उषा ने चपळाई करत पुढे जाऊन निशा च्या तोंडात तिची योनी दिली आणि तिला चाटायला लावली. मी खालून निशाला ठोकत होतो आणि वर उषा तिची योनी निशा कडून चाटून घेत होती.

जवळपास वीसेक मिनिटे मी निशा ला ठोकले आणि आता उषाची पाळी होती. उषा गुडघ्यावर माझ्याकडे गांड करून बसली. त्या आधी निशा तिच्याखाली पाठीवर झोपली आणि तिने उषा ला तिची योनी चाटायला लावली. इकडे मी उषा च्या गांडीवर माझे दोन्ही हात ठेवली आणि तिच्या योनीत मागून माझा कडक सोटा आत कोंबला व तिला जोर जोरात दणके देऊ लागलो. माझ्या प्रत्येक दणक्याने तिची दमछाक होत होती.

आम्ही सगळे घामाघूम झालो होतो. अर्ध्या तासाने आम्ही बाजूला झालो. मी माझा सोटा त्यांच्या तोंडात दिला आणि त्यांनी त्याला जीभ लावताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. आम्ही सगळे शांत झालो. तेव्हापासून मी नियमित त्यांच्याकडे जाऊ लागलो आणि त्या दोघीना मनसोक्त ठोकू लागलो.