निसर्गोपचाराची धमाल

मित्रानो माझे नाव निलेश आहे. आज मी तुम्हाला माझ्या आयुष्यातील अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि जी ऐकून तुम्ही खुश व्हाल हे नक्की.

तर तेव्हा मी साधारण सत्तावीस वर्षाचा असेन. मला सुरवाती पासूनच निसर्गाची ओढ आणि आवड होती. मी तासंतास निसर्गाच्या संबंधित गोष्टींचा अभ्यास करण्यात व्यतीत करत असे. जंगलात जाणे, विविध वनस्पतींची माहिती घेणे यावर माझा विशेष भर असे.

असे करत असतानाच मला एकदा निसर्गोपचार बाबत काही लेख वाचनात आले. त्यातून मला असे समजले कि आपण खूप सारे आजार, रोग हे निसर्गाच्या उपचारांनी आणि आपल्या पुरातन उपचारांनी बरे करू शकतो. नेमके त्याच वेळी माझे अंग दुखत होते. गेले काही आठवडे मला सतत पाठ आणि मांड्या मध्ये दुखणे होते. त्यामुळे मी असे ठरवले कि आपण यावेळी निसर्गोपचार घेऊन बघू.

मी या बाबत इंटरनेट वर माहिती घेऊ लागलो. पलीकडील राज्यात मला एक चांगले निसर्गोपचाराचे सेंटर असल्याचे निदर्शनास आले. मी तिथे जाऊन उपचार घेऊ असे मनोमन ठरवले आणि मी तिथे पुढच्याच आठवड्या दाखल झालो देखील.

एका मोठया इमारतीत त्यांचे ऑफिस होते. पण त्यांचे निसर्गोपचाराचे सेंटर शेजारी असलेल्या एका थंड हवेच्या ठिकाणी निसर्गाच्या सानिध्यात होते. त्यांनी माझी माहिती घेतली आणि मला तिथे पाठवले.

अतिशय शांत आणि रम्य ठिकाणी ते सेंटर होते. मला ती जागा आवडली. मला एका रूम मध्ये बसण्यास सांगितले. थोडा वेळ जाताच तिथे आत एक अतिशय देखणी मुलगी आली. तिने हिरव्या रंगाचा हॉस्पिटल मध्ये घातलात तसा शर्ट आणि पॅण्ट घातली होती.

“नमस्कार माझे नाव सायली आहे. मी तुझी केस बघणार आहे” ती म्हणाली.

तिचे बोलणे इतके नाजूक होते कि मी तिच्या बोलण्याने घायाळ च झालो. ती इतकी देखणी होती कि तिच्या वरून काही केल्या माझी नजर हटत नव्हती. तिच्या गोऱ्यापान शरीराला एक काळा तीळ देखील दिसत नव्हता. तिचे ओठ कमालीचे नाजूक आणि जमेल तितके गुलाबी होते. बोलताना तिच्या ओठांची हालचाल अशी काही होत होती कि मला क्षणभर असे वाटले कि उठावे आणि तिचा जोरात किस च घ्यावा.

तिने माझी पूर्ण माहिती घेतली आणि ती मला म्हणाली “हे बघ निलेश, तुला पूर्ण उपचारांची गरज आहे. केवळ औषध देऊन तुला बरे करणे म्हणजे जुजबी काही तरी करण्यासारखे आहे. मला ते तसे करायचे नाही. त्यामुळे मी तुझ्यासाठी एक परिपूर्ण उपचार पद्धत अवलंबणार आहे. ज्यामध्ये औषध तर असेलच पण त्याच बरोबर नियमित व्यायाम, ध्यान आणि नैसर्गिक मसाज चा समावेश असेल.”

मी मन देऊन ऐकत होतो. तिचे बोलणे झाले आणि तिने मला सांगितले “तुला या साठी साधारण एक महिना इकडे राहावे लागेल”.

मी होकार दिला. मला खोली देण्यात आली होती. मला पण त्यांच्या सारखाच हिरवा ड्रेस देण्यात आला होता. माझे उपचार चालू झाले होते. माझे बोलणे आणि माझा अभ्यास बघून माझ्याशी सायली खूप गप्पा मारू लागली होती. तिच्या मते माझ्याकडे निसर्ग आणि त्या संबंधी गोष्टींचे खूपच चांगले ज्ञान होते. तिला  आजवर असे कोणी भेटले नव्हते. त्यामुळे ती माझ्यावर जाम खुश होती.

दिवस जातील तसे मी आणि सायली जवळ येत होतो. आमच्यात एक पेशंट आणि डॉकटर चे नाते संपून मैत्रीचे नवे नाते तयार झाले होते. आमच्या विविध विषयांवर गप्पा चालू झालेल्या होत्या. त्यातून आम्हाला एकमेकांचा स्वभाव समजत होते.

आमचे बोलणे आता गप्पा वरून थोडे चावट कडे वाटचाल करत आहे याची जाणीव मला झाली. ती दुसऱ्या राज्यातील होती. इथे तिचे कोणीच नव्हते. मित्र मैत्रिणी पण नाहीत. त्यामुळे ती खूप कंटाळून जायची. मी आल्यापासून तिला पहिल्यांदाच इथे कोणी तरी समवयस्क भेटला होता. त्यामुळे माझ्यावर ती प्रचंड खुश होती.

एकदा ती माझ्याकडे आली आणि मला म्हणाली “निलेश तुझ्या उपचाराचा पुढील टप्पा म्हणजे मसाज आहे. नैसर्गिक मसाज घेतलास ना तर तुला खूपच छान वाटेल”मी होकार दिला आणि तिने मला दुसऱ्या दिवशी सेंटर मध्ये मसाज रूम मध्ये येण्यास सांगितले.

त्या दिवशी प्रचंड पाऊस पडत होता. जोराचा वारा सुटला होता, थंडी प्रचंड होती. तरीही मी कसाबसा तिथे पोहचलो. सायली आधीच तिथे होती. तिला बघून मी जरा व्याकुळच झालो. कारण तिने आज कधी नव्हे ते साधारण मेकअप केला होता. तिला मी असे आधी कधीच बघितले नव्हते.

तिने मला झोपायला सांगितले. तिथे असलेल्या मसाज च्या बेड वर मी पाठीवर झोपलो आणि ती काय करते ते बघू लागलो. तिने दार लावून घेतले आणि ती आत रूम मध्ये आली व रूम चे पण दार लावले. तिथे आधीच अंधार होता. त्यात बारीकसा लावलेला दिवा आणि शांत म्युजिक यामुळे बाहेर काय चालू आहे याचे काही समजायचा प्रश्न नव्हता.

त्यातुन मी तिला निरखून बघून लागलो. तिथे टेबल वर असलेल्या विविध तेलाच्या बाटल्या ती बघत होती. माझ्याकडे पाठमोरी असल्याने तिची गांड माझ्याकडे होती. तिचा शर्ट आज नेहमीपेक्षा आखूड होता. त्यामुळे तिचा गांडीचा गोलाकार घेर मला नीट दिसत होता. पॅण्ट च्या आत असलेल्या निकरच्या कडा मला दिसत होत्या. काम करताना तिच्या गांडीची होणारी हालचाल बघून माझा फुगीर झाला होता.

ती माझ्याकडे वळाली आणि तिने मला माझे कपडे काढायला सांगून तिथे असलेली एक वेगळी निकर घालायला सांगितले. ती निकर म्हणजे निव्व्ल एक पारदर्शी तुकडा च होता. मी तो घालून पाठीवर झोपलो. तिने मला डोळे बंद करायला सांगितले व ती माझ्या जवळ आली आणि कानात म्हणाली “तू एका वेगळ्या विश्वात आहेस अशी अनुभूती घे आणि शांत झोप”

ती माझ्या इतक्या जवळ आली होती कि तिचे ओठ माझ्या कानाला स्पर्शून गेले. तिने लावलेल्या एका विशिष्ट परफ्युम चा सुवास माझ्या नाकात बसला. मी व्याकुळ झालो.

तिने माझ्या हाताला तेल लावायला सुरवात केली. तिच्या हाताचा स्पर्श होताच मी शहारलो. ती हळू हळू करत माझा हात चोळत होती. ती माझ्या इतक्या जवळ आली होती कि तिच्या मांडीचा स्पर्श मला होत होता.

थोडा वेळ गेला आणि तिने माझ्या पायाकडे मोर्चा वळवला. माझ्या पायांना तेल लावून ती हलकेच हात वर खाली करत फिरवू लागली. तिचा मऊ मऊ हात माझ्या दोन्ही जांघेतून वर खाली करत असताना कधी तरी मधेच माझ्या सोट्याला स्पर्शत होता. तीचा हात माझ्या सोट्याला लागताच माझा सोटा वळवळ करू लागला. मघा पेक्षा तो प्रचंड कडक झाला होता आणि त्यातच ती निकर पारदर्शी असल्याने त्यातून त्याचे दर्शन व्यवस्थित होत होते.

तिचा हात माझ्या सोट्या जवळ आता जास्त रेंगाळू लागल्याचे मला जाणवले. ती बेड वर चढली आणि माझ्या पोटावर तेल ओतून ती माझ्या छातीपासून पोटापर्यंत मसाज करू लागली. तिचा हात पुन्हा माझ्या बेंबी खाली येऊन माझ्या सोट्याकडे जाऊ लागला. या सगळ्यात माझी निकर वरून थोडी खाली सरकली आणि माझ्या सोट्याचे तोंड उघडे झाले. मी तरीही डोळे बंद करून बसलो होतो.मधेच हळूच उघडून ती काय करते बघत होतो.

माझा सोटा बाहेर येताच तिचे भाव बदलले. तिने सरळ माझी निकर काढली आणि माझ्या सोट्याला तेल लावले आणि त्याला चोळायला सुरवात केली. आता मात्र मी वेडा झालो. मी डोळे उघडले आणि तिला म्हणालो “सायली अशी या बाजूने ये”

असे म्हणून तिला मी उलट फिरवली आणि तिची गांड माझ्याकडे करायला सांगितली. तिची गांड माझ्याकडे येताच मी तिची पॅण्ट उतरवली आणि तिच्या गांडीचे दर्शन घेतले. तीने माझा सोटा चोखायला सुरवात केला. आधीच तेलाने ओला झालेला माझा सोटा तिच्या चोकण्याने अधिकच ओला झाला.

इकडे मी तिच्या योनीत माझी जीभ घातली आणि तिला चाटायला सुरवात केली. जितकी गोरी आणि देखणी सायली होती त्या पेक्षा किती तरी देखणी व गोरी तिची योनी होती. मी व्योक व्योक करत माझा सोटा चोकत होती आणि मी पाच पाच करत तिच्या योनीला खात होतो.

बाहेर पडणारा पाऊस आणि हवेतील थंडी आम्हाला मदत करत होती. आम्ही बेभान होऊन एकमेकांत मिसळून गेलो होतो. खूप वेळ मनसोक्त चोखाचोकी केल्यावर ती बाजूला झाली. ती पुन्हा उलट झाली आणि माझ्या सोटयावर बसली. तिने तिची योनी थोडी इकडे तिकडे करत माझ्या सोट्यावर ठेवताच तो सर्रकन तिच्या योनीत शिरला.

ती पुढे झुकली आणि तिची कंबर वर खाली करत जोरजोरात हलवू लागली. ती वर खाली होती असताना तिचे उरोज माझ्या तोंडात जात होते. मी त्यांना पडकून जमेल तितक्या ताकदीने चोकत होतो, चावट होतो. त्याचवेळी माझी कंबर खालून उचलून तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबत होतो.

खूप वेळ आम्ही असे केल्यावर शेवटी न राहून माझे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले. तिची योनी माझ्या वीर्याने माखून वाहू लागली. आम्ही शांत झालो आणि एकमेकांच्या बाहुपाशात थोडावेळ पडून राहिलो.

सायली ने माझे उपचार पुढील सहा महिन्यांसाठी वाढवले आणि मी तिथेच राहिलो व रोज न चुकता तिला ठोकून काढू लागलो. उपचार झाल्यावर पण तिने स्वतःच्या चालू केलेल्या सेंटर मध्ये मला बोलावून घेतले, मला नोकरी दिली आणि माझी ठोकायची आयुष्यभराची सोय देखील केली.