काका समवेत केली मजा

माझ्या कॉलेज ची परीक्षा झाली आणि मला जवळपास दोन महिने सुट्टी होती. इतकी सुट्टी मिळाल्याने मी खूप खुश होते. पण त्याच वेळी नेमके करायचे काय एवढ्या मोठ्या सुट्टीत याचा देखील मला मोठा प्रश्न पडला होता.

माझ्या घरच्यांनी मला सांगितले “सोनाली एक काम कर. तू सरळ तुझ्या काका कडे राहायला जा. म्हणजे तुला बरे वाटेल. वेळ पण जाईल आणि काकी ला कामात मदत होईल.”

मला ते पटले. कारण तसेही मला गावात राहायचे म्हणजे नकोच असे. मला शहराचे खूपच आकर्षण होते. उंच इमारती, तिथली टापटीप वातावरण, तोकड्या कपड्यात वावरणारे सगळे लोक, खूप प्रगत विचार असल्याने मला त्याच्या बद्दल खूप आकर्षण होते. त्यामुळे मी अजिबात विरोध न करता काका कडे राहायला जायला तयार झाले.

मी ठरलेल्या दिवशी काका कडे पोहचले देखील. काका ला बघून मला साधारण पंधरा वर्ष झाली असतील. केव्हा त्याच्याच लग्नात मी त्याला बघितले होते. त्यावर आज बघत होते. लहान होते तेव्हा मी. काका ला बघून क्षणभर मी भारावूनच गेले. कारण माझ्या मनात त्याचे जे चित्र होते त्याच्या बरोबर उलट हा दिसत होता.

माझ्या काकांचे नाव सुजित होते. तो एकदम म्हणजे एकदम हँडसम दिसत होता. उंच, गव्हाळ वर्ण असलेला तो बहुतेक जिम करत असेल कारण त्याची शरीरयष्टी अतिशय पिळदार होती आणि स्नायू फुगीर होते. त्याला बघताच मी त्याचा प्रेमातच पडले.

मी पण काही वाईट नव्हते बरं का. मी पण दिसायला देखणी होते. मी जिम ला जरी जात नसली तरी माझी फिगर बघून भल्या भल्याना घाम फुटत असे. माझी छाती इतकी भरदार आणि गोलाकार होती कि बघणाऱ्यांचे डोळे माझ्या छातीवरून हटत नसत आणि मला ते जाणवत देखील होते. मी चालू लागले कि माझ्या गांडीची वर खाली होणारी हालचाल बघून पोरं लाळ टपकवायचे.

काका च्या मानाने काकी अगदीच सुमार होती. मला प्रश्न पडला होता कि याने हिला कशी काय पसंद केली असेल. कारण जितका देखणा काका होता तितकीच सुमार काकी होती. पण मला त्याच्याशी काय घेणेदेणे नव्हते.

मी गेल्यावर ते दोघे खुश झाले. काकीने मला माझी रूम दाखवली आणि मी तिथे माझे सामान ठेवले व आराम करू लागले. दुसऱ्याच दिवसापासून माझा दिनक्रम चालू झाला. काका काकी ना मदत करत मी त्यांचे मन जिंकले. विशेषतः काका माझ्यावर जाम खुश झालेलं होता. कारण त्याला अस्सल गावरान भाजी आणि मटण करून मी देत होते. खूप वर्षांनी त्याला ते खायला मिळत होते.

मी काकाला निरखून बघत असे. त्याच्या शरीराची शिस्तबद्ध ठेवणं मला मोहित करायची. मी रात्री झोपले कि काका माझ्या स्वप्नांत येत असे आणि मी त्याच्या शरीराशी खेळत असे. त्यामुळे माझ्या कित्येक रात्री काकाच्या नावाने योनीत बोटे घालण्यात जाऊ लागल्या होत्या.

दिवस जातील तसे काका आणि मी चांगले मिसळलो होतो. काका दिसयला जितका देखणा होता तितकेच त्याचे वागणे देखील रुबाबदार होते. तो मला खूप हसवायचा. त्यामुळे माझे त्याच्या बद्दलचे आकर्षण अधिकच तीव्र झाले होते.

एकदा मी रात्री झोपले असताना कसल्याश्या आवाजाने मला जाग आली. मला वाटले चोर आला कि काय म्हणून मी माझ्या रूम मधून हळूच बाहेर येऊन बघूया म्हंटलं आणि बाहेर पडले. पण बाहेर कोणीच नव्हते. सगळाच अंधार. मला आवाज काकाच्या बेडरूम कडून येत आहे हे लक्षात आले. मी त्या दिशेने गेले आणि हळूच दार उघडून बघू लागले. समोर चे दृश्य माझे काळीज लक्क करणारे होते.

काका पूर्ण नग्न होता आणि तो काकी ला ठोकत होता. काका चा सोटा इतका प्रचंड मोठा आणि कडक झालेला होता कि काही विचारू नका. तो काकी ला म्हणत होता “अग उठ ना मला ठोकायचे आहे.”

ती म्हणाली “नाही मला कंटाळा आला आहे”

“तुझे हे रोजचेच आहे” तो असे म्हणताच ती म्हणाली “असुदे. पण मला नाही यात रस आणि त्यातच तू काही लवकर आवरत नाहीस. मला शक्य नाही होत तुझ्यासारखे करणे. त्यापेक्षा तू गप झोप” असे म्हणून ती पांघरून घेऊन झोपली देखील. काका हिरमुसला आणि तो त्याचा सोटा हातात घेऊन हलवत बसला. मी सगळे माझ्या नजरेने टिपले.

माझ्या लक्षात आले कि काका त्याचा कामविश्वात खुश नाहीये. त्यामुळे मी हि संधी दवडायची नाही असे ठरवले आणि काय करता येईल याचा विचार करत असतानाच मला एक कल्पना सुचली.

मी स्वयपांक घरात गेले आणि पाणी पिण्याच्या बहाण्याने एक भांडे जमीनीवर टाकले. त्या आवाजाने काकी नाही पण अपेक्षेप्रमाणे काका मात्र नकीच बाहेर आला. तो फक्त त्याच्या अंडरवियर वर होता.

मला बघून तो म्हणाला “सोनाली काय करतोयस इतक्या रात्री इथे?”

“काही नाही चित्रपट पाहायला आले होते” असे म्हणून मी हसले आणि म्हणाले “अरे काका इतक्या रात्री फ्रिज मध्ये काय करतात? पाणी पिण्यासाठी आले आहे मी. बाकी काही नाही”

मी असे म्हणताच तो पण हसला आणि त्याने पण त्याला पाणी देण्यास सांगितले. माझी नजर त्याच्या निकर वर होती. त्याचे हत्यार अजूनही तितकेच कडक आहे याची जाणीव मला झाली. कारण त्या निकर मधून पण त्याचा आकार इतका प्रचंड मोठा दिसत होता कि काही विचारू नका. काही केल्या माझी नजर हटायला तयार नव्हती.

काका पाणी पिऊ लागला आणि त्यातील काही थेंब त्याच्या अंगावरून सांडत खाली त्याच्या नीकर पर्यंत गेले. त्याच्या शरीरावरुन पाण्याचे वाहणारी ती धार बघून माझी योनी पाझरू लागली. माझे उरोज कमालीचे कडक झाले. माझे स्तनाग्रे बाहेर येत आहेत याची जाणीव मला झाली.

काका ते पाणी साफ करू लागला. तोच मी पुढे झाले आणि म्हणाले “अरे थांब. मी करते ना साफ”

असे म्हणून मी त्याच्या छातीवरून हात फिरवू लागले. त्याच्या छातीवर हात ठेवताच माझ्या अंगात वीज चमकावी तसे झाले. मी पूर्ण उत्तेजित झाले. मी माझा हात तसाच खाली खाली आणत सरळ त्याच्या निकर वर ठेवला आणि त्याच्या सोट्यावरून पडलेले पाणी साफ करू लागले.

माझ्या त्या कृतीने तो भांबावला आणि म्हणाला “सोनाली तू हे काय करत आहेस?”

तो तसे म्हणताच मी त्याच्या ओठांवर माझे एक बोट ठेवले आणि म्हणाले “का तुला नको आहे का हे?”

“नाही तसे काही नाही पण…..” असे तो म्हणत असतानाच मी त्याच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि त्याच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. काकाला संभोग करायचा होताच. त्यातच माझ्या सारखी तरणी मुलगी तेही घरच्या घरी ठोकायला मिळाली असल्याने त्याने विरोध म्यान केला आणी त्याने मला झटकन उचलले व माझ्या खोलीत घेऊन गेला.

दार लावून तो माझ्या दिशेने आला आणि माझ्यावर बेभान होऊन तुटून पडला. माझ्या अंगावरचा गाऊन त्याने एका हिसड्यात काढून फेकला आणि मला विवस्त्र केले. माझ्या छातीचे उभार बघून तो वेड्या सारखा त्यांचा समाचार घेऊ लागला. त्यांना दाबू लागला, चोकू लागला.

मला पण हा स्पर्श पहिलाच असल्याने मी पण त्याला प्रतिसाद देऊ लागले. तो एकावेळी दोन्ही उरोज तोंडात घेऊन त्यांना चोकत होता आणि त्याच वेळी त्याचा एक हात माझ्या योनिवरून फिरत होता. त्याने माझ्या उरोजांच्या मध्ये चुंबन घेत घेत तो खाली बेंबीकडे सरकला. तसेच पुढे खाली जाऊन त्याने माझ्या योनीचा ताबा घेतला.

माझ्या कोवळ्या योनीच्या वासाने तो मंत्रमुग्ध झाला. आह आह असा आवाज आपसूकच त्याच्या तोंडातून बाहेर येत होता. त्याने माझे पाय फाकवले आणि त्याच्या जिभेने तो माझी योनी चाटू लागला. माझ्या योनीला कशाचाही झालेला हा पहिला स्पर्श होता आणि त्यामुळे ती अधिकच जोराने झिरपू लागली. मला काय करू नि काय नको असे होऊन बसले होते.

खूप वेळ चाटाचाटी केल्यावर तो उठला आणि त्याने मला उभे केले व माझ्या तोंडात त्याचा सोटा दिला. ते भले थोरले हत्यार मी जमले तितके आणि जमेल तसे आत तोंडात घेतले आणि चोकू लागले. माझ्या अनेक इछांपैकी एक इच्छा आज पूर्ण होत होती. मी बेभान होऊन ते हत्यार चोकत होते.

त्याने मग मला बाजूला केले आणि पाठीवर झोपवले. माझे दोन्ही पाय आपसूकच वर आले. त्याने ते त्याच्या खांद्यावर घेतले, माझ्या कमरेखाली एक उशी घालून माझी कंबर अजून जास्त वर उचलली आणि त्याचा भलामोठा सोटा माझ्या योनीत कोंबला.

हळू हळू करत तो माझ्या योनीच्या टोकाला जाऊन पोहचताच त्याने जोरजोरात हिसडे देण्यास सुरवात केली. काच काच काच काच करत तो माझ्या योनीत त्याचा सोटा आत बाहेर करत होता. आत बाहेर होताना होणाऱ्या घर्षणाने त्याचा सोटा पूर्ण ओला चिंब झाला होता. त्या घर्षणाने आम्हाला दोघांनापण अतीव आनंद मिळत होता. मी माझी कंबर उचलून त्याला पूर्ण प्रतिसाद देत होते.

त्याने मनसोक्तपणे मला ठोक ठोक ठोकले आणि तो बाजूला झाला. माझ्या तोंडात पुन्हा त्याने त्याचा सोटा दिला व चोखायला सांगितले. मी चोखायला चालू करताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर पडला व माझे तोंड पूर्ण माखून गेले. मी पुन्हा एकदा मनसोक्तपणे त्याचा सोटा चोकला आणि काकाच्या बाहुपाशात विसावले.

काका ला त्याच्या मना जोगा संभोग करायला मिळाल्याने तो भलताच खुश होता आणि मला पण काका कडून ठोकून घेता आल्याने मी पण खुश होते. मी पूर्ण सुट्टीभर काका समवेत रोज रात्री न चुकता संभोग करत होते. पुढे जाऊन पुढील शिक्षणासाठी म्हणून काकाने मला त्याच्याकडेच कायमचे ठेवून घेतले आणि आम्ही रोजच मजा घेऊ लागलो होतो.