मॉडेल ची केली फोटोग्राफी

माझा फोटग्राफी चा व्यवसाय होता. मी शहरातील एका नामांकित कॉलेज मधून फोटोग्राफी चा कोर्स पूर्ण केला होता आणि माझा व्यवसाय सुरु केला होता. माझा स्वतःचा एक स्टुडिओ होता. त्या इमारतीमधील सर्वात वरील मजल्यावर मी माझा स्टुडिओ थाटण्याचे कारण हे होते कि मला फोटो काढताना कोणाचा त्रास नको असायचा. बाकी वर्दळ असेल तर काम करताना लक्ष लागत नसे.

अल्पावधीतच मी चांगले बस्तान बसवले होते. लग्न, मुंज, डोहाळे जेवण, वाढ दिवस असे विविध कार्य्रक्रमांपासून चालू झालेला माझा प्रवास आता मॉडेलिंग चे फोटो काढण्या पर्यंत पोहोचला होता. माझ्याकडे आता मॉडेलिंग क्षेत्रा मध्ये काम करणारे बरेच मुले मुली फोटो शूट साठी येऊ लागले होते. त्यामुळे मला पैसे पण चांगले मिळू लागले होते.

मॉडेलिंग च्या फोटोला खूप काम करावे लागत होते. कारण बऱ्याच वेळा फोटो काढून घेणारे तितके दिसायला चांगले नसले कि मी मग फोटो एडिट करून चांगले करून द्यायचो. या क्षेत्रात हे नेहमीचेच होते म्हणा. फोटो काढताना विविध प्रकारचे ड्रेस घालावे लागत असत. कधी चुडीदार तर कधी साडी कधी स्कर्ट तर कधी जीन्स. जशी गरज तसे फोटो.

तसे या क्षेत्रात नवीन मुले येण्याचे प्रमाणे देखील खूप होते. त्यांना त्यांचा पोर्टफोलिओ बनवावा लागे. बऱ्याच वेळा त्यांना नेमके काय करायचे हे देखील समजायचे नाही.

त्या दिवशी मी माझ्या कामात मग्न होतो. तेव्हा अचानक माझ्याकडे एक साधारण बावीस वर्षाची एक तरुणी आली. एकदम उंच, शिडशिडीत बांध्याची, एकदम गोरी आणि अगदी हलका मेकअप. तिला बघताच क्षणी मी ताडले कि हि मॉडेल असेल किंवा हिला मॉडेलिंग मध्ये जायचे आहे. मी तिला बसायला सांगितले आणि तिला काय हवे आहे ती विचारले.

“माझे नाव रिटा आहे. मी नुकतीच दिल्ली वरून आले आहे. मला माझा पोर्टफोलिओ करायचा आहे”

मी तिला जुजबी माहिती विचारली. मला लक्षात आले कि तिने या आधी कधीच मॉडेल म्हणून काम केले नव्हते. ना कधी पोर्टफोलिओ करून घेतला होता. मी तिला म्हणालो “मॉडेलिंग क्षेत्रात तर रोज खूप जण येतात आणि जातात. पण टिकतात तेच जे काहीही झाले तरी हार मानत नाहीत.”

“मी तशीच मुलगी आहे. मला काहीही करून यात करिअर करायचे आहे.त्यासाठी तर मी इतक्या दूर आले आहे” ती म्हणाली.

“पण मला या क्षेत्रातील काहीच माहिती नाही. मी तुमचे नाव खूप ऐकले आहे. म्हणून मी कोठेही न जाता तुमच्याकडे आले आहे. मला तुमच्याकडून या क्षेत्राबद्दल माहिती मिळेल का?” तिने अधिक माहिती विचारली.

“हो का नाही” मी म्हणालो. ती मग रोज माझ्याकडे दुपारच्या वेळेत येऊ लागली. हळू हळू तिची पूर्ण माहिती मला मिळाली. रोज नवनवीन ड्रेस घालणारी रिटा दिसायला कडक माल होता. बघताच क्षणी प्रेमात पडावे अशी तिची फिगर होती. जेवढे पाहिजे तेवढेच उरोज तिला होते. एक मॉडेल म्हणून तिच्याकडे शारीरिक तर सगळे गुण प्रथम दर्शनी दिसत होते.

थोड्या दिवसाने आम्ही प्रत्यक्ष फोटोसेशन ला सुरवात केली. ती रोज वेवेगळे ड्रेस घालून येत असे आणि मी माझ्या पद्धतीने तिचे फोटो टिपत होतो. ते फोटो आणि माझी कला हे बघून रिटा खूप खुश झाली होती. पहिल्यांदा फोटो बघताच तिने मला मिठीच मारली आणि मला थँक्यू थँक्यू करू लागली. तिने मला मीठी मारली खरी पण तिच्या त्याउरोजांच्या स्पर्शाने माझ्या मस्तकात आग गेली.

दिवसेंदिवस आम्ही जवळ येत चाललो होतो. रोजचे प्रशिक्षण, मग फोटो आणि मग रोजच बाहेरच जेवण हा नित्यक्रम झाला होता. ती माझ्याबरोबर चांगलीच

मिसळी होती.

“रिटा चांगले फोटो येण्यासाठी जितके महत्वाचा चेहरा आहे तितकेच महत्वाचे आहे कि तुमचे तुमच्या फोटोग्राफर सोबत संबंध कसे आहेत ते. कारण शेवटी तोच आहे जो तुमचे फोटो काढतो, एडिट करतो. त्याच्याशी तुमचे संबंध एखाद्या डॉक्टर सारखे असावेत. तुम्ही डॉक्टर पासून काही लपवत नाही आणि पूर्ण खुले असता” मी तिला म्हणालो. तिला ते पटले.

आमची जवळीक वाढत होती. तिच्यात आता एक विश्वास आला होता. आज आम्ही पारंपरिक वेशभूषेत फोटो काढणार होतो. तिने साडी परिधान केली होती. जुन्या पद्धतीच्या साड्या न घालता तिने शरीराला घट्ट बसेल अशी साडी घातली होती. नारिंगी रंगाची साडी मधून तिचे नितंब आणि पुढे आलेले उरोज बघणे रमणीय होते.

मी फोटो काढू लागलो. एकेक करत मी फोटो काढत होतो आणि ती मला वेगवेगळ्या पोज देत होती. मी तिला सांगितले कि आपण आज थोडे बोल्ड फोटो काढायचे आहेत. त्यानुसार तू तुझे हावभाव ठेव. तिने होकार दिला.

एका क्षणात तिने तिची नजर बदलली आणि तिची नजर भेदक झाली. मला बरे वाटले. तीने तिच्या साडीचा पदर पूर्ण झाकून घेतला होता. मी तिला म्हणालो “या प्रकारच्या फोटो मध्ये शरीराचे सर्व अवयव उठून दिसावे लागतात. म्हणून तुझा पदर थोडा बाजूला कर”.

तिने पदर झटकन बाजूला केला. तिचे उरोज दिसू लागले. स्लिव्हलेस ब्लाउज मधून तिच्या उरोजाची फट स्पष्ट दिसत होती. मी बधिर झालो. लागलीच सावरुन मी तिचा क्लोजअप घेऊ लागलो. तिला एकाच पोज मधे बसून न हलण्यास सांगितले. फोटो काढत काढत मी तिच्या जवळ गेलो.

“खूप छान. उत्तम. मस्तच. एक नंबर” असे म्हणून मी तिला फुलवत होतो. माझ्या डोक्यात काही तरी वेगळेच शिजत होते.

जवळ गेल्यावर मी हलकेच तिचा पदर अजून थोडा बाजूला केला. तिची छाती चे उभार मला स्पष्ट दिसत होते. संभोगाच्यावेळी कडक होणाऱ्या उरोजा सारखे अजूनही तिचे उरोज दिसत नव्हते. त्यामुळे तिचे फोटो म्हणावे तसे चांगले येत नव्हते. मी तिला तसे बोलून दाखवले देखील.

“काय करू मग मी या साठी? तुम्ही म्हणाल ते मी करायला तयार आहे” ती म्हणाली.

“एक काम काम कर तुझे उरोज आत ब्लाउज मधून थोडे वर घे. म्हणजे तुझ्या ब्लाउजच्या बाहेर त्यांचे उंचवटे थोडे अधिक चांगले दिसतील” मी म्हणालो. हे ऐकून तिने तिचे हात तिच्या ब्लाउज मध्ये घातले आणि त्यांना थोडे बाहेर घेतले.

माझ्या समोरच तिने हे केले होते. मी परत फोटो काढू लागलो. मला अजून थोडे उरोज बाहेर पाहिजे होते. मी तिच्या जवळ गेलो आणि काहीही न विचारता तिच्या उरोजाना हात लावला. “सर हे काय करत आहात तुम्ही?” ती म्हणाली.

“अग काही नाही. मला जसे हवे तसे फोटो पाहिजेत त्यासाठी हे करत आहे” मी म्हणालो. ती गप बसली.

मी तिच्या उरोजाना खालून वर उचलू लागलो. नीट येत नसल्याने मी सरळ तिच्या ब्लाउज मध्ये हात घातला आणि तिचे उरोज वर घेतले. माझा हात लागताच तिचे उरोज हळू हळू फुगायला लागले. मला हेच पाहिजे होते माझ्या फोटोसाठी. तिला पण फरक लक्षात आला. तिने स्वतःच मला सांगितले “सर तुम्हीच माझे उरोज हवे तसे वर घ्या म्हणजे नीट फोटो येईल. मला काही प्रॉब्लेम नाही”.

मी तिच्या उरोजाना कुरवाळू लागलो. तिची स्तनाग्रे चिमटीत घेऊन पुढे ओढू लागलो. तिला आता मी माझ्या पुढे उभे केले आणि मागून तिच्या स्तनांना दाबू लागलो. क्षणात तिचे उरोज कडकड झाले. आजपर्यंतचा सर्वात जास्त उभार त्यांना आला होता.

आता माझा हात तिची साडी खाली करण्याकडे होता. मी तिला साडी बेंबी पर्यंत खाली करण्यास सांगितली. तिच्या कमरेखाली साडी जात नाही हे बघून मीच तिची साडी खाली खेचली आणि चुकून टर्रर्र करून तिची साडी फाटली. एका बाजूने फाटलेल्या साडीतून तिची काळी निकर तिच्या गोऱ्या पान मांड्यांवर दिसू लागली होती.वक्राकार तिचे नितंब बघून माझ्या जिभेला पाणी सुटले.

मी अजिबात वेळ न दवडता माझं हात तिच्या निकर मध्ये घातला. माझ्या त्या स्पर्शाने ती शहारली. ती गरम झाली आहे हे लक्षात आल्यावर मी तिची योनी माझ्या बोटाने कुरवाळू लागलो. ती स्वतःहुन खाली बसली आणि तिने पाय फाकवले. मी तिची निकर काढली आणि माझे चार बोटे तिच्या योनीत कोंबली. ती जोरात किंचाळली. मी तसाच थांबलो

थोड्यावेळाने मी पुन्हा माझे बोटे तिच्या योनीत सरकवली आणि तिचे भोक मोठे करण्यास सुरवात केले. पाचच मिनिटात तिची योनी तयार झाली. मी माझा सोटा काढला आणि तिच्या योनीत कोंबला. तिच्या योनीचे पदर फडात माझा सोटा आत घुसला. मी तिला ठोकू लागलो. मी तिची फक्त साडी वर केली होती. वरूनच मी तिचे ब्लाउज दाबत होतो.

मी तिच्या तोंडात तोंड घातले आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. खाली माझा सोट्याने तिच्या योनीची मी चिरफाड करत होतो. मी तिला अर्धा तास अश्याप्रकारे ठोकून काढले. शेजारी ठेवलेल्या कॅमेऱ्यात हे सगळे रेकॉर्ड झाले होते. आमचे दोघांचे पाणी अखेरीस बाहेर आले आणि आम्ही थंड झालो. तेव्हापासून आम्ही रोजच पारंपरिक फोटोशूट करू लागलो.