लिफ्ट मधील मजा

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुरज आहे. आज मी तुम्हला एक अशी गोष्ट सांगणार आहे जी माझ्या आयुष्याला कलाटणी देणारी ठरली.

मी कॉलेज संपवून नुकताच बाहेर पडलो होतो. मी शाळेत आणि कॉलेज मध्ये अभ्यासात फार काही हुशार वगैरे नव्हतो. जास्त करून माझा वेळ हा खेळ आणि इतर गोष्टींमध्येच जात असे. त्यामुळे माझी शरीरयष्टी तशीच झाली होती. धिप्पाड आणि भारदस्त छाती मूळे माझ्याकडे बघायचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलून जायचा.

कॉलेज संपवून मी नोकरीच्या शोधात होतो. हुशार जरी नसलो तरी मी पोस्ट ग्र्याज्युएशन पूर्ण केले होते. माझ्याकडे व्यावसायिक पदवी देखील त्यामुळे आली होती. मी गावातच सुरवातीस लगेच मिळाली म्हणून एक नोकरी धरली. पण खूप छोटे ऑफिस, अगदीच सुमार दर्जाचे कर्मचारी आणि सुख सोयीचा अभाव यामुळे माझे मन तिथे काही केल्या रमत नव्हते.

मी लवकरात लवकर ती नोकरी सोडून शहरात मोठ्या कंपनी मध्ये नोकरी शोधायचा प्रयत्न करत होतो. माझ्या प्रयत्नांना यश येण्यास फार वेळ लागला नाही. मला एका खूप मोठ्या कंपनी मध्ये नोकरी मिळाली. मी लगेचच तिथे रुजू होण्याचे ठरवून मी त्या शहरात दाखल झालो देखील.

ऑफिस प्रचंड मोठे होते. मला एका कोपऱ्यात जागा देण्यात आली होती. पण मी खूप खुश होतो. कारण माझ्या त्या ऑफिस मध्ये मुली आणि स्त्रिया यांचा सुकाळ होता. त्यामुळे माझे मन खूप आनंदी झालेले होते. मी कामाला सुरवात केली देखील. बहुमजली इमारतीत ते ऑफिस असल्याने ये जा करण्यास लिफ्ट शिवाय पर्याय नव्हता तिथे.

त्या दिवशी मी सकाळी ऑफिस ला थोडा उशिराच बाहेर पडलो. मला उशीर होणार हे बघून मी ऑफिस च्या इमारतीच्या इथे पोहचताच धावत पळत मी लिफ्ट जवळ पोहचलो. माझ्या मागे असे खूप जण होते जे उशिरा पोहचले होते. मी सर्वात पुढे असल्याने मी लिफ्ट च्या आतल्या बाजूला एकदम कोपऱ्यात उभा राहिलो.

बकऱ्या कोंबाव्या तशी लिफ्ट मध्ये गर्दी झाली. सगळे एकमेकाला खेटून उभे होते. त्यातच एक गम्मत झाली. माझ्या पुढे एक पंधरा शर्ट आणि काळी पॅण्ट घातलेली एक मुलगी येऊन उभी होती. मी तिच्या मागे होतो. ती पाठमोरी उभी होती. सुरवातीस ती थोडी लांब होती. त्यावेळी मी तिला वर पासून खाली पर्यंत न्यहाळले.

ती साधारण साडे पाच फूट उंच असेल. मागून तिने केस ओढून बांधले होते. साधारण तिचा चेहरा दिसत होता मला त्यावरून माझ्या लक्षात आले कि दिसायला गोरीपान आहे. एका बाजूने तिच्या छातीचे उभार ती वयात आलेली आहे आणि तिला तिची छाती दाबून घ्यायची आहे हे दर्शवत होते. तिच्या ड्रेस चे फिटिंग इतके अफलातून होते कि तिचा शर्ट तिला कडकडून मिठी मारून बसला आहे कि काय असे वाटत होते.

तिच्या पॅण्ट मधून तिचं नितंबाचा गोल आकार आणि घेर स्पष्टपणे दिसत होता. तिच्या निकर च्या कडा माझे डोळे दीपवत होत्या. मीही तिला लाळ टपकवत बघू लागलो.

आता गर्दी खूपच झाली होती. तशी ती मागे सरकली. पण ती इतकी मागे सरकली कि तिची गांड चक्क पैकी माझ्या सोट्यावर येऊन आदळलली. तिची गांड आदळताच माझा सोटा जागा झाला. तो वळवळ करू लागला. एका क्षणात त्याने सलामी दिली आणि तो प्रचंड कडक झाला. डौलाने मागे पुढे करत असलेला सोटा तिच्या गांडीची मजा घेऊ लागला.

तिला त्याची जाणीव झाली कि माझा कडक सोटा तिच्या गांडीची मजा घेत आहे ते. पण ती काही बोलली नाही. उलट ती अजून जास्त मला खेटून उभी राहिली. इकडे मला म्हणजे घाम फुटायची वेळ आली होती. काय करू नि काय नको हे मला समजत नव्हते. पुढे जवळपास पाच मिनिटे हा प्रकार चालू होता. शेवटी माझ्या ऑफिस चा मजला आला आणि माझ्या बरोबर ती देखील तिथे उतरली.

मागे वळून न पाहताच ती सरळ निघून गेली. मी तिच्या मागे जाऊ लागलो. ती तर माझ्याच ऑफिस मध्ये शिरली. मी तिला बघायचा प्रयत्न करू लागलो आणि काय आश्चर्य. ती तर माझ्याच पलीकडे दोन डेस्क सोडून बसणारी सोनाली होती.

आमच्या ऑफीस मधील सर्वात सुंदर आणि सर्वात मादक मुलगी होती ती. तीला बघण्यासाठी, तिच्याशी बोलण्यासाठी सगळे निम्मित शोधत असत. ती सोनाली आज माझ्या पुढे उभी होती आणि माझा सोटा तिच्या गांडीच्या आस्वाद घेत होता हे बघून मी मनोमन खुश झालो. माझा तो दिवस सोनाली ला मनोमन ठोकून काढण्यातच झाला.

दुसऱ्या दिवशी पुन्हा मला उशीर झाला. आज देखील पुन्हा त्याच गडबडीत सोनाली माझ्या पुढे येऊन उभी राहिली. आज पुन्हा माझा सोटा तिच्या गांडीच्या आस्वाद घेऊ लागला. आज तर कालच्या पेक्षा जास्त गर्दी असल्याने माझ्या सोट्याची चालीचं चंगळ चालू होती.

गर्दीचा फायदा घेत मी पुरेपूर सोनाली चा उपभोग घेत होतो. तिला देखील ते समजत होते. पण ती काहीच बोलत नव्हती. बरेच दिवस हा प्रकार चालू होता. मला आता चांगलेच धाडस आले होते.

त्या दिवशी आम्ही सगळेच रात्री उशिरा पर्यंत काम करत बसलो होतो. काम संपले आणि आम्ही सगळे निघालो. लिफ्ट मध्ये मी कोपऱ्यात उभा राहिलो. सोनाली आज खूप पुढे होती. पण लिफ्ट भरायच्या वेळी ती अचानक मागे आली आणि माझ्या पुढे येऊन उभी राहिली. मला ते थोडे विचित्र वाटले पण मला असे देखील वाटले कि हि आपल्याला सिग्नल देत आहे.

आज कमी गर्दी असताना देखील ती माझ्या सोट्याला चिकटून उभी राहिली. मी काय समजायचे ते समजलो. माझा सोटा तिच्या गांडीवर मी रगडु लागलो. मी मग धाडस करायचे ठरवले तोच अचानक लाईट गेली. लिफ्ट बंद पडली आणि सगळीकडे अंधार झाला. त्याच वेळी माझ्या सोट्याला कोणाच्या तरी हाताचा स्पर्श झाल्याचे मला जाणवले.

मी खाली बघितले तर सोनाली चा हात होता तो. त्या अंधाराचा फायदा घेऊन सोनाली माझ्या सोट्याला पकडत होती, चोळत होती. मी आश्चर्यचकित झालो. मी मग कशाला सोडतो. मी पण लगेच माझा हात उचलला आणि मागून हळूच तिच्या छातीकडे नेला. कोणी बघत नसल्याची खात्री करून एका बाजूने मी तिची छाती दाबायला सुरवात केली.

माझ्या हाताच्या स्पर्शाने ती शहारली. तिने तिची मोठी बॅग एका बाजूला अश्या प्रकारे धरली कि जेणेकरून माझा हात कोणाला दिसणार नाही. मग मात्र मी तिला जोरात दाबायला सुरवात केली. त्या अंधारात देखील माझे हात अगदी सफाईदारपणे तिच्या छातीवरून फिरत होते. तिच्या छातीचे उभार किती गोलाकार आहेत याची जाणीव मला होत होती.

तितक्यात लाईट आणि आम्ही दोघांनी आपापले हात खाली घेतले. लिफ्ट मधून उतरताच ती मला म्हणाली “माझ्या घरी चल. कोणीही नाहीये”

तिचे ते वाक्य ऐकताच माझ्या अंगात वीज चमकली. तिला मी माझ्या गादीवर घेतले आणि ती सांगेल त्या दिशेला वायू वेगे गाडी हाकू लागलो. अवघ्या पंधरा वीस मिनिटात एका अतिशय उंची अपार्टमेंट मध्ये आम्ही शिरलो. तिथल्या एका उच्चभ्रू फ्लॅट मध्ये सोनाली राहत होती.

तिच्या फ्लॅट मध्ये जाताच तिने दार लावले न लावले तोच तिने मला तिच्या जवळ ओढले आणि माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. आजवर लांबूनच दिसणारी सोनाली आज माझ्या बाहुपाशात होती. तिने मला जवळ ओढताच मी देखील माझ्या पूर्ण ताकदीने तिच्या छातीचा ताबा घेतला. चुंबनावर चुंबने देत व घेत असताना माझा हात तिचं छातीच्या उभाराना मनसोक्तपणे दाबत होता.

मी सरसर करत तिचा शर्ट काढला आणि मला तिच्या गोऱ्यापान छातीचे दर्शन झाले. मी उतावळ्यासारखा तिच्या छातीचा ताबा घेतला आणि त्या गुलाबी स्तनाग्रांना चोखायला सुरवात केली. तिची भुऱ्या रंगाची स्तनाग्रे माझ्या स्पर्शाने प्रचंड कडक झाली.

आम्ही दोघे पूर्ण आवेगात होतो.एकमेकांचे कपडे उतरवण्यास आम्हाला फार वेळ लागला नाही. आम्ही दोघेपण पूर्ण नग्न अवस्थेत उभे होतो. मी चपळाई करत जमिनीवर पाठीवर झोपलो. ते बघून तिने तिचे पाय फाकवले आणि माझ्या तोंडाकडे गांड येईल अश्या बेताने ती खाली गुडघ्यावर बसली. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखायला सुरवात केली.

आधाशा सारखे ती माझा सोटा व्योक व्योक करत चोकत होती. तिच्या तोंडातून पडणाऱ्या लाळेने माझा सोटा ओला चिंब झाला होता. मी खालून माझ्या जिभेची करामत दाखवायला सुरवात केली होती. माझ्या हाताने मी तिच्या योनीचे पदर बाजूला केले आणि आत दिसणाऱ्या गुलाबी गुलाबी मांसल भागात लपलेल्या दाण्याला मी कुरवाळायला सुरवात केली.

त्याला कुरवाळताच तिची योनी ओली चिंब होऊन झिरपू लागली. मी एकसारखी माझी जीभ तिच्या योनिवरून आणि गांडीच्या भोकावरून फिरवत होतो. मनसोक्त आम्ही चोकाचोकी केल्यावर तिने माझ्याकडे तोंड केले. मी माझा सोटा हातात घेतला आणि अलगद खालून तिच्या योनीत सारला. ती पुढे झुकली. तिचे उरोज माझ्या तोंडात आले आणि तिने तिची कंबर एकसारखी माझ्या सोट्यावर वर खाली करत आदळलायला सुरवात केली.

पाच पाच असा आवाज येत होता आणि मी खालून माझी कंबर उचलून तिला जमेल तसा ठोकत होतो. शेवटी खूप वेळाने आमचा सर्वोच क्षण आलाच आणि ती बाजूला झाली. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेऊन चोखायला सुरवात करताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिचे तोंड पूर्णपणे वीर्याने माखून गेले.

तिने मनसोक्त वीर्य प्राशन करून माझा सोटा साफ करून दिला. आम्ही शांत झालो. .अश्या प्रकारे लिफ्ट पासून अचानक चालू झालेला आमचा प्रवास आज बेडरूम मध्ये येऊन थांबला होता. त्या दिवसापासून मी तिच्याच रूम वर स्थायिक झालो आणि आम्ही रोजच एकमेकाचा येथेच्छ उपभोग घेऊ लागलो होतो.