गायब करणाऱ्या उपकरणाची कमाल

मी लहानपणापासूनच सायन्स मध्ये रस घेणारा होतो. सायन्स किंवा टेक्नॉलॉजी या विषयात मला खूपच रस होता. त्यामुळे मी सतत काही ना काही तरी बनवत असे किंवा नवनवीन शोध लागलेले आहेत का याचा अंदाज घेत असे. तासंतास नवीन शोध बघत बसण्याचा नादच मला लागला होता.

मी कॉलेज ला गेल्यावर मला स्वतः काही तरी शोधून काढावे असे खूप वाटत होते. त्या दृष्टीने मी काय करता येईल याचा अंदाज घेत होतो. पण मला असे काही तरी शोधायचे होते कि जे आजवर कोणाला जमले नाही.

माझी हि इच्छा आजवर फक्त एकीलाच माहित होती. ती म्हणजे माझ्या शेजारी राहणारी निशा.

निशा माझ्या बरोबरच कॉलेज शिकत होती. आम्ही लहानपणापासून चे मित्र होतो. फक्त फरक इतकाच होता कि मी एका सामान्य कुटुंबातील युवक होतो आणि निशा अतिशय ऊच्चभ्रू घरातील होती. कॉलेज मध्ये ती माझ्या मैत्रीण आहे याचा खूप जणांना राग होता. कारणच त्याचे तसे होते. ती दिसायला तर खूप सुदंर होतीच पण तिची कपडे घालायची पद्धत खूपच मादक होती.

उंचपुरी, गोरीपान, भरदार छाती, भुरे केस, तरतरीत नाक, गुलाबी ओठ, कमनीय बांधा आणि मादक नजर यामुळे तिच्याकडे बघताच कोणाचाही सोटा झटकन उभा रहायलाच पाहिजे. नाही म्हणायला मी पण तिच्याकडे नेहमी रोखून बघत असेच. ती माझी मैत्रीण असल्याने मला फायदा एवढाच होता कि तिला मी खूप जवळून बघू शकत होतो.

तिचे गोलाकार उरोज जवळून बघताना माझा जीव कासावीस होत असे. एकेकदा असे वाटत असे कि कोणत्याही क्षणी मी त्या उरोजाना दाबावे कि काय. तिचे मटक मटक करत वर खाली हलणारे नितंब बघून माझा सोटा देखील वर खाली करत असे. मला तिच्याशी संभोग करायची खूपच इच्छा होती. मी रोज रात्री तिच्या नावावर हस्तमैथुन करूनच झोपत असे.

त्या दिवशी मी सकाळी लवकरच उठलो आणि माझ्या रूम मध्ये अभ्यास करत असताना मला अचानक एक कल्पना सुचली कि आपण एखादे असे उपकरण शोधावे कि ज्यामुळे माणूस गायब होईल. मी खूप वेळ अभ्यास करून शेवटी एक तसे उपकरण बनवलेच.एक शर्ट मी बनवला होता कि तो घातला कि मी समोरच्याला दिसत नसे.

माझा आनंद गगनात मावेना. मी खातरजमा करण्यासाठी खूप वेळा तो शर्ट घातला व काढला, आरश्या समोर मी स्वतःला खूप वेळा बघितले आणि जेव्हा मला खात्री पटली कि मला यात यश मिळाले आहे तेव्हा मी प्रचंड खुश झालो. हि बातमी सगळ्यात आधी मला निशा ला द्यायची होती. तिला सरप्राईज द्यायचे या विचाराने मी तो शर्ट घातला आणि तिच्या घरी गेलो.

मी कोणालाहि दिसत नसल्याने मला कोणी अडविण्याचा प्रश्नच नव्हता. मी सरळ तिच्या घरातून आरामात चालत चालत वर असलेल्या तिच्या बेडरूम कडे गेलो. बेडरूम चे दार अर्धवट उघडे होते. मी हळूच दार उघडले आणि निशा ला हाक मारायची असे ठरवले होते. पण मी दार उघडून आत जाताच समोर जे मला दिसले ते बघून माझे डोळे फिरायची वेळ आली.

निशा नुकतीच अंघोळ करून बाहेर आली होती. तिने अंगावर फक्त टॉवेल गुंडाळला होता. तिने लगेचच बेडरूम चे दार लावून घेतले. तिला आत मी असल्याचे अजिबात समजले नव्हते ना ते समजणार होते. मी निशाला त्या अवतारात बघून एका कोपऱ्यात गप्प उभा राहिलो. निशाला मी असे कधी बघू शकेन याचा विचार देखील मी केला नव्हता.

निशाचा टॉवेल खूपच छोटा होता. त्यातच तिने तो टॉवेल खूप खाली बांधला होता. त्यामुळे तिचे छातीचे उभार आणि त्याचा गोरा व गुलाबी रंग अतिशय उठून दिसत होता. छोट्या टॉवेल मूळे तिच्या मांड्या पूर्णपणे उघड्या पडल्या होत्या. माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. मी घामेघूम झालो. निशाने बघता बघता तिचा टॉवेल काढला आणि ती पूर्ण नग्न झाली. आता मात्र माझी पंचाईत झाली.

नखनिशांत गोरीपान असलेली निशा पूर्ण नग्न अवस्थेत बघून माझा सोटा उडया मारू लागला. मी माझा सोटा स्वतःच्या हाताने चोळू लागलो. निशाने एकेक करत तिची निकर, ब्रा आणि जीन्स व टीशर्ट घातले आणि ती मेकअप करून रूम मधून बाहेर पडली.

ते सगळे बघून मी तिला माझ्या शोधाबद्दल सांगायचे नाही असे केव्हाच ठरवले आणि मी देखील तिथून बाहेर पडलो.

त्या दिवसापासून मात्र माझ्या डोक्यातून निशा जात नव्हती. दिवस रात्र मला तिचा नग्न देह खुणावत होता. मला काही सुचत नव्हते कि मी काय करावे ते. मला काहीही करून पुन्हा तिला तसे बघायचे होते.

त्या दिवशी माझ्या घरी कोणीच नव्हते. तीन चार दिवस मी घरी एकटाच होतो. माझ्या डोक्यात एक कल्पना आली. मी त्याच रात्री लवकर जेवण केले आणि लगेच निशाच्या घरी जायला निघालो. माझा तो शर्ट मी घालायचा अजिबात विसरलो नव्हतो. मी आत शिरलो तेव्हा निशा जेवत बसली होती. तिला मी तसाच तिथे शेजारी बसून न्याहाळू लागलो. तिचा गोरा चेहरा अतिशय नाजूक आणि मादक होता.

जेवून होताच निशा तिच्या बेडरूम कडे गेली आणि तिने दार लावून घेतले. तिने दार लावायच्या आधीच मी आत शिरलो होतो. निशाने दार लावताच कपडे काढायला सुरवात केली. जीन्स व टीशर्ट काढून तिने जमेल तितकी शॉर्ट आणि स्लिव्हलेस टीशर्ट घातला आणि तिने लाईट बंद करून ती बेड वर पडली. खिडकीतून येणाऱ्या प्रकाशात तिचा देह मला खुणावत होता. त्या अंधारात देखील तिचा गोरापान देह खुलून दिसत होता.

तिने तिचा मोबाईल चालू केला आणि ती चक्क पैकी अश्लील क्लिप्स बघू लागली. ते बघून मी आश्चर्यचकितच झालो. पण तिच्याकडे खूप क्लिप्स होत्या. ती एकेक क्लिप्स बघत असताना तिच्या चेहऱ्यावरचे आणि शरीराचे हावभाव प्रचंड बदलत चालले होते. एकेक क्लिप्स जश्या पुढे जात होत्या तसे तिचा हात तिच्या छातीवरून फिरू लागला होता.

हात फिरवत फिरवत तिने तिचा टॉप काढला आणि ती स्वतःचे उरोज दाबू लागली, स्तनाग्रांना चोळू लागली. तिची स्तनाग्रे प्रचंड कडक झाली होती. ती तिचा हात तसाच खाली घेऊन तिच्या योनिवरून देखील फिरवू लागली. गोलाकार हात फिरवत असताना तिने अचानक तिची शॉर्ट काढली आणि ती पूर्ण नग्न होऊन तिच्या योनीला कुरवाळू लागली.

ती देहभान हरपून स्वतःला खुश करत होती. मला लक्षात आले कि हीच योग्य वेळ आहे. मी थोडे धाडस केले आणि तिच्या बेडवर गेलो. ती तिची छाती दाबत असताना मी एका बाजूने मी पण तिची छाती दाबायला सुरवात केली. तिचा आवेग इतका जास्त होता कि तिला हे देखील समजत नव्हते कि तिच्या उरोजाना कोणी दुसरे स्पर्श करत आहे.

तिला लक्षात येत नाही हे समजताच मी धाडस केले आणि तिच्या छातीवर तुटून पडलो. तिची स्तनाग्रे कुरवाळू लागलो. त्यांना तोंडात घेऊन चोखायला सुरवात करताच ती थोडी सावध झाली खरी पण तिला ते आवडू लागल्याने तिने फार विचार केला नाही आणि जे चालू आहे ते होऊ दिले.

मी तसाच खाली सरकलो आणि तिच्या योनीवर फिरणाऱ्या तिच्या हाताच्या आडून मी माझी जीभ सारली. माझी जीभ तिच्या योनिवरून फिरू लागताच ती विव्हळली. तिला हा एक अद्भुत अनुभव होता. मग काय मी खूप सरसावलो. तिला मी माझ्या जिभेची जादू दाखवू लागलो. तिची गुलाबी गुलाबी योनीचे पदर माझ्या जिभेच्या साहाय्याने मी बाजूला करून आत असलेल्या दाण्याला चोकू लागलो.

खूप वेळ मी तिची योनी चाटत होतो. तिची योनी एव्हाना ओली होऊन पाझरू देखील लागली होती. ते बघून मी माझा सोटा अंदाज घेत तिच्या योनीत सरळ कोंबला. अगदी आरामात माझा सोटा आत गेला.आत जाताच मी माझी कंबर सुरवातीला हळू हळू करत मागे पुढे करू लागलो. तिला त्या घर्षणाचा प्रचंड आनंद मिळत होता. त्यामुळे ती काही विचार करू शकत नव्हती.

ते बघून मी माझी कंबर जोरजोरात हलवू लागलो. एकसारखे मी तिच्या योनीवर चढत होतो आणि ती भावेनेने विव्हळत होती. काही तरी वेगळे चालू आहे हे तिला जाणवत होते पण जे चालू आहे ती अतिशय छान आहे हे तिला समजले होते. त्यामुळे तिने देखील काहीहि न करता मला मनसोक्त ठोकू दिले. खूप वेळ ठोकून झाल्यावर तिचे व माझे दोघांचे वीर्यपतन झाले आणि आम्ही शांत झालो.

मी बाजूला झालो आणि सोफ्यावर जाऊन माझ्या पॅण्ट ची चेन लावून बसलो. ती पण उठली आणि आजूबाजूला कोण आहे ते बघू लागली. पण मी दिसायचा प्रश्नच नव्हता त्यामुळे मी निवांत होतो. ती एकटीच हसली आणि तशीच पडून राहिली.

मला समजले कि निशाला आज जे झाले ते आवडले होते. तेव्हापासून मी नियमित तिच्या घरी रोज रात्री जाऊ लागलो होतो आणि तिला ठोकू लागलो होतो. ती देखील अजिबात आढेवेढे न घेता मला ठोकू देऊ लागली होती.