मुतारीत झाली माझी स्वप्नपूर्ती

मला लहानपणापासूनच मुले आवडत होती. याचा साक्षत्कार मला तेव्हा झाला जेव्हा मी साधारण कॉलेज मध्ये होतो आणि मी येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येक मुलाकडे टकमक बघू लागलो होतो.

मला हे समजायला फार वेळ लागला नाही कि मला मुली अजिबातच आवडत नाहीत. त्यामुळे कॉलेज मध्ये असलेल्या खूप मुलींकडे मी अगदी आरामात डोळेझाक करत होतो. मी दिसायला देखील तसा चांगला होतो.

दिवस जातील तशी माझी अवस्था अतिशय बिकट होऊ लागली होती. वाढत्या वयाबरोबर माझ्या भावना देखील त्याच ताकदीने उफाळून बाहेर येऊ लागल्या होत्या. त्यामुळे मला स्वतःला सावरणे कठीण होऊन बसले होते. मी मुलांच्या पॅण्ट कडे बघू लागलो होतो. त्यातून दिसणारा फुगीर भाग मला अस्वस्थ करत असे.

जितका जास्त फुगीर भाग तितका जास्त माझा सोटा वळवळ करत असे. बाकी लोक जसे मुलींच्या वर खाली हलणारी गांड बघून मूठ मारतात तसे मी मुलांची गांड बघून माझी मूठ मारत असे.

मला संभोगाची गरज होती. पण मला धाडस नव्हते कि मी माझ्याबद्दल कोणाला बोलावे, कोणा समोर माझे मन मोकळे करावे, कोणाला सांगावे कि मला नेमके काय हवे आहे ते आणि कोण माझ्या भावना समजून घेणार व माझ्याशी संभोग करायला तयार होणार. या आणि अश्या अनेक प्रश्नांनी मी अक्षरशः घाईला आलेलो होतो. त्यामुळे माझा जीव कासावीस होत असे.

खूप दिवस मी याच विचारात असताना मला एकदा अचानक कामा निमित शहरात जाण्याचा योग आला. मी सकाळी लवकर निघून काम आटोपून रात्री परत यायचे या हिशोबाने निघालो. मी ठरल्याप्रमाणे माझे काम केले पण नेमका गोंधळ हा झाला कि मला थोडा उशीर झाला. थोडा म्हणजे चांगलाच उशीर झाला होता. रात्र खूप झाली होती.

मी स्टॅन्ड वर बस ची वाट बघत बसलो होतो. अजून दीड तासाने बस आहे असे मला समजले त्यामुळे बसून काय करायचे हा विचार करून मी स्टॅन्ड वरच इकडे तिकडे फिरू लागलो. थंडीचे दिवस असल्याने मुतायला लगेच येत होते. स्टॅन्ड मधेच असलेल्या मुतारीत मी शिरलो. तिथे खूपच अंधार होता. कसाबसा अंदाज घेत मी एका कोपऱ्यात मुतायला उभा राहिलो.

प्रचंड मुतायला आलेले असल्याने व थंडीचे दिवस असल्याने माझा सोटा कमालीचा कडक झालेला होता. मी मुतत असतानाच माझ्या शेजारी एक मुलगा येऊन मुतू लागला. माझे त्याच्याकडे काही लक्ष नव्हते. पण थोड्याच वेळात तो अचानक माझ्या कडे वाकून माझा सोटा बघू लागला. ते बघून मला थोडे विचित्रच वाटले. कारण असा प्रकार माझ्या सोबत आधी कधी झालेला नव्हता.

तो मग माझ्या सोट्याकडे बघून त्याचा सोटा हातात घेऊन हलवू लागला. माझ्या लक्षात येण्यास वेळ लागला नाही कि त्याला पण माझ्या सारखेच मुलांमध्ये रस होता. त्यामुळे मी काही बोललो नाही. मी मुद्दाम थोडा तिरका उभा राहिलो जेणेकरून माझा सोटा त्याला स्पष्ट दिसेल. मी तसे करताच तो वेडा च झाला. तो जोरजोरात माझ्या सोट्याकडे बघून मूठ मारू लागला.

त्याने मला खुणावले व मुतारीच्या मागच्या बाजूस येण्यास सांगितले. मी त्याच्या मागोमाग गेलो. मागे अंधार होता. अंधाऱ्या जागेत त्याने मला एका बोळात नेले. तिथे कोणीच नव्हते. तिथे जाताच एका पडक्या घराच्या आत तो मला घेऊन गेला. तिथे जाताच त्याने सरळ माझ्या सोट्याला हात लावला आणि त्याला चोळू लागला.

त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने माझा सोटा झटकन उभा राहिला. थंडीमुळे आधीच मला उबेची गरज होती. त्यातच मला हवे होते ते आज मिळत असल्याने मी खुश झालो होतो. त्यामुळे मी त्याला प्रतिकार केला नाही.

त्याने माझ्या पॅण्ट ची चेन काढली आणि माझा सोटा टणकन बाहेर आला. माझे भलेमोठे हत्यार बघून तो गर्भगळीत झाला. त्याने हे हत्यार हातात घेतले आणि त्याला हलवायला सुरवात केली. माझ्या सोट्याला कोणा मुलाचा होणारा तो पहिला स्पर्श होता. त्याचा स्पर्श होताच माझे हत्यार इतके कडक झाले कि त्याच्या शिरा टरारुन दिसू लागल्या.

तो थोड्याच वेळात खाली जमिनीवर गुडघ्यावर बसला आणि त्याने माझा सोटा त्याचा तोंडात घेतला. त्याच्या तोंडात माझा सोटा जाताच मला स्वर्ग प्राप्तीचा आनंद झाला. तो व्योक व्योक करत माझा सोटा चोकू लागला आणि मी त्याच्या चोकण्याने बेभान होऊन गेलो. मी लगेच त्याच्या डोक्याला माझ्या हाताने पकडले व माझी कंबर मागे पुढे करत माझा सोटा जमेल तितका आत त्याच्या तोंडात कोंबू लागलो.

तो एकसारखा माझा सोटा चोकत होता. तो सराईत आहे याची जाणीव मला व्हायला फार वेळ लागला नाही. त्यामुळे तो अगदी सहज माझा पूर्ण सोटा त्याच्या तोंडात कोंबून घेऊ शकत होता. माझा सोटा इतका आत गेला होता कि आता केवळ माझ्या गोट्याच त्याच्या तोंडात जायच्या राहिल्या होत्या.

त्याने थोड्याच वेळात माझी ती इच्छा पण पूर्ण केली आणि त्याने माझ्या गोट्या चोखायला सुरवात केली. चिंचेच्या गोळ्यासारख्या माझ्या असलेल्या गोट्या तो चाटू लागला, चोकू लागला. मी आह आह करत त्याचा आनंद घेत होतो. मजा लुटत होतो.

त्याने थोड्या वेळाने मला पाठमोरे केले. माझी पॅण्ट त्याने पूर्णपणे उतरवली आणि मला नग्न केले. समोर असलेल्या कठड्यावर मला माझा एक पाय वर ठेवण्यास सांगितले व तो पुन्हा खाली गुडघ्यावर बसला. माझ्या पाठमोऱ्या पायाखाली बसताच त्याने माझ्या उघड्या  गांडीकडे त्याने मोर्चा वळवला. माझी गांड बघून तो लाळ टपकवू लागला.

त्याने त्याचा एक हात माझ्या उभ्या पायावर तर दुसरा हात माझ्या कठड्यावर ठेवलेल्या पायावर ठेवला व हळूच माझ्या गांडीचे काप त्याने बाजूला केले. माझ्या गांडीचे भोक बघून तो व्याकुळ झाला. त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली आणि सरळ माझ्या गांडीच्या भोकात कोंबली. माझ्या गांडीचे भोक तो चाटायला लागला तसा मी पण बेभान होऊन त्यांना उत्तेजित करू लागलो. माझा सोटा पुढे मागे करत आपोआप हालत होता.

खूप वेळ तो माझ्या गांडीला चाटत बसला होता. गांड चाटत चाटत त्याने माझ्या लोंबत असलेल्या गोट्याना देखील पुन्हा एकदा त्याच्या तोंडात घेतले आणि त्यांना खुश केले. त्याचे चोकने केवळ अप्रतिम होते. मी प्रचंड खुश झालो होतो.

थोड्यावेळाने तो बाजूला झाला आणि त्याने त्याची पॅण्ट काढली व तो देखील माझ्या सारखा नग्न झाला. त्याची गांड जमेल तितकी गोलाकार आणि फुगीर होती. ती गोलाकार गांड बघून मी ताडलेच कि हि वापरलेली गांड आहे. त्यामुळे मला बरे वाटले. कारण नवीन गांड असेल तर आत सोटा घालणं तितकं सोपं नसते ते मी ऐकले होते. सोटा आत जाताना त्रास होतो असे म्हणे. त्यामुळे मला हायसे वाटले.

त्याने मला बाजूला होण्यास सांगितले व माझ्या जागी तो त्याचा एक पाय कठडयावर ठेवून उभा राहिला. त्याची गांड आता मला खुणावत होती. माझे आजवरचे स्वप्न आता पूर्ण होणार होते.

मी अंदाज घेतला. माझ्या हाताने त्याच्या गांडीवर दोन तीन वेळा. चपट्या मारल्या तशी त्याची गोरी गांड लालसर झाली. माझ्या हाताचे व्रण त्याच्यावर उठले. त्या मारण्याने तो खुश झाला. मी माझ्या हाताचे एक बोट अलगद त्याच्या गांडीच्या भोकात सारले. अंदाज घेत घेत मी माझे दुसरे बोट देखील आत सारले. नंतर अगदी आरामात माझी तीन चार बोटे त्याच्या गांडीत केव्हा गेली हे मला देखील समजले नाही.

मी माझी बोटे बाहेर काढली आणि माझा सोटा माझ्या हातात पकडून अलगद त्याच्या गांडीत घातला. अगदी आरामात आत गेलेला माझा सोटा मी गोल गोल करत जमेल तितका आत कोंबला. पूर्ण आत गेल्याची खात्री होताच मी त्याच्या कमरेवर दोन्ही हात ठेवले आणि जोरजोरात हिसडे देऊ लागलो. माझी कंबर एकसारखी आणि प्रचंड ताकदीने मागे पुढे होत होती.

माझा सोटा पूर्णपणे त्याच्या गांडीत जाऊन आदळत होता. माझ्या सोट्याचे मूळ त्याच्या गांडीवर जाऊन आदळत होते. त्यामुळे मला प्रचंड आनंद होत होता. मी बेभान होऊन त्याच्या गांडीवर तुटून पडलो होतो. मी जसा माझा सोटा त्याच्या गांडीवर आदळत होतो तसा तो त्या हिसड्याने मागे पुढे होत होता. त्यामुळे मला मजा येत होती. मागे येताच माझी ताकद पूर्ण लागून त्याला जोराचा हिसडा त्याला बसत होता.

एकसारखे मी त्याची गांड मारून मारून मी घामाघूम झालो होतो. बऱ्याच वेळाने माझा सर्वोच क्षण आला. मी माझा सोटा बाहेर काढला. त्याच वेळी तो जमिनीवर बसला आणि त्याने माझा सोटा पुन्हा एकदा त्याच्या तोंडात घेतला व चोखायला सुरवात केली. अवघ्या दोनच मिनिटात माझ्या सोट्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. आजवर तुंबलेले सगळे वीर्य एका क्षणात बाहेर आले.

जवळपास पाच मिनिटे माझ्या सोट्यातून एकसारखे वीर्य बाहेर पडत होते. जोवर माझा सोटा वीर्य फेकायचे थांबत नाही तोवर त्याने त्याच्या तोंडातून माझा सोटा बाहेर काढला नाही. त्याने माझे सगळे वीर्य पिऊन टाकले. चोकून चोकून त्याने माझा सोटा पूर्ण साफ करून दिला. त्या दिवशी माझे स्वप्न खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाले होते असेच म्हणावे लागेल.