माहीचा वाढदिवस

मी आणि मन्या गांडदोस्त होतो. शाळेपासून आम्ही एकत्र होतो. गल्ली पण एकच होती. कॉलजेपण एक च होते. त्यामुळे आमच्या दोघांचे एकमेकासमवेत चांगलेच सूत जुळले होते. सुख दुःखाच्या सगळ्या गोष्टी आम्ही एकमेकांसोबत सांगत असू.

कॉलेज झाले आणि आमचे जॉब चालू झाले. दुर्दैवाने आम्ही यावेळी अलग अलग ठिकाणी कामास लागलो होतो. त्यामुळे आमच्या मैत्रीत थोडा खंड पडला होता. हल्ली आमचे भेटणे देखील कमी झाले होते. साधारण वर्षभर आम्ही भेटलो देखील नाही. त्यामुळे एके दिवशी आम्ही भेटायचे ठरवले.

एक वर्षाने भेटल्याने आम्ही खूप आनंदित झालो होतो. खूप गप्पा मारून झाल्यावर आम्ही आता एक योजना आखायचे ठरवले. आम्ही इतके वर्ष सगळे एकत्रच केले होते पण आम्ही एकत्र कधी माल ठोकला नव्हता. त्यामुळे आम्ही असे ठरवले कि आता आपण एक माल मारायचा.

त्या नुसार आम्ही शोधमोहीम चालू केली. पण काही केल्या आम्हाला पाहिजे ते मिळेना. शेवटी आम्ही असे ठरवले कि आपण समविचारी एखादी मुलगी आपच्या ग्रुप मधे घ्यायची. मन्या च्या ऑफिस मध्ये एक पर राज्यातील मुलगी जॉब ला होती. माही नाव होते तिचे. मन्या ची चांगली मैत्रीण झाली होती ती. इकडे एकटीच राहायची. तिचा नवरा कोणी मोठ्या कंपनी मध्ये जॉब ला दुसऱ्या राज्यात होता. त्यामुळे ते वेगळे राहत होते.

आम्हाला लक्षात आले कि यांची महिनोंमहिने भेट होत नाही म्हणजे माही ला शरीरसुख कमीच असणार. हे हेरून मन्याने तिच्यावर गळ टाकायला सुरवात केली. त्याने माझी माही शी ओळख करून दिली. अगदी पहिल्याच भेटीत मी तिला आपलेसे करून घेतले. आता मी मन्या आणि माही असा आमचा ग्रुपचं तयार झाला. आम्ही प्रत्येक शनिवारी रात्री जेवायला. पब ला जाऊ लागलो होतो. माही देखील ड्रिंक्स घेत होती. त्यामुळे आमच्यात ती अगदी सहजच रुळली होती.

बरेच दिवस गेल्यावर आम्ही विषय काढला. “काय ग माही इतक्या दिवसात तुझा नवरा कुठे दिसला नाही ग. कि आमची ओळख करून द्यायची नाहि आहे तुला?” मी विचारले.

“नाही तसे काही नाही. पण त्याला माझ्यासाठी वेळ आहेच कुठे. तो तिकडे आणि मी इकडे. किती सांगितलं तरी तो येत नाही. आता तर मीच सांगणं सोडून दिला आहे त्याला” ती म्हणाली.

“बाकी सगळ ठीक आहे ग पण आपल्या काही नैसर्गिक गरजा असतात जसे कि शारीरिक मानसिक वैचारिक इत्यादी” त्याचे काय मी विचारले.

“बरोबर आहे तुझे म्हणणे. पण मी तरी काय करणार. कोणी तसे नाही आहे माझ्या आयुष्यात” तिचे उत्तर आले.

“आग असं काय करतेस. आम्ही आहोत ना तुझे सुख दुःखाचे साथीदार. तुला कधी काही वाटले तर तू आम्हास आवश्य सांग” आम्ही एकदम म्हणालो.

आमचे भेटायचे प्रमाण आता वाढले होते. आठवड्यातून एकदा भेटणारे आम्ही आता आठवड्यातून दोन तीन वेळा भेटू लागलो. पुढे जाऊन तर आता आम्ही माही च्या फ्लॅट वरच पडून राहू लागलो. ती तसेही तिच्या फ्लॅट मध्ये एकटीच राहत असे.

“तुमच्या दोघांमुळे मला खूप आधार मिळतो. मी माझे सगळे दुःख विसरून जाते” ती म्हणायची.

त्या दिवशी माहीचा वाढ दिवस होता. आज हि तिचा नवरा आला नव्हता कि त्याने साधे फोन वर तिला शुभेच्छा दिल्या होत्या. त्यामुळे ती खूप नाराज होती.

ती तशीच ऑफिस ला गेली. ऑफिस मधे मन्याने देखील तिला शुभेच्छा दिल्या नाहीत.

संध्याकाळी ती ऑफिस वरून घरी गेली. तिने दार उघडले आणि त्याच क्षणी तिचे डोळे फिरले. मी आणि मन्या तिच्या आधी तिच्या फ्लॅट मध्ये होतो. आम्ही घर सजवले होते आणि केक, उंची दारू, स्नॅक्स, जेवण इत्यादी आणले होते. ती भारावून गेली. तिला वाटले आम्ही तिचा वाढदिवस विसरलो . ती फ्रेश होण्यासाठी गेली. थोड्यावेळात अंघोळ करून माही आली. तिने जीन्स आणि टीशर्ट घातला होता.

आम्ही केक कापायच्या आधी तिला गिफ्ट दिले. आणि आधी दारू पिण्यास बसलो. तिच्या आवडीची व्हिस्की आम्ही आणली होती. आज त्यात काहीच न घालता प्यायची असे आम्ही तिला सांगितले. तिने होकार दिला. दोन पेग जाताच ती घुमली. तिला काही समजेना.

“मला आजवर असे कोणी खुश केले नव्हते” ती म्हणाली.

आम्ही आता केक कापायचे ठरवले. तिने केक कापला आणि आम्ही तिच्या तोंडात केक घालत घालत तिच्या चेहऱ्याला माखायला सुरवात केली. मन्या एका बाजूने आणि मी दुसऱ्या. ती लाडकीपणे हो नाही करत होती. आम्ही दोघांनी तिला पाकडले आणि तिला केक लावला. तिच्या गालावर केक लावता लावता आम्ही तिच्या टीशर्ट ला देखील केक फासू लागलो.

त्यावेळी तिच्या उरोजाना आमच्या दोघांच्या हाताचा स्पर्श झाला. ती थोडी गांगरली. पण आम्ही तिला लगेच सावरले. आम्ही काही लक्षात येत नाही असे दाखवत तिला अजून केक लावू लागलो. तिला आता ते स्पर्श हवेहवेसे झाले होते. ते बघून आम्ही तिला सोफयावर बसवले आणि तिला आमच्या मध्ये घेतले.

मी तिच्या तोंडात तोंड घातले. मन्या ने मागून तिचे उरोज दाबला.

ती काही बोलली नाही. आम्ही तयार झालो. मी तिच्यावर किसिंग चा वर्षाव करू लागलो आणि तिकडे मन्या तिचे उरोज कुसकरू लागलो. आम्ही तिचा टीशर्ट उतरवला आणि तिला उघडी केली. तिला बेडवर झोपवले. मन्याने आता त्याचे तोंड तिच्या तोंडात घातले होते. मी तिच्या उरोजाना खेळवू लागलो. खूप वर्षांनी कोण्या माणसाचा तिला स्पर्श झाला होता. तिची दोन्ही स्तनाग्रे मी एकाच वेळी तोंडात घेत होतो. पूर्ण ताकदीने चावत होतो.

आता मन्या तिच्या उरोजांवर आला आणि मी खाली सरकलो. मन्याने तिचे उरोज त्याच्या तोंडात घेतले. मी तिची घट्ट जीन्स उतरवली आणि तिला नागडी केली. मऊ मऊ गोऱ्यापान मांडयांमध्ये मी माझे तोंड घातले. घुसळून घुसळून मी तिची योनी आणि मांडी माझ्या जिभेने चाटून काढू लागलो होतो. मन्याने त्याची पॅन्ट काढली आणि त्याचा सोटा माही च्या तोंडात दिला. ती त्याचा सोटा चोखु लागली. ती वर सोटा चॊकाताना खाली होणाऱ्या माझ्या जिभेच्या जादूगाराने तिची गांड आपोआप वर उचलली जात होती. एकप्रकारे मी चांगले काम करत असल्याचा तो पुरावा होता.

मी माझी पॅण्ट उतरवली आणि माझा लंड तिच्या योनीत घुसवला. मी तिची योनी ठोकू लागलो आणि तिकडे मन्या लंड तिच्या तोंडात घुसवत होता. मी तिची योनी मारत होतो आणि तो तीचे तोंड. तोंडात लंड देता देता मन्या तिच्या गालावर थोबाडीत मारत होता. का कोणास ठाऊक पण अश्या कृत्याने मन्याला एक प्रकारे राक्षसी आनंद मिळत होता. तो अधिकच चेकाळत होता.

दणक्यावर दणके देऊन झाल्यावर आम्ही तिला उठवले. तिला गुडघ्यावर बसवले. मी पुढे तिच्या तोंडाजवळ आलो आणि मन्या मागे आला. मन्याने तिच्या गांडीवर चाट चाट करत चार पाच वेळा हाताने हाणले आणि तिच्या योनीत त्याची तीन चार बोटे कोंबली. मी माझा सोटा तिच्या तोंडात घुसवला, तिचे केले पडकले आणि तिच्या नरड्यात आत जाऊ पर्यंत माझा सोटा तिच्या तोंडात घुसडला. तिला घुसमट होते पण मी तरीही माझा सोटा कोंबतच होतो.

तिचे खाली लोंबत असलेले उरोज मी माझ्य हाताने अगदी कागद चुरगळावा

मन्याने त्याची बोटे मागे पुढे करून बाहेर काढली. त्याने तिच्या योनीचा वास घेतला. त्याला एक वेगळाच दर्प असतो. मन्या पेटला. त्याने त्याचा सोटा मागून तिच्या सुपारीमधे घुसवला आणि तो तिची योनी मागून मारू लागला.त्याच्या हिसड्याने तिचे उरोज गदागदा हालत होते. आणि मी ते पकडत पकडत त्यांना करकचून दाबत होतो.

मी आणि मन्या आलटून पालटून माही ला मागून आणि पुढून लागत होतो. जवळपास एक तास भर आमचा का कार्यक्रम चालू होता. शेवटी मग आमच्या सगळ्यांचेच वीर्य बाहेर येण्याची वेळ आली. आम्ही दोघे उभे राहिलो. माही ला आम्ही खाली गुढघ्यावर बसविले. आणि आम्ही दोघे तिने आमच्या दोघांचे सोटे तिच्या हातात घेतले. आमचे सोटे ती मागे पुढे करू लागली. अधेमधे ती आमचे सोटे तोंडात घेत होती आणि चोकत होती.

थोड्याच वेळात आमच्या दोघांचे वीर्य बाहेर आले आणि आम्ही एकाच वेळी तिच्या तोंडावर आमचे वीर्य उडवले. एकाचवेळी दोन सोट्यांमधून वीर्य बाहेर पडल्याने जवळपास पावशेर वीर्य माहीच्या तोंडात आणि तोंडावर गेले होते. तिने त्याही अवस्थेत आमचे लंड तोंडात पुन्हा घेतले आणि चोकून चोकून त्यांना शांत केले.

अश्याप्रकारे आम्ही माही चा वाढदिवस दणक्यात साजरा केला होता. माहिला तिचे वाढदिवसाचे अफलातून गिफ्ट मिळाले होते आणि मी व मन्याची  ठविल्याप्रमाणे एकच माल मारायची इच्छा देखील पूर्ण झाली होती. तिने तेव्हापासून तिच्या नवऱ्याला फोन करणे बंद केले. मी आणि मन्या तिच्या च फ्लॅट वर शिफ्ट झालो. त्यामुळे सकाळ संध्याकाळ एकेकटे किंवा एकत्र आम्ही माही चा आनंद घेत होतो. तिला देखील घरच्या घरी दोन लंडाचे सुख मिळत असल्याने ती देखील भलतीच खुश झालेली होती.