अफलातून चित्रकला

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव शुभम आहे. मी एका सध्या कुटुंबातील मुलगा आहे. मी लहानपणापासून माझ्या मामाकडे लहानाचा मोठा झालो. मला माझ्या मामाने माझे शालेय शिक्षण झाल्यावर मेकॅनिकल इंजिनीयरिंग ला घातले होते. पण माझे त्यात अजिबात लक्ष लागत नव्हते. माझा ओढा लहानपणापासूनच कले कडे होता. माझी चित्रकला खूपच चांगली होती. त्यामुळे मला त्यातच जास्त रस होता.

कोलेज करत करत देखील मी माझी चित्रकारिता जोपासली होतीच. त्यामुळे मला आजूबाजूला असलेल्या छोट्या मोठया ऑर्डर्स मिळत असत. चित्रे काढणे, रांगोळी काढणे, मेहंदी काढणे, डेकोरेशन करणे हे आणि असे बरेच काही. त्यामुळे मला कॉलेजसाठी पैश्याचा तेवढाच हातभार लागत असे.

आमच्या इकडेच एक मुलगी राहायची. तिचे नाव कोमल होते. कोमल कॉलेज ला जात होती. साधारण तेवीस वय असेल तिचे. दिसायला आख्ख्या गल्लीत तिच्या सारखे कोणी नव्हते. उंच, गोरी, नाकी डोळी नीटस अशी कोमल बघताच क्षणी भुरळ घालत असे. माझे आणि तिचे घर तसे अगदी जवळच होते. त्यामुळे तिचे आणि माझे एकमेकांचं घरी येणे जाणे होतेच. तिला पण माझ्या सारखेच चित्रकलेची आवड होती. पण ती माझ्या इतके चांगले चित्र काढत नसे. त्यामुळे ती कधी कधी नाराज होत असे.

एकदा मी घरी असताना ती अचानक आली आणि म्हणाली “शुभम माझे एक काम आहे तुझ्या कडे.”

“बोल ना” मी म्हणालो.

“तुला तर माहित आहेच कि मला पण चित्र काढायची आवड आहे. पण मला तुझ्या इतके चांगले नाही जमत. तूला जर काही अडचण नसेल तर तू कृपया मला चित्र कशी काढायची हे शिकवशील का?” ती म्हणाली.

“माझ्या घरी आता तरी शक्य नाही. कारण माझे घर इतके छोटे आहे कि नीट शिकवता येणार नाही.” असे मी म्हणताच ती म्हणाली “अरे त्याची अडचण या अजिबात नाही. माझ्या घरी येत जा ना तू. तिथेच शिकव. माझी वरची खोली रिकामीच असते आणि तसेही आई बाबा दिवसभर घरी असतात कुठे. त्यामुळे आपल्याला निवांत शिकता येईल आणि मी त्यांच्याशी आधीच यावर बोलले आहे. त्यांनी होकार दिला आहे”

तिचे हे बोलणे ऐकून मग मी तयार झालो आणि आमचा चित्रकलेचा वर्ग चालू झाला. मी दुपारी तिच्या घरी जात होतो. कारण दुपारी शांत असते ना वातावरण. सुरवातीस मी तिला चित्रकलेची माहिती दिली. ती माहिती ऐकून ती म्हणाली “शुभम चित्रकला अशी असते हे मला माहीतच नव्हते. मला तुझ्याकडून खूप शिकायला मिळणार हे नक्की.”

दिवस जातील तसे आम्ही जवळ येत होतो. आधी कधीतरी भेटणारी कोमल मला रोजच भेटत असलयाने आमच्यात एक जवळीकता आली होती. मी आता तिला ब्रश कसा पकडायचा हे शिकवले. तिला त्या पद्धतीने चित्र काढण्यास सांगितले. पण तिला काही केल्या मी सांगितले तसा ब्रश पकडता आला नव्हता. शेवटी तीच मला म्हणाली “तूच जरा माझा हात पकडून दाखव रे कसा ब्रश पकडायचा आणि चित्र काढायचे ते”

असे म्हणताच मी तिच्या पाठीमागे गेलो. हातात ब्रश घेतला आणि तिच्या हातात दिला. तिने बोटात तो पकडताच मी माझा हात तिचं हातावर ठेवला आणि ब्रश कसा नेमका पकडायचा हे सांगू लागलो.

हे करत असताना साहजिकच मी तिच्या इतकया जवळ गेलो होतो कि माझी छाती तिच्या पाठीवर लागली होती आणि खाली माझे हत्यार तिच्या नितंबावर जाऊन धडकले होते. पण ती काहीच बोलली नाही. माझी उंची तिच्या पेक्षा जास्त असल्याने मी वरून तिच्या छातीकडे बघू शकत होतो. तिने घातलेला पारदर्शी ड्रेस आणि त्या मोठ्या गळ्याच्या टॉप मधून तिच्या छातीची फट मला स्पष्टपणे दिसत होती.

कोमल ला इतक्या जवळून आणि ते पण असे बघताना माझा छातीत धडधड होत होते. तिचे केस मध्ये येत असल्याने मी तिला म्हणालो “तुझ्या केसानी मला काही दिसत नाहीये कोमल पुढचे”

“अरे मग बाजूला कर ना” असे तिने म्हणताच मी अजून पुढे सरकलो आणि माझ्या हाताने तिचे केस बाजूला केले. माझे नाक आता जवळपास तिच्या कानाजवळ पोहोचले होते. माझ्य नाकातून आत बाहेर होणाऱ्या श्वासाने तिच्या मानवाभोवती वेटोळा घातला होता. तिने लावलेल्या परफ्युम ने मी मोहित झालो होतो.

“हे बघ हा ब्रश असा पकडायचा आणि अशी रेष मारायची” असे म्हणत मी तिच्या हाताने समोर लटकवलेल्या कागदावर रेष काढू लागलो. तो कागद तिच्या उंचीपेक्षा खाली लावलेला असल्याने तिला वाकावे लागत होते. ती जशी खाली वाकली तशी तिची गांड माझ्या सोट्यावर येऊन आदळली. मी थोडा बाजूला होणार इतकयात ती म्हणाली “अरे थांब हलू नको. नाही तर रेष चुकीची येईल”

असे म्हणताच मी तसाच तिथे उभा राहिलो. अतिशय नीट आलेली रेष बघून ती म्हणाली “शुभम मला असेच एक चित्र काढायचे आहे. तू माझा हात सोडू नको अजिबात समजला का”

मी होकार दिला आणि तिचा हात हातात घेतला आणि चित्र काढू लागलो. ती काही केल्या मला सोडायला तयार नव्हती आणि मला आता स्वःताला सावरणे कठीण होऊन बसले होते. तिच्या गांडीच्या मागे पुढे होण्याने माझा सोटा केव्हाच कडक झालेला होता. तिला ते जाणवले देखील होते. पण ती काही बोलत नाही हे मला समजायला मी काही लहान नव्हतो.

मग मी आता धाडस करायचे ठरवले. मी माझा दुसरा हात तिच्या पाठीवर ठेवला आणि हळू हळू करत तिच्या पाठीवरून फिरवू लागलो. मला वाटले आता तरी ती विरोध करेल. पण तिने अजिबात विरोध केला नाही.

माझे धाडस वाढले. मी तसाच पुढे झुकलो आणि मागून तिच्या छातीकडे हात नेले आणि सरळ तिच्या छातीवर नेऊन ठेवले. जे व्हायचे ते होईल या विचाराने मी तिची छाती दाबायला सुरवात केली. ती आता मला ओरडेल दंगा करेल या भीतीने घाबरलेला मी तिच्या उत्तराने चकितच झालो.

ती म्हणाली “गाढवा तुला हे समजायला इतका वेळ का लागला कि मला काय हवे आहे ते. इतका कसा रे तू मूर्ख शुभम”

तिचे हे वाक्य ऐकताच माझ्यात स्फुरण चढले. हातातील ब्रश मी फेकुन दिला आणि तिला सरळ उभी केले. माझ्याकडे तोंड करून घेऊन मी तिच्यावर चढाई केली. तिच्या गुलाबी ओठांमध्ये माझे काळे सावळे ओठ केव्हा शिरले हे आम्हाला दोघानापण समजले नाही. मी तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो. तिचे नाजूक गुलाबी ओठ चोखताना चावताना मला जोश येत होता. कधीही न मिळणारी गोष्ट अचानक मिळाल्यावर होणार आनंद माझ्या चेहऱ्यावर स्प्ष्टपणे जाणवत होता.

ती मला त्याच ताकदीने प्रतिसाद देत होती. आम्ही दोघे एकमेकांचे ओठ चोकत होतो. माझा हात तिच्या छातीवर काही केल्या बाजूला होत नव्हता. मी जमेल तितक्या ताकदीने तिची छाती दाब दाब दाबत होतो. मी आता अधिक वेळ न घालवता तिचा ड्रेस पूर्ण उतरवला आणि तिला नग्न केले. मला जे हवे होते तेच तिला पण हवे असल्याने तिने पण मला लागलीच नग्न केले.

तिला मी बेडवर झोपवले आणि तिच्या उरोजांवर जाऊन त्यांच्याशी खेळू लागलो. तिची गुलाबी स्तनाग्रे मी तोंडात घेऊन त्यांना चावून चावून खूपच मोठे केले होते. मनसोक्त स्तन चोखल्यावर मी बाजूला झालो. तिचे आई वडील येण्याची वेळ आली होती. आमच्याकडे अजिबात वेळ नव्हता.

त्यामुळे मी पाठीवर झोपलो आणि तिला वरून येण्यास सांगतिले. ती माझ्या तोंडाकडे तिची गांड करून माझ्या चेहऱ्याजवळ आली आणि माझ्या जिभेने आपसूक तिचे काम चालू केले. मी क्षणाचाही वेळ न घालवता तिची योनी चाटू लागलो. माझी जीभ सराईतासारखी तिच्या योनिवरून फिरत होती. ती तिकडे वरून माझा भलामोठा सोटा तिच्या तोंडात घेऊन त्याचा आस्वाद घेत होती.

आधीच मोठा झालेला माझा सोटा तिच्या चोकण्याने खूपच मोठा झाला होता. आम्ही दोघांनी पण आमची मने भरू पर्यंत एकमेकांची चोखाचोकी केली आणि मग मी तिला बाजूला केले. लागलीच मी तिला बेड वर झोपवले आणि तिचे पाय फाकवले. तिची चाटून चाटून लाल चुटुक झालेली योनी माझ्या आक्रमणासाठी तयार होती.

ओलसर झाली असल्याने तिच्या योनीत माझा सोटा आत जाण्यास फार त्रास झाला नाही. मी जसा माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला त्याच सरशी मी माझी कंबर मागे पुढे करून तिला रेमटायला सुरवात केली. आम्ही दोघे पण न वापरलेले माल असल्याने आमचे दोघांचे प्रतिसाद तोलामोलाचे होते. मी तिला राप राप करत ठोकून काढत होतो. मधेच तिच्या स्तनाना माझ्या हाताने दाबत होतो, चोकत होतो.

आम्ही जगापासून अलिप्त झालो होतो. ती तिची कंबर उचलून मला प्रतिसाद देत होती. घामाने डबडबून मनसोक्त कंबर मागे पुढे करून ठोकून झाल्यावर मी तसेच तिचं योनीत माझे वीर्य सोडले. तिची छोटी योनी माझ्या वीर्याने पूर्ण भरून गेली आणि आम्ही दोघे शांत झालो.

अश्या रीतीने मी कोमल ला एक वेगळ्या प्रकारची चित्रकला शिकवली होती आणि तिला ती आवडली होती. तेव्हा पासून मी रोज दुपारी न चुकता तिच्या घरी जात असे आणि तिला या अफलातून चित्रकलेचे धडे देत असे.